Основи електробезпеки

Питання та відповіді.

 1.Назвати основні параметри струму.

 Відповідь: Величина напруги, сила струму, частота, рід струму.

 

2.Чи дозволяється працювати з електроінструментом при напрузі 220 В у вологих приміщеннях?

 Відповідь: забороняється.

 

3.Які приміщення відносяться до вологих та особливо вологих і чому ?

Відповідь: Вологими вважаються приміщення, в яких волога виділяється непостійно а в невеликих кількостях, а відносна вологість складаю більш 60-70%.
Сирими називаються  приміщення , відносна вологість яких довгий час перевищує 76%.
Особливо сирими називаються приміщення, відносна вологість яких близька до 100% (стеля, стіни, підлога покриті вологою).

 

 4.Які роботи відносяться до робіт на висоті і які вимоги ставляться до них ?

Відповідь: Роботи на висоті – роботи що виконуються на висоті 1.3 м і більше від поверхні грунту, перекриття або робочого настилу, у тому числі з робочих платформ підйомників і механізмів, а також на відстані менше 2м від неогороджених перепадів на висоті 1.3м і більше. Основним засобом індивідуального захисту під час робіт є:

 • пояс запобіжний лямковий (ПЛ) – засіб індивідуального захисту від падіння з висоти, призначений для підтримки людини під час роботи та в разі падіння;
 • пояс запобіжний безлямковий (далі – ПБ) – засіб індивідуального захисту, призначений для виконання функції тримання працівника на робочому місці під час виконання роботи на висоті, а також при підніманні (на щоглах, опорах повітряних ліній електропередавання тощо) до робочого місця та спуску з нього.

Роботи верхолазні – роботи, що виконуються безпосередньо з елементів конструкцій, обладнання або з монтажних пристосувань,  безпосередньо у просторі на висоті 5м і більше від поверхні грунту, під час виконання верхолазних робіт є запобіжний пояс.

 

5.Яка велечина струму смертельна?

Відповідь: 0.1А

 

6.Ким і коли проводиться перевірка електроінструменту ?

Відповідь:До роботи з електроінструментом допускається слюсарі, що мають ІІ групу з електробезпеки. Електроінструмент перед початком роботи необхідно перевірити зовнішнім оглядом,а потім і при роботі на холостому ходу.

Забороняється експлуатувати електроінструменту який має хоча б одну з наступних несправностей:

 а) пошкодження штепсельного з’єднання;  б) пошкодження кабелю(шнура) або його захисного покриття; в) пошкодження кришки щіткотримача; г) нечітка робота вмикача; д) іскріння щіток на колекторі з появою кругового вогню; є) витікання мастила з редуктора або його поява з вентиляційних каналів; ж) поява диму або запаху горілої ізоляцій; з) підвищений шум,вібрація,поломка або тріщина у корпусі.

 

7.Що таке захисне заземлення?

Відповідь: Захисне заземлення це навмисне електричне з’єднання з землею або її еквівалентом металевих не струмоведучих частин, які можуть опинитись під напругою.

 

8.Що таке крокова напруга?

Відповідь: Крокова напруга –  це різниця потенціалів між двома точками, які знаходяться одна від одної на відстані кроку і на яких одночасно стоїть людина в зоні павшого на землю контактного дроту.

 

9.Яка величина електричного струму небезпечна для людини?

Відповідь: 0.03-0.09А

 

10.Вплив електричного струму на організм людини.

Відповідь: під час проходження через організм людини електричний струм чинить електричну, термічну, механічну та біологічну дію, що викликає різні порушення.

11.Назвіть види уражень ел. струмом.

Відповідь: розрізняють два види ураження електричним струмом «електричні травми» та «електричні удари»

Електричні травми – це ураження тканин і органів в наслідок проходження струму чи

впливу променів електродуги на людину.

Серед електротравм умовно виділяють місцеві електротравми

Місцева електротравма це – локальне ушкодження щільності тканини тіла, кісток

під впливом електроструму чи електродуги.

Характеними видами місцевих електротравм є такі: електричні опіки, електричні знаки, електрометалізація шкіри, електроофтальмія, механічні пошкодження.

Електричний удар – збудження електричним струмом живих тканин у вигляді судорожних сорочень м’язів.

Види електричних ударів:

 • Судорожне ледве відчутне скороченням’язів.
 • Удари, що призвели до судорожних скорочень м’язів без знепретомлення.
 • Удари, що призвели до судорожних скорочень м’язів зі знепретомленням, але з роботою органів дихання і сердця.
 • Втрата свідомості і порушення серцевої діяльості або дихання.
 • Удари, що викликали клінічну смерть.
 1. Назвати види вогнегасників.

Відповідь: ВП-1 порошковий вогнегасник  з масою заряду 1 кг, призначений для гасіння загоряння твердих, рідких і газоутворюючих речовин (класу А,В,С), а також можливе їх застосування для гасіння електроустановок з напругою до 1000 В,

ВВ-2, ВВ-5, ВВ-8 ручні вуглекислотні вогнегасники, вуглекислотні вогнегасники служать для гасіння загорянь двигунів, паливних баків бойових і інших машин, електроустановок під напругою, різних пальних речовин, за винятком тих, горіння яких відбувається без доступу повітря, а також лужних металів і магнієвих сплавів.

 

13.Назвати основні та додаткові електро-захисні засоби захисту в електроустановках до 1000 В.

Відповідь:

До основних засобів належать:

До 1000В.                                                                             Вище 1000В.

 

Ізолювальні штанги;

Ізолювальні та електровимірювальні кліщі; Показчики напруг; Показчики напруг для фазування; Діелектричні рукавички; Слюсарно-монтажний інструмент з ізольованими ручками

До додаткових засобів належать

Діелектричні калоші; Діелектричні килимки; Огороджувальні пристрої; Плакати та знаки безпеки; Переносні заземлення; Ізолювальні підставки і накладки.

Діелектричні рукавиці; Діелектричні боти; Діелектричні килими; Діелектричні ковпаки; Загороджувальні пристрої; Переносне заземлення; індивідуальні екранувальні комплекти; Ізолювальні підставки і накладки; Плакати і знаки безпеки.

Інструмент з ізольованими ручками; Переносні заземлення; Ізолюючі штанги; Покажчики напруг для фазування; Покажчики напруг; Ізолюючі та електровимірювальні кліщі;

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. На якій відстані від контактного дроту, що знаходиться під напругою можна гасити пожежу  

  водою чи вогнегасником.

Відповідь: на відстані 7 м. в сторону від контактної мережі.

 

 

15.Хто допускається до роботи з переносним електричним інструментом?

Відповідь: спеціально підготовлений персонал, який має відповідну групу допуску з електробезпеки (не нижче ІІ-ї, ІІІ-Ї, вік 18 років, якщо менше, то під наглядом)

 

 

16.Які роботи має право виконувати локомотивна бригада при піднятому струмоприймачеві?

Відповідь:

Дозволяється: зміняти перегорілі лампи в кузові, крім місць, захищених блокуючими пристроями; під кзовом електровозів та у середині вагонів МВРС – при знеструмлених колах освітлення; протирати скло кабіни у середині та зовні і лобову частину ккузова.

При цьому забороняється наближатись до контактног дроту та струмоведучих частин, що знаходяться під напругою контактної мережі, на відстань меньше 2м і торкатись їх за допомогою будь-яких предметів; заміняти запобіжники в колах управління, попередньо їх знеструмивши; заміняти прожекторні лампи, якщо їх заміна передбачена з кабіни машиніста; перевіряти виходи штоків гальмівних циліндрів: на локомотивах ЧС2- тільки на оглядовій канаві, на електросекціях не залізаючи під кузов; перевіряти на дотик нагрів букс.

Крім того на електровозах додатково дозволяється: обслуговувати апаратуру під напругою 50В постійного струму, що знаходиться поза високовольтною камерою; розкривати кожух і налаштовувати регулятор тиску; перевіряти коло електронного захисту під спостереженням майстра, стоячи на діелектричному коврику та в діелектричних рукавичках; перевіряти подачу піску під колісну пару; обтирати нижню частину кузова; оглядати механічне устаткування і проводити роботи по кріпленню деталей, не підлізаючи під кузов; перевіряти тиск у маслоприймачі компресора; регулювати запобіжні клапани повітряної системи. Інші роботи на ЕРС при піднятому струмоприймачі, що знаходяться під напругою, проводити забороняється.

 

17.На які підгрупи розділяються електричні захисні засоби.

Відповідь: На основні і додаткові.

 1. Яку відповідальність несуть особи винні в порушенні правил ПТЕ і ПТБ?

Відповідь: особи, винні в порушенні правил, притягуються відповідно від наслідків порушення до:

 • Дисциплінарної;
 • Адміністративнщї;
 • Матеріальної;
 • Кримінальнщї, відповідальності.

 

 19.Які основні причини нещасних випадків при обслуговуванні електромереж і електроустановок?

Відповідь:

 • Допуск до роботи осіб, які не мають кваліфікаційної групи з електробезпеки;
 • Допуск до роботи осіб, які не знають приміщень і зовнішніх установок;
 • Робота на електроустановках і електроінструментом без заземлення, занулення, без перевірки опору ізоляції в мережах споживачів електроструму;
 • Робота без зняття напруги, без засобів колективного та індивідуального захисту;
 • Робота без наряду-допуску;
 • Нерегулярне навчання та переатестація персоналу, який обслуговує електромережі та електроустановки.
 • Допуск до роботи осіб без медичного огляду.

Початок рбоіт без попередньої перевірки відсутності напруги, розширення зони робочого місця.

 

 

20.Якої частоти електричний струм являється небезпечним для життя людини і чому?

 Відповідь: 50-60Гц, тому що співпадає з частотою ударів сердя.

 

 

21.Яка напруга використовується в особливо небезпечних приміщеннях при роботі з    

 електроустановками?

Відповідь: не вище 12В.

 

  22.Які фактори впливають на ступінь ураження електричним струмом?

Відповідь: Залежно від умов, які підвищують або знижують небезпеку враження людини електричним струмом, наявні такі чинники:

 • Клас приміщення за ступенем безпеки враження електричним струмом;
 • Сила враження;
 • Опір людини;
 • Струм, який проходить через тіло людини;
 • Тривалість дії струму на організм людини;
 • Шлях проходження струму в тілі людини;
 • Площі контакту людини зі струмопровідними частинами;
 • Вплив навколишнього середовища.

 

 23.Вивільнення потерпілого від дії електричного струму в електроустановках понад 1000 В.

Відповідь: Треба одягнути діелектричні рукавиці та боти і діяти за допомогою

штанги або ізолюючих кліщів, розрахованих на відповідну напругу.

При цьому слід пам’ятати про небезпеку крокової напруги, якщо провід лежить на

землі.

 

 1. Як проводиться перевірка відсутності напруги в електричній установці до 1000 В.

Відповідь: показчиком напруги до 1000В.

 

25.Чи дозволяється використовувати некалібровані плавкі вставки запобіжників в 

     електроустановках до 1000 В.

Відповідь: не дозволяється.

 

 1. В яких випадках локомотивній бригаді дозволяється підніматися на дах ЕРС?

Відповідь: при знеструмленні контактної мережі. З дозволу енергодиспетчера в усній або письмовій формі. Заземлення контактної мережі ізолюючими штангами.

 

27.Яким чином маркують електрозахисті засоби не витримавші випробувнь?

Відповідь: Перекреслюють штамп червоною фарбою. Та надрізом на рукавицях.

 

28.Що називається електричним струмом?

Відповідь: направлений рух електронів по провіднику в замкнутому полі під дією електрорушійної сили.

29.Яка небезпечна напруга для життя людини?

Відповідь: в сирих приміщеннях – більше 12В, а в сухих – більше 42В.

 

30.Що таке коротке замикання?

Відповідь: З’єднання між собою (або із землею) точок електричного кола з різними потенціалами; від наслідків к.з. захищають, зокрема, запобіжники, автоматичні вимикачі, диференціальні вимикачі.

 

31.Що необхідно робити, якщо під час роботи зупинили подачу електроенергії.

Відповідь: електроапаратуру вимкнути і доповісти керівнику робіт.

 

32.Надання першої медичної допомоги при хімічних опіках .

Відповідь: при опіках, визваних кислотами, лужними та іншими їдкими речовинами, вражене місце ретельно промивають великою кількістю води. Після цього обпечене місце промивють 5% розчином марганцово-кислим калієм. Замість нього можна вжити: при опіках кислотою – 10% розчином харчової соди; при опіках лужними речовинами – слабиим розчином (3-6% по об’єму) оцтової кислоти чи розчину (1-2% по об’єму) соляної кислоти. Після промивки обпечені тіла покривають стерильним бинтом, змоченим рослинним маслом.

 

 

 33.Вихід із зони упавшого на землю контактного проводу .

Відповідь:  Якщо струмоведуча частина лежить на землі, слід пам’ятати про крокову напругу. Переміщуватись в цій зоі слід з особливою обережністю, використовуючи засоби для ізолювання від землі (діелектричні колоші, боти, килимки, ізолюючі колоди тощ). Без засобів захисту переміщуватися в зоні слід пересуваючи ступені ніг по землі і не відриваючи їх одна від одної

 

34.Надання першої допомоги при всіх трьох випадках враження електричним струмом.

Відповідь: Перша допомога складається з двох етепів: звільнення потерпілого від дії струму і надання йому долікарської медичної допомоги. Після звільнення потерпілого від дії електричного струму необхідно оцінити його стан. Ураження легке (потерпілий не знепрітомнів, не порушені дихання і серцева діяльність ), а є тільки слабість, іноді спостерігається нервове сіпання окремих м’язів, то потерпілого слід покласти, зігріти (розігріти руки,ноги,тулуб, до них покласти грілку, дати гарячий чай).

Обов’язково відправити поетрпілого до лікарні для медичного огляду, щоб запобігти ускладнень що можуть виникнути після електротравми.

Якщо потерпілий при свідомості, але до цього був запаморочений або тривалий час знаходився під дією електроструму, необхідно покласти його в сухе місце, накрити ковдрою, забезпечити спокій, спостерігати за його диханням і пульсом. У випадку, коли потерпілий знепритомнів, але є стійкий пульс і дихання, його слід покласти, забезпечили досуп свіжого повітря, піднести до носа ватку змочену нашатирним спиртом, розтерти і зігріти.

Якщо потерпілий дихає слабо, або за відсутності у ньго ознак життя (нема дихання, серцебиття, відсутній пудьс, зиниці розширені і не реагують на світло) терміново приступають до оживлення потерпілого – штучне дихання, непрямий масаж сердця. Допомога надається до прибуття лікарів. Констатувати смерть має право тілки лікар.

 

35.Якого діаметру застосовуються сталеві провідники для заземлення в будівлях та зовнішніх   

  установках ?

Відповідь: 5мм – внутрішнє, 8мм – зовнішнє.

 

36.Що впливає на наслідки враження електричним струмом ?

Відповідь: тяжкість електротравми визначається впливом факторів:

 • Електричного характеру (велечина напруги, сила струму, вид струму (постійний чи змінний), частота при змінному струмі).
 • Не електричного характеру (тривалість дії електроструму).
 • Навколишнього середовища (температура, тиск, вологість повітря).
 • Шляху проходження струму через організм людини.

 

37.Вимоги , що ставляться до електричних установок?

Відповідь:В залежності від призначення, умов експлуатації, необхідної надійності і т.д. вимоги до електричних апаратів дуже різноманітні. Однак можна сформулювати загальні вимоги до всіх апаратів:

 1. При номінальному режимі роботи температура струмоведучих елементів апарата не повинна перевищувати значень, що відповідають Державному стандарту України (ДСТУ) або іншим нормативним документам. Номінальний режим – це той режим, при якому електричний апарат функціонує у відповідності до його паспортних даних.
 2. В кожному електричному колі може бутиненормальний (перевантаження) або аварійний (коротке замикання) режим. В цих випадках струм в 50 і більше раз перевищує номінальний.
 3. Апарат при цьому на протязі певного часу знаходиться під великим термічним та електродинамічним навантаженням. Однак ці навантаження не повинні викликати остаточних явищ, щопорушують працездатність апарату після усунення перевантажень, або короткого замикання.
 4. Ізоляціяелектричних апаратів повинна витримувати перенапруги і мати запас, що враховує погіршення властивостей ізоляції внаслідок старіння, осадження, пилу, бруду, вологи.
 5. Контактиапаратів, призначених для відключення, повинні бути розраховані на струми короткого замикання.
 6. До кожного апарату пред’являютьсяспецифічні вимоги, обумовлені його призначенням.

 

38.На які групи діляться плакати , що застосовуються  на електроустановках?

Відповідь: запобіжні написи, плакати поділяються на 4 групи: попереджуючі, забороняючі, наказуючі, вказувальні.

 

39.Що таке захисне занулення ?

Відповідь: навмисне електричне з’єднання з захисним нулевим проводом металевих не струмоведучих частин, які можуть опинитись під напругою.

 

 1. В чому виявляється термічна дія струму?

Відповідь: термічна дія струму виявляється в опіках окремих ділянок тіла, уражені в наслідок високих температур кровоносних судин, нервових клітин, серця, мозку, що призводить до серйозних функціональних розладів.

 

 41.Які електроустановки вважаються діючими?

Відповідь: електроустановки або їх ділянки, які знаходяться під напругою або на які в будь який  момент часу може бути подано напругу включенням комутаційної апаратури чи за рахунок електромагнітної індукції.