ІРП-ЦД-0058

                              
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.08.2005 N 507
Про затвердження Інструкції з руху поїздів
і маневрової роботи на залізницях України
З метою розкриття і точного трактування основних положень
Правил технічної експлуатації залізниць України, затверджених
наказом Міністерства транспорту України від 20.12.1996 р. N 411
( z0050-97 ) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
25.02.1997 р. за N 50/1854 із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства транспорту України від 08.06.1998 р. N 226
( z0036-99 ), від 23.07.1999 р. N 386 ( z0607-99 ), від
19.03.2002 р. N 179 ( z0316-02 ) щодо організації руху поїздів і
виконання маневрової роботи на залізницях України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити та ввести в дію з 01.04.2006 р. Інструкцію з
руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України, що
додається (далі Інструкція).
2. Державній адміністрації залізничного транспорту України
(Афтаназів З.С.):
2.1 Організувати вивчення цієї Інструкції причетними
працівниками залізниць України та працівниками структурних
підрозділів залізниць встановленим порядком.
2.2 Довести вимоги цієї Інструкції до всіх залізниць України
та їх структурних підрозділів, забезпечити контроль за її
виконанням.
3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
транспорту України від 8 липня 1995 року N 260 “Про затвердження
Інструкції по руху поїздів і маневрової роботи на залізницях
України”.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра – генерального директора Укрзалізниці Афтаназіва З.С.
В.о. Міністра В.Бондар

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв’язку
України
31.08.2005 N 507
ІНСТРУКЦІЯ
з руху поїздів і маневрової роботи
на залізницях України
Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях
України (ІРП) відповідно до основних положень, установлених
Правилами технічної експлуатації залізниць України (ПТЕ)
( z0050-97 ) та Інструкцією з сигналізації на залізницях України
(ІСИ), конкретизує правила:
– приймання, відправлення, пропуску поїздів при різних
засобах сигналізації, централізації, блокування (СЦБ) та зв’язку
на станціях та прилеглих до них перегонів, як за нормальних умов
дії засобів СЦБ та зв’язку під час руху поїздів, так і у випадках
несправності цих засобів;
– приймання і відправлення поїздів за умов виконання
ремонтно-будівельних робіт на залізничних коліях і спорудах;
– виконання маневрів на станціях;
– видачі попереджень на поїзда;
– інші правила, що регламентують безпечне і безперешкодне
приймання, відправлення та прямування поїздів, безпеку маневрової
роботи і дотримання працівниками вимог охорони праці та
навколишнього природного середовища.
1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Норми й вимоги даної Інструкції є обов’язковими для залізниць
України та їх структурних підрозділів.
2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому нормативному документі є посилання на такі нормативні
документи:
Статут залізниць України, затверджений Постановою Кабінету
Міністрів України від 06.04.1998 р. N 457 ( 457-98-п )
Правила технічної експлуатації залізниць України, затверджені
та введені в дію наказом Міністерства транспорту України від
20.12.1996 р. N 411 ( z0050-97 ), зареєстровані у Міністерстві
юстиції України 25.02.1997 р. за N 50/1854 із змінами і
доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту України
від 08.06.1998 року N 226 ( z0036-99 ), від 23.07.1999 року N 386
( z0607-99 ), від 19.03.2002 року N 179 ( z0316-02 ), від
10.12.2003 N 962 ( z1183-03 )
Інструкція з перевезення негабаритних і великовагових
вантажів залізницями України, затверджена наказом Міністерства
транспорту України 23.11.2004 N 1026 ( z1640-04 ) та
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 за
N 1640/10239
Інструкція з сигналізації на залізницях України, затверджена
та введена в дію наказом Міністерства транспорту України від
08.07.1995 N 259
Інструкція з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні
колійних робіт, ЦП-0067, затверджена наказом Міністерства
транспорту України від 11.12.2000 р. N 692
Інструкція з улаштування та експлуатації залізничних
переїздів, ЦП-0095, затверджена наказом Міністерства транспорту
України від 12.07.2002 N 469 ( z0633-02 )
Інструкція про порядок користування автоматичною локомотивною
сигналізацією безперервного типу (АЛС) і пристроями контролю
пильності машиніста на залізницях України, ЦТ-ЦШЕОТ-0027,
затверджена наказом Мінтрансу від 27.01.00 N 32
“Про порядок вивчення та перевірки знань нормативних актів з
безпеки руху поїздів та маневрової роботи працівниками
залізничного транспорту України”, наказ МТУ від 24.01.2003 р. N 49
Правила безпеки та порядок ліквідації наслідків аварійних
ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним
транспортом, затверджені наказом Міністерства транспорту України
від 16.10.2000 N 567 ( z0857-00 )
Инструкция по составлению натурного листа поезда ф. ДУ-1,
затверджена на 34 засіданні Ради по залізничному транспорту,
( 998_257 ) лютий 2003 р.
Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам
( n0001697-96 ), затвердженні на 15 засіданні Ради по залізничному
транспорту 05.04.1996 р.
Інструкція з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні
робіт з технічного обслуговування та ремонту пристроїв
сигналізації, централізації та блокування (СЦБ) на залізницях
України, ЦШЭОТ-0018, затверджена наказом Укрзалізниці від
12.10.1999 р. N 492
Інструкція з розміщення, встановлення та експлуатації засобів
автоматичного контролю технічного стану рухомого складу під час
руху поїзда, ЦВ-ЦШ-0053, затверджена наказом Укрзалізниці від
17.03.2003 N 69-Ц
Інструкція з експлуатації гальм рухомого складу на залізницях
України, ЦТ-ЦВ-ЦЛ-0015, затверджена наказом Укрзалізниці від
28.10.1997 р. N 264-Ц, із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Укрзалізниці від 07.06.2001 N 312-Ц
Інструкція зі складання графіку руху поїздів на залізницях
України, ЦД-0040, затверджена наказом Укрзалізниці від 5.04.2002
N 170-Ц
Інструкція про порядок надання і використання вікон у графіку
руху поїздів для ремонтних і будівельних робіт на залізницях
України, ЦД-0029, затверджена наказом Укрзалізниці від
13.03.2000 р. N 96-Ц
Інструкція з організації руху вантажних поїздів підвищеної
ваги й довжини на залізницях України, ЦД-0031, затверджена наказом
Укрзалізниці від 29.08.2000 р. N 364-Ц
Інструкція з експлуатації та утримання спеціального
самохідного рухомого складу на залізницях України, ЦРБ-0027,
затверджена наказом Укрзалізниці 24.12.2001 р. N 719-Ц
Методичні вказівки з розрахунку і застосування норм
закріплення рухомого складу гальмовими башмаками на станційних
коліях, ЦД-0051, затвердженні наказом Укрзалізниці від
31.03.2004 р. N 224-ЦЗ
Порядок обліку, маркування, видачі, зберігання та вилучення з
експлуатації гальмових башмаків на залізницях України, ЦД-0041,
затверджений наказом Укрзалізниці від 30.04.2002 р. N 228-Ц
Методичні рекомендації щодо дій працівників господарств
Укрзалізниці для забезпечення безпеки руху в нестандартних
ситуаціях відповідно до вимог Правил технічної експлуатації
залізниць України ( z0050-97 ), Інструкції з руху поїздів і
маневрової роботи на залізницях України, Інструкції з сигналізації
на залізницях України, затверджені наказом Укрзалізниці від
20.12.04 р. N 992-ЦЗ
3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
Нижче подано терміни, вжиті у цьому нормативному документі,
та визначення позначених ними понять:
Автоматичне блокування (АБ) – технічний засіб інтервального
регулювання руху поїздів на міжстанційних перегонах за сигналами
прохідних і локомотивних світлофорів.
Автоматична локомотивна сигналізація як самостійний засіб
сигналізації та зв’язку (АЛСО) або ЦАБ АЛСО – система, за якої рух
поїзда на перегоні здійснюється за сигналами локомотивних
світлофорів, а роздільними пунктами блок-ділянок є сигнальні знаки
“межа блок-ділянки”.
Автоматична світлофорна сигналізація – система, яка
складається з переїзних світлофорів, акустичних сигналів,
електричних рейкових кіл (ділянка наближення) і апаратури
керування, яка забезпечує під час заняття поїздом ділянки
наближення автоматичну подачу сповіщення на переїзд та автоматичне
вмикання звукової та світлофорної сигналізації.
Бокова колія – колія, рухаючись по якій, рухомий склад
відхиляється стрілочним переводом.
Блок-ділянка – частина міжстанційного перегону за умови
автоблокування або автоматичної локомотивної сигналізації,
застосованого як самостійний засіб сигналізації та зв’язку,
обмежена прохідними світлофорами (покажчиками меж блок-ділянок)
або прохідним світлофором (покажчиком межі блок-ділянки) і
станцією.
Бригада спеціального рухомого складу – працівники, призначені
керувати й обслуговувати спеціальний рухомий склад.
Примітка. Для керування спеціальним самохідним рухомим
складом призначають бригаду: машиніст і помічник машиніста або
водій і помічник водія дрезини.
Вагон – несамохідна одиниця рухомого складу, якою перевозять
вантажі та пасажирів.
Вантажний поїзд – поїзд, призначений перевозити вантажі, маса
та довжина якого не перевищує максимальну норму, встановлену
графіком руху поїздів на ділянці прямування цього поїзда.
Вантажний з’єднаний поїзд – поїзд, складений з двох і більше
зчеплених між собою вантажних поїздів із тяговими локомотивами в
голові кожного поїзда.
Вантажний довгосоставний поїзд – вантажний поїзд, довжина
якого перевищує максимальну норму, встановлену графіком руху на
ділянці проходження цього поїзда
Вантажний великоваговий поїзд – вантажний поїзд, вага якого
для відповідних серій локомотивів на 100 тонн і більше перевищує
визначену графіком руху вагову норму на ділянці проходження цього
поїзда.
Вікно – час, протягом якого призупиняють рух поїздів на
перегоні, окремих коліях перегону або станції для проведення
ремонтно-будівельних робіт.
Ведення поїзда з особливою пильністю – постійна, підвищена
увага локомотивної бригади до умов руху поїзда.
Внутрішньостанційний диспетчерський зв’язок – прямий зв’язок
між черговим по станції, маневровим диспетчером, черговим гірки,
черговим парку, оператором стрілочного поста, оператром пункту
технічного обслуговування вагонів.
Габарит рухомого складу – граничний поперечний
(перпендикулярний до осі колії) контур, в якому, не виходячи
назовні, повинен розміщуватися як навантажений, так і порожній
рухомий склад, встановлений на прямій горизонтальній колії.
Гальмовий башмак – це пристрій, що застосовується для
закріплення рухомого складу від можливого виходу.
Примітка: Гальмовий башмак складається з головки, ручки,
упорної пластини, заклепочних з’єднань (2 шт) та полозу, який в
свою чергу, складається з носка, п’ятки та двох бортів.
Головні колії – колії перегонів, а також колії станцій, що є
безпосереднім продовженням колій суміжних перегонів і, як правило,
не мають відхилень на стрілочних переводах.
Господарчий поїзд – поїзд, сформований: із тягового
локомотива або спеціального самохідного рухомого складу, який
використовують як локомотив; вагонів, що виділені для спеціальних
і технічних потреб залізниць; спеціального самохідного й
несамохідного рухомого складу, призначеного для виконування робіт
з утримування, обслуговування й ремонту споруд і пристроїв
залізниць.
Графік руху поїздів – нормативно-технологічний документ, що
регламентує роботу усіх підрозділів залізничного транспорту з
організації руху поїздів.
Двобічний парковий зв’язок – зв’язок, призначений для
керування роботою станційних працівників на сортувальних гірках,
парках сортування, дільничних, вантажних, пасажирських станцій і
депо, а також оповіщення пасажирів на вокзалах і платформах.
Дільниця обертання локомотивів – частина залізничної мережі,
обмежена пунктами обертання локомотивів.
Дизель – поїзд – постійно сформований состав, що має дизельну
силову установку, складений з моторного головного і моторного
хвостового вагонів, в яких установлено автономні тягові машини, та
причіпних вагонів і призначений для перевезення пасажирів.
Диспетчерська централізація (ДЦ) – комплекс пристроїв, що
включає апаратуру телеуправління з одного диспетчерського пункту
пристроями електричної централізації (ЕЦ) ряду лінійних станцій
дільниці залізниці та засоби контролю за станом пристроїв ЕЦ і
систем інтервального регулювання руху поїздів на прилеглих до цих
станцій перегонах.
Ділянка наближення до переїзду – ділянка колії, обладнана
рейковими колами, розташована перед переїздом, довжину якої
визначають розрахунком у залежності від швидкості руху поїздів і
довжини проїзної частини переїзду, для завчасного автоматичного
сповіщення на переїзд про наближення до нього поїзда,
автоматичного керування переїзною сигналізацією й шлагбаумами,
якщо переїзд ними обладнаний.
Довготривала стоянка вагонів – стоянка вагонів на
приймально-відправних коліях понад одну добу.
Допоміжний пост – пост на перегоні, що не має колійного
розвитку та призначений тільки для обслуговування пункту
примикання під’їзної колії (для поїздів, що проїжджають по всьому
перегону, роздільним пунктом бути не може).
Електрожезлова система – комплекс пристроїв, за допомогою
якого здійснюється контроль стану перегону, а правом виїзду на
перегін є отримання машиністом жезла від чергового по станції
відправлення. Подальше відправлення інших поїздів на перегін не
можливо до часу отримання цього жезла черговим станції прийому.
Електрична централізація стрілок і сигналів (ЕЦ) – станційний
комплекс пристроїв залізничної автоматики, що забезпечує
централізоване управління стрілками і світлофорами та автоматичний
контроль на апараті управління за положенням централізованих
стрілок, станом світлофорів та рейкових кіл.
Загороджувальна сигналізація – загороджувальні (для поїздів і
маневрових составів) світлофори, які встановлені перед переїздом
та керовані черговим по переїзду.
Залізнична колія – дві рейкові нитки, що укладені одна від
одної на визначеній відстані і прикріплені до шпал (брусів).
Залізничне перевезення – переміщення в просторі людей і
вантажів за допомогою залізничного транспортного засобу.
Залізничний переїзд – місце перехрещення дороги із
залізничними коліями в одному рівні, обладнане потрібними
пристроями, які забезпечують безпеку руху, поліпшують умови
пропускання поїздів і транспортних засобів, проходження пішоходів,
а також проганяння худоби.
Залізничний транспортний засіб – технічний засіб, який
приводиться в рух джерелом енергії (несамохідний), призначений для
руху рейковими дорогами (залізницями) і використовується, щоб
переміщувати в просторі людей, вантажі і обладнання, призначене
для виконання спеціальних функцій.
Запобіжний тупик – тупикова колія, призначена для запобігання
виходу рухомого складу на маршрути проходження поїздів.
Знімна рухома одиниця – рухома одиниця, що її можуть зняти з
колії вручну працівники, які її обслуговують.
Примітка. До них належать: знімні дрезини, ремонтні вишки на
електрифікованих ділянках, колійні вагончики, колієвимірювальні,
дефектоскопні та інші візки.
Індекс вантажного поїзда – спеціальний код із 10 цифр, який
призначають усім вантажним поїздам на станції їх формування.
Примітка. Перші чотири цифри – код станції формування поїзда
за єдиною сітьовою розміткою, наступні дві – порядковий номер
состава, сформованого на цій станції, а останні чотири цифри – код
станції призначення поїзда.
Інтенсивний рух поїздів – розміри (частота) руху пасажирських
та вантажних поїздів (у сумі) за графіком на двоколійних ділянках
більше ніж 50 пар і одноколійних – більше ніж 24 пари на добу.
Керівник маневрів – працівник, котрий безпосередньо керує
діями усіх осіб, які беруть участь у маневрах, без вказівки
котрого машиніст локомотива, який проводить маневри, не має права
приводити у рух локомотив.
Ключова залежність стрілок та сигналів – система станційної
централізації, в якій замикання стрілок забезпечується стрілочними
контрольними замками, а відкриття світлофорів на дозволяюче
показання можливе при умові замикання в апараті ключової
залежності ключів від стрілок, що входять у маршрут, при
відкритому сигналі.
Колійний пост – роздільний пункт на залізничних лініях, що не
має колійного розвитку.
Примітка. Колійного розвитку не має блок – пост у разі
напівавтоматичного блокування, пост примикання на одноколійному
перегоні з двоколійною вставкою, передвузловий пост тощо.
Колійний знак – пристрій або умовний знак, який несе
інформацію про місцезнаходження колії.
Колії спеціального призначення – запобіжні та уловлюючи
тупики та під’їзні колії на перегонах і станціях.
Комерційне оглядання вагонів – система обслуговування
вантажних вагонів та контейнерів, що перебувають у составах або
поїздах, а також порожніх вагонів та контейнерів до та після
навантаження з огляданням вантажу, його збереженості, правильності
розміщення та кріплення, усунення несправностей, які не потребують
відчеплення вагонів від состава.
Контактна мережа – сукупність проводів, конструкцій та
обладнання, що забезпечують передавання електричної енергії від
тягових підстанцій до струмоприймачів електрорухомого складу.
Локомотив – тягова самохідна машина, призначена для
пересування будь-якого залізничного рухомого складу.
Локомотивна бригада (бригада спеціального рухомого складу),
машиніст (ТЧМ) – працівники (працівник) призначені (ий) керувати
та обслуговувати локомотиви і моторвагонний рухомий склад
(спеціальний рухомий склад).
Людський поїзд – вантажний поїзд, який має 10 і більше
вагонів, зайнятих людьми.
Малодіяльні ділянки – ділянки з розмірами руху пасажирських і
вантажних поїздів (у сумі) за графіком не більше 8 пар на добу.
Малодіяльна колія (стрілка) – колія (стрілка) на якій
обмежений рух і як наслідок не забезпечується надійна шунтова
чутливість рейкових кіл.
Маневри – будь-які пересування рухомого складу залізничного
транспорту станційними й іншими коліями для забезпечення поїзної
роботи і виробничої діяльності підприємств.
Маневровий локомотив – локомотив, який за технічними
характеристиками відповідає вимогам для виконування маневрової
роботи.
Маневрова робота – будь-які пересування рухомого складу
залізничного транспорту станційними й іншими коліями для
забезпечення поїзної роботи і виробничої діяльності підприємств.
Маневровий состав – група вагонів, зчеплених між собою та з
локомотивом, що виконує маневри.
Маршрут прямування – шлях рухомого складу в межах, що
задається відповідальним працівником залізниці.
Маршрут приймання (відправлення) поїзда (маршрутний набір) –
маршрутний принцип управління стрілками та сигналами, що
використовується в блочній маршрутно-релейній централізації, при
якому встановлення маршруту будь-якої складності та протяжності
здійснюється послідовним натисненням на пульті кнопок початку та
кінця маршруту, а в окремих випадках варіантної кнопки.
Міжстанційний перегін – перегін, обмежений станціями,
роз’їздами та обгінними пунктами.
Міжпостовий перегін – перегін, обмежений колійними постами
або колійним постом і станцією.
Мовний інформатор – апаратно-програмна інформаційна система
(АПІС), призначена для формування та відтворювання мовних та
музичних сигналів, що забезпечує звукове оповіщення.
Моторвагонний рухомий склад – моторні та причіпні вагони, із
яких формують моторвагонні поїзди (електропоїзди, дизель-поїзди й
автомотриси).
Надзвичайна ситуація – ситуація, яку характеризує порушеність
нормальних умов життя й діяльності людей на об’єкті або території,
спричинена аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншими
чинниками, що призвели (можуть призвести) до загибелі людей,
тварин і рослин, значних матеріальних збитків та (або) завдали
(можуть завдати) шкоди довкіллю.
Напівавтоматичне блокування (НАБ) – система інтервального
регулювання руху поїздів, при якій функції з відправлення і
приймання поїздів виконуються як вручну, так і автоматично.
Небезпечний вантаж – речовини, матеріали, вироби, відходи
виробничої та іншої діяльності, які внаслідок притаманних їм
властивостей за наявності певних чинників можуть під час
перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних
засобів, пристроїв, споруд та інших об’єктів, заподіяти
матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також призвести до
загибелі, травмування, отруєння людей, тварин і які за
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, або за результатами випробування в
установленому порядку залежно від ступеня їх впливу на довкілля
або людину віднесено до одного з класів небезпечних речовин.
Нерегульований переїзд – переїзд, не обладнаний пристроями
переїзної сигналізації і його не обслуговує черговий працівник.
Несправжня зайнятість рейкових кіл – відмова в роботі
рейкових кіл внаслідок обриву або відсутності стикових
з’єднувачів, порушення ізоляції стрілочної гарнітури, порушення
ізоляції ізолюючого стика, порушення регулювального режиму
обслуговування персоналом та інш. відмови.
Нецентралізована стрілка – стрілка, вістряки якої переводять
вручну за допомогою перевідного механізму безпосередньо біля
стрілки.
Обгінний пункт – роздільний пункт на двоколійних лініях, що
має колійний розвиток, який дає змогу обганяти поїзди і в
потрібних випадках – переводити поїзд із головної колії на іншу.
Особи, пов’язанні безпосередньо з рухом поїздів – працівники,
професійна діяльність яких прямо пов’язана з процесом перевезення:
ведення поїздів, готування маршрутів приймання (відправлення) або
пропускання поїздів на станції, ведення поїздів дільницею,
технічне обслуговування поїздів, утримання колії, штучних споруд,
технічних засобів електропостачання, сигналізації, централізації
та зв’язку тощо.
Охоронна стрілка – стрілка, встановлена під час готування
маршруту приймання поїзда або маршруту відправлення поїзда в
положення, що не дає змоги рухомому складу виїхати на
підготовлений маршрут.
Парк станції – станційні колії, призначені для виконання
однакових (неоднакових) технологічних операцій.
Пасажирський зупинковий пункт – пункт на перегоні, що не має
колійного розвитку і призначений тільки для того, щоб садити чи
висаджувати пасажирів (роздільним пунктом не слугує).
Пасажирський поїзд – поїзд, призначений перевозити пасажирів,
багаж і пошту, сформований з пасажирських вагонів.
Перегін – частина залізничної лінії, обмежена суміжними
станціями, роз’їздами, обгінними пунктами або колійними постами.
Під’їзні колії – колії, призначені для транспортного
обслуговування одного або кількох підприємств, організацій,
установ, зв’язані із загальною мережею залізниць безперервною
рейковою колією і належать залізниці чи підприємству, організації,
установі.
Підштовхувальний локомотив – локомотив, призначений
допомагати головному локомотивові на окремих перегонах або частині
перегону (у хвості поїзда).
Поїзд – сформований й зчеплений склад вагонів з одним або
кількома дієвими локомотивами чи моторвагонними вагонами, що мають
встановлені сигнали.
Поїзні сигнали – сигнали, застосовані для позначення поїздів,
локомотивів та інших рухомих одиниць залізничного транспорту.
Поїзні документи – комплект документів, потрібних для
перевезення (супроводжування) вагонів як порожніх, так і
завантажених від місця відправлення до місця призначення.
Поїзний диспетчер (ДНЦ) – змінний працівник, який одноособово
керує рухом поїздів на підпорядкованій йому залізничній дільниці.
Пожежний поїзд – поїзд з насосним агрегатом, запасом
вогнегасильних речовин та пожежнотехнічним озброєнням і
призначений для гасіння пожеж на об’єктах та в рухомому складі
залізничного транспорту, а також надання допомоги при аваріях,
повенях та інших стихійних лихах у межах їх тактико-технічних
можливостей.
Покажчик колійного загородження – сигнальний покажчик, що
огороджує небезпечне місце.
Помилкова вільність рейкових кіл – відмова в роботі рейкових
кіл внаслідок неправильних дій обслуговуючого персоналу, порушення
чергування полярності, підживлення колійного реле від сторонніх
джерел живлення, несправності або відсутності перемичок,
з’єднувачів, несправності апаратури, несправності монтажу,
порушення регулювального режиму обслуговуючим персоналом та інш.
відмови.
Поштово-багажний поїзд – поїзд, сформований з
поштово-багажних та вантажних вагонів і призначений перевозити
пошту, багаж й вантажобагаж, а також окремі пасажирські вагони, що
їх причіплюють тільки на дільницях, де не ходять пасажирські
поїзди.
План формування поїздів – техніко-економічний план
організації вагонопотоків у поїзди та одночасно план розподілу
роботи між сортувальними, дільничними, вантажними та іншими
станціями з формування-розформування, наскрізного пропускання
поїздів.
Проміжна станція – станція, на якій виконують регулярні
операції пропускання, схрещення, обгону поїздів, маневрову роботу
зі збірними поїздами, операції навантажування-вивантажування
вантажів, обслуговування пасажирів.
Регламент переговорів – правила, що регламентують порядок
надання вказівок та доповідей, за допомогою яких ведуть всі
розмови між працівниками, задіяними в процесі руху поїздів.
Регульований переїзд – переїзд, обладнаний пристроями
переїзної сигналізації, для водіїв транспортних засобів або такий,
що обладнаний шлагбаумом, і його обслуговує черговий працівник.
Роздільний пункт – пункт, що ділить залізничну лінію на
перегони чи блок-ділянки.
Роз’їзд – роздільний пункт на одноколійних лініях, що має
колійний розвиток, призначений для схрещування й обгону поїздів.
Рухомий склад залізничного транспорту – сукупність усіх
незнімних рухомих залізничних одиниць.
Примітка: Одиниця залізничного рухомого складу – це
локомотив, вагон, одиниця моторвагонного рухомого складу,
спеціального рухомого складу.
Сигнал – умовний видимий чи звуковий знак, за допомогою якого
подається певний наказ.
Сигналізація, централізація і блокування (СЦБ) – комплекс
технічних засобів, за допомогою яких забезпечується необхідна
пропускна спроможність ділянок залізниць та безпечний рух поїздів.
За допомогою пристроїв СЦБ виконують автоматичний контроль стану
ділянок залізниць з метою передачі усієї інформації локомотивним
бригадам та іншим працівникам залізниць. За допомогою пристроїв
СЦБ можливі автоматичне регулювання руху поїздів та дистанційне
керування об’єктами залізничної автоматики на станціях та
перегонах.
Сигнальні прилади – засоби візуального та слухового
сповіщення, призначенні для передавання сигналів.
Сигнальний знак – умовний видимий знак, за допомогою якого
подають наказ або вказівку певній категорії працівників.
Примітка. До сигнальних знаків належать граничні стовпчики,
знаки, що означають межі станції, подавання свистка, вимикання й
умикання струму тощо.
Світлофор – оптичний прилад залізничної сигналізації, за
допомогою якого у будь-який час доби кольором передають на
відстань накази, що прямо відносяться до руху поїздів.
Світлофорна сигналізація – пристрої залежності між переїзною
сигналізацією і маневровими світлофорами.
Складач поїздів – змінний працівник, який керує маневрами
відповідно до розпоряджень тільки одного з працівників – чергового
по станції, маневрового диспетчера, чергового сортувальної гірки
або парку, а на ділянках, що обладнанні диспетчерською
централізацією, – поїзного диспетчера.
Сортувальна гірка – штучно зроблена підвищина перед коліями
сортувального парку, призначена для пришвидчування процесу
розформування-формування вантажних поїздів.
Спарені гальмові башмаки – два гальмових башмаки, які жорстко
з’єднанні між собою, мають на кожному гальмовому башмаку одне й
теж тавро, яке ідентичне звичайним гальмовим башмакам, із
доповненням у кінці тавра через знак “_” індексу “II”.
Спеціальний рухомий склад – сукупність незнімних рухомих
одиниць на залізничному ходу, призначених для будівельних,
ремонтних і обслуговуючих робіт (снігоочисники, снігоприбиральні
та щебнеочисні машини, баластери, колієукладачі, вантажнопідйомні
крани, дрезини тощо).
Спеціальний стаціонарний пристрій – пристрій призначений для
механічного закріплення состава або окремих вагонів на станційних
коліях з метою попередження самовільного виходу вагонів на перегін
в сторону ухилу після відчеплення локомотива.
Примітка. Спеціальний стаціонарний пристрій складається із
рами, закріплювального модуля, який включає рухому каретку,
закріплювальних шин і розпірних підпружинених важелів, приводу з
елементами трансмісії, ручного приводу, пультів дистанційного і
місцевого управління з сигнальними елементами, датчиками положення
рухомої каретки і датчиками контролю наявності колеса в зоні
закріплення.
Сповіщальна сигналізація – система, яка складається з
електричних рейкових кіл (ділянки наближення), пристрою подавання
сповіщення на переїзд (кнопки на пульті управління у чергового по
станції), щитка управління переїзною сигналізацією.
Станція – роздільний пункт з колійним розвитком, що дозволяє
проводити операції з приймання, відправлення, схрещення й обгону
поїздів, операції з приймання, видачі вантажів та обслуговування
пасажирів, а за умови розвинених колійних пристроїв – маневрову
роботу з розформування та формування поїздів і технічні операції з
поїздами.
Примітка. У тексті Інструкції за всіх випадків, коли йдеться
про роздільні пункти, що мають колійний розвиток або
обслуговуються черговими працівниками (станція, роз’їзд, обгінний
пункт, колійний пост), застосовані загальні терміни “станція” або
“черговий по станції” за винятком місць, де за характером вимог
необхідно зазначити точно, про які саме роздільні пункти йдеться.
Станційні колії – колії у межах станції.
Примітка. Станційні колії ділять на: головні,
приймально-відправні, сортувальні,
навантажувально-вивантажувальні, витяжні, деповські (локомотивного
та вагонного господарства), з’єднувальні (що з’єднують окремі
парки на станції, що ведуть до контейнерних пунктів, паливних
складів, баз, сортувальних платформ, до пунктів очищення,
промивання, дезинфекування вагонів, ремонтування рухомого складу
та виконання інших операцій), а також інші колії, призначення яких
визначають виконувані на них операції.
Станційний пост централізації – пост на станції, у якому
зосереджено керування групою централізованих стрілок і сигналів.
Станційний радіозв’язок – зв’язок між черговим по станції,
маневровим диспетчером, черговим по гірці, черговим по парку,
складачем поїздів із машиністами маневрових локомотивів
(маневровий); черговим по гірці з машиністами гіркових локомотивів
(гірковий); операторами станційного технологічного центру з
обробки поїзної інформації і перевізних документів
(технологічний).
Стрілочний перевід – пристрій, що служить для переведення
рухомого складу з однієї колії на іншу.
Стрілка – частина стрілочного переводу, що складається з
рамних рейок, вістряків та перевідного механізму.
Стрілка ключової залежності – стрілочний перевід з механічним
приводом системи станційної централізації та блокування, в якій
залежність між стрілками і сигналами здійснюється за допомогою
механічних пристроїв.
Стрілочний пост – один або декілька стрілочних переводів
нецентралізованого управління, що обслуговується одним або
кількома черговими стрілочного поста або старшим чергового
стрілочного поста.
Стрілочний район – група суміжних стрілочних постів, що
перебувають під контролем одного старшого чергового стрілочного
поста.
Телефонний зв’язок – зв’язок для передавання на відстань
мовної інформації, що поширюється проводами.
Телефонограма керівника робіт – зареєстроване повідомлення
керівника робіт про стан робіт, передане телефоном службовим
особам, що керують рухом поїздів.
Технічне оглядання вагонів – система обслуговування вагонів,
що перебувають у складах або поїздах, а також порожніх вагонів під
час готування їх до навантажування з огляданням, ремонтними та
профілактичними роботами, які не потребують відчеплення вагонів
від состава.
Технічно-розпорядчий акт (ТРА) – нормативний документ, що
регламентує безпечне і безперешкодне приймання, відправлення та
проходження поїздів через станцію, безпеку внутрішньостанційної
маневрової роботи й дотримування техніки безпеки.
Уловлюючий тупик – тупикова колія, призначена, щоб зупинити
некерований (який утратив керування) поїзд, або частину поїзда під
час руху на затяжному ухилі.
Ухил – елемент поздовжнього профілю залізничної колії, що має
нахил до горизонтальної лінії.
Примітка. Ухил для поїзда, що рухається від нижчої точки до
вищої, називається підйомом, а від вищої до нижчої – спуском.
Централізована стрілка – стрілка, вістряки якої (за наявності
хрестовини з рухомим осердям і осердя) переводять спеціальними
пристроями, керованими з одного центрального пункту (станційний
пост централізації).
Черговий по станції (ДСП) – змінний помічник начальника
станції, який одноособово розпоряджається прийманням,
відправленням і пропусканням поїздів, а також іншим переміщенням
рухомого складу на головних та приймально-відправних коліях
станції (а де немає маневрового диспетчера – і на інших коліях).
Швидкісний поїзд – пасажирський поїзд, який рухається зі
швидкістю 161-200 км/год.
Шунтова чутливість – властивість рейкового кола забезпечувати
контроль зайнятого стану колійної ділянки у разі шунтування
рейкової лінії.
4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1 “Кожна станція та колійний пост у частині керування рухом
поїздів і кожний поїзд мають знаходитися одночасно в розпорядженні
тільки одного працівника: станція – чергового по станції, а на
ділянках обладнаних диспетчерською централізацією – поїзного
диспетчера; пост – чергового поста; поїзд – машиніста ведучого
локомотива (моторвагонного поїзда, спеціального самохідного
рухомого складу) (з п. 16.2 Правил технічної експлуатації
залізниць України ( z0050-97 ).
Прийманням, відправленням і пропусканням поїздів на кожній
станції і колійному посту може розпоряджатися лише один
працівник – черговий по станції (ДСП) або відповідно черговий
поста, а на ділянках, обладнаних диспетчерською централізацією, –
поїзний диспетчер (ДНЦ).
На станціях у залежності від колійного розвитку може бути
кілька чергових по станції, посту або парку, кожний з яких
одноосібно розпоряджається рухом поїздів або виконує певні
операції в межах свого району роботи. Розмежування районів
управління на таких станціях і коло обов’язків, пов’язаних з рухом
поїздів, кожного чергового по станції, поста або чергового по
парку (ДСПП), зазначається в технічно-розпорядчому акті станції
(ТРА).
4.2 На станціях машиніст ведучого локомотива (моторвагонного
поїзда, спеціального самохідного рухомого складу) і всі інші
працівники, які обслуговують поїзд, підкоряються наказам чергового
по станції, а на станціях ділянок, обладнаних диспетчерською
централізацією, – поїзного диспетчера.
4.3 Усі розпорядження з руху поїздів і маневрової роботи
повинні даватися коротко, чітко і ясно з точним виконанням Правил
технічної експлуатації залізниць України ( z0050-97 ), Інструкції
з сигналізації на залізницях України, цієї Інструкції та
технічно-розпорядчого акта станції. Працівник, який дав
розпорядження, повинен кожного разу вимагати його повторення
виконавцями, вислухати повторення розпорядження і переконатися у
тому, що його зрозуміли правильно.
Про виконання розпорядження виконавець повинен особисто
доповісти працівнику, від якого отримав розпорядження, з
використанням наявних засобів зв’язку: двостороннього паркового,
радіозв’язку, телефоном, особисто, тощо.
Працівник, який дав розпорядження, при можливості, додатково
повинен переконатись за показаннями контрольних приладів або іншим
шляхом у правильності його виконання. Відмінити раніше дане
розпорядження може тільки особа, яка його давала попередньо, або
особа, яка замінила її під час чергування чи заступила на
чергування.
4.4 Порядок руху поїздів і маневрової роботи за умов
виникнення надзвичайних ситуацій, що являють собою небезпеку для
життя і здоров’я людей, збереження матеріально-технічних засобів і
споруд залізничного транспорту, забруднення навколишнього
природного середовища визначається нормативними актами, які
затверджуються для відповідних підрозділів Державною
адміністрацією залізничного транспорту України, керівниками
залізниць, дирекцій залізничних перевезень.
4.5 Управління пристроями сигналізації, централізації та
блокування, відкриття і закриття світлофорів (крім автоматично
діючих) проводиться:
а) на станції – черговим по станції або за його
розпорядженням оператором при черговому по станції, оператором
поста централізації або черговим стрілочного поста;
б) на колійному посту – черговим поста;
в) на станційному виконавчому посту – оператором поста
централізації;
г) при диспетчерській централізації (ДЦ) – поїзним
диспетчером або за його розпорядженням – черговим по станції,
посту, оператором поста централізації;
д) при передаванні стрілок на місцеве управління з маневрової
колонки – особою, яка вказана у технічно-розпорядчому акті
станції.
Управління із пульта-табло пристроями СЦБ (стрілками,
сигналами та ін.) з метою перевірки їх дії здійснюється черговим
по станції, а на ділянках, обладнаних диспетчерською
централізацією – поїзним диспетчером.
Виконання вищезазначених перевірок електромеханіком СЦБ
проводиться з дозволу чергового по станції і під його наглядом.
На ділянках з диспетчерською централізацією або на
залізничних станціях, обладнаних мікропроцесорною системою
кодового управління “Навігатор”, роботи з перевірки та утримання
пристроїв СЦБ, що виконуються з дозволу чергового по станції з
попереднім записом в журналі огляду, повинні виконуватися після
передачі залізничної станції або її горловини на резервне
управління.
4.6 Якщо поїзд відправляється зі станції при забороняючому
показанні вихідного світлофора або з колій, які не мають вихідного
світлофора, дозвіл (наказ) на заняття перегону (якщо він не
передається через радіозв’язок) вручається машиністу ведучого
локомотива під розпис особисто черговим по станції, парку, поста
через одного із працівників локомотивної бригади поїзда, що
відправляється, або одного із станційних працівників, пов’язаних з
рухом поїздів, про що вказується в технічно-розпорядчому акті
станції.
Машиніст (ТЧМ) зобов’язаний переконатися, чи відповідає
виданий дозвіл номеру поїзда і колії перегону.
Машиністу локомотива, при наявності дозволу, забороняється
приводити поїзд у рух без вказівки чергового по станції, переданої
через радіозв’язок, або сигналу відправлення, який подається
черговим по станції чи за його вказівкою черговим стрілочного
поста, парку, або іншого працівника, пов’язаного з рухом поїздів.
4.7 Якщо наказ про приймання або відправлення поїзда при
забороняючому показанні сигналу передається черговим по станції
машиністу через радіозв’язок, то текст такого наказу повинен
відповідати установленим формам, передбаченим цією Інструкцією.
При передачі наказу черговим по станції повинні бути вказані дата,
номер наказу, час передачі наказу машиністу (год, хв), текст
наказу з зазначенням літера світлофору або номеру колії
відправлення, яка не має вихідного світлофора. Машиніст
зобов’язаний повністю повторити текст наказу, а ДСП підтвердити
правильність його сприйняття словами: “вірно, виконуйте”.
4.8 У випадках приймання або відправлення поїздів при
забороняючому показанні вхідного або вихідного світлофора, а також
відправлення з колій, які не мають вихідного світлофору, в журналі
руху поїздів навпроти номера поїзда (у графі “Примітки”) (журналу
ф. ДУ-3) і в графі “записи про поїзну роботу” (журналу ф. ДУ-2)
повинна бути зроблена відповідна відмітка: “РЗ” (через
радіозв’язок), “ЗС” (за запрошувальним сигналом), “ПД” (за
письмовим дозволом). У відмітці “РЗ”, крім того, повинні бути
вказані номер наказу і час його передачі машиністу, прізвище
машиніста, а також літер світлофора (або номер колії відправлення,
яка не має вихідного світлофора).
Наприклад: “РЗ N 3 14.10 Ч-2 ТЧМ Петров”, або “РЗ N 3 14.10 з
4 колії ТЧМ Петров”. Запис тексту наказу у журналі руху не
потрібний.
У відмітці “ЗС” повинні бути вказані час користування кнопкою
запрошувального сигналу, літер світлофора, показання лічильника
(за наявності лічильників). Наприклад, “ЗС 13.20 Ч-2 2835”.
У відмітці “ПД” вказується форма виданого дозволу, його номер
та час вручення дозволу машиністу (або керівнику робіт при видачі
бланку білого кольору з червоною смугою по діагоналі ф. ДУ-64).
Наприклад: “ПД ДУ-64 N 21 14-50”.
На станціях, які обладнані системою документованої реєстрації
службових переговорів “ДСП-ТЧМ”, “ДНЦ-ТЧМ” при виконанні поїзної і
маневрової роботи, накази про приймання і відправлення поїздів при
забороняючому показанні світлофора, про відправлення поїздів з
колій, що не мають вихідних світлофорів, які передаються машиністу
поїзда, реєструються “архіватором мови”. Термін зберігання такої
інформації встановлюється начальником залізниці.
Зазначені вище відмітки в журналі руху поїздів в усіх
випадках обов’язкові.
4.9 В усіх випадках приймання поїзда на станцію або
відправлення поїзда зі станції при забороняючому показанні
вхідного, вихідного (маршрутного) світлофорів черговий по станції,
перед тим, як скористатися кнопкою запрошувального сигналу або
дати машиністу відповідний дозвіл на проїзд забороняючого сигналу,
зобов’язаний привести прилади управління в положення, яке
відповідає безпечному маршруту слідування рухомого складу у
заданому напрямку при забороняючому показанні світлофору, і в
порядку, встановленому технічно-розпорядчим актом станції,
переконатися у вільності колії приймання, правильності
встановлення і замикання стрілок в маршруті, а при відправленні
поїзда, крім того, у вільності першої блок-ділянки (при
автоматичному блокуванні (АБ) або перегону (при напівавтоматичному
блокуванні (НАБ) і в переключенні блок-системи на відповідний
напрямок руху. Кнопку запрошувального сигналу необхідно тримати
натиснутою до того часу, поки ведучий локомотив поїзда, що
прибуває або відправляється, не проїде відповідний світлофор, а
машиніст локомотива не доповість черговому по станції про
проходження запрошувального сигналу.
4.10 На станціях за наявності переїздів, розташованих в
стрілочних горловинах, або на ділянках віддалення, на які
повідомлення про закриття переїзду при прийманні або відправленні
поїзда при забороняючому показанні світлофора здійснюється
натисканням кнопки “закриття переїзду”, черговий по станції перед
прийманням або відправленням поїзда зобов’язаний натиснути цю
кнопку, а після проходження поїзда через переїзд повернути її в
нормальне положення.
В будь-яких випадках приймання або відправлення поїзда при
забороняючому показанні світлофора на станціях за наявності
переїздів, розташованих в стрілочних горловинах, машиніст при
підході до переїзду зобов’язаний прямувати з особливою пильністю
зі швидкістю не більше 20 км/год з готовністю зупинитися, якщо
зустрінеться перешкода для подальшого руху.
При розташуванні таких переїздів на ділянках віддалення
швидкість їх проходження головою поїзда має бути не більшою
25 км/год.
Після проходження через переїзд ведучого локомотива машиніст
має право підвищити швидкість руху до встановленої для даного
перегону.
Перелік станцій з переїздами, розташованих в стрілочних
горловинах, або на ділянках віддалення, затверджується начальником
залізниці і оголошується наказом по залізниці.
4.11 При відправленні поїздів зі станції на одноколійний
перегін в умовах порушення нормальної дії пристроїв СЦБ та зв’язку
на перегоні, черговий по станції зобов’язаний запросити у поїзного
диспетчера та чергового по сусідній станції дозвіл щодо можливості
відправлення поїзда на перегін, а після прибуття (повернення),
відправлення (проходження) поїзда негайно їх про це сповістити.
Про прибуття, відправлення і проходження всіх поїздів
черговий по станції зобов’язаний повідомити поїзного диспетчера і
чергових по сусідніх станціях.
При сповіщенні чергового по станції про відправлення
(проходження), прибуття (повернення) поїзда на сусідню станцію,
ДСП сусідньої станції повинен повторити його повідомлення, а ДСП,
що передав сповіщення, повинен підтвердити словом “вірно”.
Наприклад, ДСП станції “А” надає сповіщення на станцію “Б” за
текстом:
“За поїздом N ___ відправився (пройшов) поїзд N ___ о
___ год. ___ хв.”,
або
“Поїзд N ___ прибув (повернувся) о ___ год ___ хв. ДСП
станції ________ (прізвище)”.
ДСП станції “Б” повторює текст сповіщення зі станції “А”. ДСП
станції “А”, впевнившись, що сповіщення прийнято правильно ДСП
станції “Б”, підтверджує його словом “вірно” і тільки після цього
дозволяється відключитись від зв’язку обом ДСП (або операторам при
ДСП).
При схрещенні поїздів на станції, що обмежує одноколійний
перегін, схрещенні на одноколійному перегоні з двоколійними
вставками у формі повідомлення додаються слова: “після прибуття
поїзда N ___ об ___ год ___ хв, поїзд N ____ відправився
(прослідував) об ___ год ___ хв”.
За наявності у поїзді вагонів з небезпечними вантажами
класу 1 (вибуховими матеріалами), що перелічені в “Правилах
перевозок опасных грузов по железным дорогам” ( n0001697-96 )
(далі – небезпечні вантажі класу 1 (ВМ) до номера поїзда при
повідомленні додаються букви “ВМ” (наприклад, 2783 “ВМ”).
Відповідні букви до номера поїзда додаються також у випадках
відправлення і прямування поїздів: великовагових “В”,
довгосоставних “Д”, підвищеної ваги “ПВ”, підвищеної довжини “ПД”,
з’єднаних “З”. При відправленні поїздів з негабаритними вантажами
до номера поїзда після букви “Н” додається встановлений
Інструкцією з перевезення негабаритних і великовагових вантажів
залізницями України ( za640-04 ) через дефіс чотирьохзначний
цифровий індекс, який характеризує зони і ступінь негабаритності
вантажу (наприклад, 3304Н-0430).
Якщо поїзд прямує з підштовхуючим локомотивом, повідомлення
про відправлення і прибуття доповнюється словами “зі штовхачем”.
На одноколійних та двоколійних ділянках, обладнаних
автоблокуванням, час прибуття (відправлення) поїзда на сусідню
станцію може не передаватися. У цьому випадку в журналі руху
поїздів час прибуття поїзда на сусідню (попереду розташовану)
станцію не вказується.
При відправленні поїзда по неправильній колії за сигналами
АЛС або в порядку регулювання час прибуття і відправлення поїзда
передається на сусідню станцію або поїзному диспетчеру і
записується в журналі руху поїздів.
На двоколійних ділянках з інтенсивним рухом, обладнаних
автоблокуванням, передача повідомлень від станції до станції про
прибуття, відправлення і проходження може бути встановлена тільки
про поїзди, які прямують з відхиленням від графіка, а передача
повідомлень поїзному диспетчеру, окрім цього, і не з кожної
станції, що розташована на ділянці. Зазначений порядок не
розповсюджується на вантажні поїзди, до номера яких додаються
відповідні букви або цифровий індекс.
Аналогічний порядок передачі повідомлень поїзному диспетчеру
про прибуття, відправлення і проходження поїздів може бути
встановлений на двоколійних та одноколійних ділянках, обладнаних
пристроями для автоматичного запису графіків виконаного руху
(поїздографами). Перелік таких ділянок і порядок передачі
повідомлень про прибуття, відправлення або проходження поїздів
встановлюється начальником залізниці.
Час фактичного відправлення, прибуття або проходження кожного
поїзда, а також номери поїздів зі всіма додатковими літерами
(буквами) або індексами черговий по станції (оператор при
черговому по станції) зобов’язаний відмітити у журналі руху
поїздів.
4.12 Черговий по станції, який виявив (особисто або з
повідомлень інших працівників) несправність колій, стрілочних
переводів, пристроїв СЦБ та зв’язку, контактної мережі, пристроїв
електропостачання, спрацювання засобів автоматичного контролю
технічного стану рухомого складу, повинен зробити про це запис в
Журналі огляду колій, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ та
зв’язку, контактної мережі (далі – журнал огляду ф. ДУ-46) і при
несправностях пристроїв СЦБ та зв’язку негайно сповістити
електромеханіка СЦБ, а при відсутності його – змінного інженера
дистанції сигналізації та зв’язку, крім того, при несправностях
колій, стрілочних переводів та рейкових кіл – шляхового майстра
або бригадира колії, а при відсутності електропостачання,
несправностях контактної мережі – чергового енергодиспетчера
дистанції електропостачання та ін.
При несправності засобів автоматичного контролю технічного
стану рухомого складу черговий по станції або оператори, що
обслуговують ці засоби, повідомляють локомотивні бригади і
поїзного диспетчера, змінного інженера дистанції сигналізації та
зв’язку, чергових прилеглих станцій та постів безпеки. Черговий
інженер дистанції сигналізації та зв’язку повідомляє оператора
пункту технічного огляду вагонів (ПТО).
Інформацію про всі несправності технічних пристроїв, рухомого
складу, які створюють загрозу безпеці руху або можуть викликати
затримки поїздів, випадки несанкціонованого втручання в діяльність
залізничного транспорту черговий по станції, крім того, повинен
довести до відома поїзного диспетчера та начальника станції. При
виявлені зазначених несправностей черговим по гірці, парку тощо
така інформація надається черговому по станції.
Про усунення несправності відповідним працівником робиться
відмітка в журналі огляду, яка засвідчується його підписом і
підписом чергового по станції.
Якщо несправність пристроїв СЦБ пов’язана з необхідністю
зриву пломби з кнопки запрошувального сигналу, тоді в журналі
огляду робиться два окремі записи: на несправність і про зрив
пломби з кнопки запрошувального сигналу, наприклад:
“Ділянка 5-9 “СП” показує несправжню зайнятість. _______ ДСП
(підпис).
“Зірвана пломба з кнопки запрошувального сигналу “Н”.
ДСП ________ (підпис).
Відповідний запис в журналі огляду черговий по станції робить
і у випадках, коли через несправність пристроїв СЦБ приймання або
відправлення поїздів здійснюється за запрошувальними сигналами,
які мають не пломбовані кнопки (за наявності лічильників), при
цьому в журналі в записах про несправності і відновлення
нормальної роботи пристроїв вказуються показання лічильника,
наприклад:
“Ділянка 5-9 “СП” показує несправжню зайнятість. Показання
лічильника ___ ДСП _____ (підпис)”.
Після відновлення справної дії пристроїв під записом
працівника відповідної дистанції у графі 12 журналу ф. ДУ-46
зазначається показання лічильника запрошувального сигналу “Н”.
Для станцій, де кнопку запрошувального сигналу опломбовано,
запис у журналі огляду черговий по станції робить до зриву пломби,
тобто після першого натискання (до усунення несправності запис не
повторюється).
4.13 Закриття і відкриття перегонів або колій і встановлення
одноколійного руху при всіх засобах сигналізації та зв’язку, а
також перехід з одних засобів сигналізації та зв’язку на інші
проводиться за наказом поїзного диспетчера.
Перед переходом на телефонні засоби зв’язку, чергові по
станціях, які обмежують перегін, повинні привести рукоятки
(кнопки) вихідних світлофорів, що огороджують вихід на перегін, в
положення, яке відповідає забороняючому показанню цих світлофорів
і навісити на них червоні ковпачки.
При переході з основних засобів сигналізації та зв’язку на
телефонні засоби зв’язку обмін поїзними телефонограмами між
черговими по станціях на одноколійних перегонах, а у випадках
організації двостороннього руху по одній з колій і на двоколійних
(багатоколійних) перегонах, повинен здійснюватися через поїзний
диспетчерський зв’язок під контролем поїзного диспетчера.
У всіх випадках перед відправленням поїзда на перегін, на
якому припинена дія основних засобів СЦБ, при русі по неправильній
колії, а також у випадках несправності автоматики на переїздах,
черговий по станції або поїзний диспетчер, на ділянках, обладнаних
диспетчерською централізацією, зобов’язаний видати машиністу
попередження про обмеження швидкості на переїздах, що
обслуговуються черговим працівником, – зі швидкістю не більше
40 км/год, а тих що не обслуговуються – зі швидкістю не більше
25 км/год з частим подаванням сповіщальних сигналів. Порядок
передачі сповіщення на переїзди про проходження таких поїздів
встановлюється начальником залізниці.
4.14 Перед заступанням на чергування черговий по станції
зобов’язаний:
а) ознайомитися з планом наступної роботи, наявними
вказівками і розпорядженнями, які стосуються приймання та
відправлення поїздів і маневрів, наявністю і розташуванням
рухомого складу на приймально-відправних коліях, положенням
(вільністю або зайнятістю) прилеглих до станцій перегонів
(блок-ділянок).
На станціях, де згідно з технічно-розпорядчим актом станції в
обов’язки ДСП входить закріплення рухомого складу, черговий по
станції повинен особисто (або через відповідних працівників)
перевірити правильність і надійність закріплення рухомого складу;
б) переконатися в справності приладів управління пристроями
СЦБ за показаннями контрольних приладів, пристроїв зв’язку, і
наявності на приладах управління пломб згідно з описом;
в) перевірити на робочому місці наявність і справність
інструменту, сигнального приладдя та інвентарю суворого обліку;
г) ознайомитися із записами у журналі диспетчерських
розпоряджень, журналі руху поїздів, книзі попереджень, журналі
огляду, журналі поїзних телефонограм та інших книгах й журналах з
питань руху поїздів, що ведуться черговим по станції під розпис;
Заступання на чергування оформляється записом тільки в
журналі руху поїздів за формою:
“____” ______________ 200___ р. ___________ год. ________ хв. Чергування прийняв ДСП ___________________________ (прізвище)
(підпис)
“____” ______________ 200___ р. ___________ год. ________ хв. Чергування здав ДСП ______________________________ (прізвище)
(підпис)
При прийманні чергування в журналі руху поїздів перед текстом
про приймання і здавання чергування черговим по станції указуються
показання лічильників (за наявності лічильників штучного
спрацювання пристроїв контролю прибуття, запрошувальних сигналів,
штучної обробки маршруту, тощо).
Якщо при прийманні чергування черговий по станції виявить
несправність колії, стрілочних переводів, пристроїв СЦБ та
зв’язку, контактної мережі він повинен зробити відповідний запис у
журналі огляду.
4.15 Заступивши на чергування, черговий по станції
зобов’язаний:
– перевірити явку на роботу складачів поїздів, чергових
постів централізації, стрілочних постів, сигналістів та ін;
– перевірити через них стан робочих місць, що обслуговуються
ними, особливо правильність закріплення рухомого складу відповідно
до технічно-розпорядчого акта станції.
За наявності недоліків вжити необхідних заходів, які
забезпечують нормальну роботу і безпеку руху, а при необхідності –
повідомити про це начальника станції і поїзного диспетчера.
4.16 При скасуванні на окремих роздільних пунктах чергового
штату працівників служби перевезень наказом начальника залізниці,
в залежності від системи наявних пристроїв СЦБ та зв’язку, повинен
бути встановлений порядок виконання операцій, пов’язаних з
прийманням, відправленням поїздів і проведенням маневрів на таких
роздільних пунктах.
4.17 Забороняється завчасно підписувати не заповнені бланки
попереджень та заповнювати ті, що дозволяють відправлення поїзда
зі станції (ДУ-50, ДУ-52, ДУ-54, ДУ-56, ДУ-59, ДУ-64).
5. РУХ ПОЇЗДІВ ПРИ АВТОМАТИЧНОМУ БЛОКУВАННІ
5.1 Рух поїздів на одноколійних перегонах, обладнаних
автоблокуванням для двостороннього руху, здійснюється в обох
напрямках.
На двоколійних перегонах як з одностороннім, так і з
двостороннім автоблокуванням по кожній колії, рух парних поїздів
здійснюється по одній, непарних – по другій головній колії, кожна
з яких є правильною для поїздів даного напрямку.
На двоколійних перегонах з двостороннім автоблокуванням може
здійснюватися двосторонній рух по кожній колії за правилами
одноколійного руху.
Порядок руху на таких і багатоколійних перегонах по кожній
головній колії в межах двох і більше залізниць встановлюється
Державною адміністрацією залізничного транспорту України, а в
межах залізниці – начальником залізниці.
5.2 “За автоматичного блокування:
а) дозволом на зайняття поїздом блок-ділянки служить
дозволяюче показання вихідного або прохідного світлофора;
б) як виняток, на прохідних світлофорах (крім тих, що
знаходяться перед вхідними світлофорами), розміщених на затяжних
підйомах, допускається в кожному окремому випадку з дозволу
начальника залізниці установлення умовно – дозволяючого сигналу –
щита із відбивним знаком у вигляді букви Т. Наявність цього
сигналу служить дозволом вантажному поїзду для проходження
червоного вогню світлофора без зупинки.
В цьому разі машиніст повинен вести поїзд так, щоб проїжджати
світлофор з червоним вогнем із швидкістю не більшою 20 км/год з
особливою пильністю і готовністю негайно зупинити його, якщо
зустрінеться перешкода для подальшого руху;
в) після зупинки поїзда перед прохідним світлофором з
червоним вогнем, а також з незрозумілим показанням чи погаслим,
якщо машиніст бачить або знає, що наступна блок-ділянка зайнята
поїздом, йому забороняється продовжувати рух до тих пір, поки
блок-ділянка не звільниться.
Якщо машиніст не знає про знаходження на наступній
блок-ділянці поїзда, він повинен після зупинки відпустити
автогальма і, якщо за цей час на світлофорі не з’явиться
дозволяючий вогонь, вести поїзд до наступного світлофора із
швидкістю не більшою 20 км/год з особливою пильністю і готовністю
негайно зупинитися, якщо зустрінеться перешкода для подальшого
руху.
Якщо наступний прохідний світлофор буде в такому ж стані, рух
поїзда після зупинки триває в тому ж порядку.
У випадку, коли після проходження в визначеному порядку
прохідного світлофора із забороняючим показанням, на локомотивному
світлофорі з’явиться дозволяюче показання, машиніст може прямувати
до наступного світлофора, керуючись показаннями локомотивного
світлофора, але зі швидкістю не більше 40 км/год.
За наявності дозволяючого вогню на локомотивному світлофорі
прохідні світлофори з погаслим вогнем дозволяється проїжджати без
зупинки, керуючись показанням локомотивного світлофора” (п. 16.27
Правил технічної експлуатації залізниць України ( z0050-97 ).
При появі червоного вогню на світлофорі машиністу у першу
чергу слід припускати, що причиною цього може бути злам рейки.
Під час прямування поїзда на забороняюче показання
світлофора, машиніст зобов’язаний:
– пильно спостерігати за станом колії і, у випадку зміни
вогню на локомотивному світлофорі із червоного чи білого вогню АЛС
на дозволяючий (зелений, жовтий, червоно-жовтий), зупинити поїзд;
– надати інформацію черговому по станції, поїзному диспетчеру
про зупинку поїзда, вказавши конкретне місце (кілометр, пікет,
номер опори контактної мережі тощо) появи дозволяючого показання
на локомотивному світлофорі;
– оглянути стан рейок від місця появи дозволяючого показання
локомотивного світлофора на відстань 50 м у напрямку, протилежному
руху поїзда. Огляд стану рейок проводить помічник машиніста, а в
разі його стажу роботи менше 6 місяців – машиніст. Час для огляду,
як правило, не повинен перевищувати 10-15 хвилин;
– за умови, коли локомотивній бригаді неможливо зупинити
поїзд згідно вказаного порядку, наявність нейтральної вставки на
контактній мережі, повітряного проміжку, затяжного підйому,
позначеного умовно дозволяяючим сигналом, та в інших випадках,
машиніст самостійно приймає рішення про зупинку. У цьому випадку
необхідність та термін огляду колії погоджується із поїзним
диспетчером.
При виявленні локомотивною бригадою зламаної рейки необхідно
терміново повідомити про це чергового по станції, поїзного
диспетчера та машиністів поїздів, які прямують услід цьому поїзду.
При русі поїзда на ділянці машиніст і його помічник
зобов’язані стежити за показаннями світлофорів і виконувати їх
вимоги, а при наявності автоматичної локомотивної сигналізації
(АЛС) – за показаннями як колійних, так і локомотивного
світлофорів.
Якщо сигнал колійного світлофора не видно (через велику
відстань, наявність кривої, туману та в інших випадках), машиніст
і його помічник при наближенні до колійного світлофора на відстань
видимості зобов’язані керуватися показаннями локомотивного
світлофора.
5.3 Якщо показання колійного і локомотивного світлофорів не
відповідають один одному, машиніст повинен керуватися тільки
показаннями колійних світлофорів.
Проходження прохідних світлофорів з червоним вогнем або
незрозумілим показанням проводиться у порядку, передбаченому
пунктом 16.27 Правил технічної експлуатації залізниць України
( z0050-97 ) незалежно від показання локомотивного світлофора.
Якщо при русі по коліях перегону або станції, обладнаних
колійними пристроями автоматичної локомотивної сигналізації, на
локомотивному світлофорі раптово з’явиться білий вогонь, машиніст
повинен зменшити швидкість і вести поїзд до наступного світлофора
(або до появи дозволяючого показання на локомотивному світлофорі)
з особливою пильністю та швидкістю, яка забезпечувала б можливість
своєчасної зупинки поїзда перед забороняючим показанням світлофору
чи виниклою перешкодою.
Машиніст повинен вжити заходів до зниження швидкості, що
забезпечує зупинку поїзда перед загороджувальним світлофором
переїзду (може бути аварійна відмова на переїзді, що не
обслуговується черговим по переїзду або ввімкнена загороджувальна
сигналізація на переїздах, що обслуговуються черговим по переїзду)
у випадках:
– появи на локомотивному світлофорі білого чи червоного
вогнів при русі поїзда за дозволяючим показанням локомотивного
світлофора на ділянці наближення до переїзду, обладнаній колійними
пристроями АЛС, на станціях або перегонах, обладнаних відповідно
електричною централізацією (ЕЦ) або автоблокуванням;
– появи на локомотивному світлофорі жовтого вогню з червоним
вогнем при русі на ділянці наближення до регульованого переїзду на
перегоні, обладнаному напівавтоматичним блокуванням і
розташованому на ділянці наближення до станції.
Прямування поїзда (локомотива) з несправною автоматичною
локомотивною сигналізацією або поїзним радіозв’язком повинно
здійснюватися згідно з наказом поїзного диспетчера, який
передається поїзним диспетчером на всі станції диспетчерської
дільниці, де прямує даний поїзд і де є можливість заміни або
ремонту цих пристроїв без відчеплення локомотива або заміни
локомотива, за формою:
“Наказ N ____ Дата ______ Час (год ___ хв ____)
Всім ДС від станції _________ до станції _________. Копія
машиністу поїзда N _____, ДНЦ сусідньої дільниці.
Поїзд N ______. Прямує з несправною автоматичною локомотивною
сигналізацією (поїзним радіозв’язком). Забезпечте безпечний
пропуск поїзда N _____ ДНЦ ______ (підпис) прізвище”.
У випадку несправності радіозв’язку машиніст локомотива або
моторвагонного рухомого складу зобов’язаний зупинити поїзд
(локомотив) на першій станції та отримати реєстрований наказ
поїзного диспетчера на подальше прямування поїзда. При справному
радіозв’язку у другій кабіні реєстрований наказ поїзного
диспетчера можна отримати без зупинки поїзда, використовуючи
радіостанцію другої кабіни;
У випадку несправності пристроїв автоматичної локомотивної
сигналізації або поїзного радіозв’язку після повідомлення про це
поїзного диспетчера машиніст локомотива або моторвагонного
рухомого складу зобов’язаний:
при управлінні локомотивом пасажирського,
вантажно-пасажирського, вантажного поїзда або резервним
(одиночним) локомотивом – довести цей поїзд (локомотив) згідно з
реєстрованим наказом поїзного диспетчера до пункту зміни
локомотивних бригад, де автоматична локомотивна сигналізація або
радіозв’язок повинні бути відремонтовані або буде здійснена заміна
локомотива;
– електро- та дизель-поїзди, за реєстрованим наказом поїзного
диспетчера, довести до найближчої станції з основним або оборотним
депо, або станції, яка має пункт їх технічного обслуговування;
– господарчі, відбудовні та пожежні поїзди згідно з
реєстрованим наказом поїзного диспетчера довести до місця
виконання робіт з поверненням назад.
При прямуванні поїзда з несправною автоматичною локомотивною
сигналізацією або поїзним радіозв’язком машиніст зобов’язаний
прямувати зі швидкістю, яка забезпечує безпеку руху, керуючись
показаннями колійних світлофорів.
У разі несправності АЛС чергові по станціях зобов’язані
своєчасно інформувати машиніста про порядок пропуску і сигнальні
показання світлофорів за маршрутом прямування через станцію.
В разі виявлення збоїв у роботі пристроїв АЛС машиніст
зобов’язаний повідомити про це одному із чергових по станції, що
обмежують перегін, вказавши при цьому місце та характер
несправності. Черговий по станції, одержавши повідомлення
машиніста, повинен зробити відповідний запис в журналі огляду та
повідомити про цей збій електромеханіка СЦБ (змінного інженера
дистанції сигналізації та зв’язку).
У випадку пошкодження (аварійного відключення) поїзного
радіозв’язку на станції ДСП повинен зробити запис в журналі
ф. ДУ-46, повідомити диспетчера дистанції сигналізації та зв’язку
(ШЧ), енергодиспетчера, поїзного диспетчера про несправність
радіозв’язку.
5.4 При з’єднанні поїздів на перегоні машиністу поїзда, що
прямує на з’єднання, дозволяється прямувати без зупинки на
блок-ділянку, зайняту поїздом, з яким має відбутися з’єднання, зі
швидкістю, яка забезпечує своєчасну зупинку біля поїзда, що
стоїть, але не більшою 20 км/год.
5.5 Для організації двостороннього руху на двоколійних
(багатоколійних) перегонах, обладнаних автоблокуванням в одному
напрямку, може застосовуватися автоматична локомотивна
сигналізація. На таких перегонах прямування поїздів в правильному
напрямку здійснюється за сигналами автоблокування, а в
неправильному напрямку – за показаннями локомотивного світлофора.
Відправлення поїзда зі станції по неправильній колії
проводиться за дозволяючим показанням вихідного світлофора.
При ведені поїзда неправильною колією за показаннями
локомотивного світлофора машиніст і його помічник зобов’язані:
а) при зеленому вогні на локомотивному світлофорі прямувати
зі швидкістю, встановленою начальником залізниці для таких
випадків;
б) при появі на АЛС жовтого вогню вжити заходів щодо зниження
швидкості руху – пасажирських поїздів зі швидкістю не більше
60 км/год, а вантажних – не більше 50 км/год;
в) при появі на локомотивному світлофорі жовтого вогню з
червоним знизити швидкість до 20 км/год і зупинити поїзд перед
першим колійним світлофором зустрічного напрямку;
г) після зупинки поїзда при жовтому вогні з червоним на
локомотивному світлофорі, якщо машиніст бачить або знає, що
попереду розташована блок-ділянка зайнята поїздом, чекати
звільнення блок-ділянки – появи на локомотивному світлофорі
жовтого або зеленого вогню, після чого продовжувати рух за
сигналами локомотивного світлофора;
д) якщо машиніст не знає про знаходження на попереду
розташованій блок-ділянці поїзда і за час зупинки і відпускання
гальм на локомотивному світлофорі не з’явиться жовтий або зелений
вогонь, він повинен відновити рух і до кінця наступної
блок-ділянки вести поїзд зі швидкістю не більше 20 км/год з
особливою пильністю і готовністю негайно зупинитися, якщо
зустрінеться перешкода для подальшого руху.
Якщо при прямуванні блок-ділянкою червоний вогонь
локомотивного світлофора зміниться на жовтий з червоним, машиніст
може продовжувати рух зі швидкістю не більше 20 км/год, а при
появі жовтого або зеленого вогню машиніст може збільшити
швидкість, але не більше як до 40 км/год.
е) у кінці блок-ділянки при жовтому або зеленому вогні
продовжити рух, керуючись цими сигналами, при збереженні червоного
вогню або білого, або появі жовтого вогню з червоним чи
відсутності показань на локомотивному світлофорі машиніст повинен
знову зупинити поїзд і далі керуватися порядком, вказаним у
підпунктах “г” і “д”;
є) у випадку раптової появи на локомотивному світлофорі
замість дозволяючого сигналу жовтого вогню з червоним, червоного
чи білого вогню або зникненні вогнів локомотивного світлофора
машиніст зобов’язаний вжити заходів щодо зниження швидкості руху і
вести поїзд до кінця блок-ділянки або до появи дозволяючого
сигналу на локомотивному світлофорі з особливою пильністю і з
швидкістю, яка забезпечує можливість своєчасної зупинки, якщо на
колії виявиться перешкода для подальшого руху;
ж) у випадку, коли пристрої АЛС на локомотиві вийшли з ладу,
зупинити поїзд біля найближчого світлофора, а далі прямувати до
вхідного світлофора (сигнального знака “Межа станції”) зі
швидкістю, яка забезпечує безпеку руху, з особливою пильністю і
готовністю негайно зупинитися, якщо зустрінеться перешкода для
подальшого руху.
Приймання на станцію поїзда, який прямує по неправильній
колії, проводиться за спеціально встановленим вхідним світлофором,
який в залежності від місцевих умов може бути розташований із
лівого боку у напрямку руху.
У всіх випадках швидкість входу на станцію поїзда, що прямує
по неправильній колії, при дозволяючому показанні вхідного
світлофора не повинна перевищувати встановлену для приймання
поїздів на бокову колію.
Перевірені і введенні в експлуатацію тимчасові пристрої
автоматичної локомотивної сигналізації для руху поїздів по
неправильній колії включаються в дію та відновлюється нормальний
рух поїздів на перегоні за реєстрованими наказами поїзного
диспетчера. Включення тимчасового автоблокування для руху поїздів
по неправильній колії проводиться після попередньої перевірки
працівниками дистанції сигналізації та зв’язку роботи пристроїв і
встановлення в пульт управління ключа зміни напрямку, що
зберігається в ящику, де знаходяться курбелі, і опломбованого
окремою пломбою електромеханіка СЦБ. Перед зриванням пломби і
вилученням з ящика ключа зміни напрямку черговий по станції робить
запис в журналі огляду.
Після отримання зі станції повідомлення про прибуття поїзда
по неправильній колії поїзний диспетчер реєстрованим наказом
відновлює на перегоні нормальний рух поїздів.
У всіх випадках перед відправленням поїзда у неправильному
напрямку на двоколійних (багатоколійних) перегонах, обладнаних
автоблокуванням, де переїзна автоматика у неправильному напрямку
не задіяна, черговий по станції зобов’язаний видати (або
впевнитися у наявності) машиністу (а) поїзда попередження про
обмеження швидкості руху: не більше 25 км/год – для переїздів без
чергового та не більше 40 км/год – для переїздів з черговим. В
разі відсутності вищенаведеного попередження черговий по станції
повинен діяти згідно з вимогами п. 17.6.
Після проходження через переїзд ведучого локомотива машиніст
має право підвищити швидкість руху до встановленої для даного
перегону.
Наявність чи відсутність переїзної автоматики, при русі
поїздів у неправильному напрямку, зазначається у ТРА.
Перелік несправностей, за яких необхідно припиняти дію
автоблокування за показанням локомотивних світлофорів при русі по
неправильній колії наведено в п. 5.11.5.
Порядок включення, приймання та експлуатації тимчасових
пристроїв для двостороннього руху на двоколійних (багатоколійних)
перегонах, обладнаних автоблокуванням, визначається начальником
залізниці.
5.6 Приймання і відправлення поїздів
5.6.1 Перед прийманням і відправленням поїзда черговий по
станції у встановленому порядку готує маршрут приймання або
відправлення і відкриває вхідний (вихідний) світлофор.
На одноколійних перегонах, а також у разі необхідності
відправлення поїзда по неправильній колії на двоколійних,
багатоколійних перегонах з двостороннім автоблокуванням або при
русі по неправильній колії за сигналами локомотивних світлофорів,
черговий по станції, крім того, зобов’язаний попередньо узгодити з
черговим поїзним диспетчером (а при несправності поїзного
диспетчерського зв’язку – з черговим по сусідній станції) право
заняття перегону.
При проходженні поїзда вхідний (вихідний) світлофор
автоматично закривається. Якщо управління світлофором здійснюється
сигнальною рукояткою, черговий по станції ставить її у нормальне
положення.
На двоколійних ділянках вхідні, маршрутні і вихідні
світлофори, розташовані на головних коліях станції у правильному
напрямку, можуть переводитися на автодію. В цьому випадку
світлофори працюють в автоматичному режимі як прохідні світлофори
на перегонах.
5.6.2 Відправлення поїздів за наявності групових вихідних
(маршрутних) світлофорів, якщо колії відправлення не обладнані
повторювальними світлофорами, проводиться за дозволяючим
показанням вихідного світлофора і показаннями маршрутного
покажчика, який цифрою зеленого кольору вказує номер тієї колії, з
якої дозволяється відправлення поїзда.
Якщо на коліях відправлення знаходиться повторювальний
світлофор групового світлофора, тоді відправлення поїзда з цієї
колії (до вихідного світлофора) проводиться за показанням
повторювального світлофора.
При несправності маршрутних покажчиків або повторювальних
вихідних групових світлофорів, або коли голова поїзда знаходиться
за повторювальним світлофором, дозвіл на відправлення поїзда при
відкритому вихідному груповому світлофорі передається машиністу
локомотива через радіозв’язок реєстрованим наказом за формою:
“Наказ N _____ Дата ________ Час (год ________ хв__________).
Машиніст поїзда N _____ на ___ колії. Груповий світлофор
відкритий Вам. Дозволяю відправитися. ДСП підпис (прізвище)”.
Відправлення поїзда за відкритим вихідним (маршрутним)
груповим світлофором може бути здійснене також за дозволом на
бланку зеленого кольору із заповненням пункту II (бланк ф. ДУ-54),
наведеним на стор. 55, який вручається машиністу локомотива.
5.6.3 Відправлення поїздів з колій, що не мають вихідних
світлофорів, як правило, не допускається.
У виняткових випадках відправлення поїздів з таких колій
проводиться так само, як і при несправності вихідного світлофора,
у порядку, встановленому в пунктах 5.7.1 і 5.7.2.
У такому ж порядку проводиться відправлення зі станції
поїздів у тих випадках, коли голова поїзда знаходиться за вихідним
світлофором, в тому числі і після зупинки поїзда за цим
світлофором через самовільне його закриття, якщо, сприйнявши
закриття, машиніст локомотива зупинить поїзд уже після проїзду
сигналу.
Якщо ведучий локомотив поїзда знаходиться за вихідним
(маршрутним) сигналом з дозволяючим показанням або машиністу з
будь-яких причин (складні погодні умови тощо) не видно
дозволяючого показання світлофора, тоді машиністу через
радіозв’язок повинен бути переданий реєстрований наказ за формою:
“Наказ N ________ Дата ________ Час (год ______ хв)
Машиніст поїзда N _____ на ____ колії. Вихідний (маршрутний)
світлофор Вам відкритий. Дозволяю відправитися. ДСП підпис
(прізвище)”
Відправлення поїзда у цьому випадку може бути проведене також
за дозволом на бланку зеленого кольору із заповненням пункту II
(бланк ф. ДУ-54), який вручається машиністу.
У випадках, коли ведучий локомотив знаходиться за вихідним
світлофором, обладнаним із зворотного боку повторювальною
головкою, відправлення поїзда проводиться за дозволяючим
показанням на повторювальній головці.
5.6.4 Якщо при дозволяючому показанні вихідного (маршрутного)
світлофора повторювальний світлофор не сигналізує зеленим вогнем,
черговий по станції зобов’язаний сповістити (особисто, через
поїзний радіозв’язок або через станційного працівника, зазначеного
в ТРА) машиніста локомотива готового до відправлення поїзда, який
стоїть перед повторювальним світлофором, про несправності
повторювального світлофора, можливості приведення поїзда у рух.
Рух поїзда дозволяється з швидкістю, яка забезпечує його зупинку
перед вихідним (маршрутним) світлофором із забороняючим показанням
після появи його у зоні сприйняття машиніста.
Коли поїзд, що стоїть перед повторювальним світлофором,
відправляється при забороняючому показанні вихідного (маршрутного)
світлофора, дозвіл, який вручається на відправлення зі станції або
передається машиністу через радіозв’язок, дає право на проїзд
повторювального світлофора, який не горить.
У випадку проходження поїздом станції без зупинки черговий по
станції при вступанні поїзда на першу (найближчу до станції)
ділянку наближення повинен попередити машиніста через радіозв’язок
про несправність повторювального світлофора (перед маршрутним чи
вихідним світлофором). Отримавши таке повідомлення, машиніст
продовжує рух, керуючись показаннями локомотивного і вихідного або
маршрутного світлофорів.
5.6.5 Відправлення і рух по перегону поїзда з підштовхуючим
локомотивом, прямуючим на весь перегін, проводиться за сигналами
автоматичного блокування.
Відправлення і прямування поїзда з підштовхуючим локомотивом,
коли останній з перегону повертається назад, проводиться за
сигналами автоматичного блокування, а для повернення з перегону
машиністу підштовхуючого локомотива на станції відправлення
видається ключ-жезл і попередження про швидкість руху через
переїзди на зворотному напрямку, якщо там такі є.
5.6.6 Відправлення господарчого поїзда для роботи на перегоні
з поверненням на станцію відправлення (коли перегін не
закривається) проводиться за сигналами автоматичного блокування
(при відкритому вихідному світлофорі) з видачею попередження про
швидкість руху через переїзди (якщо там такі є) на зворотному
напрямку.
Назад поїзд повертається за ключем-жезлом, який перед
відправленням зі станції вручається керівнику робіт (складачу
поїздів) для передачі машиністу перед поверненням поїзда з
перегону.
Ключ-жезл може бути використаний також при подачі та
виведенні вагонів з примикань на перегонах, які не обслуговуються
допоміжним постом.
На двоколійних, багатоколійних перегонах, обладнаних
пристроями для можливості руху поїздів по неправильній колії за
показаннями локомотивного світлофора, відправлення поїзда з
ключем-жезлом допускається тільки по правильній колії.
За ключем-жезлом машиністу підштовхуючого локомотива
(господарчого поїзда) дозволяється рухатися тільки до вхідного
світлофора або знака “Межа станції”.
5.6.7 У виняткових випадках при несправності або відсутності
ключа-жезла відправляти господарчий поїзд, а також поїзди з
підштовхуючими локомотивами, що повертаються з перегону, можна
тільки після переходу на телефонні засоби зв’язку.
Машиністу ведучого локомотива і машиністу підштовхуючого
локомотива у цих випадках видаються колійні записки (бланк
ф. ДУ-50 наведений на стор. 93).
5.6.8 Відправлення на перегін спеціального самохідного
рухомого складу проводиться за сигналами автоблокування, при цьому
спеціальний самохідний рухомий склад на ділянках з автоблокуванням
повинен забезпечувати надійне шунтування рейкового кола. Це
повинно бути вказане у технічному паспорті самохідної рухомої
одиниці та акті контрольно-технічного огляду та випробування.
Знімні рухомі одиниці (дрезини, ремонтні вишки, колійні
вагончики тощо) повинні мати ізоляцію колісних пар.
5.7 Порядок дій при несправностях автоблокування
5.7.1 Якщо при правильно встановленому маршруті і вільній (за
показаннями приладів управління) першій блок-ділянці вихідний
світлофор не відкривається, поїзд може бути відправлений на
двоколійний перегін по правильній колії:
– за запрошувальним сигналом на вихідному світлофорі;
– за реєстрованим наказом чергового по станції, що
передається через радіозв’язок машиністу поїзда, який
відправляється, за формою:
“Наказ N ______ Дата ______ Час (год _____, хв ________.)
Машиністу поїзда N ______ Дозволяю відправитися з _____ колії
по головній _____ колії при забороняючому показанні вихідного
(маршрутного) світлофора літер ________, і рухатися до першого
прохідного (вихідного, маршрутного) світлофора літер ________, а
далі керуватися сигналами автоблокування. ДСП (прізвище)”.
У випадках, коли між станціями на перегоні немає прохідних
світлофорів (тільки одна блок-ділянка), наказ передається за
формою:
“Наказ N ______ Дата ______ Час (год _____, хв ________.)
Машиністу поїзда N ______ Дозволяю відправитися з колії _____
по _________ головній колії при забороняючому показанні вихідного
світлофора літер ____, і рухатися на перегін _____ до вхідного
світлофора літер _____ станції ____ “. ДСП (прізвище)”
– за дозволом на бланку зеленого кольору ф. ДУ-54 із
заповненням пункту 1 (стор. 55).
5.7.2 На одноколійний перегін або по неправильній колії
двоколійного перегону з двостороннім автоблокуванням при
забороняючому показанні вихідного світлофора поїзд може бути
відправлений:
а) за реєстрованим наказом чергового по станції, що
передається машиністу поїзда через радіозв’язок за формою,
вказаною в п. 5.7.1;
б) за дозволом на бланку зеленого кольору із заповненням
пункту 1 (бланк форми ДУ-54).
Відправлення поїзда на одноколійний перегін і по неправильній
колії двоколійного перегону за запрошувальним сигналом
забороняється.
Перед відправленням поїзда чергові по станціях, які обмежують
перегін, зобов’язані:
– одержати реєстрований наказ поїзного диспетчера, який
підтверджує вільність перегону (колії) від зустрічних поїздів, за
формою:
“Наказ N ______ Дата ______ Час (год _____, хв ________.)
Дозволяю відправити поїзд N ____ зі станції по ____ головній
колії при забороняючому показанні вихідного світлофора літер ___.
Перегін ( _____головна колія перегону) _____ від зустрічних
поїздів вільний. ДНЦ _________ (прізвище).”
Такий наказ може бути переданий на відправлення зі станції
при забороняючому показанні вихідного світлофора одного або
декількох (одного за іншим) попутних поїздів;
– встановити блок-систему зміни напрямку у відповідність з
напрямком руху поїзда, що відправляється;
– вилучити із апарата ключ-жезл відповідного перегону (колії
перегону).
Вилучений ключ-жезл повертається в апарат після фактичного
заняття перегону поїздом, що відправляється (після вступу його на
першу блок-ділянку віддалення).
Порядок відправлення поїздів при забороняючому показанні
вихідного світлофора на одноколійні перегони без прохідних
світлофорів, не обладнаних пристроями для зміни напрямку, при
відсутності в апаратах управління ключів-жезлів проводиться за
телефонними засобами зв’язку порядком, встановленим у розділі 9.
Перелік таких перегонів та додаткові заходи щодо забезпечення
безпеки руху встановлюється начальником залізниці.
На одноколійних або двоколійних перегонах з двостороннім
рухом, обладнаних системою автоблокування АБТЦ, у випадках
відправлення поїзда за забороняючим показанням вихідного
світлофора при неможливості встановлення поїзного маршруту
черговий по станції повинен виконати штучне замикання ділянки
віддалення та перегону натисканням кнопки “замикання перегону”.
Порядок штучного замикання та розмикання ділянки віддалення і
перегону відображається в Інструкції про порядок користування
пристроями СЦБ.
5.7.3 Забороняється черговому по станції відправляти поїзд
при забороняючому показанні вихідного світлофора на перегін,
обладнаний автоблокуванням, не переконавшись у вільності першої
блок-ділянки.
Якщо після закінчення терміну, необхідного на проходження
раніше відправленим поїздом першої блок-ділянки, прилади керування
продовжують показувати її зайнятість, і вихідний світлофор при
правильно приготовленому маршруті не відкривається, черговий по
станції повинен переконатися у вільності першої блок-ділянки
іншими засобами, що є в його розпорядженні (шляхом переговорів
через радіозв’язок з машиністом раніше відправленого поїзда, за
повідомленнями сигналістів, чергових стрілочних постів, чергових
переїздів тощо).
Якщо протягом 10 хвилин черговий по станції не може з’ясувати
місцезнаходження раніше відправленого поїзда, наступний поїзд може
бути відправлений при забороняючому показанні вихідного
світлофора, але при цьому машиніст ведучого локомотива перед
відправленням зі станції повинен бути попереджений через
радіозв’язок або шляхом відмітки на бланку зеленого кольору
ф. ДУ-54 про те, що відомостей про вільність першої блок-ділянки
немає.
Порядок відправлення поїздів в аналогічних випадках на
короткі перегони з автоблокуванням, на яких відсутні прохідні
світлофори, в залежності від системи пристроїв СЦБ і умов роботи
встановлюється начальником залізниці і відображається в ТРА
станції та інструкціях про порядок користування пристроями СЦБ.
5.7.4 Проходження поїздом світлофора із забороняючим
показанням на колійному посту, що не обслуговується черговим
поста, проводиться за реєстрованим наказом чергового по станції,
до якої приписаний пост, що передається машиністу ведучого
локомотива через радіозв’язок. На ділянках з диспетчерською
централізацією проходження поїздом світлофора із забороняючим
показанням на колійному посту, що не обслуговується черговим
поста, проводиться за реєстрованим наказом поїзного диспетчера, що
передається машиністу ведучого локомотива через радіозв’язок. Якщо
при цьому відправлення проводиться на одноколійний перегін або по
неправильній колії двоколійного перегону з двостороннім
автоблокуванням, черговий по станції повинен попередньо одержати
реєстрований наказ поїзного диспетчера, який підтверджує вільність
перегону від зустрічних поїздів.
5.7.5 Проходження поїздом, що відправляється (як на
одноколійний, так і на двоколійний перегін), маршрутного
світлофора з забороняючим показанням здійснюється за дозволами,
передбаченими у п. 5.7.1, після перевірки черговим по станції
вільності ділянки колії, огородженої світлофором.
5.7.6 Запрошувальний вогонь на вихідному світлофорі, дозвіл
на бланку зеленого кольору із заповненням пункту I (бланк
ф. ДУ-54) або реєстрований наказ чергового по станції, переданий
через радіозв’язок, дають машиністу право прослідувати закритий
вихідний світлофор і вести поїзд до першого прохідного світлофора
(на перегонах, що не мають прохідних світлофорів, – до вхідного
світлофора сусідньої станції) зі швидкістю не більше 20 км/год з
особливою пильністю і готовністю негайно зупинитись, якщо
зустрінеться перешкода для подальшого руху, а далі керуватися
сигналами автоматичного блокування.
При несправності маршрутного світлофора вказані дозволи дають
машиністу право в аналогічному порядку прямувати до вихідного (або
наступного маршрутного) світлофора. При несправності водночас
маршрутного і вихідного світлофорів залежно від конкретних умов
роботи може видаватися один дозвіл на проїзд забороняючих показань
обох сигналів або окремі дозволи на проїзд кожного сигналу, що
встановлюється в технічно-розпорядчому акті станції.
На ділянках, обладнаних автоматичною локомотивною
сигналізацією з автостопами, при прямуванні поїзда, відправленого
зі станції по одному із вищевказаних дозволів, машиніст, якщо є
відомості про вільність першої блок-ділянки, може після вступання
поїзда на перегін і появі на локомотивному світлофорі зеленого,
жовтого або жовтого з червоним вогнів рухатися до першого
прохідного світлофора, керуючись сигнальними показаннями
локомотивного світлофора, з встановленою швидкістю руху.
При білому вогні локомотивного світлофора або відсутності
відомостей про вільність першої блок-ділянки машиніст повинен
прямувати до першого прохідного світлофора зі швидкістю не більше
20 км/год, а далі – за сигналами автоматичного блокування з
встановленою швидкістю.
5.7.7 При несправності групового світлофора відправлення
поїзда здійснюється за реєстрованим наказом чергового по станції
або за дозволом на бланку зеленого кольору із заповненням пункту I
(бланк ф. ДУ-54) порядком, передбаченим в п. 5.7.1, 5.7.2.
5.7.8 При несправності на вихідному світлофорі маршрутного
покажчика напрямку (білого кольору) відправлення поїздів
здійснюється за відкритим вихідним світлофором, але в цьому
випадку черговий по станції повинен повідомити машиніста особисто,
через поїзний радіозв’язок або через станційного працівника,
зазначеного в ТРА, про несправність покажчика і про готовність
маршруту в напрямку прямування поїзда.
5.7.9 При несправності повторювачів світлофорів або ділянок
наближення та віддалення на апараті керування (табло) приймання та
відправлення поїздів має здійснюватися за автоматичним блокуванням
на підставі переговорів чергового по станції (по телефону або
через радіозв’язок) з поїзним диспетчером, черговими сусідніх
станцій, машиністами локомотивів та іншими працівниками. У процесі
приготування маршрутів приймання та відправлення поїздів черговий
по станції при несправності контрольних приладів станційних
пристроїв СЦБ повинен дотримуватися порядку, встановленого в
розділі 18.
5.7.10 Якщо контрольні прилади показують зайнятість перегону
при фактичній його вільності і при цьому треба змінити напрямок
руху (на одноколійних перегонах, на двоколійних або багатоколійних
з двостороннім автоблокуванням), а також в інших випадках, коли
неможливо змінити напрямок руху за допомогою кнопок (рукояток)
основного режиму така зміна здійснюється за допомогою допоміжних
кнопок зміни режиму напрямку руху за реєстрованим наказом поїзного
диспетчера, що передається черговим по станціях, що обмежують
перегін, після попередньої перевірки його вільності, за формою:
“Наказ N ______ Дата ______ Час (год _____, хв ________.)
Дозволяю змінити напрямок руху за автоблокуванням на перегоні
_______ (по ____ колії перегону) з непарного на парний за
допомогою кнопок (рукояток) допоміжного режиму. Перегін
(____ колія перегону) від поїздів вільний. ДНЦ _____ (прізвище)”.
Такий же наказ необхідно отримати ДСП і для перевірки,
спільно з електромеханіком СЦБ, дії схеми допоміжного режиму зміни
напрямку руху.
Одержавши такий наказ, чергові по обох станціях знімають
пломби і натискають кнопки (рукоятки) допоміжного режиму для зміни
напрямку руху. Змінивши напрямок, чергові по станціях повинні за
показаннями контрольних приладів на пульті управління переконатися
у тому, що зміна відбулася, і встановити допоміжні кнопки
(рукоятки) в нормальне положення. Про зняття пломб робиться запис
в журналі огляду ф. ДУ-46.
Після зміни напрямку руху відправлення поїздів здійснюється
за відкритим вихідним світлофором, а коли відповідний сигнал не
відкривається – відповідно до пунктів 5.7.1 і 5.7.2 цієї
Інструкції.
5.7.11 При перерві всіх установлених видів телефонного
зв’язку і неможливості переговорів через радіозв’язок, але при
справній дії автоблокування (вільності за показаннями контрольних
пристроїв ділянок віддалення), рух поїздів на двоколійних
перегонах проводиться за сигналами автоблокування тільки по
правильній колії. На одноколійних перегонах використовувати у цих
випадках автоблокування для відправлення поїздів може тільки
станція, яка відправляє поїзди в переважному (непарному) напрямку
за умови, що і напрямок автоблокування на цій станції на момент
перерви зв’язку відповідає руху поїздів в цьому напрямку.
У випадку, якщо на момент перерви телефонного зв’язку
автоблокування було встановлене у непереважному (парному)
напрямку, перший поїзд може бути відправлений станцією переважного
напрямку лише по закінченню часу, що необхідний для проходження
перегону парним поїздом з доданням 10 хвилин з моменту перерви
телефонного та радіозв’язку за умови, що протягом цього часу
контрольні пристрої показували вільність перегону. За наявності на
станції переважного напрямку одиночного локомотива він має бути
відправлений першим. Для відправлення першого поїзда (локомотива,
спеціального самохідного рухомого складу) черговий по станції
повинен змінити напрямок автоблокування на непарний, вилучити з
апарата ключ-жезл і відкрити вихідний світлофор. З першим поїздом
(локомотивом, спеціальним самохідним рухомим складом) відсилається
письмове повідомлення ф. ДУ-55, і з цього моменту до відновлення
телефонного зв’язку рух поїздів повинен здійснюватися відповідно
до правил, встановлених у розділі 10 для одноколійних перегонів.
5.7.12 До несправностей, при яких необхідно припиняти дію
автоблокування належать:
а) погаслі сигнальні вогні на двох чи більше розташованих
підряд світлофорах на перегоні;
б) наявність дозволяючого вогню на вихідному чи прохідному
світлофорі при зайнятій блок-ділянці;
в) неможливість зміни напрямку, в тому числі за допомогою
кнопок (рукояток) допоміжного режиму на одноколійному перегоні або
при відправленні поїзда по неправильній колії на двоколійному
перегоні з двостороннім автоблокуванням, а також на багатоколійних
перегонах, на яких рух виконується за правилами, встановленими для
одноколійних перегонів. Користування автоблокуванням у
встановленому напрямку дозволяється.
Машиніст локомотива у разі виявлення несправності
автоблокування, що вказана у підпунктах “а” і “б”, зобов’язаний
повідомити про це чергового по найближчій станції (поїзного
диспетчера) і машиністів поїздів, що прямують слідом, а у разі
несправності, що вказана у підпункті “б”, крім того, негайно
зупинити поїзд.
Прямування по перегону при погаслих сигнальних вогнях
прохідних світлофорів (несправність, що вказана у п. 5.7.12
п.п. “а”) машиніст здійснює, керуючись вимогами п. 5.2 та п. 16.27
Правил технічної експлуатації залізниць України ( z0050-97 ).
Після зупинки поїзда перед вихідним або прохідним світлофором
з дозволяючим показанням (або після їх проїзду) при зайнятій
блок-ділянці машиніст повинен негайно сповістити чергового по
станції та машиністів поїздів, що рухаються услід поїзду. Машиніст
відновлює рух: по станції – за вказівкою чергового по станції
(поїзного диспетчера), який при цьому повинен керуватися вимогами
п. 18.7, а на перегоні – після звільнення блок-ділянки поїздом, і
прямує зі швидкістю не більше 20 км/год з особливою пильністю та
готовністю зупинитися, в подальшому керуючись показаннями
світлофорів.
Черговий по станції, отримавши повідомлення про несправність
автоблокування на перегоні, або, виявивши несправність його за
контрольними приладами, зобов’язаний:
– припинити відправлення поїздів на цей перегін (по цій
колії), привести вихідні світлофори у забороняюче положення та на
кнопки (рукоятки) надіти червоні ковпачки:
– викликати через радіозв’язок машиністів поїздів, що
знаходяться на перегоні і попередити їх про несправність;
– сповістити про несправність автоблокування поїзного
диспетчера;
– зробити відповідний запис в журналі огляду і сповістити
електромеханіка СЦБ (змінного інженера дистанції сигналізації та
зв’язку).
На ділянках з диспетчерською централізацією вказані дії
виконує поїзний диспетчер.
В усіх вказаних випадках за наказом поїзного диспетчера дія
автоблокування припиняється і рух поїздів встановлюється за
телефонними засобами зв’язку, порядком, встановленим розділом 9.
5.7.13 Після припинення користування автоматичним блокуванням
і переході на телефонний зв’язок машиністам локомотивів видаються
колійні записки (бланк ф. ДУ-50, наведений на стор. 93) порядком,
передбаченим у п. 14.3.6.
Колійні записки є водночас і дозволом на проходження
вихідного світлофора із забороняючим показанням. Проїзд маршрутних
світлофорів із забороняючим показанням після припинення
користування автоблокуванням виконується у порядку, передбаченому
у пункті 5.7.5.
5.7.14 Якщо один із роздільних пунктів, що обмежують перегін
з несправним блокуванням, не обслуговується черговим по станції,
то після припинення дії автоблокування відправлення поїздів на
вільний перегін з таких роздільних пунктів (за наявності у
поїзного диспетчера контролю за положенням колій та стрілок)
надалі до вступу до роботи чергового по станції проводиться за
наказом поїзного диспетчера, що передається машиністу локомотива
за формою:
“Наказ N ______ Дата ______ Час (год _____, хв ________.)
Автоблокування на перегоні (колії перегону) не діє. Поїзду
N ______ дозволяю відправитись зі станції ___________ і прямувати
до вхідного світлофора станції ________, а далі керуватися його
показаннями. ДНЦ __________ (прізвище)”.
Наказ поїзного диспетчера про закриття блокування у цих
випадках передається лише на станції, де є черговий по станції.
Відправлення поїздів з цієї станції після закриття блокування
здійснюється за колійними записками, при цьому у випадках
відправлення поїзда на одноколійний перегін колійна записка може
бути видана лише після отримання черговим по станції реєстрованого
наказу диспетчера за формою:
“Наказ N ______ Дата ______ Час (год _____, хв ________.)
Перегін _______ (_______ колія перегону) від поїздів вільний.
Дозволяю відправити поїзд N _______ ДНЦ _____________ (прізвище)”.
Зазначений наказ записується у журнал поїзних телефонограм
ф. ДУ-47.
5.7.15 Якщо поїзд прямує з декількома діючими локомотивами
або підштовхуючим локомотивом, що рухається на весь перегін,
письмові дозволи на відправлення вручаються тільки машиністу
ведучого локомотива. Машиністи інших локомотивів повинні
керуватися сигналами, повідомленнями та командами машиніста
ведучого локомотива.
5.8 Припинення дії автоблокування
5.8.1 Припинення дії автоблокування внаслідок її несправності
з переходом на телефонні засоби зв’язку проводиться за
реєстрованим наказом поїзного диспетчера за формою:
“Наказ N ______ Дата ______ Час (год _____, хв ________.)
У зв’язку з несправністю автоблокування з ___ годин __ хвилин
по парній (непарній) колії перегону _____ (на перегоні ____) дія
автоблокування припиняється і встановлюється рух поїздів за
телефонними засобами зв’язку за правилами двоколійного
(одноколійного) руху. ДНЦ ______ (прізвище)”.
Перед передачею наказу про перехід на телефонний зв’язок для
організації руху поїздів, а також про відновлення руху поїздів за
автоблокуванням поїзний диспетчер повинен переконатися через
чергових по станціях, а також при наявності – через засоби
диспетчерського контролю, у вільності міжстанційного перегону
(колії перегону).
5.8.2 При перерві дії поїзного диспетчерського зв’язку рух
поїздів проводиться у такому порядку:
а) на одноколійних перегонах:
– черговий по станції, виявивши несправність автоблокування,
переконавшись шляхом переговорів із сусідньою станцією і, при
наявності, – через засоби диспетчерського контролю та за записами
в журналі руху поїздів у вільності перегону, подає на сусідню
станцію поїзну телефонограму за формою:
“Автоблокування на перегоні _______ не діє. Останнім прибув
від Вас поїзд N _____. Останнім відправлено до Вас поїзд N ______.
Прошу перейти на телефонний зв’язок. ДСП ___________ (прізвище)”.
– черговий по сусідній станції, також переконавшись у
вільності перегону, відповідає за формою:
“Останнім прибув від Вас поїзд N ______. Останнім відправлено
до Вас поїзд N ______. Перегін вільний. Встановлено телефонний
зв’язок. ДСП ________ (прізвище)”.
Телефонограми реєструються в Журналі поїзних телефонограм
ф. ДУ-47. Аналогічний обмін поїзними телефонограмами проводиться у
випадку зміни напрямку автоблокування допоміжними кнопками при
відсутності диспетчерського зв’язку.
б) на двоколійних перегонах:
Виявивши несправність автоблокування, черговий по станції,
для якої колія даного напрямку є правильною, вимагає від чергового
по сусідній станції подачі поїзною телефонограмою повідомлення про
прибуття останнього відправленого за автоматичним блокуванням
поїзда і отримавши повідомлення, подає на цю станцію телефонограму
такого змісту:
“Автоблокування на перегоні _________ по _________ колії не
діє. Рух поїздів на цій колії встановлюю за телефонним зв’язком.
ДСП _________ (прізвище)”.
Аналогічно оформляється перехід на телефонний зв’язок і в тих
випадках, коли дія автоблокування припиняється і по другій колії
двоколійного перегону.
Телефонограми реєструються у Журналі поїзних телефонограм
ф. ДУ-47. Аналогічний обмін поїзними телефонограмами проводиться у
випадку зміни напрямку автоблокування допоміжними кнопками при
відсутності диспетчерського зв’язку.
5.9 Відновлення руху за автоматичного блокування проводиться
після отримання повідомлення про усунення несправності за
реєстрованим наказом поїзного диспетчера. Текст повідомлення ДНЦ
повинен записати в журнал диспетчерських розпоряджень перед
наказом про відновлення дії автоблокування, який передається по
формі:
“Наказ N _______ ______год _______ хв
На підставі повідомлення ШН _________ наказ N ______ від
“___”____200___року відміняється. З ______ годин _________ хвилин
по парній (непарній) колії перегону ______ (на перегоні)
відновлюється рух поїздів за автоблокуванням ДНЦ _________
(прізвище)”.
Перед передачею наказу про відновлення руху поїздів за
автоблокування поїзний диспетчер повинен переконатися через
чергових по станціях у вільності міжстанційного перегону (колії
перегону). На двоколійних перегонах, обладнаних автоблокуванням,
наказ про відновлення дії автоблокування може бути переданий до
звільнення міжстанційного перегону від поїздів, відправлених по
правильній колії.
5.10 Відновлення руху за автоматичного блокування при перерві
дії поїзного диспетчерського зв’язку проводиться у такому порядку:
а) на одноколійних перегонах
Після усунення несправності автоблокування і при наявності
запису про це в журналі огляду черговий по станції подає на
сусідню станцію телефонограму такого змісту:
“Несправність автоблокування між станціями _________ усунута.
Останнім прибув від Вас поїзд N _______. Останнім відправлено до
Вас поїзд N _______. Прошу відновити рух поїздів за
автоблокуванням. ДСП _________ (прізвище)”.
Черговий по сусідній станції, перевіривши вільність перегону,
відповідає:
“Останнім прибув від Вас поїзд N _________. Останнім
відправлено до Вас поїзд N ________. Перегін вільний. Рух поїздів
відновлено за автоблокуванням. ДСП _____________ (прізвище).”
Телефонограми реєструються в Журналі поїзних телефонограм
ф. ДУ-47.
Аналогічними поїзними телефонограмами обмінюються чергові по
станції на багатоколійних перегонах, на яких рух виконується за
правилами, встановленими для одноколійних перегонів.
б) на двоколійних перегонах
Черговий по станції, для якої колія даного напрямку є
правильною, на підставі запису в журналі огляду про усунення
несправності автоблокування або відповідного повідомлення,
одержаного від чергового по сусідній станції, при відсутності на
колії поїздів зустрічного напрямку подає телефонограму:
“Несправність автоблокування на перегоні _____ по _____ колії
усунено. Рух поїздів відновлюю за автоматичним блокуванням
ДСП ________ (прізвище)”.
На двоколійних перегонах, обладнаних автоблокуванням, наказ
про відновлення дії автоблокування може бути переданий до
звільнення міжстанційного перегону від поїздів, відправлених по
правильній колії.
Якщо двоколійний (багатоколійний) перегін не обладнаний
автоблокуванням для двостороннього руху по кожній колії і
пристроями для руху по неправильній колії за сигналами
локомотивних світлофорів, то перед відправленням поїзда по
неправильній колії дія автоблокування на цій колії повинна бути
припинена і встановлений рух за телефонними засобами зв’язку з
видачею машиністам колійних записок.
Телефонограми реєструються в Журналі поїзних телефонограм
ф. ДУ-47.
5.11 Порядок руху поїздів при автоматичній локомотивній
сигналізації, що застосовується як самостійний засіб сигналізації
та зв’язку
5.11.1 “На окремих ділянках може застосовуватися як
самостійний засіб сигналізації та зв’язку автоматична локомотивна
сигналізація” (з п. 16.25 Правил технічної експлуатації залізниць
України ( z0050-97 ).
На ділянках залізниць, обладнаних пристроями автоматичної
локомотивної сигналізації як самостійним засобом сигналізації та
зв’язку при русі поїздів, забезпечується двоколійний рух поїздів
(в тому числі по кожній колії двоколійного перегону) за сигналами
локомотивних світлофорів.
Межами блок-ділянок на перегонах є сигнальні знаки “межа
блок-ділянки” із світловідбивачами та цифровими літерними
табличками з номерами блок-ділянок.
Принцип організації руху на таких ділянках аналогічний руху
при автоматичному блокуванні.
5.11.2 Дозволом на заняття поїздом першої блок-ділянки є
дозволяюче показання вихідного світлофора при наявності
відповідного показання на локомотивному світлофорі, а наступних
блок-ділянок – дозволяюче показання локомотивного світлофора.
5.11.3 Порядок ведення поїзда на перегоні аналогічний
встановленому у п. 5.5. При цьому в тексті підпункту “в” замість
“першим колійним світлофором” читати “першою межею блок-ділянки”
та в тексті підпункту “ж” замість “найближчого світлофора
зустрічного напрямку” читати “першої межі блок-ділянки”.
Попереджувальний (передвхідний) світлофор (при його
наявності) з погаслим вогнем дозволяється проїжджати без зупинки,
керуючись дозволяючим показаннями локомотивного світлофора.
5.11.4 Приймання, відправлення та проходження поїздів через
станції здійснюється у порядку, викладеному у цьому розділі. При
цьому повинні виконуватися такі додаткові умови:
а) зміна напрямку руху на одноколійному перегоні і по кожній
колії двоколійного перегону в основному режимі виконується за
усною вказівкою поїзного диспетчера, а при допоміжному режимі – за
реєстрованим наказом поїзного диспетчера черговими по обох
станціях;
б) при несправності маршрутних покажчиків або повторювачів
вихідних групових світлофорів або коли голова поїзда знаходиться
за повторювальним світлофором дозвіл на відправлення поїзда при
відкритому вихідному груповому світлофорі передається машиністу
локомотива через радіозв’язок реєстрованим наказом за формою:
“Наказ N ______ Дата ______ Час (год _____ хв ________.)
Машиніст поїзда N ________ на _________ колії. Груповий
сигнал ________ відкритий Вам. При справній локомотивній
сигналізації дозволяю відправитися. ДСП _____________ (прізвище)”.
в) для відправлення поїзда при забороняючому показанні
вихідного світлофора дозвіл на відправлення поїзда передається
машиністу локомотива через радіозв’язок реєстрованим наказом:
“Наказ N _________ Дата _______ Час (год _______ хв ________) Машиністу поїзда N __________ (прізвище). Дозволяю поїзду N _________ відправитися з _____ колії по ________ головній колії при забороняючому показанні вихідного
світлофора та прямувати до виходу на перегін зі швидкістю не
більше 20 км/год, а далі керуватися сигналами локомотивного
світлофора. ДСП __________ (прізвище)”.
5.11.5 До несправностей, за яких необхідно припиняти дію
автоматичної локомотивної сигналізації, що застосовується як
самостійний засіб сигналізації та зв’язку, належать:
а) помилкова зайнятість трьох і більше блок-ділянок підряд;
б) неможливість зміни напрямку, в тому числі за допомогою
кнопок (рукояток) допоміжного режиму на одноколійному перегоні і
двоколійному, якщо напрямок руху встановлено по неправильній
колії;
в) наявність контролю вільності блок-ділянки (дозволяючого
показання локомотивного світлофора) при фактичній зайнятості її
поїздом.
У вказаних випадках, а також у випадку виявлення будь-якої
несправності локомотивного світлофора перед відправленням поїзда
зі станції або перед відправленням поїзда з некодованої колії, дія
автоматичної локомотивної сигналізації припиняється і рух поїздів
установлюється за телефонними засобами зв’язку.
За умови вільності усього міжстанційного перегону, коли
черговий по станції має можливість відкрити вихідний світлофор на
зелений вогонь, що означає “дозвіл поїзду відправитися зі станції;
перегін до наступної станції вільний” (пункт 2.10 ІСИ), припинення
дії автоматичної локомотивної сигналізації, як самостійного засобу
сигналізації та зв’язку у разі несправності локомотивного
світлофору, або при відправленні поїзда з некодованої колії та
перехід на телефонні засоби зв’язку, не проводиться.
На двоколійних перегонах, обладнаних автоблокуванням з рухом
по неправильній колії за показаннями локомотивного світлофора,
якщо вихідний світлофор на неправильну колію не відкривається або
відсутній, відправлення поїзда здійснюється за дозволом на бланку
зеленого кольору із заповненням п. 1. При цьому ДСП зобов’язаний:
1. Отримати реєстрований наказ поїзного диспетчера, який
підтверджує вільність перегону (неправильної колії) від зустрічних
поїздів.
2. Встановити блок-систему у напрямку відправлення поїзда.
3. Вилучити із апарата ключ-жезл відповідної колії перегону.
Вилучений ключ-жезл повертається в апарат після фактичного заняття
перегону відправленим поїздом.
5.11.6 Порядок переходу на телефонні засоби зв’язку і
відновлення дії автоматичної локомотивної сигналізації викладено у
п.п 5.7.13-5.10.
При цьому у текстах диспетчерських наказів і поїзних
телефонограм слово “автоблокування” замінюється словами
“автоматична локомотивна сигналізація”.
5.11.7 Докладний порядок організації руху на ділянках,
обладнаних пристроями автоматичної локомотивної сигналізації, як
самостійного засобу сигналізації та зв’язку при русі поїздів
згідно з вимогами цієї Інструкції, встановлюється начальником
залізниці в затверджених ним Інструкціях і відображається у
технічно-розпорядчому акті станцій.
При відсутності на спеціальному самохідному рухомому складі
пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації за можливості
відкриття вихідного світлофору на зелений вогонь дозволяється
зайняти поїздом міжстанційний перегін тільки за умови його повної
вільності.
Взірець бланку ф. ДУ-54
КОРІНЕЦЬ ДОЗВОЛУ ДОЗВІЛ N_______ N _________________
Станція (штемпель) Станція
(штемпель) “___”__________20_____р. “____”______________20__р.
I
Дозвіл виданий Дозволяю поїзду N _____ на поїзд N ______ відправитися з _____ колії із заповненням по _______________ колії пункту _______ при забороняючому показанні
вихідного (маршрутного)
світлофора
Черговий по станції ( літер) і зі швидкістю
__________________ не більше 20 км/год
(блок-посту) з особливою пильністю _______ (підпис) ___________ і готовністю негайно
(прізвище) зупинитися, якщо зустрінеться Машиніст перешкода для подальшого _______ (підпис) ___________ прямувати до першого
(прізвище) прохідного, вихідного
(маршрутного) світлофора ___,
а далі – за сигналами
автоблокування. Цей дозвіл
дає право проїжджати тільки
забороняюче показання
вихідного (маршрутного)
світлофора станції.
II
Дозволяю поїзду N______
відправитися з ____колії
по відкритому вихідному
(маршрутному) груповому
світлофору ____(літер) ____
і далі прямувати за сигналами
автоблокування.
Черговий по станції ____ підпис
(прізвище)
(непотрібне закреслити)
(зеленого кольору)
6. РУХ ПОЇЗДІВ НА ДІЛЯНКАХ, ОБЛАДНАНИХ
ДИСПЕТЧЕРСЬКОЮ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЄЮ
6.1 На ділянках, обладнаних диспетчерською централізацією,
головним засобом сигналізації при русі поїздів є автоматичне
блокування на перегонах та електрична централізація на станціях.
Управління стрілками, сигналами на роздільних пунктах та
перегонах здійснюється безпосередньо поїзним диспетчером.
Положення стрілок, зайнятість стрілочних ділянок, станційних
колій, обладнаних рейковими колами, та прилеглих до них
блок-ділянок перегонів, встановлений напрямок руху на перегонах, а
також повторення показань вхідних, вихідних, маршрутних і в
необхідних випадках маневрових світлофорів контролюється поїзним
диспетчером за приладами апарата управління.
Усі розпорядження, що стосуються руху поїздів та маневрової
роботи, поїзний диспетчер по телефону, через радіозв’язок передає
безпосередньо машиністу або працівнику, на якого покладається
виконання на роздільному пункті операцій з приймання та
відправлення поїздів або проведення маневрів.
6.2 У необхідних випадках, передбачених цією Інструкцією,
поїзний диспетчер може передавати станції на резервне управління,
після чого приймання та відправлення поїздів, маневрова робота, а
також відкриття та закриття сигналів проводиться начальником
станції або іншим працівником станції, на якого покладено
виконання цих операцій на даному роздільному пункті. До передачі
станції на резервне управління поїзний диспетчер зобов’язаний
проінформувати цього працівника про поїзди, що знаходяться на
прилягаючих перегонах.
Якщо до передачі станції на резервне управління поїзним
диспетчером було дозволене виконання робіт на контактній мережі із
зняттям напруги на станційних коліях, він зобов’язаний повідомити
про це диспетчерським наказом працівника, який заступив на
чергування.
Окремі стрілки або горловини станції можуть бути передані
поїзним диспетчером на місцеве управління. Переведення стрілок в
цих випадках виконується працівником, який здійснює управління
маневровою роботою в цьому районі станції. Якщо передача на
місцеве управління викликана необхідністю ремонту пристроїв СЦБ,
що не потребує за своїм характером попереднього запису в журналі
огляду, то переводити передані на місцеве управління стрілки для
перевірки правильності їхньої роботи дозволяється електромеханіку.
6.3 Приймання та відправлення поїздів
6.3.1 Перед прийманням поїзда на станцію поїзний диспетчер,
переконавшись за показаннями контрольних приладів у вільності
колії приймання і стрілочних ділянок, установлює маршрут
приймання.
На ділянках, обладнаних пристроями диспетчерської
централізації, що дозволяють попередньо задавати маршрути,
встановлення маршруту приймання може проводитись і при зайнятості
колій і стрілочних ділянок. Забороняється попереднє задавання
маршрутів приймання (відправлення) поїзду, якщо колія (стрілочна
ділянка) зайняті спеціальним самохідним рухомим складом. У всіх
випадках забороняється накопичення наказів на готування маршрутів
і попереднє задавання ворожих маршрутів в одній горловині станції.
Фактичне переведення стрілок та відкриття вхідного світлофора
перевіряються за показаннями відповідних контрольних приладів.
6.3.2 Перед відправленням поїзда поїзний диспетчер,
переконавшись за показаннями контрольних приладів на центральному
апараті у вільності стрілочних ділянок, а при зміні напрямку – і
перегону, встановлює маршрут відправлення.
На ділянках, обладнаних пристроями диспетчерської
централізації, що дозволяють попередньо задавати маршрути,
встановлення маршруту відправлення може виконуватися при
зайнятості стрілочних ділянок (за винятком зайнятості спеціальним
самохідним рухомим складом).
Фактичне переведення стрілок та відкриття вихідного
світлофора перевіряються за показаннями відповідних контрольних
приладів.
Забороняється попередньо задавати маршрути через малодіяльні
рейкові кола, перелік яких для окремих станцій складається щорічно
за участю представників ШЧ, ДС, та затверджується начальником
залізниці. Затверджений перелік таких дільниць має знаходитись у
поїзного диспетчера.
6.3.3 Якщо після відкриття вхідного або вихідного світлофора
виникає необхідність змінити маршрут, диспетчер, попередивши про
це машиніста, переконавшись, що машиніст зрозумів його вірно,
закриває відповідний світлофор і може приступити до готування
нового маршруту і вдруге відкрити світлофор лише після того, як
переконається у тому, що поїзд затримано біля вхідного світлофора
або на колії відправлення.
6.3.4 Відправлення господарчих поїздів з роботою на перегоні
і прибуттям на сусідню станцію, а також поїздів з підштовхуючими
локомотивами, що прямують на весь перегін, проводиться в
звичайному порядку за сигналами автоблокування.
6.3.5 Відправлення на перегін господарчого поїзда з
поверненням назад або поїзда з підштовхуючим локомотивом, що
повертається на станцію відправлення, проводиться за сигналами
автоблокування з видачею керівнику робіт або машиністу
підштовхуючого локомотива ключа-жезла на право зворотного
прямування по перегону.
Для видачі керівнику робіт або машиністу підштовхуючого
локомотива ключа-жезла диспетчер викликає начальника станції або
іншого працівника, на якого на даному роздільному пункті покладено
виконання операцій з приймання та відправлення поїздів при
передачі станції на резервне управління. У виняткових випадках при
несправності ключа-жезла або при наявності станційних апаратів, не
обладнаних ключами-жезлами, для відправлення господарчого поїзда
або поїзда з підштовхуючим локомотивом, що повертається на станцію
відправлення, користування автоблокуванням має бути припинене та
відновлено рух поїздів за телефонними засобами зв’язку.
У цих випадках до переходу на телефонні засоби зв’язку
станції, що обмежують перегін, на який відправляється господарчий
поїзд, передаються на резервне управління.
6.3.6 Відправлення відбудовних, пожежних поїздів та
допоміжних локомотивів зі станцій, що обмежують перегін, на якому
мають проводитись відбудовні або інші подібні роботи, здійснюється
після заступання на цих станціях на чергування начальників станцій
або інших працівників, на яких покладено виконання операцій з
приймання та відправлення поїздів та закриття перегону. У цих
випадках машиністам видаються дозволи на бланку білого кольору з
червоною смугою по діагоналі. Допоміжний локомотив може бути
відправлений на перегін до заступання на чергування відповідних
працівників за реєстрованим наказом диспетчера, який передається
безпосередньо машиністу локомотива за формою:
“Наказ N ______ Дата ________ Час (год ________ хв ________).
Машиністу поїзда N _______ дозволяю відправитися з колії
_______ станції ________ на перегін ________ по ______ колії до ______ км для надання допомоги поїзду N _______ з прибуттям
(поверненням) на станцію _______. ДНЦ ________ (прізвище)”
6.4 Проведення маневрів
6.4.1 Переведення стрілок при маневрах може здійснюватись:
а) поїзним диспетчером з центрального пульта з передачею
відповідним працівникам вказівок про готовність маршруту для
маневрових переміщень через радіозв’язок або диспетчерський
зв’язок телефонами, які встановлюються у горловинах станцій;
б) начальником станції або іншим працівником, на якого
покладено виконання операцій з приймання та відправлення поїздів,
при передачі станції на резервне управління;
в) складачем поїздів або іншим працівником станції згідно з
порядком, встановленим начальником дирекції залізничних перевезень
(начальником залізниці), при передачі окремих стрілок станції на
місцеве управління.
При переміщеннях станційними коліями поодиноких локомотивів
та спеціального самохідного рухомого складу переведення стрілок,
переданих на місцеве управління, може проводитись одним із
працівників локомотивної бригади (водієм).
Працівник, що переводить стрілки, після кожного переведення
повинен переконуватися у правильності положення вістряків за
контрольними приладами на пульті місцевого управління або за
положенням вістряків.
6.4.2 Забороняється переводити стрілку з пульта місцевого
управління або ключем місцевого управління до звільнення
стрілочної ізольованої ділянки, а там, де не включена до
залежності ізоляція стрілки, – до звільнення стрілки від рухомого
складу.
6.4.3 Після закінчення маневрів стрілочні, маневрові
рукоятки, а також ключ місцевого управління встановлюється в
нормальне положення, керівник маневрів доповідає про закінчення
роботи поїзному диспетчеру, а останній встановлює в нормальне
положення відповідні кнопки.
6.4.4 Пульти місцевого управління мають бути завжди
замкненими. Перелік працівників, яким дозволяється доступ до
пультів місцевого управління для користування або огляду, а також
порядок видачі та збереження ключів від пультів установлюється
начальником залізниці.
6.5 Порядок дій при несправності пристроїв диспетчерської
централізації
6.5.1 Якщо при правильно встановленому маршруті та вільній
(за показаннями приладів управління) колії приймання вхідний
світлофор не відкривається, поїзд вводиться на станцію при його
забороняючому показанні за реєстрованим наказом поїзного
диспетчера, що передається машиністу локомотива:
“Наказ N ______ Дата ______ Час (_______ год _____ хв).
Дозволяю машиністу ________ ввести поїзд N _______ на станцію
________ на _________ колію при забороняючому показанні вхідного
світлофора (літер). ДНЦ _______ (прізвище)”.
При прямуванні на станцію за наказом поїзного диспетчера
машиніст повинен вести поїзд зі швидкістю не більше 20 км/год з
особливою пильністю та готовністю негайно зупинитися, якщо
зустрінеться перешкода для подальшого руху.
Якщо станція знаходиться на резервному управлінні приймання
поїзда при несправному вхідному світлофорі проводиться у порядку,
передбаченому у п. 14.4.2.
6.5.2 При несправності вихідного світлофора відправлення
поїзда проводиться тільки при вільному від зустрічних поїздів
перегоні і при встановленому для поїзда, що відправляється,
напрямку руху за реєстрованим наказом поїзного диспетчера, що
передається машиністу:
“Наказ N _____ Дата ______ Час (год _____ хв ______).
Дозволяю машиністу ________ поїзда N _________ відправитись
зі станції ______ з ______ колії при забороняючому показанні
вихідного світлофора (літер). ДНЦ _______ (прізвище)”.
За наявності такого наказу машиніст має право відправитись зі
станції та вести поїзд зі швидкістю 20 км/год з особливою
пильністю та готовністю негайно зупинитись, якщо зустрінеться
перешкода для подальшого руху, до першого прохідного світлофору, а
далі – за сигналами автоблокування. У разі відсутності на перегоні
прохідних світлофорів машиніст повинен слідувати до знака “межа
станції” або до додаткового вхідного сигналу наступної станції.
На ділянках, обладнаних автоматичною локомотивною
сигналізацією, після вступу поїзда на перегін, машиніст діє згідно
з порядком, передбаченим в п. 5.7.6.
Якщо станція знаходиться на резервному управлінні
відправлення поїзда при несправному вихідному світлофорі
проводиться порядком, передбаченим у пп. 5.7.1 та 5.7.2.
6.5.3 Якщо перевести стрілку з центрального пульта неможливо,
поїзний диспетчер викликає працівника, що виконує очищення
стрілок, або іншого працівника станції, вимагає оглянути стрілку і
по можливості усунути причину порушення управління (наприклад,
забрати сторонній предмет, що попав між вістряком та рамною
рейкою). Якщо відповідний працівник зовнішнім оглядом не може
виявити причину неможливості переведення стрілки та її усунути,
диспетчер припиняє пропуск поїздів на маршрутах, для яких стрілка
повинна переводитись в інше положення, викликає електромеханіка
для її огляду та ремонту, а переведення цієї стрілки виконується з
пульта місцевого управління або станція передається на резервне
управління.
У разі неможливості перевести стрілку з пульта місцевого
управління або з пульта резервного управління несправна стрілка в
установленому порядку виключається з централізації і передається
на ручне управління порядком, встановленим п. 14.1.9, що
оформляється наказом поїзного диспетчера. При встановленні
виключеної з централізації стрілки в маршруті приймання або
відправлення поїзда вона має бути замкнена на закладку і навісний
замок.
На роздільних пунктах, що не обслуговуються черговими
працівниками, для огляду, а при необхідності і переведення
стрілок, можуть залучатися локомотивні бригади поїздів, що
проходять, у порядку, який встановлюється начальником залізниці.
6.5.4 При несправності стрілочної ізольованої ділянки, коли
остання показує несправжню зайнятість, відповідна група стрілок
переводиться з пульта місцевого управління або ж станція
передається на резервне управління.
6.5.5 Коли табло показує несправжню зайнятість колії
приймання, поїзний диспетчер аж до усунення пошкодження не
повинен, як правило, приймати поїзди на цю колію. За необхідності,
приймання поїзда на вказану колію здійснюється при закритому
вхідному світлофорі, за реєстрованим наказом поїзного диспетчера
після перевірки ним через начальника станції або іншого
працівника, на якого покладено виконання операцій з приймання та
відправлення поїздів, вільності колії приймання або ж станція
передається на резервне управління.
На роздільних пунктах, які не обслуговуються черговими
працівниками господарства перевезень, перевірка вільності колії
приймання поїзда може бути покладена на локомотивну бригаду
порядком, встановленим начальником залізниці.
6.5.6 При несправності кодового управління однією або
кількома станціями поїзний диспетчер повинен перевести ці станції
на резервне управління. У цих випадках диспетчеру забороняється
керуватися показаннями приладів, що контролюють положення колій,
стрілок і світлофорів цих станцій.
6.5.7 При несправності автоблокування на перегоні, на
станціях, що обмежують перегін, за вказівкою диспетчера заступають
на чергування начальники станцій або працівники, на яких покладено
виконання операцій з приймання та відправлення поїздів.
Наказом поїзного диспетчера дія автоблокування припиняється,
і рух поїздів установлюється за телефонними засобами зв’язку. До
оформлення переходу на телефонний зв’язок поїзний диспетчер
повинен встановити вільність міжстанційного перегону, а станції
передати на резервне управління.
Якщо перегони з несправним автоблокуванням обмежуються
роздільними пунктами, на яких відсутній штат чергових працівників,
які виконують операції з приймання та відправлення поїздів, то
надалі до виклику відповідних працівників на роздільний пункт
окремі поїзди при наявності у поїзного диспетчера контролю
положення колій та стрілок можуть бути відправлені на вільний
перегін за реєстрованим наказом поїзного диспетчера, що
передається безпосередньо машиністу локомотива по формі, яка
передбачена у п. 5.7.14. Перегони, де дозволяється застосовувати
такий порядок, і вимоги забезпечення безпеки руху поїздів
установлюються начальником залізниці.
У всіх випадках перед відправленням поїзда на перегін, на
якому припинена дія автоблокування, а також при несправності
вихідних світлофорів, поїзний диспетчер або черговий по станції
зобов’язаний:
– подати сповіщення на переїзди про їх закриття. Порядок
сповіщення встановлюється начальником залізниці;
– попередити машиніста про наявність переїздів та
необхідність проїжджати їх з особливою пильністю та швидкістю, яка
передбачена в п. 5.5 п.п. “ж”, з частим подаванням сповіщальних
сигналів.
6.5.8 На одноколійних перегонах, де прилади управління
автоблокуванням обладнані рукоятками або кнопками допоміжного
режиму, якщо поїзний диспетчер не може змінити напрямок руху та
відкрити вихідний світлофор внаслідок показання зайнятості
перегону при фактичній його вільності, припиняти дію
автоблокування не потрібно. У цьому випадку поїзний диспетчер,
установивши вільність перегону, викликає на обмежуючі роздільні
пункти начальників станцій або інших працівників, на яких
покладено виконання операцій з приймання та відправлення поїздів,
і дає їм вказівки змінити напрямок автоблокування за допомогою
спеціальних кнопок (рукояток). Викликані працівники знімають
пломби, змінюють напрямок автоблокування та, переконавшись за
показаннями контрольних приладів у тому, що зміна напрямку
відбулася, встановлюють допоміжні кнопки (рукоятки) у нормальне
положення. Після цього відправлення поїздів виконується поїзним
диспетчером за автоблокуванням.
На окремих перегонах, обмежених роздільними пунктами, де
відсутній штат працівників, які можуть бути викликані на станцію
для виконання операцій, пов’язаних зі зміною напрямку руху,
допоміжні кнопки (рукоятки) для зміни напрямку руху за
автоблокуванням можуть встановлюватися безпосередньо на пульті
поїзного диспетчера. Перелік таких перегонів та порядок виконання
поїзним диспетчером операцій зі зміни напрямку руху встановлюється
начальником залізниці.
При неможливості зміни напрямку автоблокування з пульта
поїзного диспетчера і при відсутності на станції (посту) чергових
по станції для зміни напрямку в допоміжному режимі користування
ним забороняється.
6.5.9 Вказаний у цьому розділі порядок визначає основні
положення з організації руху поїздів та маневрової роботи при
диспетчерській централізації.
Згідно з цими положеннями для кожної ділянки (напрямку) з
урахуванням конкретних умов роботи розробляється Інструкція, яка
затверджується начальником залізниці.
7. РУХ ПОЇЗДІВ ПРИ НАПІВАВТОМАТИЧНОМУ БЛОКУВАННІ
7.1 Приймання та відправлення поїздів
7.1.1 “За напівавтоматичного блокування:
а) дозволом на зайняття поїздом перегону служить дозволяюче
показання вихідного або прохідного світлофора;
б) на одноколійних ділянках для відкриття вихідного
світлофора необхідно попередньо одержати по блок-апарату від
чергового сусідньої станції, на яку відправляється поїзд,
блокувальний сигнал узгодження або перемкнути блок-систему на
відповідний напрямок руху” (п. 16.28 Правил технічної експлуатації
залізниць України ( z0050-97 ).
Перед прийманням поїзда черговий по станції завчасно готує
маршрут приймання та відкриває вхідний світлофор або дає
розпорядження про його відкриття на виконавчий пост.
Після проходження поїздом, що прибуває, вхідного світлофора
останній автоматично закривається. На станціях, що не мають
електричної ізоляції колій та стрілок, після проходження поїздом
вхідного світлофора черговий по станції (оператор поста
централізації) встановлює сигнальну кнопку (рукоятку) в положення
закриття сигналу.
Черговий по станції, на яку прибув поїзд, переконавшись, що
поїзд прибув на станцію у повному складі, подає блок – сигнал
прибуття поїзда на станцію відправлення, а потім по телефону
міжстанційного зв’язку повідомляє її про прибуття поїзда. Якщо
поїзд прямував з підштовхуючим локомотивом, то повідомлення про
прибуття і блокувальний сигнал прибуття черговий по станції подає
на станцію відправлення після того, як переконається в прибутті
штовхача.
7.1.2 Черговому по станції забороняється передавати на
станцію відправлення повідомлення про прибуття поїзда і
блокувальний сигнал прибуття, якщо він попередньо не переконався у
тому, що поїзд з перегону прибув у повному складі.
Про прибуття поїзда на станцію в повному складі черговий по
станції переконується за наявністю поїзного сигналу на останньому
хвостовому вагоні поїзда – особисто або з доповіді чергового
стрілочного поста, а на станціях з централізацією стрілок, де нема
чергових стрілочного поста, – з доповідей інших станційних
працівників, пов’язаних з рухом поїздів, або чергових переїздів у
порядку, встановленому начальником дирекції залізничних перевезень
і вказаному в технічно-розпорядчому акті станції.
При наявності пристроїв автоматичного контролю прибуття
поїзда на станцію в повному складі, черговий по станції після
прибуття поїзда переконується у вільності перегону за показаннями
контрольних приладів цих пристроїв.
Якщо вантажний поїзд, що прибуває на станцію, мав не
передбачену зупинку на перегоні через самогальмування та
спрацювання сигналізації розриву гальмівної магістралі, машиніст
локомотива, крім дотримання вимог, передбачених в п. 16.18 Правил
технічної експлуатації залізниць України ( z0050-97 ), повинен
доповісти черговому по станції про таку зупинку через
радіозв’язок, а при неможливості передачі такого повідомлення з
перегону – зупинитися на станції для особистої передачі цього
повідомлення черговому по станції. Контроль за прямуванням поїзда
у повному складі в цих випадках покладається як на локомотивну
бригаду, так і на працівників станції.
7.1.3 Якщо після приймання поїзда не спрацюють пристрої
контролю прибуття, черговий по станції, переконавшись, що поїзд
прибув у повному складі, доповідає про це поїзному диспетчеру.
Поїзний диспетчер, переконавшись шляхом переговорів з черговими по
станціях, що обмежують перегін, у його вільності, дає водночас на
обидві станції дозвіл на подачу блок-сигналу прибуття, після чого
черговий по станції виконує цю операцію за допомогою допоміжної
кнопки, а при електромеханічному блокуванні – шляхом штучного
спрацьовування педальної замички.
Наказ дається за формою:
“Черговому по станції ________. Дозволяю подати на станцію
__________ блокувальний сигнал прибуття поїзда N ___________ за
допомогою допоміжної кнопки (штучного спрацьовування педальної
замички). ДНЦ _________ (прізвище)”.
Такого ж порядку потрібно дотримуватись і у випадках
приймання поїзда на станцію при забороняючому показанні вхідного
світлофора. Про зрив пломби з допоміжної кнопки прибуття або з
педальної замички черговий по станції робить запис в журналі
огляду.
Якщо апарати управління пристроями колійного блокування
обладнані лічильниками, що фіксують натиснення допоміжних кнопок
прибуття та спрацювання педальних замичок, то вказані кнопки не
пломбуються. В цих випадках при штучній подачі блокувального
сигналу прибуття черговим по станції в журналі руху поїздів проти
номера відповідного поїзда записується показання лічильника.
Якщо штучне спрацювання викликане несправністю пристроїв СЦБ,
то про цю несправність робиться запис в журналі огляду ф. ДУ-46.
7.1.4 Перед відправленням поїзда черговий по станції,
приготувавши маршрут, відкриває вихідний світлофор або дає
розпорядження про його відкриття на виконавчий пост. Водночас із
відкриттям вихідного світлофора на сусідню станцію автоматично
подається блокувальний сигнал про відправлення поїзда (при
електромеханічному блокуванні без виконавчих постів блокувальний
сигнал про відправлення поїзда подається на сусідню станцію
окремо, після закриття вихідного світлофора).
Після проходження поїздом вихідного світлофора сигнальна
кнопка (рукоятка) встановлюється в положення закриття сигналу і
черговий по станції по телефону сповіщає сусідню станцію про час
фактичного відправлення поїзда. Незалежно від наявності
блокувального сигналу прибуття черговий по станції має право
відкрити вихідний світлофор та відправити поїзд тільки після
одержання від сусідньої станції по телефону повідомлення про
прибуття раніше відправленого поїзда.
Не отримавши від сусідньої станції повідомлення по телефону
про прибуття раніше відправленого поїзда, черговому по станції на
одноколійних перегонах забороняється також подавати блокувальний
сигнал згоди на приймання поїзда зустрічного напрямку.
7.1.5 Якщо при вільному перегоні та правильно встановленому
маршруті вихідний світлофор не відкривається через несправжню
зайнятість ізольованої стрілочної ділянки, черговий по станції
після перевірки фактичної вільності цієї ділянки за згодою
поїзного диспетчера може відкрити вихідний світлофор після
попереднього натиснення кнопки “Виключення контролю вільності
стрілочної ізольованої ділянки у маршрутах відправлення” (на
станціях, де така кнопка є).
7.1.6 Якщо після відкриття вихідного світлофора поїзд чомусь
не буде відправлено, черговий по станції зобов’язаний закрити
вихідний світлофор, зробити про це запис в журналі руху поїздів та
повідомити про затримання поїзда на сусідній роздільний пункт та
поїзному диспетчеру.
Відправлення затриманого або іншого поїзда того ж напрямку
проводиться при закритому вихідному світлофорі за дозволом на
бланку зеленого кольору із заповненням пункту 1 (бланк ф. ДУ-52,
наведений на стор. 74). Сусідній роздільний пункт повідомляється
про час фактичного відправлення поїзда по телефону. При
електромеханічному блокуванні без виконавчих постів після
фактичного відправлення затриманого або іншого поїзда у тому ж
напрямку на сусідній роздільний пункт подається блокувальний
сигнал. Наступні поїзди відправляються за блокуванням у звичайному
порядку.
Дозвіл на бланку зеленого кольору із заповненням пункту 1
(бланк ф. ДУ-52) при дотриманні вимог п. 4.9 видається машиністу
ведучого локомотива також у разі самовільного закриття вихідного
світлофора (внаслідок помилкової зайнятості ізольованої секції,
перегоряння світлофорної лампи або помилкового закриття вихідного
світлофора, відсутності електроенергії тощо) при справній дії
блокування.
На станціях, де пристрої поїзного радіозв’язку обладнані
системою автоматичної реєстрації переговорів, замість видачі
письмового дозволу на бланку зеленого кольору машиністу поїзного
локомотива може бути переданий через радіозв’язок реєстрований на
реєстраторі переговорів наказ про відправлення:
“Наказ N _____ Дата Час (_______ год _____ хв _____).
Машиністу ______ поїзда N _______. Дозволяю відправитись з
_____ колії по _____ головній колії і прямувати до станції
(блок-поста) _________. Перегін вільний. ДСП ________ (прізвище)”.
На станціях, що мають пристрої, які при вільному перегоні
дозволяють вдруге відкрити вихідний світлофор, відправлення поїзда
проводиться за знову відкритим вихідним світлофором. Скористатись
пристроями для повторного відкриття вихідного світлофора черговий
по станції може тільки за згодою поїзного диспетчера.
7.1.7 Якщо на станції, що обмежує одноколійний перегін, після
відкриття вихідного світлофора виникає необхідність затримати
поїзд та відправити на цей перегін поїзд зустрічного напрямку,
вихідний світлофор закривається, користування напівавтоматичним
блокуванням припиняється і рух поїздів встановлюється за
телефонним зв’язком. В цьому випадку поїздам, що прямують у
зустрічному напрямку, на право зайняття перегону видаються колійні
записки.
Дія напівавтоматичного блокування відновлюється при
подальшому відправленні на перегін раніше затриманого або іншого
поїзда, що прямує у тому ж напрямку, причому цей поїзд
відправляється за одним з дозволів, передбачених у п. 7.1.6.
7.1.8 Відправлення поїздів при наявності групових вихідних
світлофорів проводиться за дозволяючим показанням вихідного
світлофора та маршрутному покажчику на ньому з цифрою зеленого
кольору, яка відповідає номеру тієї колії, з якої дозволяється
відправлення поїзда.
У випадках несправності маршрутних покажчиків групових
світлофорів відправлення поїздів зі станції проводиться при
відкритому вихідному груповому світлофорі з передачею машиністу
реєстрованого наказу чергового по станції за формою, передбаченою
у пункті 5.6.2, або з врученням машиністу локомотива дозволу на
бланку зеленого кольору із заповненням пункту II (бланк ф. ДУ-52).
При несправності на вихідному світлофорі маршрутного
покажчика напрямку (білого кольору) відправлення поїздів
здійснюється згідно з порядком, передбаченим у пункті 5.7.8.
7.1.9 Якщо ведучий локомотив готового до відправлення поїзда
знаходиться за вихідним світлофором з дозволяючим показанням і
машиніст не бачить його показання, відправлення поїзда проводиться
за реєстрованим наказом чергового по станції, що передається
машиністу за формою, передбаченою у п. 5.6.3 або за дозволом на
бланку зеленого кольору із заповненням пункту II (бланк ф. ДУ-52).
При цьому у випадках несправності ізольованої стрілочної
ділянки або її зайнятості головою поїзда, що відправляється, для
відкриття вихідного світлофора може бути використана кнопка
“Виключення контролю вільності стрілочних ізольованих ділянок у
маршрутах відправлення”.
Якщо голова поїзда, що відправляється, знаходиться за
вихідним світлофором і останній відкрити неможливо, дія блокування
припиняється; відправлення поїзда проводиться за телефонними
засобами зв’язку з видачею машиністу колійної записки. У тому ж
порядку проводиться відправлення поїздів з колій, що не мають
організованих маршрутів відправлення.
7.1.10 Відправлення поїздів на одноколійних та двоколійних
перегонах (по правильній колії) з поверненням з перегону на
станцію відправлення проводиться при закритому вихідному
світлофорі з видачею машиністу ключа-жезла на право проїзду
закритого вихідного світлофора та зворотного прямування.
При цьому на одноколійних перегонах перед відправленням
поїзда на перегін з наступним поверненням має бути встановленим
порядком одержана від сусідньої станції по блок-апарату згода на
відправлення поїзда або блок – система переключена на відповідний
напрямок руху.
7.1.11 Якщо місце, до якого прямує поїзд, знаходиться за
першим (за напрямком руху поїзда) колійним постом (блок – постом),
то черговий на цьому посту при вільності перегону, що лежить
попереду, дає машиністу дозвіл на бланку зеленого кольору із
заповненням пункту I (бланк ф. ДУ-52) на право проходження
закритого прохідного світлофора та наступного повернення. Так само
роблять чергові інших блок – постів, розташованих на шляху
прямування поїзда.
При поверненні на станцію відправлення поїзд проходить без
зупинки всі вказані блок – пости до межі станції та приймається на
станцію по відкритому вхідному світлофору або за встановленим
дозволом, що дає право в’їзду на станцію при забороняючому
показанні вхідного світлофора.
Чергові колійних постів (блок – постів) в усіх випадках
повідомляють по телефону чергових суміжних роздільних пунктів про
фактичне проходження поїзда.
Після прибуття поїзда на станцію ключ-жезл повертається
черговому по станції, який вкладає його в апарат та по телефону
повідомляє чергового сусіднього роздільного пункту про повернення
поїзда.
7.1.12 При несправності ключа – жезла, а також випадках, коли
блок апарат не обладнаний ключем – жезлом, відправлення
здійснюється по телефонному зв’язку з припиненням дії блокування.
Поїзди в цьому випадку відправляються при забороняючому
показанні вихідного світлофора з видачею машиністу колійної
записки (бланк ф. ДУ-50).
Якщо на двоколійному перегоні місце, до якого прямує поїзд,
знаходиться за блок – постом, що лежить попереду, то станція
відправлення видає колійну записку до блок – поста, а черговий
блок – поста, при вільності міжпостового перегону, видає колійну
записку на подальше прямування. Повернення поїзда проводиться у
порядку, передбаченому у пункті 7.1.11.
В залежності від поїзної обстановки дія блокування
припиняється або водночас на всіх міжпостових перегонах, по яких
повинен пройти поїзд, або спочатку на першому прилеглому до
станції перегоні, а потім на кожному наступному вільному перегоні.
Дія блокування відновлюється після повернення поїзда з
перегону.
7.1.13 Відправлення поїзда з підштовхуючим локомотивом, що
прямує до сусідньої станції, проводиться за колійним блокуванням у
звичайному порядку з повідомленням цієї станції по телефону про
відправлення поїзда з підштовхуючим локомотивом.
Відправлення поїзда з підштовхуючим локомотивом, коли
останній повертається з перегону на станцію відправлення,
проводиться по блокуванню (при відкритому вихідному світлофорі).
На право зворотного прямування машиністу підштовхуючого локомотива
вручається на станції відправлення ключ – жезл.
7.1.14 При несправності ключа – жезла, а також у випадках,
коли блок – апарат не обладнаний ключем – жезлом для
підштовхуючого локомотива, відправлення поїзда з підштовхуючим
локомотивом, що повертається на станцію відправлення, проводиться
по телефонному зв’язку з припиненням дії блокування. Машиністам
ведучого та підштовхуючого локомотивів видаються колійні записки.
При наявності на перегоні блок – постів видача дозволів на
зворотне прямування підштовхуючого локомотива на станцію
відправлення проводиться у порядку, передбаченому у пункті 7.1.11.
Дія блокування відновлюється після одержання повідомлення про
прибуття поїзда на сусідню станцію і повернення підштовхуючого
локомотива.
7.1.15 Спеціальний самохідний рухомий склад відправляються на
перегін (у тому числі і з поверненням назад) у звичайному
порядку – як поїзди.
7.2 Прямування поїздів на перегонах, що мають колійні пости
(блокпости)
7.2.1 Одержавши з сусіднього роздільного пункту блокувальний
сигнал про відправлення поїзда, черговий блокпоста при вільному
перегоні, що лежить попереду, відкриває прохідний світлофор.
Водночас із відкриттям прохідного світлофора на сусідній
роздільний пункт автоматично подається блокувальний сигнал
відправлення (при електромеханічному блокуванні блокувальний
сигнал подається окремо після закриття прохідного світлофора).
Після проходження поїздом прохідного світлофора сигнальна
кнопка (рукоятка) встановлюється черговим блокпоста в положення
закриття сигналу. Переконавшись, що поїзд пройшов у повному
складі, черговий блокпоста повідомляє сусідні станції про час
фактичного проходження поїзда, а на роздільний пункт, що лежить
позаду, крім того, подає блокувальний сигнал проходження (при
електромеханічному блокуванні блокувальний сигнал проходження
подається водночас і на роздільний пункт, що лежить попереду).
7.2.2 Якщо поїзд прямував з підштовхуючим локомотивом,
черговий блокпоста подає на роздільний пункт, що лежить позаду,
блокувальний сигнал проходження, лише переконавшись у проходженні
штовхача.
У випадках проходження поїзда без підштовхуючого локомотива
черговий блокпоста негайно повідомляє про це сусідні роздільні
пункти, але блокувальний сигнал не подає (при електромеханічному
блокуванні закриває і прохідний світлофор).
Аналогічним порядком діють і чергові блокпостів, що лежать
попереду. При електромеханічному блокуванні чергові блокпостів, що
лежать попереду, пропускають поїзд на вільний перегін при закритих
прохідних світлофорах, видаючи машиністу дозвіл на бланку зеленого
кольору із заповненням пункту I (бланк ф. ДУ-52).
Подача блокувального сигналу проходження кожним блокпостом
проводиться лише після проходження блокпоста відсталим
підштовхуючим локомотивом.
При автоматичному закритті прохідного світлофора поїздом, що
прямує попереду, підштовхуючий локомотив прямує на сусідню
блок-ділянку при забороняючому показанні прохідного світлофора.
7.2.3 Порядок організації руху поїздів на перегонах,
обладнаних автоматичними блокпостами, блокпостами, що обслуговують
пункти примикання; блокпостами, що періодично відкриваються
замість роздільних пунктів з колійним розвитком (при не
цілодобовій дії останніх), установлюється начальником залізниці в
залежності від системи пристроїв.
7.3 Рух поїздів при несправності напівавтоматичного
блокування
7.3.1 До несправностей, при яких дія напівавтоматичного
блокування повинна бути припинена, належать:
а) неможливість закриття вихідного або прохідного світлофора;
б) неможливість відкриття вихідного або прохідного світлофора
при вільному перегоні (у тому числі із застосуванням на вихідних
світлофорах допоміжних кнопок для вимкнення контролю вільності
ізольованих ділянок);
в) довільне одержання блокувальних сигналів;
г) неможливість подачі або одержання блокувальних сигналів;
д) відсутність пломб на блок-апараті (за винятком пломб на
педальній замичці або допоміжній кнопці).
В усіх вказаних випадках, а також при роботах з
переобладнання, перенесення, ремонту, випробування та заміні
блокувальних пристроїв, а також інших роботах, що викликають
тимчасове припинення дії пристроїв, рух поїздів за блокуванням
припиняється і встановлюється за телефонним зв’язком.
7.3.2 Під час огляду електромеханіком апарата
напівавтоматичного блокування (блок-апарата, пульта) дія
блокування не припиняється. При цьому, поки блок-апарат відкритий,
черговий по станції та електромеханік повинні особливо уважно
стежити за правильністю роботи пристроїв блокування.
Перед опломбуванням після закінчення огляду, регулювання та
змазування апаратури напівавтоматичного блокування електромеханік
разом з черговим по станції за показаннями контрольних приладів
перевіряють відповідність показань на блок-апараті стану перегону
(по записах у журналі руху поїздів шляхом переговорів з черговими
сусідніх роздільних пунктів).
Про кожний випадок відкриття блок-апарата для його огляду або
ремонту, а також про закінчення цієї роботи електромеханіком
робиться відповідний запис у журналі огляду.
7.3.3 Перехід на телефонний зв’язок, а також відновлення руху
поїздів за блокуванням здійснюється за наказом поїзного диспетчера
після попередньої перевірки через чергових по станції вільності
перегону.
При несправності диспетчерського зв’язку перехід на
телефонний зв’язок при русі поїздів і відновленні дії блокування
проводиться у порядку, вказаному у пп. 5.8.1 і 5.9 із заміною в
тексті телефонограм слова “автоблокування” на слово –
“блокування”.
7.3.4 Після припинення дії блокування і переходу на
телефонний зв’язок машиністам поїздів видається для прямування до
сусіднього роздільного пункту колійна записка (бланк ф. ДУ-50).
7.3.5 Проходження поїздом маршрутного світлофора з
забороняючим показанням (до вихідного світлофора) може
виконуватися:
за запрошувальним сигналом;
за реєстрованим наказом чергового по станції, що передається
через радіозв’язок машиністу поїзда, який відправляється;
за дозволом на бланку зеленого кольору форми ДУ-52 із
заповненням пункту І (при відповідній зміні тексту від руки).
7.3.6 При прямуванні поїзда подвійною тягою або з
підштовхуючим локомотивом на весь перегін дозвіл на право зайняття
перегону вручається тільки машиністу ведучого локомотива.
Машиністи другого (при подвійній тязі) і підштовхуючого
локомотивів повинні керуватися сигналами або повідомленнями
машиніста ведучого локомотива, що передаються через радіозв’язок.
7.3.7 При несправності поїзного міжстанційного зв’язку
черговий по станції зобов’язаний особливо уважно стежити за
змінами показань контрольних приладів на апаратах управління.
Повідомлення про рух поїздів у цьому випадку здійснюється
через поїзного диспетчера або через інші засоби зв’язку, що
знаходяться у розпорядженні чергового по станції.
7.3.8 На двоколійних (багатоколійних) перегонах, обладнаних
напівавтоматичним блокуванням для руху в одному напрямку,
відправлення поїздів ( у порядку регулювання) по неправильній
колії проводиться за наказом поїзного диспетчера з переходом на
телефонний зв’язок за правилами одноколійного руху.
7.3.9 В залежності від системи напівавтоматичного блокування
і конкретних умов роботи на тій чи іншій ділянці порядок
користування пристроями, а також порядок дій працівників при
прийманні, відправленні та пропуску поїздів додатково може
встановлюватися інструкціями, які затверджуються начальником
залізниці.
Взірець бланку ф. ДУ-52
КОРІНЕЦЬ ДОЗВІЛ N____ ДОЗВОЛУ N_____
Станція (штемпель) “___”_________20____р. “____”________20___р
Станція (штемпель)
“___”_________20____р.
I
поїзду
Дозвіл виданий на Дозволяю ___________________
поїзд N_______ штовхачу поїзда
із заповненням пункту N____ відправитися з _______ _____________________ колії по ________ колії при
по станції закритому вихідному Черговий по ___________ (прохідному, маршрутному)
блокпосту сигналі і прямувати
до вхідного (прохідного,
вихідного) сигналу (літер)
блокпоста _______ ___________
(станції)
Машиніст ___________ до _____________ км
(підпис) з поверненням назад ___________________
(прізвище)
(Бланк зеленого
кольору)
II
Дозволяю поїзду N ______
відправитися з ________ колії
по відкритому вихідному
(груповому, маршрутному)
сигналу ________ з __________
колії.
блокпосту
Черговий по ________________
станції
_____(підпис) ____ (прізвище)
(зеленого кольору)
(непотрібне закреслити)
8. РУХ ПОЇЗДІВ ПРИ ЕЛЕКТРОЖЕЗЛОВІЙ СИСТЕМІ
8.1 “На малодіяльних ділянках і під’їзних коліях як засіб
зв’язку під час руху поїздів допускається застосовувати
електрожезлову систему і телефон” (з п. 16.25 Правил технічної
експлуатації залізниць України ( z0050-97 ).
При електрожезловій системі дозволом на зайняття поїздом
перегону служить жезл даного перегону, що вручається машиністу.
8.2 Пристрої електрожезлової системи не повинні допускати
вилучення із жезлових апаратів водночас більше одного жезла.
Жезлові апарати, що встановлюються у приміщеннях стрілочних
постів, не повинні допускати можливості вилучення жезла із апарата
без дозволу чергового по цій станції.
8.3 Кожний жезл повинен мати порядковий номер, серію та
найменування станцій, що обмежують перегін. Кожному перегону
повинна відповідати своя серія жезлів. Встановлення жезлових
апаратів однієї серії допускається не частіше, ніж через три
перегони, а на підходах до вузлів – через два. В жезлових апаратах
обох станцій, що обмежують перегін, при відсутності на ньому
поїздів, повинно бути в сумі парне число жезлів.
8.4 Жезлові апарати станцій, з яких проводиться відправлення
поїздів з підштовхуючим локомотивом, що повертається з перегону на
станцію, мають доповнюватися приладами з ключем-жезлом.
Конструкція жезлового апарата, доповненого приладом з
ключем-жезлом, не повинна допускати вилучення з апарата
ключа-жезла до вилучення основного жезла або вилучення основного
жезла при вилученому ключі-жезлі.
8.5 Жезлові апарати станцій, з яких проводиться відправлення
поїздів з підштовхуючим локомотивом, що прямує до сусідньої
станції, повинні мати жезли, які розгвинчуються. Кожний жезл, що
розгвинчується, повинен складатися з двох частин: “жезла” і
“білета”. Жезлові апарати з жезлами, що розгвинчуються,
застосовуються також в умовах організації руху поїздів з
розмежуванням часом.
8.6 Черговий по станції має право передати без пропуску через
жезловий апарат жезл, одержаний з поїзда, що прибув, на поїзд,
який відправляється на той же перегін; у цьому випадку необхідно
попередньо одержати згоду чергового по сусідній станції, на яку
відправляється поїзд. На станціях, де жезлові апарати мають
ключі-жезли, передавати жезли без пропуску через жезловий апарат
забороняється.
8.7 Обмін жезлів проводиться за допомогою механічних
жезлообмінювачів або вручну, як правило, біля приміщення чергового
по станції. При обміні жезлів вручну жезли повинні бути вкладені у
жезлоподавачі. При безупинному пропусканні поїздів забороняється
проводити обмін жезлів на вихідних горловинах.
8.8 Забороняється:
а) запитувати дозвіл на вилучення жезла до готовності поїзда
до відправлення за винятком випадків безупинного пропускання
поїздів або стоянки їх за розкладом не більше 5 хвилин;
б) зберігати діючі жезли не вкладеними в апарат;
в) провозити жезли на сусідній перегін.
8.9 Приймання та відправлення поїздів
8.9.1 Перед прибуттям поїзда черговий по станції завчасно
готує маршрут для його приймання і відкриває вхідний сигнал. Після
прибуття поїзда на станцію жезл здається черговому по станції,
який, переконавшись у прибутті поїзда у повному складі і
перевіривши належність жезла перегону, з якого він прибув, записує
номер жезла у журнал руху поїздів, вкладає жезл в жезловий апарат
та повідомляє по телефону станцію відправлення про прибуття
поїзда.
На станціях, де жезлові апарати встановленні у приміщеннях
стрілочних постів, жезл з поїзда, що прибуває, передається
черговому стрілочного поста, який переконавшись у прибутті поїзда
у повному складі і перевіривши належність жезла даному перегону,
вкладає його в апарат і повідомляє черговому по станції його номер
для запису в журналі руху поїздів.
8.9.2 Після прибуття поїзда з підштовхуючим локомотивом
черговий по станції, одержавши першу частину жезла від машиніста
поїзного локомотива і другу частину від машиніста підштовхуючого
локомотива, повинен згвинтити обидві частини, після цього вкласти
жезл у жезловий апарат.
8.9.3 Для відправлення поїзда черговий по станції запитує по
телефону згоду чергового по станції, на яку відправляється поїзд,
за формою:
“Чи можу відправити поїзд N __________”.
Черговий по станції, якщо немає перешкод для приймання
поїзда, дає по телефону згоду за формою:
“Чекаю поїзд N ________”,
і дозволяє вийняти жезл.
Вийнявши із апарата жезл, черговий по станції відправлення
зобов’язаний записати його номер у журналі руху поїздів і вручити
машиністу поїзда, що відправляється.
На станціях, де жезлові апарати винесені на стрілочні пости,
номер вилученого жезла повідомляється черговому по станції
черговим стрілочного поста.
Якщо чергові по станціях узгодили попередньо можливість
відправлення зустрічного поїзда з жезлом від поїзда, що прибуває,
без пропуску жезла через апарат, то у журналах руху поїздів (обох
станцій) проти номера цього поїзда має бути зроблена відмітка за
формою:
“Узгоджено відправлення по жезлу від поїзда N _______ ДСП
____________”
8.9.4 При відправленні поїзда на перегін, обладнаний
електрожезловою системою, з колії, на якій є вихідний світлофор,
проїзд забороняючого показання цього світлофора при наявності
жезла дозволяється за місячно-білим вогнем на світлофорі при
погашеному червоному.
Коли запалити місячно-білий вогонь неможливо, відправлення
поїзда проводиться по жезлу. Черговий по станції в цьому випадку
повинен повідомити машиніста (особисто, через чергового
стрілочного поста або сигналіста, через радіозв’язок), що запалити
місячно-білий вогонь неможливо і маршрут відправлення поїзду
готовий.
При відправленні поїзда з колії, на якій є вихідний семафор,
жезл є одночасно і правом на проходження забороняючого показання
вихідного семафора.
8.9.5 Якщо після вилучення жезла для відправлення поїзда
останній чомусь не буде відправлений, черговий по станції
зобов’язаний вкласти жезл в апарат, повідомити про це чергового по
сусідній станції і зробити позначку в журналі руху поїздів за
формою:
“Поїзд N ________ затримано”.
8.9.6 При відправленні поїзда з наступним поверненням його з
перегону на станцію відправлення жезл машиністу локомотива
видається у звичайному порядку. Чергового по сусідній станції
повідомляють як про відправлення, так і про повернення поїзда з
перегону.
8.9.7 При відправленні поїзда з підштовхуючим локомотивом, що
прямує на весь перегін, машиністу ведучого локомотива вручається
частина жезла з написом “Білет”, а машиністу штовхача – друга
частина жезла з написом “Жезл”.
Черговий по станції відправлення при запиті колії повідомляє
черговому по сусідній станції про прямування до нього поїзда з
підштовхуючим локомотивом.
В тих випадках, коли підштовхуючий локомотив прямує по всьому
перегону причепленим до состава поїзда, жезл вручається тільки
машиністу ведучого локомотива.
8.9.8 Якщо жезлові апарати не обладнані жезлами, що
розгвинчуються, то у разі необхідності відправлення поїзда з не
причепленим до состава підштовхуючим локомотивом, що прямує на
весь перегін, дія жезлової системи припиняється і рух поїздів
здійснюється за телефонним зв’язком.
8.9.9 При відправленні поїздів з підштовхуючим локомотивом,
що повертається з перегону на станцію відправлення, машиністу
ведучого локомотива видається наказ, а машиністу підштовхуючого –
ключ-жезл.
Ключі-жезли можуть використовуватися також для організації
подавання (прибирання) вагонів на під’їзні колії, що примикають до
перегонів, і при русі за відправленим поїздом господарчих поїздів
з наступним поверненням їх на станцію відправлення з дотриманням
вимог безпеки, які встановлюються начальником дирекції залізничних
перевезень (начальником залізниці).
8.9.10 Якщо жезлові апарати не обладнанні ключами-жезлами, то
у разі необхідності відправлення поїзда з підштовхуючим
локомотивом, що повертається з перегону на станцію відправлення,
дія жезлової системи припиняється і рух поїздів здійснюється за
телефонним зв’язком.
8.10 Рух поїздів при наявності примикань на перегоні
8.10.1 При наявності на перегоні примикання, яке не
обслуговується допоміжним постом, контроль положення стрілки
примикання здійснюється за допомогою ключа від контрольного замка
стрілки примикання, наглухо з’єднаного з жезлом або ключем-жезлом.
8.10.2 У разі необхідності подавання (прибирання) вагонів на
примикання, що не обслуговується допоміжним постом, з поверненням
локомотива на станцію відправлення або подальшим прямуванням до
сусідньої станції машиністу видається жезл з ключем від
контрольного замка стрілки примикання. Черговому по сусідній
станції повідомляється як про відправлення локомотива для
подавання (прибирання) вагонів на примикання, так і про повернення
на станцію.
8.10.3 При наявності на перегоні примикання, що
обслуговується допоміжним постом, цей пост з’єднується з однією із
станцій перегону додатковим жезловим зв’язком.
Апарати та жезли допоміжного зв’язку повинні мати одну й ту ж
серію та надписи, що й апарати перегону.
У парі апаратів, що зв’язують станції перегону, при
відсутності на ньому поїздів знаходиться парне число жезлів, а в
апаратах, що зв’язують станцію з постом – непарне.
Допоміжний пост в русі поїздів, що прямують безпосередньо між
станціями, участі не приймає. Стрілки примикання обладнуються
відповідно залежністю, що виключає можливість:
– переведення стрілок при відсутності у чергового поста
вилученого жезла;
– вкладення жезла в апарат, що встановлений на посту, до
встановлення стрілки примикання у нормальне положення – по
головній колії.
8.10.4 При відправленні поїзда на примикання, що
обслуговується допоміжним постом, черговий по станції, з’ясувавши
з постом відправлення до нього поїзда, повинен запросити сусідню
станцію, за згодою чергового по цій станції вийняти жезл, який і
видається машиністу поїзда, що відправляється на примикання. Про
відправлення поїзда сповіщається по телефону черговим поста та
сусідньої станції.
8.10.5 Після прибуття поїзда на допоміжний пост та після
забирання його на примикання стрілка встановлюється в нормальне
положення, черговий поста вкладає в апарат жезл поїзда, що прибув
на примикання, і повідомляє чергових по обох станціях про час
прибуття поїзда і звільнення головної колії. Потім дозволяє
черговому по станції, з якою пост з’єднаний жезловим зв’язком,
вилучити жезл для перекладення його з додаткового апарата в
основний.
8.10.6 Відправлення поїзда з поста на одну із станцій
проводиться по жезлу, одержаному за дозволом чергового по станції,
з якою пост з’єднаний жезловим зв’язком.
Черговий по цій станції попередньо узгоджує можливість
відправлення з черговим по сусідній станції, вилучає жезл і
перекладає його з основного в додатковий апарат.
8.10.7 Рух поїздів при жезловій системі перегонами, на яких
для збільшення пропускної спроможності відкриваються колійні
пости, здійснюється у порядку, встановленому в Інструкції, яка
затверджується начальником залізниці.
Порядок дій чергового по станції при автоматичному та
напівавтоматичному блокуванні при відправленні господарчих поїздів
на примикання, перелік стрілок, які обладнані замками Мелентьєва
та знаходяться у ключовій залежності зі станцією примикання,
встановлюється начальником залізниці.
8.11 Рух поїздів при несправності електрожезлової системи та
порядок регулювання кількості жезлів у жезлових апаратах
8.11.1 Електрожезлова система вважається несправною, якщо:
а) неможливо вкласти жезл в апарат або вийняти жезл з апарата
при вільності перегону;
б) відсутній жезл, що належить перегону, внаслідок його
втрати;
в) на жезловому апараті або на індукторі відсутні пломби;
г) можливе обертання рукоятки індуктора у зворотному напрямку
(разом з якорем);
д) відхиляється стрілка амперметра жезлового апарата або
дзвенить дзвінок у той час, коли сусідня станція не подає струм.
8.11.2 В усіх вказаних випадках, а також при ремонті,
перенесенні та заміні жезлових апаратів користування
електрожезловою системою припиняється і рух поїздів здійснюється
за телефонними засобами зв’язку.
Перехід на інший вид зв’язку при русі поїздів, а також
відновлення основного виду зв’язку здійснюється за наказом
поїзного диспетчера після попередньої перевірки через чергових по
станціях вільності перегону та наявності жезлів в апаратах.
При несправності жезлового телефонного зв’язку, але справній
дії жезлових апаратів, рух поїздів проводиться за електрожезловою
системою, а переговори ведуться за поїзним диспетчерським
зв’язком.
При огляді електромеханіком СЦБ жезлових апаратів припиняти
дію електрожезлової системи не потрібно.
8.11.3 При несправності поїзного диспетчерського зв’язку
черговий по станції, виявивши несправність електрожезлової
системи, робить про це запис в журналі огляду і подає черговому по
сусідній станції поїзну телефонограму за формою:
“Жезлова система несправна. Останнім прибув від Вас поїзд
N ________. Останнім відправлено до Вас поїзд N ________. Жезлів
маю _______ шт. Прошу перейти на телефонний зв’язок. ДСП
____________ (підпис)”.
Черговий по сусідній станції перевіряє за повідомленими та
своїми даними кількість жезлів і, якщо вона в обох апаратах у сумі
парна, відповідає за формою:
“Останнім прибув від Вас поїзд N _________. Останнім
відправлено до Вас поїзд N ________ Жезлів маю ________ шт.
Перегін вільний. Переходжу на телефонний зв’язок. ДСП _____________ (підпис)”.
8.11.4 Після полагодження електрожезлового зв’язку та запису
про це електромеханіка у журналі огляду, але при несправності
диспетчерського поїзного зв’язку, черговий по станції подає на
сусідню станцію поїзну телефонограму:
“Дію електрожезлової системи відновлено о ___ год ___ хв.
Останнім прибув від Вас поїзд N _____. Останнім відправлено до Вас
поїзд N ______. Прошу перейти на рух за жезлами (підпис). ДСП
_______ (підпис).
Черговий по сусідній станції, переконавшись у вільності
перегону, відповідає:
“Останнім прибув від Вас поїзд N _________. Останнім
відправлено до Вас поїзд N ________. Перегін вільний. Переходжу на
рух за жезлами. ДСП _________ (підпис)”.
8.11.5 При загублені жезла, у тому числі у випадках
неодержання жезла з поїзда, що прибув або пройшов, черговий по
станції робить запис в журналі огляду і доповідає поїзному
диспетчеру. Перевіривши вільність перегону та фактичну наявність
жезлів в апаратах станцій, що обмежують його, останній дає наказ
про перехід на телефонний зв’язок.
Для відновлення дії електрожезлової системи черговий по
станції зобов’язаний затребувати від електромеханіка СЦБ вилучення
з апарата ще одного жезла. Вилучений з апарата жезл повинен
зберігатися у електромеханіка.
Про вилучення жезла електромеханік та черговий по станції
зобов’язані зробити запис в журналі огляду і доповісти поїзному
диспетчеру, після чого дія електрожезлової системи відновлюється.
Якщо загублений жезл буде знайдений, черговий по станції
сповіщає електромеханіка, а жезл зберігає у себе до того часу,
поки електромеханік не вкладе його в жезловий апарат разом з
жезлом, що вилучений раніше, про що робиться запис в журналі
огляду.
8.11.6 Якщо кількість жезлів в апараті однієї із станцій
виявиться менше чверті загальної кількості їх в обох апаратах
перегону, черговий по цій станції повідомляє електромеханіка про
необхідність регулювання кількості жезлів.
Електромеханік зобов’язаний з’явитися до чергового по
сусідній станції, що обмежує перегін, в його присутності розкрити
жезловий апарат та вилучити парну кількість жезлів, зробивши про
це разом з черговим по станції запис в журналі огляду із
зазначенням кількості вилучених жезлів.
Вилучені жезли доставляються електромеханіком черговому по
станції, який зробив повідомлення про необхідність регулювання
кількості жезлів. У присутності чергового по станції жезли повинні
бути вкладені у жезловий апарат, про що електромеханік робить
запис в журналі огляду із зазначенням кількості вкладених в апарат
жезлів.
Записи електромеханіка СЦБ про регулювання жезлів повинні
бути підтверджені підписами чергових по станціях.
8.11.7 На окремих одноколійних перегонах, обладнаних колійним
блокуванням, у період припинення користування ним, дозволяється
встановлювати рух поїздів за електрожезловим зв’язком.
Такі перегони за вказівкою начальника залізниці обладнуються
електрожезловим зв’язком як резервним. Перехід з основних засобів
зв’язку на резервні і назад проводиться у встановленому порядку –
за наказом поїзного диспетчера.
9. РУХ ПОЇЗДІВ ПРИ ТЕЛЕФОННИХ ЗАСОБАХ ЗВ’ЯЗКУ
9.1 При телефонних засобах зв’язку дозволом на зайняття
поїздом перегону служить колійна записка, що вручається машиністу
локомотива (бланк ф. ДУ-50).
Колійна записка видається машиністу поїзда: на одноколійних
перегонах – після отримання від сусідньої станції поїзної
телефонограми про згоду на приймання поїзда; на двоколійних
перегонах – про отримання поїзної телефонограми від сусідньої
станції про прибуття у повному складі останнього відправленого
поїзда.
Машиністу поїзда дозволяється відправитися тільки з дозволу
чергового по станції (поїзного диспетчера), переданого особисто,
через радіозв’язок або інші засоби зв’язку.
9.2 Поїзними телефонограмами між сусідніми станціями
обмінюються особисто чергові по станціях або за їх вказівками
оператори.
9.3 Обмін поїзними телефонограмами про рух поїздів повинен
вестися через поїзний диспетчерський зв’язок, а при його
несправності – через поїзний міжстанційний зв’язок.
У виняткових випадках при несправності поїзного
диспетчерського зв’язку, поїзного міжстанційного зв’язку
переговори про рух поїздів можуть здійснюватися за допомогою інших
видів зв’язку, які є у розпорядженні чергових по станціях.
9.4 Бланки колійних записок заповнюються особисто черговим по
станції або оператором.
Заповнювати бланк колійної записки черговий по станції або
оператор мають право лише за наявності відповідних записів у
журналі поїзних телефонограм: на одноколійних перегонах – поїзної
телефонограми про згоду сусідньої станції на приймання поїзда, на
двоколійних перегонах – поїзної телефонограми про прибуття на
сусідню станцію раніше відправленого поїзда.
Бланк колійної записки, заповнений оператором, черговий по
станції зобов’язаний перевірити по записах у журналі поїзних
телефонограм і завірити штемпелем станції і своїм підписом.
Для станцій, де колії відправлення віддаленні від поста
чергового по станції право заповнювати бланк колійної записки може
надаватися черговому по парку. У таких випадках бланк колійної
записки (зі штемпелем станції) заповнюється черговим по парку на
підставі наказу чергового по станції, що реєструється у
спеціальному журналі чергового по станції і чергового по парку,
завіряється підписом чергового по парку і вручається ним машиністу
після виконання вимог п. 9.1.
Ці обов’язки чергового по парку зазначаються в
технічно-розпорядчому акті станції.
Наказ чергового по станції передається за формою:
“Наказ N ______ Дата ________ Час (год ________ хв ________).
Черговий по парку __________. Заповніть та видайте машиністу
поїзда N __________ (штовхачу поїзда) колійну записку на право
відправлення поїзда з __________ колії по _________ колії та
прямування його до вхідного сигналу станції ________________. ДСП ____________(прізвище)”.
9.5 Забороняється:
а) робити запит про відправлення поїзда у той час, коли
перегін ще зайнятий іншим поїздом;
б) заповнювати бланки колійних записок до отримання з
сусідньої станції поїзної телефонограми про згоду на приймання
поїзда (на одноколійних перегонах) або про прибуття раніше
відправленого поїзда (на двоколійних перегонах);
в) передавати вихідні телефонограми раніше запису їх до
журналу поїзних телефонограм і без підпису чергового по станції.
г) завчасно заповнювати, підписувати не заповнені бланки
колійних записок.
9.6 Колійна записка дає машиністу право прямувати з поїздом
до вхідного сигналу сусідньої станції, а при відправленні поїзда
по неправильній колії і відсутності вхідного сигналу – до
сигнального знака “Межа станції”.
При безупинному прямуванні поїздів колійні записки повинні
подаватися на локомотив вкладеними в ручний подавець і, як
правило, з боку приміщення чергового по станції.
9.7 При відправленні поїзда з колії, на якій є вихідний
сигнал, видавати письмовий дозвіл на проїзд закритого сигналу при
наявності колійної записки не потрібно.
Відправлення поїздів в цьому випадку проводиться у порядку,
передбаченому у п. 14.3.6.
9.8 При прямуванні поїзда подвійною тягою або з підштовхуючим
локомотивом на протязі всього перегону колійна записка вручається
машиністу ведучого локомотива.
При прямуванні поїзда з підштовхуючим локомотивом на частину
перегону колійна записка вручається також машиністу штовхача.
9.9 Порядок ведення журналу поїзних телефонограм
9.9.1 При русі поїздів за телефонним зв’язком на кожній
станції ведеться журнал поїзних телефонограм ф. ДУ-47.
За журналом поїзних телефонограм в будь-який момент повинно
бути виразно видно, вільний чи зайнятий відповідний перегін (або
колія перегону).
9.9.2 На станціях, що обмежують одноколійні перегони,
ведеться один журнал. На лівих сторінках журналу записуються
телефонограми, які відносяться до одного перегону, а на правих –
які відносяться до другого перегону.
На тупикових станціях, які обмежують одноколійні перегони,
поїзні телефонограми записуються у послідовному порядку без поділу
сторінок.
9.9.3 На станціях, які обмежують двоколійні перегони,
ведуться два журнали поїзних телефонограм окремо для кожного
перегону: на лівих сторінках кожного журналу записуються
телефонограми для парної колії, на правих – для непарної колії.
Якщо до станції примикають три або більше напрямків, то для
кожного перегону, що примикає до цих напрямків, ведеться окремий
журнал поїзних телефонограм.
9.9.4 Усі поїзні телефонограми пишуться у журналі обов’язково
особисто черговим по станції або оператором.
Вихідні та вхідні телефонограми повинні бути підписані
особисто черговим по станції.
Оператор після запису телефонограми зобов’язаний негайно
пред’явити її для прочитання і підпису черговому по станції.
Для скорочення часу на запис у журналі поїзних телефонограм
за розпорядженням начальника дирекції залізничних перевезень
можуть використовуватися спеціальні штампи з текстом поїзних
телефонограм.
9.9.5 Нумерація вихідних поїзних телефонограм ведеться
щодобово (з першого номера), починаючи з нуля годин за київським
часом, окремо по кожному перегону. При переході на телефонний
зв’язок через перерву дії основних засобів сигналізації та зв’язку
нумерація вихідних телефонограм починається з першого номера з
моменту переходу на телефонні засоби зв’язку. При повторних
протягом доби перервах основних засобів сигналізації та зв’язку і
переході на телефонний зв’язок зберігається послідовна нумерація
вихідних телефонограм, розпочата під час першого переходу.
Вхідні телефонограми записуються до журналу під номером,
переданим зі станції їх подачі.
9.9.6 У поїзних телефонограмах не допускаються будь-які
виправлення, доповнення та помарки. Неправильно написана поїзна
телефонограма перекреслюється навхрест, під нею робиться напис
“Недійсна”. Така вихідна телефонограма не нумерується і на сусідню
станцію не передається.
9.9.7 При прийманні та здаванні чергування при встановленому
русі поїздів за телефонними засобами зв’язку черговий по станції
та оператор розписуються у журналі поїзних телефонограм за формою:
“Число, місяць, рік години, хвилини.
підпис
Чергування по телефонному зв’язку прийняв ДСП ______
/прізвище/
підпис
Оператор ______ /прізвище/
підпис
Чергування по телефонному зв’язку здав ДСП ______ /прізвище/
підпис
Оператор ______ /прізвище/”.
При переході на телефонний зв’язок у випадках порушення дії
основних засобів сигналізації та зв’язку і при відновленні їх дії
записи у журналі про приймання і здавання чергування оформлюються
після одержання про це наказу поїзного диспетчера за формами:
“Число, місяць, рік години, хвилини.
Диспетчерським наказом N ________ на перегоні _____ по
________ колії встановлено рух поїздів за телефонним зв’язком.
Чергування по телефонному зв’язку прийняв:
ДСП ___________________________. (підпис)
Оператор ______________________. (підпис)”.
“Число, місяць, рік години, хвилини.
Диспетчерським наказом N _________ на перегоні _________ по _____ колії відновлено рух поїздів по ________________ (вказуються
засоби зв’язку). ДСП ___________________________. (підпис) Оператор ______________________. (підпис)”.
Прізвища чергового по станції та оператора, які заступили на
чергування, повідомляються на сусідню станцію, де їх записують до
журналу поїзних телефонограм нижче запису про приймання та
здавання чергування.
9.9.8 Коли перехід на телефонні засоби зв’язку здійснюється
на перегоні, один бік якого обмежений роздільним пунктом, на якому
немає чергового по станції, то у журналі поїзних телефонограм
іншої станції, де черговий по станції є, реєструються переговори з
поїзним диспетчером про рух поїздів , що здійснюється за формами,
встановленими для поїзних телефонограм за винятком форми 2,
передбаченій в п. 9.10.1, яка замінюється текстом наказу поїзного
диспетчера, передбаченим в п. 5.7.14.
9.9.9 Перед передачею поїзної телефонограми чергові по
станціях або оператори зобов’язані повідомити один одному свою
посаду і прізвище.
Передачу та приймання телефонограм допускається проводити
тільки при відповідності прізвищ раніше записаних у журналі
поїзних телефонограм.
9.9.10 Після передачі поїзної телефонограми повинна
проводитися її перевірка шляхом дослівного повторення тексту,
працівником, який прийняв телефонограму. Коли повторна передача
тексту відповідає переданій телефонограмі, черговий по станції або
оператор, який передав телефонограму, підтверджує це словом
“Вірно”, після чого у журналі поїзних телефонограм обох станцій
відмічається час передачі та приймання телефонограми і
засвідчується підписом чергового по станції або оператора.
9.10 Форми телефонограм при русі поїздів на одноколійних
ділянках
9.10.1 При прийманні та відправленні поїздів на одноколійних
перегонах застосовуються такі основні форми поїзних телефонограм:
СТАНЦІЯ ВІДПРАВЛЕННЯ СТАНЦІЯ ПРИЙМАННЯ
Форма 1. “Чи можу відправити Форма 2. “Чекаю поїзд поїзд N _________ N____________ ДСП (підпис)”. ДСП (підпис)”
Форма 3. “Поїзд N_______ Форма 4. “Поїзд N_____ Відправився о ____год. ___хв прибув о ____год ____хв ДСП (підпис) ДСП (підпис)
Адресування вихідних телефонограм проводиться за формою:
“Станція ____________ із станції ___________”, наприклад:
“Підгірці із Безрадич”.
9.10.2 При відправленні поїздів, які повертаються з перегону
на станцію відправлення, і поїздів з підштовхуючими локомотивами
необхідно дотримуватися такої ж послідовності подачі поїзних
телефонограм з відповідною зміною їх тексту:
а) при поверненні поїздів з перегону назад:
Форма 5. “Чи можу відправити Форма 6. “Можете відправити
поїзд N________ поїзд N________ до ________ км і назад до ____ км з поверненням ДСП (підпис)”. назад до Вас
ДСП (підпис)”.
Повідомлення про відправлення поїзда передається за формою 3,
а про повернення його назад – за формою 7;
Форма 7. “Поїзд N _____ повернувся о ____ год ____ хв. ДСП
(підпис)”
За такими ж формами проводиться відправлення поїзда на
перегін для подачі вагонів на примикання, що не обслуговується
допоміжним постом;
б) при русі поїздів з підштовхуючим локомотивом:
Форма 8. “Чи можу відправити Форма 9. “Чекаю поїзд поїзд
N _______ N_____ зі штовхачем,
зі штовхачем, який повертається який повертається з
з _________ км назад _______ км назад ДСП (підпис)” ДСП (підпис)”
Повідомлення про відправлення поїзда передається за формою 3
з доданням слів (зі штовхачем, який повертається з ________ км
назад”. Повідомлення про прибуття поїзда передається за формою 4,
а про повернення штовхача – за формою 10.
Форма 10. “Штовхач поїзда N____ повернувся о ____год ____хв.
ДСП (підпис)”.
При відправленні поїзда з підштовхуючим локомотивом, що
прямує до сусідньої станції, телефонограми передаються за формами
1, 2, 3, і 4 з доданням слів “з штовхачем”.
9.10.3 Обмін телефонограмами про поїзди, що проходять станцію
без зупинки, проводиться у відповідному порядку за формами 1 і 2,
а повідомлення про проходження поїзда (прибуття та відправлення)
передається на сусідні станції за формою 11:
Форма 11. “Поїзд N ____ пройшов о ___ год ___ хв. ДСП
(підпис)”.
9.10.4 При схрещенні поїздів на станції черговий по станції,
маючи до відправлення поїзд зустрічного напрямку, повідомляє
чергового по сусідній станції про прибуття поїзда і водночас
робить запит на відправлення зустрічного поїзда, поєднуючи текст
форми 4 і 1, 11 і 1.
9.10.5 При відкритті на перегоні допоміжного поста для
обслуговування примикання цей пост бере участь у переговорах про
рух тільки тих поїздів, які прямують за призначенням на примикання
або назад з примикання.
9.10.6 Перед відправленням поїзда на примикання (пост) з
однієї із сусідніх станцій черговий по станції відправлення
запитує дозвіл від чергового поста і чергового по станції, що
лежить попереду, за формою 12:
Форма 12. “Чи можу відправити поїзд N _____ на пост ____ км
ДСП (підпис)”.
Черговий по станції, що лежить попереду, відповідає станції
відправлення і посту за формою 13:
Форма 13. “Можете відправити поїзд N ____ на пост ___ км ДСП
(підпис)”.
Отримавши цей дозвіл, черговий поста дає згоду станції
відправлення за формою 2.
Про відправлення поїзда на пост черговий по станції
відправлення повідомляє за формою 3 чергових поста і сусідньої
станції. Після прибуття поїзда на примикання й установлення
стрілки примикання в нормальне положення черговий поста повідомляє
за формою 4 чергових по обох станціях.
9.10.7 При відправленні поїзда з примикання на одну з
сусідніх станцій черговий поста запитує дозвіл від чергових по
обох станціях за формою 14:
Форма 14. “Чи можу відправити поїзд N ____ на станцію ______
ДСП (підпис)”.
Черговий по станції, (що лежить позаду) відповідає посту і
станції, що знаходиться попереду, за формою 15:
Форма 15. “Можете відправити поїзд N ___ на станцію _____ ДСП
(підпис)”.
Отримавши цей дозвіл, черговий по станції, що лежить
попереду, дає черговому поста дозвіл на приймання поїзда за
формою 2. Отримавши згоду, черговий поста відправляє поїзд,
установлює стрілку примикання у нормальне положення і повідомляє
про відправлення поїзда за формою 3 чергових по обох станціях.
Про прибуття поїзда черговий по станції приймання повідомляє
чергових поста і сусідньої станції за формою 4.
9.10.8 При необхідності виїзду з рухомим складом з примикання
на головну колію з подальшим поверненням на примикання перегін за
наказом поїзного диспетчера закривається для руху усіх поїздів.
Після видання наказу поїзного диспетчера про закриття
перегону виїзд на головну колію проводиться за сигналом чергового
поста.
Перегін відкривається для руху поїздів після його звільнення
й установлення стрілки примикання у нормальне положення.
9.11 Форми телефонограм при русі поїздів на двоколійних
ділянках
9.11.1 При прийманні та відправленні поїздів на двоколійних
перегонах передача телефонограм здійснюється за формами 3 і 4,
причому одержане від станції приймання повідомлення за формою 4
дає право на відправлення наступного поїзда того ж напрямку. При
прямуванні поїздів з підштовхуючими локомотивами до форми 3 і 4
додається текст, передбачений для цих випадків у п. 9.10.2.
9.11.2 При безупинному пропуску поїзда через станцію
повідомлення про його прибуття і відправлення подаються сусіднім
станціям за формою 11.
9.11.3 При наявності на двоколійних перегонах колійних постів
черговий по станції відправлення повідомляє чергового поста про
відправлення поїзда за формою 3.
Черговий поста при вільності від поїзда наступного
міжпостового перегону відкриває вхідний сигнал і пропускає поїзд
без зупинки, вручаючи машиністу колійну записку на ходу.
Після проходження поїзда черговий поста закриває вхідний
сигнал і повідомляє чергових по обох станціях про проходження
поїзда за формою 11.
Коли міжпостовий перегін, що лежить попереду, зайнятий,
поїзд, що прибуває, затримується біля закритого вхідного сигналу
поста до звільнення перегону. Телефонограма на станцію, що лежить
позаду, про відправлення цього поїзда з поста подається тільки
після його відправлення.
Про прибуття поїзда черговий по станції прибуття повідомляє
чергового поста за формою 4.
При несправності вхідного сигналу на колійному посту черговий
поста при вільності перегону, що лежить попереду, зустрічає поїзд
безпосередньо біля вхідного сигналу і вручає машиністу колійну
записку на право подальшого прямування. У верхній частині колійної
записки залишається відмітка “Вхідний світлофор несправний”.
9.11.4 Про відправлення поїзда по правильній колії з
поверненням назад черговий по станції відправлення повідомляє
сусідню станцію (колійний пост) телефонограмою за формою 3 з
доданням слів “до ____ км з поверненням назад”, а про повернення
поїзда назад сусідня станція (колійний пост) повідомляє за
формою 7.
Машиністу поїзда, що відправляється, видається колійна
записка з доданням в її текст слів “до __ км з поверненням назад”.
Поїзди, що повертаються назад на станцію відправлення, при
наявності на перегоні колійних постів проходять ці пости
безупинно. Про проходження поїзда, що повертається, черговий поста
повідомляє пост, що лежить попереду, або станцію також за
формою 7.
9.11.5 При наявності примикання на посту, що є роздільним
пунктом міжстанційного перегону, поїзди по правильній колії зі
станції на примикання і з примикання на станцію відправляються
звичайним порядком. Про відправлення поїзда черговий по станції
або поста подає телефонограму за формою 3, про прибуття – за
формою 4.
Якщо примикання обслуговується допоміжним постом, то він бере
участь у переговорах про рух тільки тих поїздів, які прямують на
примикання або з примикання. Про відправлення поїзда на примикання
сусідня станція і пост повідомляються за формою 3 з доданням слів
“на пост ____ км”.
Про прибуття поїзда після встановлення стрілки примикання у
нормальне положення черговий поста повідомляє чергових по обох
станціях за формою 4. Відправлення поїзда з примикання, що
обслуговується допоміжним постом, на одну з сусідніх станцій
проводиться порядком, передбаченим у п. 5.7.12.
9.11.6 При відправленні поїзда по неправильній колії у
порядку регулювання або у випадках, коли інша колія перегону
закрита для руху з будь-яких причин (після одержання наказу
поїзного диспетчера) обмін телефонограмами між станціями
проводиться за формами:
Форма 16. “Чи можу відправити поїзд N ____ по ____
неправильній колії ДСП (підпис)”.
Форма 17. “Чекаю поїзд N ____ по ____ неправильній колії ДСП
(підпис)”.
Повідомлення про відправлення поїзда подається за формою 3, а
про прибуття – за формою 4 з доданням в обох випадках слів “по
_____ неправильній колії”.
При відправленні поїзда по неправильній колії з поверненням
назад на станцію відправлення до телефонограм за формою 16 та 17
додаються слова “до ____ км і назад”, а у формі 17, крім того,
слово “чекаю” замінюється словами “можете відправити”.
У верхній частині бланка колійної записки, яка видається
машиністу, робиться відмітка: “По неправильній колії”.
Черговий по станції перед відправленням поїзда зобов’язаний
впевнитися у наявності в машиніста поїзда попередження про
обмеження швидкості, а машиністи поїздів, які відправляються по
неправильній колії, зобов’язані проїхати обладнані односторонніми
автоматичними пристроями переїзди: з черговими – з швидкістю не
більше 40 км/год, без чергових – не більше 25 км/год. З такою
самою швидкістю повинні проїхати переїзди машиністи локомотивів
господарчих, відбудовних та інших поїздів при поверненні з
перегону по неправильній колії або при несправності автоблокування
по правильній колії.
Після проходження через переїзд ведучого локомотива машиніст
має право підвищити швидкість руху до встановленої для даного
перегону.
9.11.7 При закритті на двоколійній ділянці залізниці однієї
із колій з установленням одноколійного руху по незакритій колії
телефонограми про відправлення та прибуття поїздів передаються за
формами 1, 2, 3, 4 та іншими, встановленими для одноколійних
ділянок. У верхній частині бланка колійної записки в таких
випадках залишається відмітка: “_____ колія для руху закрита”.
9.11.8 Порядок видачі колійних записок та попереджень при
необхідності проведення маневрів з виїздом за межу станції
викладений у п. 16.7.2-16.7.3.
Взірець бланку форми ДУ-50
Вхідний світлофор несправний. Вхідний світлофор несправний.
По неправильній колії. По неправильній колії.
Парна/непарна колія для руху Парна/непарна колія для руху
закрита. закрита.
Маневри з виїздом Маневри з виїздом за
за межу станції”. межу станції”.
Услід – перший поїзд Услід – перший поїзд
Услід – другий поїзд Услід – другий поїзд
КОРІНЕЦЬ КОЛІЙНОЇ КОЛІЙНА ЗАПИСКА
Станція штемпель Станція (штемпель)
“____”_________20____р. “____”_________20___р. _____ год _____ хв ________ год ______ хв
Видана на поїзд N _____ Дозволяю поїзду
(штовхачу поїзда N ______) (Штовхачу поїзда) N ____
відправитися з _________
Черговий по станції колії по _______колії ___________ (підпис) ___________ (прізвище) і прямувати до вхідного
сигналу станції ________
Машиніст ____________ (до ____км) з поверненням
(підпис) назад. ____________ Блокування не діє.
(прізвище)
Черговий по станції ________
(підпис) ____________
(прізвище)
Ця колійна записка дає право Ця колійна записка дає право
проїзду вихідного сигналу проїзду вихідного сигналу
станції із забороняючим станції із забороняючим
показанням після отримання показанням після отримання
вказівки чергового по станції, вказівки чергового по
що передана через радіозв’язок, станції, що передана через
і прямування по перегону радіозв’язок, і прямування по
незалежно від показань прохідних перегону незалежно від
світлофорів автоблокування показань прохідних
світлофорів автоблокування
(непотрібне закреслити) (непотрібне закреслити)
(білого кольору) (білого кольору)
10. ПОРЯДОК РУХУ ПОЇЗДІВ ПРИ ПЕРЕРВІ ДІЇ
ВСІХ ЗАСОБІВ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ЗВ’ЯЗКУ
10.1 “Під час перерви дії всіх засобів сигналізації та
зв’язку рух поїздів здійснюється на одноколійних ділянках за
допомогою письмових повідомлень, а на двоколійних – з
розмежуванням часом, необхідним для проходження поїздом перегону
між станціями” (з п. 16.29 Правил технічної експлуатації залізниць
України ( z0050-97 ).
Рух поїздів за допомогою письмових повідомлень або з
розмежуванням часом, необхідним для проходження поїздом перегону,
встановлюється в тих випадках, коли переговори про рух поїздів між
черговими по станціях, що обмежують перегін, неможливо здійснити
за допомогою жодного із засобів зв’язку, що є в їх розпорядженні.
10.2 Правом на зайняття поїздом перегону при перерві дії всіх
засобів сигналізації та зв’язку є дозвіл на бланку білого кольору
з двома червоними смугами по діагоналях, який видається черговим
по станції машиністу (бланк форми ДУ-56 наведений на стор. 102).
Якщо при цьому повідомлень про прибуття на сусідню станцію
раніше відправленого поїзда немає, машиніст повинен прямувати
перегоном з особливою пильністю і готовністю до негайної зупинки,
тому що хвіст раніше відправленого поїзда може бути не
огороджений.
10.3 При перерві дії усіх засобів сигналізації та зв’язку
забороняється відправляти поїзди:
а) з небезпечними вантажами класу 1 (вибухові матеріали), з
небезпечними вантажами класу 2 (гази стиснені, зріджені і
розчинені), негабаритними вантажами, з’єднані, підвищеної ваги та
довжини, господарчі поїзди та спеціальний самохідний рухомий
склад, крім випадків, що приведені в п. 10.4.3 та поїздів, що
обслуговуються одним машиністом;
б) із зупинкою для роботи на перегоні, крім відбудовних,
пожежних та допоміжних локомотивів;
в) що прямують на примикання на перегоні:
Підштовхуючи локомотиви повинні прямувати по всьому перегону
до сусідньої станції.
10.4 Порядок руху поїздів на одноколійних перегонах
10.4.1 При перерві дії усіх засобів сигналізації та зв’язку
аж до встановлення руху поїздів за письмовими повідомленнями на
перегін, обмежений станціями, між якими припинився зв’язок, може
бути відправлений поїзд тільки непарного напрямку, який є для
одноколійних перегонів переважним. Ні один з поїздів напрямку,
протилежного переважному, не може бути відправлений на перегін до
встановлення руху за письмовими повідомленнями, за винятком:
а) поїзд, на відправлення якого було одержано дозвіл до
перерви зв’язку від станції переважного напрямку (блок-сигнал
згоди при напівавтоматичному блокуванні, поїзна телефонограма при
телефонних засобах зв’язку, вилучений ключ-жезл перегону при
електрожезловій системі). Цей виняток не розповсюджується на
одноколійні перегони з двостороннім блокуванням;
б) відбудовного, пожежного поїзда або допоміжного
локомотива – на вимогу про висилку допомоги, одержану з перегону.
Черговий по станції як переважного напрямку, так і напрямку,
протилежного переважному, отримавши вимогу з перегону про надання
допомоги, організовує відправлення відбудовного, пожежного поїзда
або допоміжного локомотива з врученням машиністу дозволу на бланку
білого кольору з червоною смугою по діагоналі відповідно до вимог
розділу 11.
На двоколійних перегонах, якщо одна з колій до перерви
зв’язку була закрита, аж до встановлення руху за письмовими
повідомленнями першим може бути відправлений поїзд тільки того
напрямку, який для діючої колії, що залишилася, був правильним при
двоколійному русі.
10.4.2 На відправлення першого поїзда переважного напрямку
дозвіл чергового сусідньої станції не потрібний, якщо перегін не
обладнаний двостороннім автоблокуванням.
На одноколійному перегоні, обладнаному двостороннім
автоматичним блокуванням, перший поїзд переважного напрямку може
бути відправлений зі станції тільки після перевірки черговим по
станції вільності перегону на усій відстані до сусідньої станції з
одночасним доставлянням черговому по сусідній станції письмового
повідомлення (бланк ф. ДУ-55 наведений на стор. 101) про подальший
порядок руху поїздів. Про перевірку вільності перегону робиться
запис в графі 9 журналу руху з зазначенням способу перевірки і
прізвища працівника, який проводив перевірку.
10.4.3 Відбудовний, пожежний поїзд, спеціальний самохідний
рухомий склад або допоміжний локомотив дозволяється відправляти на
перегін при припиненні дії усіх засобів сигналізації та зв’язку як
в переважному, так і протилежному напрямках, але тільки після
одержання від машиніста поїзда, що зупинився на перегоні, або
працівників служби колії, сигналізації та зв’язку,
електропостачання відповідної вимоги. При цьому, якщо перегін
обладнаний автоматичним блокуванням, черговий по станції,
одержавши вимогу про надання допомоги, до відправлення
відбудовного поїзда або локомотива зобов’язаний переконатись, що
між станцією та місцем, куди висилається допомога, немає інших
поїздів.
10.4.4 Пересилка письмових повідомлень між станціями
починається з першим поїздом, що відправляється на перегін, при
перерві дії усіх засобів сигналізації та зв’язку.
При цьому машиністу ведучого локомотива на право зайняття
перегону видається дозвіл на бланку білого кольору з двома
червоними смугами по діагоналях. Крім того, з машиністом цього
поїзда пересилається на сусідню станцію письмове повідомлення на
спеціальному бланку білого кольору (бланк форми ДУ-55) про порядок
подальшого руху поїздів, заповнене за однією із таких форм:
Форма А. “Відправив до Вас о _____ год ____ хв поїзд N _____.
Після його прибуття чекаю від Вас поїзд. ДСП ______________”.
Форма Б. “Відправив до Вас о ______ год _____ хв поїзд
N _____, після якого об ____ год ____ хв відправляю поїзд N ____
ДСП ________”.
10.4.5 Якщо до моменту перерви дії всіх засобів сигналізації
та зв’язку на станції відсутні непарні поїзди для відправлення на
перегін, який обмежений станціями, між якими припинився зв’язок,
черговий по станції, який має право відправлення першого поїзда,
коли йому відомо про наявність до відправлення на цей перегін
поїзда з сусідньої станції, посилає на цю станцію повідомлення,
заповнене за формою В:
Форма В. “Чекаю від Вас поїзд. ДСП _________”.
На перегонах, не обладнаних двостороннім автоблокуванням, для
пересилання письмових повідомлень форми В дозволяється
використовувати незнімні дрезини, одиночні локомотиви, а також
інші транспортні засоби.
10.4.6 Після отримання черговим по станції повідомлення
форми А, Б чи В рух поїздів за письмовими дозволами вважається
встановленим.
10.4.7 Відправлення поїздів, що прямують в одному напрямку,
має проводитись через проміжок часу, необхідний для проходження
раніше відправленим поїздом усього міжстанційного перегону з
доданням 3 хвилин.
Колійні пости, які діяли до перерви зв’язку як роздільні
пункти, участь в русі поїздів не беруть.
Якщо до перерви дії всіх встановлених засобів сигналізації та
зв’язку зі станції було відправлено поїзд переважного напрямку на
примикання на перегоні, а повідомлення від чергового допоміжного
поста про прибуття поїзда і забирання його на примикання не
одержано, то перегін вважається зайнятим на весь час, необхідний
для проходження поїзда до допоміжного поста та забирання його на
примикання з доданням 3 хвилин.
Черговий по допоміжному посту після прибирання поїзда на
примикання повинен установити стрілку примикання в нормальне
положення (на головну колію) і не допускати виходу рухомого складу
на головну колію до встановлення зв’язку з черговими по сусідніх
станціях.
10.4.8 Протягом перерви дії всіх засобів сигналізації та
зв’язку поїзди відправляються за дозволом на бланку білого кольору
з двома червоними смугами по діагоналях.
Аби не переривати зв’язку один за одним чергові по станціях
аж до відновлення нормальної дії пристроїв зобов’язані пересилати
з машиністом ведучого локомотива кожного поїзда в тому чи іншому
напрямках письмові повідомлення за формою А або Б про подальше
відправлення поїздів.
Повідомлення за формами А, Б, та В на обох станціях
записуються до журналу поїзних телефонограм.
Перехід на рух поїздів за письмовими повідомленнями
оформляється записом в журналі поїзних телефонограм за формою:
“Дата ________ год _______ хв ________. У зв’язку з перервою
дії всіх засобів сигналізації та зв’язку на перегоні _______ рух
поїздів встановлено за письмовими повідомленнями. ДСП _________
(підпис)”.
10.4.9 Якщо до перерви дії всіх засобів сигналізації та
зв’язку черговим по станції, який одержує з припиненням зв’язку
право непереважного відправлення поїздів, дана згода на
відправлення на перегін, обмежений станціями, між якими припинився
зв’язок, поїзда непереважного напрямку (парного), то перегін
вважається зайнятим аж до прибуття цього поїзда або до одержання з
сусідньої станції (поста) повідомлення, що поїзд не буде
відправлений.
Якщо згоду дано на відправлення парного поїзда на пост
примикання, перегін вважається зайнятим до одержання з поста
повідомлення про прибуття поїзда та його прибирання на примикання.
10.4.10 Якщо до перерви дії усіх засобів сигналізації та
зв’язку черговому допоміжного поста було дано дозвіл на
відправлення з примикання поїзда непарного напрямку та від
чергового поста одержано повідомлення про відправлення цього
поїзда, то після перерви зв’язку черговому по станції, що
відправляє на перегін поїзд переважного напрямку, дозволяється
відправляти на сусідню станцію перший поїзд цього напрямку через
проміжок часу, необхідний для проходження відправленим поїздом
частини перегону від поста до станції з доданням 3 хвилин.
Якщо повідомлення про відправлення непарного поїзда з поста
примикання не було одержане, то перегін вважається зайнятим аж до
одержання від чергового поста повідомлення про відправлення поїзда
та встановлення стрілки примикання по головній колії або про
затримку відправлення поїзда.
До одержання відповідного повідомлення з поста забороняється
відправляти поїзд на перегін також і у тих випадках, коли до
перерви зв’язку було узгоджене відправлення з примикання поїзда з
поверненням на примикання.
10.4.11 Якщо черговим по станції, який одержує з припиненням
зв’язку право на відправлення першого поїзда у переважному
напрямку, дозвіл на відправлення поїзда був одержаний до перерви
зв’язку, то, відправляючи поїзд за цим дозволом, він зобов’язаний
водночас установити письмовий зв’язок з черговим по сусідній
станції.
10.4.12 Після відновлення дії відповідних засобів
сигналізації та зв’язку рух поїздів за цими видами зв’язку
відновлюється за наказом поїзного диспетчера за формою:
“Наказ N _______ Дата _______ Час (год ________ хв ________).
У зв’язку з відновленням дії _______ ________ з _______ год
________ хв на перегоні _________ (колії ________ перегону)
відновлюється рух поїздів за сигналами ________ (вказуються засоби
сигналізації та зв’язку). ДНЦ __________(прізвище)”.
Поїзний диспетчер перед виданням наказу зобов’язаний
перевірити вільність перегону.
10.4.13 Якщо засоби сигналізації та зв’язку відновлені
раніше, ніж диспетчерський зв’язок, то черговий по станції, який
користується правом відправлення поїздів переважного напрямку,
подає сусідній станції телефонограму за формою:
“На перегоні (колії перегону) між станціями ___________ рух
поїздів установлюється за ____________ (вказуються засоби
зв’язку). Останнім прибув від Вас поїзд N ___________. Відправлено
до Вас поїзд N ________. ДСП ________”.
Черговий по станції, переконавшись у вільності перегону,
відповідає за формою:
“Останнім прибув від Вас поїзд N ________. Відправлено до Вас
поїзд N _________. Перегін (колія перегону) вільний. ДСП _______”.
Після обміну цими телефонограмами чергові по обох станціях
переходять до управління рухом поїздів за допомогою основних
засобів сигналізації та зв’язку.
10.5 Порядок руху поїздів на двоколійних перегонах
10.5.1 На двоколійних перегонах при перерві дії всіх засобів
сигналізації та зв’язку поїзди відправляються у відповідному
напрямку з розмежуванням часом, передбаченим у розкладі для
проходження поїздом перегону, з доданням 3 хвилин, якщо в момент
перерви дії блокування було встановлене у правильному напрямку.
Якщо черговим по станції до перерви дії всіх засобів
сигналізації та зв’язку була надана згода, вказана в п. 10.4.1 “а”
на відправлення поїзда з сусідньої станції по неправильній колії,
то після прибуття цього поїзда на станцію, перед відправленням
першого поїзда по правильній колії, черговий по станції повинен
переконатися у прибутті поїзда у повному складі.
На двоколійних перегонах, обладнаних двостороннім
автоблокуванням, перед відправленням першого поїзда черговий по
станції повинен переконатися у вільності перегону від зустрічних
поїздів.
10.5.2 За наявності між станціями колійних постів, які діяли
до перерви зв’язку як роздільні пункти перегону, ці пости
залишаються діючими і при перерві зв’язку.
У цьому випадку при відправленні поїзда черговий по станції
вичікує час, передбачений за розкладом для прибуття раніше
відправленого поїзда до колійного поста, з доданням 3 хвилин та
видає дозвіл на прямування поїзда тільки до першого попутного
колійного поста.
10.5.3 Одержавши вимогу про відправлення відбудовного,
пожежного поїзда, спеціального самохідного рухомого складу або
допоміжного локомотива, коли його необхідно відправити по
неправильній колії, черговий по станції зобов’язаний переконатися
у вільності цієї колії від поїздів ( від станції до місця, куди
необхідно висилати допомогу).
10.5.4 Після відновлення дії відповідних засобів сигналізації
та зв’язку рух поїздів за цими видами зв’язку відновлюється за
наказом поїзного диспетчера, а при відсутності диспетчерського
зв’язку – кожною станцією по правильній для неї колії за формою,
вказаною в п. 10.4.13. Форма наказу ДНЦ наступна:
“Наказ N ____ Дата _______ Час (год ________ хв ___________). У зв’язку з відновленням дії _________ (вказуються засоби
сигналізації та зв’язку) наказ N ________ відміняється. З _______ год _______ хв рух поїздів на перегоні ________ (колії ______ перегону) відновлюється за сигналами _______ (вказуються
засоби сигналізації та зв’язку). ДНЦ _______ (прізвище)”
Взірець бланку ф. ДУ-55
КОРІНЕЦЬ ПОВІДОМЛЕННЯ N____
ПОВІДОМЛЕННЯ N_____
Станція (штемпель) Станція (штемпель)
“___”________20____р. “____”________20____р.
Про рух поїзда на одноколійних Про рух поїзда на
перегонах при перерві дії всіх одноколійних перегонах
засобів сигналізації та зв’язку при перерві дії всіх засобів
сигналізації та зв’язку
Черговому по станції Черговому по станції _________________ ___________________ _________________ ___________________ _________________ ___________________
Черговий по станції
(підпис, прізвище) Черговий по станції
(підпис, прізвище)
(білого кольору)
10.21 Для з’ясування вільності перегону у випадках,
передбачених у пп. 10.4.2, 10.10.3, 10.4.5, 10.5.1, 10.5.3,
черговому по станції дозволяється використати будь-яку можливість
(переговори з черговим по сусідній станції по міському зв’язку, по
мобільному зв’язку, автотранспортні засоби, знімні автодрезини
тощо), а у випадках, передбачених у п. 10.4.5, й поодинокі
локомотиви.
Взірець бланку ф. ДУ-56
КОРІНЕЦЬ ДОЗВІЛ N______
ДОЗВОЛУ N____
“_____”_______20____ р. “____”__________20___р.
Станція (штемпель) Станція (штемпель)
Видано на поїзд N ____ Дозволяю поїзду N _______
станції
відправитися зі _______
станції поста
Черговий по _______ і прямувати до вхідного
посту станції
(підпис, прізвище) сигналу _________
поста_____
Машиніст __________ при закритому вихідному
(підпис) (прохідному) сигналі. Всі ____________ види засобів сигналізації
(прізвище) та зв’язку перервані.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Про прибуття на сусідню
станцію раніше відправленого
є
поїзда інформація ———- немає
Черговий по станції
(посту)
(підпис, прізвище)
(непотрібне закреслити)
(білого кольору з двома червоними смугами по діагоналях)
11. РУХ ВІДБУДОВНИХ ПОЇЗДІВ, СПЕЦІАЛЬНОГО
САМОХІДНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ, ПОЖЕЖНИХ ПОЇЗДІВ
ТА ДОПОМІЖНИХ ЛОКОМОТИВІВ
11.1 Відбудовні, пожежні поїзди, спеціальний самохідний
рухомий склад та допоміжні локомотиви призначаються на підставі
вимоги про допомогу (письмової, переданої по телефону або через
радіозв’язок), одержаної від машиніста (помічника машиніста)
ведучого локомотива поїзда, що зупинився на шляху прямування, а
також на вимогу працівників служб колії, електропостачання,
сигналізації та зв’язку.
Виклик відбудовних та пожежних поїздів здійснюється
відповідно до діючих положень про ці поїзди. Відправлення і
прямування відбудовних, пожежних поїздів, а також допоміжних
локомотивів до місця призначення здійснюється за наказом поїзного
диспетчера.
11.2 У разі вимоги допомоги машиніст (помічник машиніста)
поїзда, що зупинився на перегоні, зобов’язаний повідомити
чергового по станції або поїзного диспетчера, на якому кілометрі
та пікеті знаходиться голова поїзда, у зв’язку з чим потрібна
допомога та час її вимоги за формою:
“Я машиніст поїзда N ________ локомотива N _______
(прізвище), зупинився головою на ________ км ________ пікеті
_________ колії перегону ______ з причини __________. Прошу надати
допомогу. Час подачі заявки ________ год _________ хв”.
У виняткових випадках у разі відсутності телефонного та
радіозв’язку з черговим по станції або поїзним диспетчером для
доставки на станцію письмової вимоги може бути використаний
поїзний локомотив. Відчіплювати локомотив від состава дозволяється
лише після закріплення вагонів від виходу укладанням під колеса
вагонів гальмових башмаків та приведення у дію ручних гальм. Перед
відчіпленням локомотива від состава повинні бути приведені в дію
також і автогальма вагонів, що залишаються (повним відкриттям
кінцевого крана).
Якщо за умовами профілю колії, на якій стоїть состав поїзда,
що зупинився, наявних засобів для закріплення вагонів недостатньо,
відчіпляти локомотив від состава забороняється. У разі
необхідності на двоколійних перегонах для доставки черговому по
станції письмової вимоги про допомогу дозволяється використовувати
локомотивну бригаду зустрічного поїзда.
11.3 Одержавши виклик про відправлення відбудовного,
пожежного поїзда або допоміжного локомотива, черговий по станції
негайно доповідає про це поїзному диспетчеру. Текст із вимогою,
одержаний по телефону або через радіозв’язок, записується у
графу 9 журналу руху поїздів.
Працівник, який прийняв заявку машиніста на виклик
допоміжного локомотива (черговий по станції, поїзний диспетчер),
зобов’язаний повторити це повідомлення, звернувши особливу увагу
на точне місце зупинки голови поїзда, а локомотивна бригада
переконатися, що заявка сприйнята правильно та записати прізвище
чергового по станції, поїзного диспетчера та час передачі
повідомлення. Якщо повідомлення машиніста прийняв черговий по
станції і передав його поїзному диспетчеру, він (диспетчер)
повинен повторити і записати цю заявку у журналі диспетчерських
наказів форми ДУ-58, а ДСП – переконатися, що поїзний диспетчер
правильно зрозумів це повідомлення.
11.4 Поїзний диспетчер, одержавши вимогу про надання
допомоги, негайно доповідає про це черговому по дирекції
залізничних перевезень. Черговий по дирекції залізничних
перевезень та поїзний диспетчер спільно визначають, із якої з
станцій, що обмежують перегін, має бути надана допомога і на яку
станцію у разі необхідності будуть виводитися вагони.
За наявності поїзного радіозв’язку поїзний диспетчер
(безпосередньо або через чергового по станції) про передбачений
порядок надання допомоги поїзду повинен повідомити машиністу
поїзда, що зупинився.
Поїзний диспетчер зобов’язаний забезпечити якомога швидше
проходження відбудовних, пожежних поїздів та допоміжних
локомотивів та за наявності відповідних відомостей інформувати
начальників відбудовних (пожежних) поїздів про положення на місці
події для підготовки поїздів до роботи.
11.5 Відбудовні, пожежні поїзди, спеціальний самохідний
рухомий склад та допоміжні локомотиви в усіх випадках
відправляються на перегін, що закривається для руху всіх інших
поїздів у порядку, передбаченому у п. 15.10. Машиністу локомотива
видається дозвіл на бланку білого кольору з червоною смугою по
діагоналі (бланк форми ДУ-64 наведений на стор. 115). В ньому на
підставі вимоги та залежно від того, з якого боку (з голови чи
хвоста) надається допомога, має бути вказане місце (кілометр,
пікет), до якого повинен прямувати відбудовний, пожежний поїзд або
допоміжний локомотив.
Якщо допомога надається з боку хвоста поїзда, місце
(кілометр, пікет), вказане у вимозі про допомогу, змінюється з
урахуванням довжини поїзда. У цьому випадку у бланку форми ДУ-64
пікет не вказується.
Дозвіл на бланку білого кольору з червоною смугою по
діагоналі видається машиністу також у тих випадках, коли біля
місця перешкоди для руху поїздів на перегоні відкривається
тимчасовий пост. При цьому рух відбудовних, пожежних поїздів та
допоміжних локомотивів проводиться після попереднього узгодження
чергових по станціях, що обмежують перегін, з черговим поста.
Порядок відправлення допоміжних локомотивів на ділянки,
обладнані диспетчерською централізацією, передбачений у п. 6.3.6.
11.6 Машиніст локомотива відбудовного, пожежного поїзда,
спеціального самохідного рухомого складу або допоміжного
локомотива, який відправлено на перегін для надання допомоги,
відразу після виїзду на перегін повинен викликати через
радіозв’язок машиніста поїзда, який зупинився та вимагає допомоги,
з метою уточнення місця зупинки голови поїзда – кілометру, пікету,
особливих орієнтирів.
Якщо допомога надається з хвоста поїзда, машиністом поїзда
(локомотива), що слідує для надання допомоги, додатково
з’ясовується умовна довжина поїзда для визначення місця
знаходження хвоста поїзда та перевірки даних, внесених в дозвіл
ф. ДУ-64.
Якщо допоміжний локомотив буде відправлений неправильною
колією, то за наявності переїздів на шляху його прямування, крім
дозволу форми ДУ-64, машиністу допоміжного локомотива видається
попередження (форма ДУ-61 наведений на стор. 199) про швидкість їх
проїзду.
Машиніст локомотива відбудовного, пожежного поїзда,
спеціального самохідного рухомого складу або допоміжного
локомотива, що відправляється на перегін для надання допомоги, за
два кілометри від місця, вказаного в дозволі на бланку білого
кольору з червоною смугою по діагоналі, зобов’язаний вжити заходів
до зниження швидкості і прямувати далі з особливою пильністю та
готовністю негайно зупинитися перед перешкодою.
Не доїжджаючи до поїзда, з якого надійшов виклик про допомогу
або місця, де необхідно виконувати роботи з відновлення руху
(загасити пожежу, розібрати завал тощо), машиніст повинен зупинити
поїзд та діяти далі за вказівкою особи, яка керує відновленням
нормального руху.
Машиніст допоміжного локомотива після відправлення на перегін
повинен через радіозв’язок зв’язатися з машиністом поїзда, що
зупинився, та узгодити з ним свої дії.
11.7 Час відправлення відбудовного, пожежного поїзда,
спеціального самохідного рухомого складу або допоміжного
локомотива на перегін, а також час повернення з перегону черговий
по станції зобов’язаний відмітити у журналі руху поїздів і негайно
повідомити черговому по сусідній станції, що обмежує перегін, та
поїзному диспетчеру.
11.8 Перегін або відповідна колія відкривається для руху
поїздів за наказом поїзного диспетчера на підставі повідомлення
(письмового, переданого по телефону або радіозв’язку) старшого
працівника служби колії (за посадою не нижче шляхового майстра),
який брав участь у роботах з ліквідації перешкод, що виникли, про
можливість відновлення руху поїздів на перегоні.
Повідомлення про усунення пошкоджень контактної мережі
передається енергодиспетчером на підставі повідомлення працівника
дистанції електропостачання (за посадою не нижче електромеханіка),
що керує відновними роботами.
На перегонах, обладнаних автоблокуванням, якщо його пристрої
були пошкоджені, поїзний диспетчер для відкриття руху поїздів за
автоматичним блокуванням повинен одержати відповідне повідомлення
від електромеханіка СЦБ.
Якщо сходу рухомого складу з рейок та пошкоджень будь-яких
пристроїв не було, рух відкривається після доповіді машиніста
допоміжного локомотива або працівника, що керував наданням
допомоги, про виведення рухомого складу з перегону та його
вільності.
На двоколійних перегонах, обладнаних автоблокуванням,
відповідна колія перегону може бути відкрита після повідомлення
машиніста допоміжного локомотива через радіозв’язок про початок
виведення состава поїзда, що зупинився, по правильній колії.
На двоколійний перегін, обладнаний автоблокуванням, черговому
по станції забороняється відправляти, не переконавшись у тому, що
даний перегін вільний від поїзда, якому була надана допомога:
пасажирські поїзди;
поїзди, що мають в своєму складі вагони з небезпечними
вантажами класу 1 (вибухові матеріали), з небезпечними вантажами
класу 2 (гази стиснені, зріджені і розчинені);
негабаритними вантажами;
з’єднані поїзди, підвищеної ваги і довжини;
спеціальний самохідний рухомий склад.
11.9 При роз’єднанні (розриві) поїзда на перегоні машиніст
зобов’язаний:
негайно через радіозв’язок повідомити про те, що трапилось,
машиністам поїздів, що прямують по перегону, і черговим по
станціях, що обмежують перегін, які в свою чергу негайно
доповідають про це поїзному диспетчеру. У разі відсутності
радіозв’язку повідомлення передається іншими засобами зв’язку у
порядку, встановленому у п. 16.43 Правил технічної експлуатації
залізниць України ( z0050-97 );
через помічника машиніста, а у випадку роз’єднання вагонів у
пасажирському поїзді, за допомогою начальника поїзда або поїзного
електромеханіка, перевірити стан состава та зчіпних приладів
вагонів, що роз’єдналися, і при їх справності зчепити состав
поїзда. Осаджувати частини состава, що роз’єдналися, для зчеплення
треба з особливою обережністю, аби при співударі вагонів швидкість
не перевищувала 3 км/год;
пошкоджені гальмові рукава і деталі автозчепів замінити
запасними або знятими з хвостового вагона і біля переднього бруса
локомотива.
В усіх випадках, коли операції з з’єднання частин состава
поїзда, що роз’єдналися, не можуть бути виконанні протягом 20 та
більше хвилин, машиніст локомотива зобов’язаний вжити заходів для
того, щоб частина состава, що залишилася без локомотива, була
закріплена гальмовими башмаками та ручними гальмами.
Якщо частина состава, що залишилася без локомотива,
знаходиться на спуску, протилежному руху, то вона закріплюється
негайно, при цьому один із гальмових башмаків обов’язково
укладається під колеса хвостового вагону.
Після зчеплення частин, що роз’єдналися, помічник машиніста,
за номером кінцевого вагона та наявністю на ньому поїзного сигналу
повинен переконатися у цілості состава. Перед відновленням руху
повинні бути вилучені гальмові башмаки з-під вагонів, відпущені
ручні гальма та проведене скорочене випробування гальм.
11.10 Забороняється з’єднувати частини поїзда на перегоні:
а) під час туману, заметілі та інших несприятливих умов, коли
сигнали важко помітити;
б) якщо частина, що відчепилася, знаходиться на ухилі,
крутішому за 0,0025, та від поштовху при з’єднуванні може відійти
у бік, зворотний напрямку руху поїзда.
У виняткових випадках для з’єднання з частиною состава, що
відчепилася, може бути використаний локомотив поїзда, що йде
позаду, у порядку, передбаченому в п. 11.14.5.
11.11 Якщо з’єднати поїзд неможливо, машиніст повинен
вимагати відбудовний поїзд або допоміжний локомотив у порядку,
передбаченому в п. 11.2, попередньо вказавши у заявці орієнтовну
відстань між частинами поїзда, що роз’єдналися.
У виняткових випадках, передбачених у п. 11.2, для доставки
на станцію тексту письмового виклику про допомогу, може бути
використаний поїзний локомотив (з вагонами або без них). Хвіст
такого локомотива повинен бути позначений у порядку, передбаченому
у п. 7.5 Інструкції з сигналізації.
Забороняється залишати на перегоні без охорони працівниками
залізниці состави, в яких є вагони з людьми та небезпечними
вантажами класу 1 (вибухові матеріали).
11.12 Машиніст локомотива, що прямує на станцію з вимогою про
допомогу, зобов’язаний:
на перегонах, обладнаних автоматичним блокуванням, керуватися
показаннями його сигналів;
на перегонах з напівавтоматичним блокуванням, які мають
колійні пости (блокпости), на першому по колії прямування
блокпосту зупинитися та повідомити про те, що трапилося, поїзного
диспетчера. Черговий блокпоста відправляє такий локомотив за
дозволяючим показанням прохідного сигналу, але блокувального
сигналу проходження не подає. Чергові інших блокпостів на перегоні
діють у порядку, передбаченому у п. 7.2.2. На перегонах,
обладнаних електрожезловою системою, жезл перегону, де залишено
состав поїзда, машиніст, що прибув на станцію з вимогою про
допомогу, передає черговому по станції. Надалі до звільнення
перегону і відновлення нормального руху черговий по станції
повинен зберігати жезл, не вкладаючи в апарат.
11.13 Закриття перегону і відправлення локомотива або поїзда
для надання допомоги поїзду, що зупинився на перегоні,
здійснюється у порядку, передбаченому у п. 11.5. При наданні
допомоги з хвоста поїзда, якщо місцезнаходження хвостової частини
невідоме, машиністу допоміжного локомотива (відбудовного поїзда),
крім дозволу на бланку білого кольору з червоною смугою по
діагоналі видається попередження за формою:
“Місцезнаходження вагонів, що роз’єдналися на перегоні,
невідоме”.
За наявності такого попередження машиніст локомотива, що
надає допомогу, повинен прямувати на перегоні з особливою
пильністю та з такою швидкістю, яка забезпечувала б своєчасну
зупинку перед перешкодою.
11.14 Надання допомоги поїзду, що зупинився на перегоні,
локомотивом поїзда, що йде позаду
11.14.1 На ділянках, обладнаних автоблокуванням і поїзним
радіозв’язком, в умовах хорошої видимості для надання допомоги
поїзду, що зупинився на перегоні, можна використовувати:
поодинокий локомотив, який прямує на перегоні за поїздом, що
зупинився;
локомотив, відчеплений від состава вантажного поїзда, який
прямує на перегоні за поїздом, що зупинився;
вантажний поїзд, що йде позаду, без відчеплення від нього
ведучого локомотива.
У виняткових випадках дозволяється проводити підштовхування
поїздом нормальної ваги та довжини, що рухається за поїздом, що
зупинився на перегоні.
Той чи інший спосіб надання допомоги здійснюється за
реєстрованим наказом поїзного диспетчера, який передається
машиністам обох локомотивів після всебічної оцінки ними обставин,
що склалися.
Забороняється для надання допомоги відчіплювати локомотив від
людського поїзда та поїзда, в якому є небезпечні вантажі класу 1
(вибухові матеріали). Такі поїзди не можна також використовувати
для надання допомоги без відчеплення локомотива від состава.
11.14.2 Коли допомога надається поодиноким локомотивом, який
прямує перегоном за поїздом, що зупинився, наказ передається
машиністу локомотива і ДСП станцій, що обмежують перегін, за
формою:
“Наказ N ____ Дата ______ Час (год ______ хв ________)
Машиністу поїзда N _______. Надайте допомогу поїзду N _____,
що зупинився попереду. ДНЦ ______ (прізвище)”.
При наданні допомоги поодиноким локомотивом, який
відчіплюється від состава поїзда, що йде позаду, наказ передається
машиністу локомотива за формою:
“Наказ N ____ Дата ______ Час (год ______ хв ________)
“Машиністу поїзда ________. Закріпіть состав поїзда,
відчепіться від нього і надайте допомогу поїзду N ________, що
зупинився попереду. ДНЦ _________(прізвище)”
У зазначених випадках наказ доводиться до відома чергових по
станції, що обмежують перегін.
При наданні допомоги локомотивом поїзда з відчепленням від
состава, який знаходиться на станції, поїзний диспетчер надає
реєстрований наказ ДСП за формою:
“Наказ N ____ Дата ______ Час (год ______ хв ________)
Для надання допомоги поїзду N __________, що зупинився на
перегоні _________, закріпіть состав поїзда N _______ (вагонів _______ осей ______) згідно ТРА станції. Про закріплення состава
доповісти. ДНЦ __________ (прізвище)”.
Локомотив, що відчепився від закріпленого состава,
відправляється на перегін для надання допомоги, як допоміжний,
порядком, встановленим пунктом 11.5, 15.10.
До передачі такого наказу поїзний диспетчер зобов’язаний
переконатися у тому, що состав поїзда, від якого потрібно
відчепити локомотив, розташований на сприятливому профілі (з
ухилом не більше 2,5 проміле), його можна закріпити від виходу
гальмовими башмаками і ручними гальмами у порядку, передбаченому у
п. 11.2. Машиністу локомотива забороняється відчіплювати локомотив
від состава поїзда без закріплення вагонів від виходу.
11.14.3 Машиністам локомотивів, що використовуються для
надання допомоги, після одержання наказу поїзного диспетчера
дозволяється проїхати на зайняту блок-ділянку та продовжити рух зі
швидкістю, що забезпечує зупинку біля поїзда, що стоїть попереду.
Не доїжджаючи до состава цього поїзда, машиніст повинен
зупинитися, особисто оглянути автозчеп хвостового вагона, автозчеп
локомотива закріпити у положенні “на буфер” і тільки після цього
обережно під’їхати до состава. Підштовхування починається за
сигналом (вказівкою), що подається машиністом першого поїзда, а у
подальшому машиністи обох локомотивів зобов’язані по радіо
підтримувати зв’язок один з одним та узгоджувати свої дії. Коли
мине потреба у наданні допомоги, другий локомотив за сигналом
(вказівкою) з ведучого локомотива припиняє підштовхування. Коли
допомога надається поодиноким локомотивом, що прямує за поїздом,
що зупинився, після припинення підштовхування він продовжує рух,
самостійно керуючись сигналами автоблокування.
При наданні допомоги локомотивом, відчепленим від поїзда, що
йде позаду, цей локомотив після припинення підштовхування
повертається до залишеного состава, причому якщо цей локомотив у
процесі надання допомоги разом з поїздом прибуває на станцію, що
лежить попереду, повернення його до залишеного на перегоні состава
здійснюється за вказівкою чергового по станції без вручення
додаткового дозволу на зайняття перегону. Не доїжджаючи до
залишеного состава, машиніст зупиняє локомотив та особисто
переконується у готовності автозчепу до зчеплення. Подальший рух
локомотива для причеплення до состава здійснюється з особливою
обережністю.
Після причеплення локомотива і зарядження гальмової
повітряної магістралі до встановленого тиску проводиться скорочене
випробування автогальм, а потім працівниками локомотивної бригади
або складачем поїздів вилучаються з-під коліс вагонів гальмові
башмаки та відпускаються ручні гальма.
11.14.4 Надання допомоги поїзду, що зупинився на перегоні,
поїздом, що йде позаду, без відчеплення від нього ведучого
локомотива здійснюється у виняткових випадках лише на ділянках, що
встановлюються начальником залізниці, та за умови, що вага та
довжина поїзда, що використовується для надання допомоги, не
перевищує встановлених норм. Водночас з установленням ділянок та
перегонів, де такий засіб надання допомоги дозволяється
застосовувати, начальником залізниці повинен бути визначений
порядок дій працівників (поїзних диспетчерів, машиністів поїзних
локомотивів, чергових по станціях та інших) і встановлена
швидкість руху при виконанні вказаної операції.
У всіх випадках забороняється надавати допомогу поїздом, що
йде позаду, без відчеплення від нього ведучого локомотива,
пасажирським поїздам, поїзду, що має в своєму складі вагони з
небезпечними вантажами класу 1 (вибуховими матеріалами), з
небезпечними вантажами класу 2 (гази стиснені, зріджені і
розчинені), негабаритними вантажами, з’єднаним поїздам, підвищеної
ваги та довжини, що зупинилися на перегоні, а також із
завантаженими транспортерами зчіпного типу, завантаженими
транспортерами з кількістю осей 16 і більше, а також транспортери
або одиниці іншого рухомого складу, що потребують особливих умов
пропуску або загального обмеження швидкості руху до 50 км/год,
порожні транспортери з кількістю осей 8 і більше.
11.14.5 Надання допомоги для з’єднання частин состава
вантажного поїзда, який розчепився на перегоні, здійснюється у
випадках, передбачених у п. 11.10 тільки на прохання машиніста
состава, в якому трапилося роз’єднання. Допомога може бути надана
поодиноким локомотивом, що прямує за поїздом, що розчепився, або
вантажним поїздом, що прямує за ним, без відчеплення від нього
ведучого локомотива.
Наказ диспетчера про надання допомоги передається у цих
випадках за формою:
“Наказ N _______ Дата ________ Час (год ______ хв ________).
Машиністу поїзда N _______. З’єднайтеся локомотивом із
хвостовими вагонами, що відчепилися від поїзда N ______, що
зупинився попереду, та надайте допомогу при з’єднанні цих вагонів
з головною частиною состава. ДНЦ ________ (прізвище)”.
Незалежно від того, здійснюється допомога поодиноким
локомотивом або локомотивом разом із составом поїзда, що йде
позаду, повинно здійснюватися зчеплення локомотива, який надає
допомогу, з останнім вагоном частини поїзда, що відчепилася.
Подальші дії виконуються за вказівкою машиніста локомотива першого
поїзда після виконання ним вимог, передбачених у п. 11.9, при
цьому у залежності від відстані між вагонами, що розчепилися,
кількості вагонів у головній і частині состава, що відчепилася,
профілю колії тощо з’єднання може здійснюватися або шляхом
осаджування головної частини першого поїзда, або шляхом насування
вагонів, що відчепилися, до з’єднання їх з головною частиною
першого поїзда. Після з’єднання розчеплених частин помічник
машиніста другого поїзда відчіплює локомотив від останнього вагона
і обидва поїзди продовжують рух самостійно, керуючись сигналами
автоблокування.
11.14.6 При зупинці на перегоні, обладнаному автоблокуванням,
поодинокого локомотива або спеціального самохідного рухомого
складу, коли подальший самостійний їхній рух неможливий, забирання
їх з перегону до найближчої станції може бути здійснене поїздом,
що йде позаду, без відчіплювання локомотива від состава цього
поїзда. Це здійснюється також за наказом поїзного диспетчера, який
передається машиністам обох локомотивів та черговому по станції,
що лежить попереду по формі, викладеній у п. 11.14.2. В цьому
випадку здійснюється зчеплення локомотива (спеціального
самохідного рухомого складу), що зупинився, з локомотивом поїзда,
що йде позаду. Швидкість подальшого прямування до найближчої
станції не повинна перевищувати 25 км/год.
Можливість застосування такого порядку на ділянках
установлюється начальником залізниці залежно від плану та профілю
колії.
11.14.7 Якщо вантажний поїзд, що прямував по перегону,
обладнаному автоблокуванням, зупинився на підйомі і в хвості немає
підштовхуючого локомотива, тоді для можливості подальшого руху
його необхідно осадити на більш легкий профіль цього ж перегону.
На цей випадок попереду поїзда, що осаджується, повинен
знаходитися працівник локомотивної бригади, складач поїздів чи
керівник робіт господарчого поїзда. Швидкість осаджування поїзда
має бути не більшою 5 км/год.
Осаджування здійснюється за реєстрованим наказом поїзного
диспетчера, що передається машиністу локомотива та черговому по
станції, що розташована позаду, при вільності від поїздів ділянки
колії від хвоста поїзда до станції за формою:
“Наказ N ______ Дата ________ Час (год _______ хв _______).
Машиністу поїзда N ________, ДСП ________. Перегін _______
(колія перегону _______) для руху закритий. Дозволяю осадити
состав на більш легкий профіль, ділянка колії до вхідного сигналу
(сигнального знака “Межа станції”) станції ________ вільна від
поїздів. ДНЦ ________ (прізвище)”.
При отриманні такого наказу ДСП встановлює стрілочні переводи
у відповідній горловині в напрямку колії, вільної від рухомого
складу.
Черговому по станції, який отримав такий наказ, забороняється
відправляти поїзди або виконувати маневри з виїздом за межу
станції на цей перегін (колію перегону), аж до наказу поїзного
диспетчера про відкриття перегону (колії перегону) для руху, який
передається після отримання повідомлення машиніста локомотива про
відновлення руху поїздів уперед.
У разі вимушеної зупинки на перегоні пасажирського поїзда,
коли його подальший самостійний рух неможливий, допомога цьому
поїзду може надаватись як з голови, так і з хвоста допоміжним
локомотивом, відповідно з виведенням пасажирського поїзда на
попереду або позаду розташовану станцію. Машиніст пасажирського
поїзда, що зупинився на перегоні, отримавши від ДНЦ і машиніста
локомотива інформацію про порядок виведення поїзда з перегону,
попереджує про це начальника (механіка-бригадира) пасажирського
поїзда, який в свою чергу повідомляє провідників вагонів.
11.14.8 Під час вимушеної зупинки моторвагонного поїзда на
перегоні та коли його подальший самостійний рух неможливий,
дозволяється причіплювати до нього моторвагонний поїзд, що йде
слідом, для виведення з перегону до першої попутної станції
здвоєним составом. Автогальма обох поїздів повинні бути включені у
спільну магістраль.
З’єднання составів здійснюється за реєстрованим наказом
поїзного диспетчера, який передається машиністам обох поїздів (з
використанням для цієї мети всіх наявних засобів зв’язку) за
формою:
“Наказ N _______ Дата _______ Час (год ________ хв _______).
Машиністи поїздів N ________ і N ________ з’єднайте поїзди та
здвоєним составом прямуйте до станції _________. ДНЦ __________
(прізвище)”.
У разі неможливості управління з’єднаним поїздом з головної
кабіни першого поїзда управління поїздом та гальмами здійснюється
з головної кабіни другого поїзда, причому швидкість прямування в
цьому випадку повинна бути не більше 25 км/год. У головній кабіні
першого поїзда повинен знаходитись машиніст, який зобов’язаний
стежити за рухом та у разі необхідності вживати заходів до зупинки
екстреним гальмуванням.
Порядок дії локомотивних бригад обох поїздів при з’єднанні та
прямуванні здвоєними составами встановлюється начальником
залізниці відповідно до місцевих умов.
У разі зупинки на підйомі поїзда, вага якого перевищує норму
за умовами зрушення з місця на даному підйомі та осаджування якого
забороняється, машиніст повинен негайно викликати допоміжний
локомотив.
Перелік таких місць і вагових норм визначається наказом
начальника залізниці.
Взірець бланку ф. ДУ-64
КОРІНЕЦЬ ДОЗВІЛ
ДОЗВОЛУ
Станція (штемпель) Станція (штемпель)
“____”________20____р. “___”____________20___р.
Дозволяю поїзду N ______ Дозволяю поїзду N ______
з локомотивом N ________ з локомотивом N________
відправитися на перегін _____ відправитися на перегін
по ____колії до _______ км _______ по ________колії
для ____________________ до ________км ________________________
з прибуттям на ст.________
для ______________________ __________________________
в _____год _____хв з прибуттям на ст._______
в _____год______хв
Цей дозвіл дає право Цей дозвіл дає право
проїзду вихідного сигналу проїзду вихідного сигналу
станції із забороняючим станції із забороняючим
показанням після отримання показанням після отримання
вказівки чергового по станції, вказівки чергового по
що передана через радіозв’язок, станції, що передана через
і прямування радіозв’язок
по перегону незалежно і прямування
від показань прохідних по перегону незалежно
світлофорів автоблокування від показань прохідних
світлофорів автоблокування
Черговий по станції _________ Черговий по станції ________ _____(підпис, прізвище) _______(підпис, прізвище)
Машиніст _____________
(підпис) __________________
(прізвище)
(білого кольору з червоною смугою по діагоналі)
Примітка. У дозволі має бути вказано, з якою метою
відправляється поїзд на закритий перегін, наприклад: “для
виведення з перегону состава поїзда N _______ на станцію ______.”,
“для підштовхування поїзда N ________, що зупинився на перегоні, і
повернення після підштовхування назад на станцію _______.”, “для
проведення робіт по ремонту колії і наступного повернення з
перегону за вказівкою керівника робіт” тощо.
12. ПОВЕРНЕННЯ ПОЇЗДА З ПЕРЕГОНУ
НА СТАНЦІЮ ВІДПРАВЛЕННЯ
12.1 Якщо після зупинки на перегоні поїзд не може
продовжувати рух уперед і його необхідно повернути на станцію
відправлення, машиніст особисто або через працівника локомотивної
бригади чи іншого працівника повинен доповісти про це (письмово,
по телефону або через радіозв’язок) черговому по станції або
поїзному диспетчеру за формою:
“Поїзний диспетчер (черговий по станції) _________. Я
машиніст поїзда N ______ локомотива N _______ (прізвище),
зупинився на ______ км ______ пікеті _______ колії перегону _____
з причини ___________. Прошу надати допомогу або надати дозвіл
осадити поїзд назад на станцію. Час подачі заявки ________ год _________ хв”.
Отримавши таке повідомлення, поїзний диспетчер закриває
перегін (відповідну колію перегону) і встановлює порядок
повернення поїзда на станцію відправлення.
12.2 Як правило, повернення поїзда з перегону повинно
здійснюватися допоміжним локомотивом.
У виняткових випадках поїзд, що зупинився, може бути
осаджений до вхідного сигналу станції або до сигнального знака
“Межа станції”. Осадження проводиться після закриття за наказом
поїзного диспетчера перегону (або колії) для руху всіх поїздів і
передачі машиністу поїзда, що зупинився, реєстрованого наказу
чергового по станції за формою:
“Наказ N _________ Дата ________ Час (год _______ хв ______). “Перегін ________ (або колія перегону) для руху всіх поїздів
закритий за наказом ДНЦ N _________. Поїзд N ______ дозволяється
осадити до вхідного сигналу _________ (або сигнального знака “Межа
станції”). ДСП __________________(назва станції та прізвище)”.
У разі відсутності радіозв’язку або телефонного зв’язку
осаджування поїзда після наказу поїзного диспетчера про закриття
перегону проводиться після вручення (з нарочним) машиністу поїзда,
що зупинився, дозволу на бланку білого кольору з червоною смугою
по діагоналі.
На перегонах, обладнаних автоблокуванням, наказ про
можливість осаджування поїзда або дозвіл на бланку білого кольору
з червоною смугою по діагоналі можуть бути передані машиністу
поїзда, що зупинився, лише при вільності від інших поїздів ділянки
колії між поїздом, що зупинився, і вхідним сигналом (або
сигнальним знаком “Межа станції”) станції.
Коли на перегоні, обладнаному автоблокуванням, поїзд, що
відправився, зупинився, не звільнивши першої блок-ділянки,
осаджування поїзда до вхідного сигналу або до сигнального знака
“Межа станції” може бути проведене без закриття перегону за
дозволом чергового по станції за формою:
“Машиністу поїзда N __________. Дозволяю осадити поїзд до
вхідного сигналу (до сигнального знака “Межа станції”). ДСП __________ (назва станції та підпис).”
12.3 Швидкість осаджування поїзда, що зупинився на перегоні,
до вхідного сигналу (або сигнального знака “Межа станції”) станції
відправлення повинна бути не більше 5 км/год. Попереду
осаджуваного по перегону поїзда (на перехідній площадці або
спеціальній підніжці вагона) повинен знаходитись працівник
локомотивної бригади чи інший працівник за вказівкою машиніста.
Після зупинки осаджуваного поїзда на перегоні біля вхідного
сигналу (сигнального знака “Межа станції”) черговий по станції
(при можливості) може для керівництва осаджуванням поїзда від
вхідного світлофора (сигнального знака “Межа станції”) на станцію
направити до хвостової частини поїзда складача поїздів.
Осаджування з перегону моторвагонних поїздів, спеціального
самохідного рухомого складу і поодиноких локомотивів проводиться
зі швидкістю, що забезпечує зупинку в межах видимості сигналів та
рухомого складу; машиніст моторвагонного поїзда переходить до
другої (головної в напрямку осаджування) кабіни управління.
Якщо хвіст відправленого поїзда ще не вийшов за межу станції,
то осаджування такого поїзда у разі необхідності проводиться
маневровим порядком за усною вказівкою чергового по станції зі
швидкістю не більшою 5 км/год. На перехідній площадці або
спеціальній підніжці першого по ходу руху вагоні поїзда, що
осаджується, повинен знаходитись працівник локомотивної бригади,
провідник останнього вагону пасажирського (приміського) поїзда або
інший працівник.
12.4 Приймання поїздів, що повертаються з перегону на
станцію, проводиться за відкритим вхідним світлофором або за
забороняючим показанням світлофора у порядку, встановленому у
п. 14.4.2.
При готовності маршруту для приймання на станцію осаджуваного
поїзда, передбачений у п. 12.2 дозвіл на осаджування на перегоні
може бути поєднаний з наказом про приймання поїзда на станцію. В
цьому випадку залежно від наявності вхідного світлофора та умов
приймання текст дозволу на осаджування доповнюється словами: “і
прямувати на _______ колію. Вхідний світлофор відкритий”; “і
прямувати на _____ колію при забороняючому показанні вхідного
світлофора. Маршрут приймання готовий”; “і прямувати на _______
колію. Маршрут приймання готовий”.
13. РУХ ГОСПОДАРЧИХ ПОЇЗДІВ, СПЕЦІАЛЬНОГО
САМОХІДНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ
РОБІТ НА ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІЯХ ТА СПОРУДАХ
13.1 “Ремонт залізничних колій, споруд та пристроїв має
проводитись із забезпеченням безпеки руху й охорони праці, як
правило, без порушення графіка руху поїздів.
Для виконання великих за обсягом ремонтних та будівельних
робіт у графіку руху поїздів мають передбачатися вікна і
враховуватися обмеження швидкості, зумовлені цими роботами.
Для виконання робіт з поточного утримання колії, штучних
споруд, контактної мережі, пристроїв СЦБ, мають надаватися
передбачені в графіку руху поїздів технологічні вікна, як правило,
у світлий час доби тривалістю 1-2 год., а при виконанні цих робіт
комплексами машин, спеціалізованими бригадами і механізованими
колонами – тривалістю 3-4 год., відповідно до порядку, визначеного
начальником залізниці.
Ремонт колії, контактної мережі, пристроїв СЦБ та зв’язку й
інших споруд та пристроїв, що виконуються у не передбачений у
графіку руху поїздів період, має здійснюватися, як правило, без
закриття перегону.
Якщо виконання цих робіт викликає необхідність перерви в
русі, точний термін їх початку і закінчення визначається
начальником дирекції залізничних перевезень (начальником
залізниці) разом з керівником робіт з розробкою варіантних
графіків руху поїздів і узгоджується з начальником служби
перевезень.
На час виконання робіт, що спричинять перерву руху, а також
для виконання яких за графіком руху передбачені вікна, керівник
робіт зобов’язаний налагодити постійний зв’язок (телефонний або по
радіо) з поїзним диспетчером.
На ділянках, де вікна в графіку руху поїздів передбачаються в
темний час доби, керівник робіт зобов’язаний забезпечити
освітлення місця виконання робіт” (з п. 8.3 Правил технічної
експлуатації залізниць України ( z0050-97 ).
“Закриття перегону для виконання робіт на одноколійній
ділянці, а на двоколійній або багатоколійній ділянці – однієї чи
декількох колій проводиться за дозволом начальника дирекції
залізничних перевезень (начальника залізниці) і за погодженням з
начальником служби перевезень, якщо воно не викликає зміни
встановлених розмірів руху з сусідніми залізницями. Якщо таке
закриття викликає зміну визначених розмірів руху поїздів на
сусідні залізниці, воно може бути дозволене начальником залізниці
за погодженням з Головним управлінням перевезень Державної
адміністрації залізничного транспорту України.
Закриття перегону або колій, що викликає необхідність
пропускання поїздів в обхід по інших ділянках даної залізниці або
по інших залізницях, допускається тільки у виключних випадках з
дозволу Державної адміністрації залізничного транспорту України”
(з п. 8.8 Правил технічної експлуатації залізниць України
( z0050-97 ).
На проведення ремонтних та будівельних робіт, що вимагають за
своїм характером закриття перегону, головної колії перегону або
станції, має бути одержаний дозвіл начальника залізниці.
Якщо вікна у графіку руху поїздів для таких робіт не
передбачені, то порядок їх виконання та час закриття перегону у
кожному окремому випадку узгоджується попередньо (начальником
дистанції колії, сигналізації та зв’язку, електропостачання) з
начальником дирекції залізничних перевезень (начальником
залізниці). За наявності відповідного дозволу закриття та
відкриття перегону (колії) до початку робіт та після їх завершення
оформлюються наказом поїзного диспетчера.
“Для технічного обслуговування і ремонту пристроїв
механізації і автоматизації сортувальних гірок, колій та інших
споруд і пристроїв на гірках повинні надаватися технологічні вікна
тривалістю 0,7-1,5 год згідно з порядком, передбаченим начальником
залізниці” (п. 8.4 Правил технічної експлуатації залізниць України
( z0050-97 ).
13.2 У дозволі начальника дирекції залізничних перевезень
(начальника залізниці) на проведення робіт має бути вказаний час,
на який узгоджено закриття перегону або окремої колії, та прізвище
особи, що здійснює єдине керівництво цими роботами, і
відповідального за забезпечення безпеки руху. Прізвище та посаду
керівника робіт поїзний диспетчер зобов’язаний повідомити черговим
по станціях, що обмежують перегін.
Забороняється надання “вікна” для виконання робіт на перегоні
і станції за відсутності керівника даних робіт та особи
відповідальної за забезпечення безпеки руху, вказаних в дозволі
начальника дирекції залізничних перевезень (начальника залізниці
або його заступника) та відсутності зв’язку між поїзним
диспетчером, черговим по станції та керівником робіт.
Виконання робіт на закритому перегоні декількома
організаціями повинно здійснюватися під єдиним керівництвом
відповідального працівника, якого призначає начальник дирекції
залізничних перевезень (начальник залізниці). Відповідальний
керівник координує роботу різних підрозділів таким чином, щоб
після закінчення відбудовних колійних робіт був наданий необхідний
термін часу для проведення робіт з відновлення пристроїв
контактної мережі і включення напруги в електротягову мережу та
відновлення роботи пристроїв СЦБ.
13.3 “На станційних коліях забороняється проводити роботи, що
вимагають огородження сигналами зупинки або зменшення швидкості
без згоди чергового по станції та без попереднього запису
керівником робіт у Журналі огляду колій, стрілочних переводів,
пристроїв СЦБ та зв’язку і контактної мережі. На ділянках,
обладнаних диспетчерською централізацією, такі роботи мають
виконуватися у вказаному порядку, але тільки з дозволу поїзного
диспетчера. При виконанні таких робіт на контактній мережі із
знятою напругою, але без порушення цілісності колії та штучних
споруд, а також за виконання робіт з усунення несправностей, що
виникли несподівано, запис про початок та закінчення робіт може
замінятися реєстрованою в цьому Журналі телефонограмою, що
передана керівником робіт черговому по станції (на ділянках з
диспетчерською централізацією – поїзному диспетчеру)” (п. 8.7
Правил технічної експлуатації залізниць України ( z0050-97 ).
13.4 Перед закриттям перегону керівник робіт не менш ніж за
три години зобов’язаний подати черговим по станції, що обмежують
перегін, та поїзному диспетчеру заявку про послідовність
відправлення на закритий перегін господарчих поїздів, машин та
агрегатів за вказівкою для кожного поїзда та машин кілометра
початкової зупинки на закритому перегоні (або головній колії) та
станції, куди вони повинні повертатися після закінчення робіт, а
також часу повернення кожної машини.
13.5 Перед настанням терміну початку робіт із закриттям
перегону поїзний диспетчер установлює його вільність від поїздів
або вільність відповідної колії на двоколійній та багатоколійній
ділянках, після чого дає черговим по станціях, що обмежують
перегін або головну колію, та керівнику робіт, наказ про закриття
перегону ( колії перегону) по формі, встановленій пунктом 15.10, з
вказанням порядку відправлення господарчих поїздів на перегін і
порядку їх повернення з перегону згідно заявки керівника робіт.
У виняткових випадках у разі відсутності на місці робіт
телефонного або радіозв’язку з поїзним диспетчером наказ про
фактичне закриття перегону або колії передається керівнику робіт,
черговим по станції, найближчої до місця робіт (по телефону або з
нарочним, який відряджається з місця робіт).
Забороняється приступати до роботи до одержання керівником
робіт наказу поїзного диспетчера (письмового, по телефону або
радіозв’язку) і до огородження місця виконання робіт, небезпечних
для руху, установленими сигналами.
13.6 У разі виконання модернізації капітального, середнього,
комплексно-оздоровчого ремонту колії та інших колійних робіт із
застосуванням колійних машин формування господарчих поїздів,
включаючи окремі одиниці спеціального самохідного рухомого складу
(далі в розділі 13 іменуються – господарчі поїзди) на станції для
відправлення на перегін, а також розстановка їх на перегоні для
виконання робіт виконується за розпорядженням керівника робіт
відповідно до прийнятої організації і технології їх виконання.
Відправлення господарчих поїздів, спеціального самохідного
рухомого складу на перегін (або колію перегону), закритий для
ремонту споруд та пристроїв, проводиться за дозволом на бланку
білого кольору з червоною смугою по діагоналі (бланк форми ДУ-64)
з дотриманням вимог п. 14.3.6. Згідно із заявкою керівника робіт у
дозволі вказується місце (кілометр) початкової зупинки кожного
поїзда та машини на перегоні.
13.7 На закритому перегоні (колії) можуть працювати одночасно
декілька господарчих поїздів, у тому числі й тих, що належать
різним організаціям, але знаходяться під керівництвом одного
працівника, що вказується у дозволі начальника дирекції
залізничних перевезень (начальника залізниці) відповідно до
п. 13.2.
Машиніст локомотива кожного господарчого поїзда повинен
прямувати до місця, вказаного в дозволі на бланку білого кольору з
червоною смугою по діагоналі. Перший поїзд прямує з установленою
швидкістю, наступні – не більше 20 км/год, при цьому відстань між
поїздами має бути не менше 1 км.
Господарчі поїзди, що відправляються на закритий перегін з
різних роздільних пунктів назустріч один одному, повинні прямувати
також тільки до місця, вказаного у дозволі, де за вказівкою
керівника робіт виставляється сигнал зупинки. Відстань між
пунктами зупинки зустрічних поїздів має бути не менше 1 км.
Якщо ремонтні або будівельні роботи проводяться безпосередньо
біля станції, коли не можна розмежувати відправлені на місце
роботи господарчі поїзди відстанню в 1 км, дозволяється
відправлення їх на один і той же кілометр з дотриманням таких
умов:
після прибуття на місце робіт першого господарчого поїзда
керівник робіт повинен огородити його з боку станції відправлення
сигналами зупинки на відстані 100 м від хвоста поїзда;
наступні господарчі поїзди відправляються до місця робіт за
заявкою керівника робіт із вказівкою в дозволі на бланку білого
кольору з червоною смугою по діагоналі до місця зупинки (кілометр,
пікет) зі швидкістю не більшою 20 км/год.
Після зупинки подальше переміщення господарчих поїздів, на
перегоні здійснюється за вказівкою керівника робіт.
13.8 Якщо роботи проводяться на перегоні, обладнаному
автоблокуванням, то за узгодженням з поїзним диспетчером
дозволяється відправляти господарчі поїзди, спеціальний самохідний
рухомий склад до місця робіт за сигналами автоблокування, не
очікуючи закриття перегону.
Машиністу кожного поїзда видається попередження про зупинку
на перегоні у місці, вказаному у заявці керівника робіт.
Дозвіл на бланку білого кольору з червоною смугою по
діагоналі (бланк форми ДУ-64) при відправленні таких поїздів на
перегін, що підлягає закриттю, вручається керівнику робіт або
уповноваженому ним працівнику, який передає його машиністу
локомотива після зупинки поїзда на перегоні в обумовленому місці
та одержання наказу поїзного диспетчера про закриття перегону.
Перегін або відповідна колія перегону закривається для ремонтних
робіт за наказом поїзного диспетчера після звільнення від поїздів,
відправлених попереду господарчих поїздів, спеціального
самохідного рухомого складу.
13.9 На великих за часом ходу перегонах зі сприятливим планом
та профілем колії, не обладнаних автоматичним блокуванням, за
вказівкою поїзного диспетчера дозволяється відправляти господарчі
поїзди до місця роботи, не очікуючи закриття перегону, услід за
раніше відправленим вантажним поїздом, але не менше ніж через
5 хвилин після його відправлення. Перелік таких перегонів
визначається начальником залізниці. Дозвіл передається станціям,
що обмежують перегін, та керівнику робіт реєстрованим наказом
поїзного диспетчера за формою:
“Наказ N _______ Дата ________ Час (год ________ хв ______).
“У зв’язку з наступним закриттям перегону ________ (_______
колії перегону) для проведення робіт дозволяю відправити на цей
перегін по ________ колії господарчі поїзди зі станції ______
услід за поїздом N _______. ДНЦ ___________(прізвище) і підпис”.
У цьому випадку кожний господарчий поїзд відправляється за
дозволом на бланку білого кольору з червоною смугою по діагоналі.
Згідно із заявкою керівника в дозволі вказується місце (кілометр)
початкової зупинки кожного поїзда на перегоні. Машиністу першого
господарчого поїзда вручається також попередження за формою:
“Попереду Вас о ________ год ______ хв відправлений поїзд
N ______, повідомлення про прибуття якого не одержано”.
При прямуванні господарчих поїздів по перегону повинен
дотримуватися порядок, передбачений у п. 13.6.
13.10 Господарчі поїзди, спеціальний самохідний рухомий
склад, що відправляються зі станції в одному поїзді для одночасної
роботи на перегоні, можуть на перегоні розчіплюватися або
з’єднуватися за вказівкою керівника робіт.
Можливий склад та порядок розміщення в таких поїздах
спеціального самохідного рухомого складу визначається керівником
робіт згідно з Інструкцією з забезпечення безпеки руху поїздів при
проведенні колійних робіт.
При відправленні зі станції декількох господарчих поїздів,
з’єднаних один з другим для подальшої їх роботи на перегоні за
вказівкою керівника, машиністу кожного з них повинен видаватися
окремий дозвіл на бланку білого кольору з червоною смугою по
діагоналі з присвоєнням кожному господарчому поїзду окремого
номера, що повинно бути вказано в заявці керівника робіт і
відображено в наказі поїзного диспетчера на закриття перегону
(колії перегону).
13.11 Господарчі поїзди, спеціальний самохідний рухомий склад
при виконанні робіт на перегоні або в межах станцій повинні
супроводжуватися керівником робіт.
За вказівкою начальника дирекції залізничних перевезень
(начальника залізниці) на господарчі поїзди у необхідних випадках
повинні призначатися складачі поїздів.
13.12 До часу закінчення встановленої перерви у русі поїздів
для проведення робіт, останні повинні бути повністю завершені,
споруди та пристрої приведені у стан, що забезпечує безпечний рух
поїздів, сигнали зупинки зняті з залишенням, якщо необхідно,
сигналів зменшення швидкості та відповідних сигнальних знаків.
13.13 Відправлення (повернення) господарчих поїздів,
спеціального самохідного рухомого складу з перегону проводиться за
вказівкою керівника робіт, попередньо узгодженою з поїзним
диспетчером.
Про намічений порядок повернення господарчих поїздів з
перегону поїзний диспетчер повідомляє чергових по станціях, що
обмежують перегін.
Після закінчення роботи господарчих поїздів, керівник
зобов’язаний особисто або через підлеглих працівників оглянути
колію або інші пристрої, що ремонтуються, на всьому протязі
ділянки робіт, забезпечити негайне усунення недоліків, що
перешкоджають нормальному руху, а також перевірити, чи не
знаходяться вантажі за межами встановлених габаритів.
13.14 Якщо на двоколійних перегонах, обладнаних
автоблокуванням, господарчі поїзди після закінчення робіт
відправляються на станцію по правильній колії, то рух їх незалежно
від наявності у машиністів дозволу на бланку білого кольору з
червоною смугою по діагоналі (бланк форми ДУ-64) здійснюється за
сигналами автоблокування з установленою швидкістю.
В інших випадках швидкість прямування господарчих поїздів, що
повертаються після роботи на перегоні, (крім першого) повинна бути
не більшою 20 км/год., а відстань між ними – не менше 1 км.
13.15 Після закінчення роботи господарчих поїздів,
спеціального самохідного рухомого складу керівник робіт
зобов’язаний особисто або через підлеглих працівників оглянути
колію або інші пристрої, що ремонтуються, на всьому протязі
ділянки робіт, забезпечити негайне усунення недоліків, що
перешкоджають нормальному руху, а також перевірити, чи знаходяться
вантажі у межах встановлених габаритів.
“Вікно” вважається закінченим, якщо закінчені всі роботи, які
були проведені у зв’язку з “вікном” (на контактній мережі,
пристроях СЦБ та зв’язку, колії, штучних спорудах тощо) і надані
поїзному диспетчеру повідомлення керівником робіт про їх
закінчення.
Відкриття перегону або колій здійснюється за наказом поїзного
диспетчера тільки після одержання письмового повідомлення,
телефонограми ( телеграми) або через радіозв’язок від керівника
робіт чи уповноваженого ним працівника, за посадою не нижче
шляхового майстра, електромеханіка району контактної мережі,
електромеханіка дистанції сигналізації та зв’язку про закінчення,
як колійних робіт або робіт на штучних спорудах, так і інших
робіт, пов’язаних з “вікном”, про відсутність на перегоні
господарчих поїздів, спеціального самохідного рухомого складу (або
про їх відправлення по правильній колії двоколійного перегону), а
також відсутність інших перешкод для безперервного і безпечного
руху поїздів незалежно від того, яка організація виконувала ці
роботи.
Повідомлення передається поїзному диспетчеру безпосередньо
або через чергового по найближчій станції. Повідомлення, одержане
по телефону або через радіозв’язок, поїзний диспетчер записує в
журналі диспетчерських розпоряджень, вказавши час його
надходження, посаду та прізвище особи, від якої воно одержане.
Повідомлення передається за формою:
“Повідомлення N _____ число, місяць, рік _____ год _____ хв.
Поїзному диспетчеру __________. __________________20____р.
(число, місяць) Робота _____________ (найменування роботи) на ______ км ______ колії, перегону ________ (найменування перегону) закінчена
об ______ год _______ хв. Перегін може бути відкритий для руху
поїздів зі швидкістю по кілометру, не більшою ________ км/год (або
встановленою швидкістю). Керівник робіт _________ (прізвище)”.
Відновлення дії існуючих пристроїв СЦБ та зв’язку або
електропостачання (якщо їх робота порушувалася) здійснюється за
наказом поїзного диспетчера після одержання повідомлення
відповідно від старшого електромеханіка СЦБ та зв’язку або
енергодиспетчера.
Наказ передається за формою:
“Наказ N _______ Дата _______ Час (год _____ хв ________).
На підставі повідомлення _____ наказ N _____ від _____ числа
відміняється. Рух поїздів на перегоні (колії перегону) з _____ год
_______ хв відновлюється за ______________ (зазначаються засоби
сигналізації та зв’язку). ДНЦ _________ (прізвище)”.
13.16 На двоколійних перегонах, обладнаних автоблокуванням,
поїзному диспетчеру після одержання повідомлення про закінчення
ремонтних та будівельних робіт, відсутність перешкод для руху
поїздів, справну дію автоблокування, живлення, справну дію
контактної мережі та про відправлення з місця робіт всіх та
господарчих поїздів (спеціального самохідного рухомого складу) по
правильній колії дозволяється відкривати перегін для руху поїздів
за автоблокуванням не чекаючи прибуття всіх господарчих поїздів
(спеціального самохідного рухомого складу) на сусідню станцію.
13.17 Господарчі поїзди і спеціальний самохідний рухомий
склад, що прямують з перегону після роботи один за одним,
дозволяється приймати на одну і ту ж колію станції або вільну
ділянку іншої колії, зайнятої рухомим складом. При цьому поїзди,
що повертаються з перегону, вводяться (приймаються) на вільну
ділянку колії станції при забороняючому показанні вхідного
світлофора у порядку, передбаченому у п. 14.4.2.
У разі входу поїзда на станцію машиніст повинен дотримуватися
особливої пильності та бути готовим до негайної зупинки, якщо
зустрінеться перешкода для подальшого руху.
13.18 Порядок руху поїздів на двоколійних та багатоколійних
перегонах по колії, що залишилася у період закриття для ремонтних
робіт однієї з колій, з урахуванням здійснення необхідних заходів
щодо кращого використання пропускної спроможності (пропускання
з’єднаних поїздів, рух поїздів з розмежуванням часом, застосування
тимчасових пристроїв автоблокування, відкриття тимчасових постів
тощо), встановлюється начальником залізниці.
Машиністи поїздів, що відправляються по колії, яка залишилась
для руху поїздів у напрямку за сигналами двостороннього
автоблокування, повинні прослідувати обладнані односторонніми
автоматичними пристроями переїзди зі встановленою швидкістю при:
– наявності двостороннього зв’язку між черговими по станції,
які обмежують перегін, та черговим по переїзду;
– обслуговуванні переїзду черговим працівником господарства
колії;
– постійному знаходженні переїзду у закритому положенні.
Припинення руху автотранспорту через переїзд виконується
черговим по переїзду після отримання інформації від чергового по
станції або поїзного диспетчера.
Відправлення поїздів зі станції проводиться після доповіді
чергового по переїзду про закриття переїзду.
Порядок експлуатації переїздів під час проведення планових
колійно-ремонтних робіт встановлюється телеграмою начальника
залізниці.
13.19 Роботи з ремонту колії, споруд та пристроїв, що не
потребують за своїм характером закриття перегону, виконуються, як
правило, у перерві руху між поїздами. Порядок забезпечення безпеки
руху поїздів при виконанні таких робіт установлюється відповідними
інструкціями Державної адміністрації залізничного транспорту
України.
13.20 Відправлення господарчих поїздів на перегони (колії
перегонів), де не проводяться роботи з ремонту споруд та пристроїв
або характер робіт не потребує закриття перегону (колії),
здійснюється за усною вказівкою поїзного диспетчера.
Вказані поїзди відправляються на перегін за дозволами,
передбаченими для відповідних засобів сигналізації та зв’язку.
Керівнику робіт та машиністу видається попередження про час
прибуття (повернення) поїзда на станцію. Займати перегін понад
час, вказаний у попередженні, забороняється.
До виїзду господарчого поїзда з перегону керівник робіт
зобов’язаний переконатися у тому, що перешкод для нормального руху
поїздів немає.
13.21 При роботі спеціального самохідного рухомого складу або
снігоочисників роторного типу на одній з колій двоколійного або
багатоколійного перегону сусідня колія огороджується сигналами у
випадках та у порядку, встановленими в Інструкції з забезпечення
безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт. На поїзди, що
прямують по цій колії, видаються попередження відповідно до заявки
керівника робіт.
13.22 При роботі снігоочисників вагонного типу або струга,
баластера, колієукладальника, підйомного крану, щебнеочисників та
інших машин на двоколійних або багатоколійних ділянках, а також на
приймально-відправних або головних коліях станцій машиністам
поїздів, що прямують сусідньою колією, видаються попередження
такого змісту:
“На перегоні (станції) ________ на ________ колії працює
колійний струг (снігоочисник). При прямуванні перегоном (станцією)
дотримуватися особливої пильності; перед місцями з поганою
видимістю подавати сповіщальні сигнали, тривалі свистки”.
Ці попередження видаються черговими по станціях за вказівкою
поїзного диспетчера.
13.23 Роботи на станційних коліях проводяться з дотриманням
вимог п. 8.7 Правил технічної експлуатації залізниць України
( z0050-97 ) та пп. 3.10, 3.11 Інструкції з сигналізації на
залізницях України.
Черговий по станції після ознайомлення із змістом запису
керівника робіт у журналі огляду дає вказівки черговим постів,
сигналістам, черговим стрілочних постів, складачам, а через них і
машиністам локомотивів, що працюють на станції, про недопустимість
заїзду на ті чи інші колії або ділянки колій, про зменшення
швидкості або про особливу пильність при прямуванні по коліях, де
виконуються роботи тощо, а про наступне пропускання поїздів та
маневрові переміщення заздалегідь повідомляє керівника робіт.
Черговий по станції переводить стрілочні переводи, які ведуть
на колію, де виконуються такі роботи, в положення, що виключає
заїзд рухомого складу на цю колію, ставить рукоятки стрілок в
крайнє положення та навішує червоні ковпачки.
При прийманні поїздів на колії, де проводяться такі роботи,
машиністам у разі необхідності видаються попередження про
зменшення швидкості або вжиття інших запобіжних заходів.
Під час проведення робіт на контактній мережі в журналі
огляду має бути вказано, які саме колії, стрілки або секції
контактної мережі закриваються для руху всіх поїздів або тільки
електрорухомого складу.
14. ПРИЙМАННЯ ТА ВІДПРАВЛЕННЯ ПОЇЗДІВ
14.1 Загальні вимоги
14.1.1 “Порядок використання технічних засобів станції
визначається технічно-розпорядчим актом, що регламентує безпечне
та безперешкодне приймання, відправлення та проходження поїздів
через станцію, безпеку внутрішньостанційної маневрової роботи і
дотримання вимог техніки безпеки.
Порядок, що встановлюється технічно-розпорядчим актом, є
обов’язковим для працівників усіх служб” (п. 15.1 Правил технічної
експлуатації залізниць України ( z0050-97 ).
Маршрут для приймання та відправлення кожного поїзда має бути
приготовлений своєчасно, і вхідний (вихідний) світлофор відкритий
з таким розрахунком, аби машиніст поїзда, що приймається
(відправляється), міг своєчасно сприйняти відкрите положення
сигналу і не допустити зниження встановленої швидкості поїзда при
входженні на станцію або затримання поїзда при відправленні зі
станції.
Перед прийманням та відправленням кожного поїзда черговий по
станції зобов’язаний припинити маневри з виходом на колію та
маршрут приймання (відправлення).
Забороняється черговому по станції відкривати сигнал або
давати інший дозвіл на приймання або відправлення поїзда до
переконання у фактичному припиненні маневрів.
Порядок припинення маневрів, передачі черговим по станції
розпоряджень та переконання ним в їх виконанні встановлюється в
технічно-розпорядчому акті станції.
Порядок проведення маневрів у сортувально-відправних парках
станцій при відправленні поїздів установлюється начальником
залізниці та вказується в технічно-розпорядчому акті станції.
14.1.2 На станціях, обладнаних централізацією стрілок та
сигналів, усі операції з готування маршрутів приймання та
відправлення поїздів виконуються особисто черговим по станції або
за його вказівкою оператором поста централізації. При управлінні
централізованими стрілками з виконавчих постів усі розпорядження
про готування маршрутів приймання або відправлення поїздів
черговий по станції передає операторам виконавчих постів
централізації та підтверджує розпорядження відповідними діями на
апараті управління. Правильність виконання відданих розпоряджень
контролюється за показаннями приладів управління центрального
апарата.
Порядок користування пристроями централізації стрілок та
сигналів, а також дій чергових по станціях та операторів постів
централізації при готуванні маршрутів для приймання, відправлення
та пропускання поїздів установлюється в Інструкції про порядок
користування пристроями СЦБ та у технічно-розпорядчому акті
станції. У цих же документах установлюється порядок дій
працівників на станціях, що мають як централізовані, так і не
централізовані стрілки.
14.1.3 На станціях з нецентралізованими стрілками
розпорядження про готування маршруту приймання або відправлення
поїзда черговий по станції повинен передавати водночас усім
старшим черговим стрілочних постів, що беруть участь у готуванні
маршруту, чітко та ясно, дотримуючись встановленого регламенту
переговорів. Якщо чергування старших чергових стрілочних постів не
встановлене, розпорядження про готування маршруту віддаються
безпосередньо черговим стрілочних постів.
У готуванні маршрутів для приймання та відправлення поїздів
повинні брати участь стрілочні пости, розташовані у вхідній
(вихідній) горловині, у протилежному кінці колії приймання, а
також інші пости, через які можливий вихід рухомого складу на
маршрут приймання або відправлення поїзда.
14.1.4 Розпорядження про готування маршруту на стрілочні
пости або виконавчі пости централізації черговий по станції
повинен передавати з урахуванням можливості завершення всіх
необхідних операцій за час, необхідний для своєчасного відкриття
відповідного сигналу.
14.1.5 Правильність приготування маршруту черговий по станції
перевіряє за показаннями приладів апарата управління.
На станціях, які не мають таких приладів черговий по станції
зобов’язаний перевірити правильність приготування маршруту за
доповідями старших чергових стрілочних постів.
У разі відсутності на станції приладів контролю та старших
чергових стрілочних постів черговий по станції зобов’язаний
особисто перевірити правильність приготування маршруту та вилучити
у чергових стрілочних постів ключі від замкнених стрілок.
14.1.6 Якщо окремі стрілки на станції розташовані на значній
відстані від стрілочного поста і їх, як правило, не виводять з
нормального положення (з’їзди між головними коліями, примикання до
головних і приймально-відправних колій тощо), тоді може бути
встановлений порядок перевірки їх положення та справності не перед
кожним поїздом, що приймається або відправляється, а лише при
заступанні на чергування і періодично під час чергування. Крім,
того, положення та справність таких стрілок повинні обов’язково
перевірятися у випадках, коли перед готуванням маршруту вони
переводилися для маневрових переміщень, огляду, ремонту тощо. Такі
стрілки мають бути обладнані контрольними замками, ключі від яких
мають знаходитися в апаратах управління, а у разі відсутності
ключової залежності – зберігатися у чергового по станції.
Перелік станцій, де дозволяється застосовувати такий порядок,
з указанням номерів стрілок затверджується начальником залізниці.
Порядок перевірки положення таких стрілок вказується в
технічно-розпорядчому акті станції.
14.1.7 Після доповіді про готовність маршруту для приймання
та відправлення поїзда черговим стрілочних постів, сигналістам та
черговим по станціях забороняється передавати чергування іншим
працівникам до того часу, поки поїзд, для якого приготовлений
маршрут, не прибуде на станцію або не відправиться зі станції. У
разі необхідності зміни чергування до прибуття або відправлення
поїзда працівник, що знову заступає на чергування, зобов’язаний
особисто переконатись у правильності встановлення маршруту, не
посилаючись на виконання цієї операції працівником, який здає
чергування.
14.1.8 Забороняється, як правило, зупиняти вантажні поїзди на
колії, що розташована між пасажирською будівлею та колією, де
стоїть пасажирський поїзд. У виняткових випадках під час стоянки
вантажного поїзда на колії між пасажирською будівлею та
пасажирським поїздом вантажний поїзд має бути розчіплений і для
пасажирів має бути зроблений прохід (якщо нема перехідного моста
або тунелю). При цьому, на станціях, де немає складацьких бригад,
начальником залізниці встановлюється порядок виконання цих
операцій з указанням переліку працівників, які можуть залучатися
для їх виконання.
Якщо необхідно пропустити поїзд, маневровий состав або
локомотив по коліях, розміщених між пасажирським поїздом, що
стоїть, та пасажирською будівлею, чергові по станції та вокзалу
зобов’язані вжити заходів щодо забезпечення безпеки посадки та
висадки пасажирів, у тому числі:
– завчасно попередити локомотивні бригади;
– сповістити пасажирів по діючому зв’язку;
– розмістити працівників станції (чергових перонів, вокзалу,
носіїв тощо) для своєчасного сповіщення пасажирів.
Порядок пропускання поїздів та маневрових составів коліями,
що розміщені між пасажирською будівлею та колією, де стоїть
пасажирський поїзд, має бути передбачений у технічно-розпорядчому
акті станції.
14.1.9 Чергові проміжних станцій, що не мають електричної
ізоляції приймально-відправних колій, перед прийманням
пасажирських, поштово-багажних та людських поїздів зобов’язані
доповідати поїзному диспетчеру про те, на яку колію буде
прийматися поїзд.
14.1.10 Приймання та відправлення поїзда на колію або з
колії, не передбачені для цього технічно-розпорядчим актом
станції, можуть бути допущені лише у виняткових випадках за
дозволом поїзного диспетчера. Перед тим як дозволити приймання на
такі колії пасажирських, поштово-багажних, вантажно-пасажирських
та людських поїздів, поїзний диспетчер повинен узгодити свої дії з
черговим дирекції залізничних перевезень. У цих випадках у разі
відсутності у чергового по станції апаратів управління що
дозволяють йому контролювати положення стрілок в маршруті,
правильність їх встановлення в маршрутах приймання та відправлення
пасажирських, поштово-багажних, вантажно-пасажирських та людських
поїздів має бути перевірене начальником станції або його
заступником, черговим по станції, посту або парку. Перед
прийманням пасажирських, поштово-багажних, вантажно-пасажирських
та людських поїздів на колії, не передбачені для цього ТРА
станції, колія приймання обов’язково перевіряється працівником
дистанції колії за посадою не нижче шляхового майстра (при його
відсутності – бригадира колії) з оформленням відповідного запису в
журналі огляду ф. ДУ-46. Тільки після цього поїзному диспетчеру
дозволяється передавати на станцію наказ про дозвіл на приймання
поїзда на неспеціалізовану колію.
Про приймання пасажирського поїзда на колію, що не
передбачена технічно-розпорядчим актом, а також про затримку
пасажирського поїзда на станції, де стоянка його за розкладом не
передбачена, черговий по станції повинен інформувати машиніста
локомотива через радіозв’язок.
Черговий по станції, а на ділянках, обладнаних диспетчерською
централізацією, поїзний диспетчер, повинен завчасно інформувати
машиністів поїздів про порядок приймання (відправлення,
пропускання) поїздів через станцію у разі:
а) відхилення від маршруту прямування поїздів;
б) пропускання їх по неспеціалізованих коліях;
в) зупинок і схрещеннях, які не передбачені графіком руху
поїздів;
г) при отриманні попереджень, що входять в маршрут прямування
поїзда по перегону;
д) при виникненні аварійних і нестандартних ситуацій.
14.1.11 На станціях з централізованими стрілками черговий по
станції у разі необхідності використання варіантних маршрутів для
приймання або відправлення поїзда з електротягою зобов’язаний
переконатися у наявності контактної мережі по маршруту прямування
такого поїзда.
14.2 Приймання поїздів
14.2.1 “Приймання поїздів на станцію має проводитись на
вільні колії, які призначені для цього технічно-розпорядчим актом
станції, і тільки при відкритому вхідному світлофорі, а
пасажирських поїздів, крім того, на колії, обладнані колійними
пристроями автоматичної локомотивної сигналізації. Порядок
забезпечення безпеки руху пасажирських поїздів при прийманні на
колії, не обладнані цими пристроями, визначається начальником
залізниці” (з п. 16.6 Правил технічної експлуатації залізниць
України ( z0050-97 ).
“Черговий по станції зобов’язаний забезпечити наявність
вільних колій для своєчасного приймання поїздів. За будь-яку не
зумовлену необхідністю затримку поїзда біля закритого вхідного
сигналу черговий по станції несе відповідальність” (з п. 16.4
Правил технічної експлуатації залізниць України ( z0050-97 ).
“Черговому по станції забороняється відкривати вхідний
світлофор, не впевнившись у тому, що маршрут для приймання поїзда
готовий, стрілки замкнені, колія приймання вільна і маневри на
стрілках маршруту приймання припинені.” (з п. 16.7 Правил
технічної експлуатації залізниць України ( z0050-97 ).
“Черговий по станції, а на ділянках з диспетчерською
централізацією – поїзний диспетчер перед прийманням поїзда
зобов’язаний:
– пересвідчитися у тому, що колія вільна для приймання
поїзда;
– припинити маневри з виходом на колію і маршрут приймання
поїзда;
– приготувати маршрут приймання поїзда;
– відкрити вхідний світлофор;
– у непередбачених ситуаціях викликати машиніста поїзда, що
прибуває, через радіозв’язок і повідомити його про готовність
маршруту приймання і показаннях вхідного, маршрутного та вихідного
світлофорів” (з п. 16.9 Правил технічної експлуатації залізниць
України ( z0050-97 ).
Для забезпечення безпечного приймання поїздів черговий по
станції зобов’язаний:
приймати поїзди на вільні від рухомого складу колії згідно зі
спеціалізацією, що встановлена технічно-розпорядчим актом станції;
заздалегідь планувати послідовність зайняття колій поїздами,
що прибувають, та відповідно до цього готувати колію для приймання
кожного поїзда;
вести облік положення (вільності або зайнятості)
приймально-відправних колій (за показаннями приладів управління,
на графіку виконаного руху та іншими способами).
14.2.2 На станціях з нецентралізованими стрілками черговий по
станції, старші чергові стрілочних постів та чергові стрілочних
постів перед прийманням поїздів зобов’язані дотримуватись такого
порядку готування маршрутів:
а) якщо є вільна колія для приймання поїзда, черговий по
станції викликає всіх старших чергових стрілочних постів (або
чергових стрілочних постів, якщо чергування старших не
встановлено), що входять у маршрут приймання, і віддає їм
розпорядження про готування маршруту.
За вказівкою чергового по станції один з чергових стрілочного
поста у присутності біля телефону всіх інших повторює
розпорядження, а всі інші підтверджують його сприйняття словом
“Вірно”. Переконавшись, що розпорядження зрозуміле правильно,
черговий по станції підтверджує його словом “Виконуйте”;
б) одержавши розпорядження про готування маршруту, старші
чергові стрілочних постів зобов’язані негайно передати його для
виконання черговим стрілочних постів свого району і також
переконатися, що останні зрозуміли його вірно.
До виконання розпорядження всі працівники, що беруть участь у
готуванні маршруту, зобов’язані приступити негайно.
Якщо у районі поста, що бере участь у готуванні маршруту,
проводиться маневрова робота з виходом на колії та стрілки, куди
прийматиметься поїзд, вона повинна бути негайно припинена,
маневровий состав установлений у межах колій, де його знаходження
не перешкоджає прямуванню поїзда, що приймається, а керівник
маневрів та машиніст маневрового локомотива попереджені про
приймання поїзда, що відбудеться, у порядку, встановленому у
технічно-розпорядчому акті станції.
При проведенні маневрів у протилежному кінці станції черговий
відповідного стрілочного поста повинен поставити стрілки у
положення, що виключає можливість виходу маневрового состава на
колію приймання, та замкнути їх.
Готуючи маршрут, чергові стрілочних постів зобов’язані
перевірити відповідно до встановленого на станції порядку
вільність колії приймання, перевести стрілки у потрібне положення,
перевірити щільність прилягання вістряків до рамних рейок у кожної
стрілки, що входить в маршрут, та замкнути їх на закладку та
контрольний стрілочний замок.
У районах, де роботою керують старші чергові стрілочних
постів, останні зобов’язані особисто перевірити правильність
готування маршруту черговими стрілочних постів свого району,
переконатись, що вільність колії перевірена, та відібрати ключі
від замкнених стрілок;
в) після закінчення всіх операцій, пов’язаних з готуванням
маршруту та ретельного переконання у правильності їх виконання,
кожний старший черговий стрілочного поста (або черговий
стрілочного поста), що одержав завдання на готування маршруту,
викликає чергового по станції для доповіді про готовність маршруту
та вільність колії.
Доповідь про готовність маршруту черговий по станції
зобов’язаний приймати у присутності біля телефону водночас всіх
чергових стрілочних постів, яким давали завдання на готування
маршруту. Останні по черзі доповідають йому про готовність
маршруту.
На станціях, що мають апарат управління, який дозволяє
контролювати положення стрілок у заданому маршруті, черговий по
станції переконується у правильності виконання розпорядження про
готування маршруту і за показаннями приладів;
г) переконавшись, що маршрут приготовлений правильно, колія
вільна, а маневри згідно з п. 14.1.1 припинені, черговий по
станції відкриває вхідний світлофор або дає розпорядження про його
відкриття черговому стрілочного поста, якщо управління сигналом
знаходиться на цьому посту;
д) чергові стрілочних постів зобов’язані охороняти
приготовлений маршрут та уважно стежити за наявністю проходів по
суміжних коліях. Зустрічати поїзди з установленими сигналами
чергові стрілочних постів повинні в місцях, указаних в
технічно-розпорядчому акті станції;
е) при прямуванні поїзда чергові стрілочного поста
зобов’язані звертати увагу на стан вагонів, правильність положення
вантажу на відкритому рухомому складі, наявність передбачених
сигналів тощо. Про всі помічені відхилення від встановлених норм
негайно повідомляти старшого чергового стрілочного поста або
чергового по станції, а у випадках, що загрожують безпеці руху або
життю людей, вживати заходів до зупинки поїзда.
Черговий стрілочного поста, до якого входить стрілка, що
обмежує колію приймання, зобов’язаний за наявністю хвостового
сигналу переконатися, що поїзд прибув у повному складі, перевірити
його установку у межах граничних стовпчиків та доповісти про це
черговому по станції.
Після прибуття (проходження) поїзда чергові стрілочного
поста, не чекаючи особливого розпорядження, повинні поставити
стрілки у нормальне положення, а у випадку зайнятості колії – у
напрямку вільної колії.
Порядок готування маршрутів для приймання поїздів, а також
порядок зустрічі поїздів, що прибувають, на станціях, де один
черговий стрілочного поста обслуговує два поста, встановлюється у
технічно-розпорядчому акті станції.
14.2.4 Черговий по станції не має права давати вказівки про
зміну маршруту приймання, якщо вхідний світлофор уже відкритий.
У виняткових випадках у разі необхідності зміни маршруту для
приймання поїздів на іншу вільну колію черговий по станції
зобов’язаний завчасно попередити машиніста, закрити вхідний
світлофор, відмінити заданий маршрут і тільки після цього дати у
встановленому порядку нове завдання на готування маршруту.
14.2.4 Якщо необхідно прийняти на станцію один за одним
декілька поїздів, черговому по станції після одержання доповіді
про готовність маршруту для одного з них дозволяється давати
черговим стрілочних постів вказівку про наступне готування
маршруту для другого поїзда. У цьому випадку після прибуття у
повному складі першого поїзда та закриття вхідного світлофора
негайно готується маршрут приймання другого поїзда. Стрілки, що не
входять у маршрут першого поїзда, можуть бути встановлені та
замкнені завчасно. Доповідь черговому по станції про готовність
маршруту другому поїзду передається одночасно з повідомленням про
прибуття першого поїзда.
14.2.5 Порядок перевірки вільності колій перед прийманням
поїзда встановлюється в технічно-розпорядчому акті станції.
Способи перевірки можуть бути такими:
– за контрольними приладами апаратів управління на станціях,
обладнаних електричною ізоляцією приймально-відправних колій;
– наскрізним проходом чергового стрілочного поста або іншого
працівника, що спеціально призначається, вздовж колії приймання в
межах від вхідного до вихідного світлофорів;
– прикріплення до кожного стрілочного поста певної частини
колії приймання, за перевірку вільності якої він несе
відповідальність. Перевірка вільності цієї частини колії
здійснюється проходом чергового стрілочного поста вздовж колії в
межах, визначених технічно-розпорядчим актом станції. За умов
хорошої видимості дозволяється здійснювати перевірку до місця,
звідки забезпечується добра видимість усієї частини колії, що
перевіряється;
– при поганій видимості (темно, туман тощо) – наскрізним
проходом чергового стрілочного поста або спеціально виділеного
працівника вздовж колії приймання, вказаного в
технічно-розпорядчому акті станції;
– за хвостовими сигналами поїздів, що проходять станцію без
зупинки (за хорошої видимості колії приймання).
У необхідних випадках за розпорядженням чергового по станції
перевірка вільності однієї або декількох колій приймання може бути
проведена заздалегідь з огородженням кожної перевіреної колії з
двох боків переносними червоними сигналами, що знімаються після
приготування маршруту для приймання поїзда.
В залежності від технічних пристроїв, умов роботи та
розміщення колій можуть бути й інші способи перевірки, але при
цьому чітке дотримання встановленого порядку повинно виключати
можливість приймання поїзда на зайняту колію.
14.2.6 Якщо на станцію прибуває поїзд, що не встановлюється у
межах корисної довжини колії приймання, черговий по станції через
радіозв’язок може передати машиністу цього поїзда дозвіл на
безупинне (аж до одержання команди або сигналу зупинки)
проходження вихідного (маршрутного) світлофора колії приймання за
місячно-білим вогнем на щоглі цього світлофора при потушеному
червоному вогні.
Якщо такий дозвіл не одержаний, машиніст поїзда, що прибуває,
за наявності місячно-білого вогню на вихідному (маршрутному)
світлофорі зобов’язаний зупинитися, не проїжджаючи вихідного
(маршрутного) світлофора колії приймання.
У разі необхідності осаджування такого поїзда для його
відправлення за дозволяючим показанням вихідного світлофора тоді
це здійснюється за сигналом або переданою машиністу через
радіозв’язок вказівкою чергового по станції після попередньої
підготовки ним маршруту для осаджування.
14.2.7 Поїзди з небезпечними вантажами класу 1 (вибухові
матеріали) та негабаритними вантажами повинні прийматися на колії,
що вказані у технічно-розпорядчому акті станції.
Заходи безпеки, яких належить дотримуватись при прийманні та
відправленні поїздів з негабаритними та небезпечними вантажами
класу 1 (вибухові матеріали) встановлюються “Правилами перевозок
опасных грузов по железным дорогам” ( n0001697-96 ), Інструкцією з
перевезення негабаритних і великовагових вантажів залізницями
України ( za640-04 ), спеціальними Інструкціями Державної
адміністрації залізничного транспорту України.
14.3 Відправлення поїздів
14.3.1 “Черговому по станції, а на ділянках, обладнаних
диспетчерською централізацією, поїзному диспетчеру забороняється
відкривати вихідний світлофор або давати інший дозвіл на зайняття
перегону, не переконавшись у тому, що маршрут для відправлення
поїзда готовий, стрілки замкнені, маневри на стрілках маршруту
відправлення припинені, технічне обслуговування та комерційний
огляд состава закінчені. При відправлені поїздів із станцій їх
формування, станцій, де до состава поїзда проводилось причеплення
і відчеплення вагонів, або станцій, де передбачена заміна
сигнальних дисків, що позначають хвіст поїзда, черговий по станції
перед відкриттям вихідного світлофора або видачею машиністу
локомотива, спеціального самохідного рухомого складу дозволу на
зайняття перегону повинен також переконатися в наявності поїзного
сигналу на останньому вагоні” (з п. 16.17 Правил технічної
експлуатації залізниць України ( z0050-97 ).
“Дозвіл на зайняття перегону там, де немає вихідних сигналів,
а також у випадках відправлення поїзда при забороняючому показанні
вихідного сигналу вручається машиністу ведучого локомотива,
спеціального самохідного рухомого складу черговим по станції
особисто або через одного із працівників локомотивної бригади
цього поїзда, чергового поста, парку, оператора, чергового
стрілочного поста, сигналіста або складача поїздів.
Машиніст зобов’язаний упевнитися в правильності одержаного
дозволу на зайняття перегону.
Порядок вручення машиністам локомотивів дозволів на зайняття
перегону, що забезпечує безпеку руху, вказується в
технічно-розпорядчому акті станції” (п. 16.19 Правил технічної
експлуатації залізниць України ( z0050-97 ).
На станціях з нецентралізованими стрілками черговий по
станції, старші чергові стрілочних постів та чергові стрілочних
постів при відправленні поїздів повинні дотримуватися такого
порядку готування маршрутів:
а) черговий по станції викликає всіх старших чергових
стрілочних постів (або чергових стрілочних постів, якщо чергування
старших не встановлено), що входять у маршрут відправлення, і
віддає їм розпорядження про готування маршруту.
За вказівкою чергового по станції один з чергових стрілочного
поста у присутності біля телефону всіх інших повторює це
розпорядження, а всі інші підтверджують його сприйняття словом
“Вірно”. Переконавшись, що розпорядження зрозуміле правильно,
черговий по станції підтверджує його словом “Виконуйте”;
б) одержавши розпорядження про готування маршруту, старші
чергові стрілочного поста зобов’язані негайно передати його для
виконання черговим стрілочного поста свого району, переконатись,
що останні зрозуміли його вірно.
Усі операції, пов’язані з готуванням маршруту відправлення та
доповіддю черговому по станції про готовність маршруту,
виконуються у тому ж порядку, що і для маршруту приймання;
в) черговий по станції, переконавшись, що маршрут
відправлення приготовлений правильно, при вільності перегону та
наявності у необхідних випадках згоди чергового по сусідній
станції відкриває вихідний світлофор або дає машиністу один із
дозволів на зайняття перегону (наказ через радіозв’язок, письмовий
дозвіл або жезл);
г) чергові стрілочного поста зобов’язані проводжати поїзди з
установленими сигналами у місцях, передбачених
технічно-розпорядчим актом станції, спостерігаючи за відправленням
у тому ж порядку, що і при прийманні поїздів. Черговий стрілочного
поста, у який входить остання вихідна стрілка маршруту, провівши
поїзд та переконавшись у наявності на хвостовому вагоні сигналів,
доповідає черговому по станції про відправлення поїзда у повному
складі.
Після відправлення поїзда стрілки установлюються у нормальне
положення, а у випадках зайнятості колії – на вільну колію.
14.3.2 Після відкриття вихідного світлофора для відправлення
поїзда черговий по станції не має права давати вказівки про зміну
маршруту та готування маршруту для відправлення іншого поїзда.
У виняткових випадках це може бути здійснене лише після
закриття вихідного світлофора, попередження машиніста локомотива
поїзда, для якого було відкрито вихідний сигнал, та відміни
заданого маршруту.
14.3.3 При відправленні зі станції один за одним декількох
попутних поїздів черговому по станції після одержання доповіді про
готовність маршруту для першого поїзда забороняється давати
вказівки про наступне готування маршруту для наступного поїзда не
переконавшись, що перший поїзд відправлений зі станції у повному
складі. Тільки після переконання у відправленні першого поїзда у
повному складі черговий по станції зобов’язаний приступити до
негайного готування маршруту для відправлення наступного поїзда
(дати вказівку на готування наступного маршруту). Стрілки, що не
входять у маршрут першого поїзда, можуть бути встановлені та
замкнені заздалегідь. Доповідь черговому по станції про готовність
маршруту відправлення передається після його приготування.
14.3.4 При схрещуванні поїздів черговому по станції після
одержання доповіді про готовність маршруту для приймання поїзда
дозволяється давати черговим стрілочних постів вказівку про
наступне (після прибуття поїзда), готування маршруту відправлення
зустрічному поїзду. У цьому випадку після прибуття поїзда у
повному складі негайно готується маршрут відправлення зустрічному
поїзду. Стрілки, що не входять у маршрут поїзда, що прибуває,
можуть бути встановлені та замкненні заздалегідь. Доповідь
черговому по станції про готовність маршруту відправлення
передається одночасно з повідомленням про прибуття поїзда.
14.3.5 На станціях, де є маршрутно-контрольні пристрої, що
забезпечують контроль за положенням стрілок тільки при прийманні
поїзда, ці пристрої при можливості повинні використовуватися і для
контролю положення стрілок у маршрутах відправлення. У цих
випадках черговий по станції після передачі на стрілочні пости
розпорядження про готування маршруту відправлення та його
виконання черговими стрілочних постів перевіряє правильність
встановлення стрілок у приготовленому маршруті за блок-очками та
маршрутними рукоятками для приймання поїзда на цю колію.
Маршрутно-контрольні пристрої повинні за можливості
використовуватися також і для контролю правильності встановлення
стрілок при прийманні поїздів, що прямують по неправильній колії
(блокування зворотних маршрутів).
14.3.6 При відправленні поїзда із станційних колій при
забороняючому показанні вихідного світлофора, а також з колій, що
не мають вихідних світлофорів, забороняється машиністу ведучого
локомотива, за наявності письмового дозволу на зайняття перегону,
приводити поїзд у рух без вказівки чергового по станції, переданої
через радіозв’язок, або сигналу відправлення, поданого черговим по
станції або за його вказівкою черговим поста, парку, оператором
поста централізації, черговим стрілочного поста або складачем
поїздів. Порядок подавання сигналу відправлення вказується у
технічно – розпорядчому акті станції.
Черговому по станції забороняється відкривати запрошувальний
сигнал, передавати машиністу реєстрований наказ через радіозв’язок
або видавати письмовий дозвіл на відправлення поїзда, не
переконавшись у встановленому порядку у готовності маршруту
відправлення.
Після видачі машиністу письмового дозволу черговий по станції
(працівник станції) повинен передати йому через радіозв’язок
вказівку про відправлення (подати сигнал відправлення).
Після засвічування запрошувального вогню на вихідному
світлофорі або передачі реєстрованого наказу через радіозв’язок
давати черговим по станції додаткову вказівку та сигнал на
відправлення поїзда не потрібно.
При відправленні поїзда по колійній записці або за дозволом
на бланку білого кольору з однією або двома червоними смугами по
діагоналі (відповідно ф. ДУ-50, ДУ-64, ДУ-56) для замикання
маршруту відправлення черговий по станції може відкривати вихідний
світлофор на дозволяюче показання. У цьому випадку перед
відкриттям вихідного світлофора черговий по станції повинен через
радіозв’язок або в інший спосіб переконатися у наявності у
машиніста письмового дозволу на право зайняття перегону.
14.3.7 При наскрізному пропусканні поїзда через станцію з
нецентралізованими стрілками черговий по станції та чергові
стрілочних постів зобов’язані дотримуватися того ж порядку
готування маршрутів та доповіді про їх готовність, що встановлений
для приймання та відправлення поїздів.
У цьому випадку при передачі розпоряджень про готування
маршруту та доповіді про його готовність біля телефону мають бути
присутні старші чергові (або чергові, якщо старших не встановлено)
всіх стрілочних постів, що входять у маршрут прямування поїзда.
14.3.8 На ділянках з інтенсивним рухом при попутному
прямуванні через станцію декількох поїздів по одному й тому ж
маршруту з невеликими інтервалами черговий по станції при
одержанні доповіді про готовність маршруту проходження для першого
поїзда дає вказівку про заборону переведення та збереження
замкнутими стрілок, що входять у цей маршрут.
У цьому випадку черговим стрілочних постів після проходження
першого поїзда забороняється переводити стрілки, що входять у
маршрут прямування. Про відкриття вхідного та вихідного світлофора
кожному наступному поїзду черговий по станції повинен повідомити
чергових стрілочних постів, а останні зобов’язані зустрічати та
проводжати поїзди у встановленому порядку.
У вільності колії приймання черговий по станції переконується
особисто або за доповідями чергових стрілочних постів (вхідного та
вихідного), які повідомляють його про прибуття та відправлення
поїзда у повному складі з хвостовими сигналами.
У випадках, коли на хвостовому вагоні відсутній поїзний
сигнал, прибуття (проходження) поїзда у повному складі
установлюється через радіозв’язок з машиністом поїзда або після
зупинки поїзда на цій станції чи наступній (по ходу) станції
зіставлянням номера хвостового вагона з натурним листом.
14.3.9 На ділянках, обладнаних автоматичним блокуванням, при
переведенні вхідних, маршрутних та вихідних світлофорів на
автоматичну дію для наскрізного пропускання поїздів через станцію
їхнє дозволяюче показання є нормальним. Про встановлення вхідних,
маршрутних та вихідних сигналів на автоматичну дію черговий по
станції повинен довести до відома операторів виконавчих постів
централізації, сигналістів та чергових стрілочних постів. Вказані
працівники у цьому випадку повинні зустрічати та проводжати кожний
поїзд у встановленому місці, не чекаючи особливого розпорядження
чергового по станції, та негайно доповідати останньому про всі
виявлені ненормальності, а при виявленні несправностей, що
загрожують безпеці руху або життю людей, вживати заходів до
зупинки поїзда.
14.3.10 В усіх випадках перед відправленням поїзда з колії,
на якій залишаються вагони, між составами поїзда та цими вагонами
повинен бути зроблений розрив відстанню не менше 5 м. Вагони, що
залишаються на місці, повинні бути надійно закріплені з
урахуванням запобігання їх виходу.
Порядок виконання цих операцій встановлюється у
технічно-розпорядчому акті станції.
14.4 Приймання поїздів на станцію при забороняючому показанні
вхідного світлофора
14.4.1 “Приймання поїзда на станцію при забороняючому
показанні або погаслих основних вогнях вхідного світлофора може
бути здійснене за запрошувальним сигналом, за спеціальним дозволом
чергового по станції тільки у виключних випадках і у відповідності
з порядком, передбаченим Інструкцією з руху поїздів і маневрової
роботи.
Швидкість руху поїзда під час приймання на станцію за
запрошувальним сигналом або за спеціальним дозволом чергового по
станції має бути не більшою 20 км/год, при цьому машиніст
зобов’язаний вести поїзд з особливою пильністю і готовністю
негайно зупинитись, якщо зустрінеться перешкода для подальшого
руху” (п. 16.8 Правил технічної експлуатації залізниць України
( z0050-97 ).
Приймання поїздів на станцію при забороняючому показанні
вхідного (маршрутного) світлофора допускається у випадках:
а) неможливості відкриття вхідного світлофора через
несправність;
б) якщо приймання поїзда здійснюється на колію, не
передбачену технічно-розпорядчим актом, та неможливо відкрити
вхідний світлофор;
в) приймання на окремі ділянки колій підштовхуючих
локомотивів, локомотивів, що прямують у розміщене на станції депо,
локомотивів, що прямують з депо під состави поїздів;
г) приймання відбудовних та пожежних поїздів, допоміжних
локомотивів, локомотивів без вагонів, снігоочисників, спеціального
самохідного рухомого складу, а також господарчих поїздів та
колійних машин (при виконанні робіт із закриттям перегону), на
вільні ділянки станційних колій, крім колій, що зайняті
пасажирськими поїздами.
14.4.2 Приймання поїзда на станцію при забороняючому
показанні вхідного (маршрутного) світлофора проводиться:
а) за реєстрованим наказом чергового по станції, що
передається машиністу через радіозв’язок;
б) за реєстрованим наказом чергового по станції, що
передається по спеціальному телефону, встановленому біля вхідного
світлофора;
в) за запрошувальним сигналом;
г) за письмовим дозволом чергового по станції (бланк
ф. ДУ-59), наведений на стор. 148;
д) за реєстрованим наказом поїзного диспетчера (при
диспетчерській централізації);
е) за спеціальним маневровим світлофором, установленим на
щоглі вхідного світлофора.
У тому ж порядку при забороняючому показанні вхідного
світлофора (або при відсутності такого світлофора) приймаються на
станцію поїзди, що прямують по неправильній колії. Такі ж дозволи
застосовуються у тих випадках, коли при раптовому перекриванні
вхідного (маршрутного) світлофора на забороняюче показання
машиніст, сприйнявши перекривання, зупинить поїзд вже після
проїзду вхідного світлофора.
Будь-який з перелічених дозволів може бути переданий
машиністу тільки після переконання чергового по станції у
готовності маршруту приймання.
Накази, що передаються машиністу, про приймання поїзда на
станцію при забороняючому показанні вхідного (маршрутного)
світлофора повинні реєструватися у порядку, передбаченому у
п. 4.8.
Конкретний порядок дій працівників при прийманні поїздів на
станцію при забороняючому показанні вхідного (маршрутного)
світлофора та по неправильній колії вказується у
технічно-розпорядчому акті станції.
14.4.3 У разі неможливості засвітити на вхідному
(маршрутному) світлофорі маршрутний покажчик (парку або колії
приймання) поїзд приймається на станцію за дозволяючим показанням
вхідного (маршрутного) світлофора без видачі машиністу додаткового
дозволу на проїзд несправного маршрутного покажчика. У цих
випадках машиніст при прямуванні на станцію повинен виявляти
особливу пильність.
Порядок проїзду вхідного (маршрутного) світлофора у випадках
несправності маршрутного покажчика на станціях стикування
електричної тяги змінного та постійного струму, а також на
станціях суміщення колій різної ширини встановлюється в
інструкціях, затверджених начальником залізниці.
14.4.4 Реєстрований наказ чергового по станції через
радіозв’язок про приймання поїзда при забороняючому показанні
вхідного світлофора передається за формою:
“Наказ N _____ Дата _____ Час (год ________ хв _______).
Машиністу поїзда N _________. Я, черговий по станції ______
дозволяю Вам прямувати на _______ колію при забороняючому
показанні вхідного світлофора. Маршрут приймання готовий. ДСП _________ (прізвище)”
При прямуванні поїзда по неправильній колії та відсутності
вхідного світлофора на цій колії реєстрований наказ передається за
формою:
“Наказ N ________ Дата _____ Час (год _______ хв _______).
Машиністу поїзда N _______. Я, черговий по станції ________.
Дозволяю Вам з ________ неправильної колії прямувати на _______
колію. Маршрут приймання готовий. ДСП ______ (прізвище)”
Повторивши наказ та одержавши від чергового по станції
підтвердження, що наказ зрозумілий правильно, машиніст вводить
поїзд на станцію.
За такими ж формами передається машиністу наказ чергового по
станції про прямування поїзда на станцію при забороняючому
показанні вхідного світлофора, якщо цей дозвіл передається по
спеціальному телефону, встановленому біля вхідного світлофора
(сигнального знака “Межа станції”).
Як, правило, наказ через радіозв’язок передається машиністу
заздалегідь, при підході поїзда до станції. Наказ по спеціальному
телефону передається машиністу після зупинки поїзда перед вхідним
світлофором (сигнальним знаком “Межа станції”).
14.4.5 На ділянках з диспетчерською централізацією приймання
поїзда на станцію при забороняючому показанні вхідного світлофора
здійснюється у порядку, передбаченому у п. 6.5.1.
14.4.6 Приймання поїзда на станцію при забороняючому
показанні вхідного і маршрутного світлофора за письмовим дозволом
чергового по станції здійснюється тільки у виняткових випадках,
коли для цієї мети не можуть бути використані інші форми дозволу,
передбачені у п. 14.4.2. Письмовий дозвіл заповнюється за формою:
“Дата _______, місяць _______, рік ___, год ______ хв ______.
Машиністу поїзда N _______ дозволяється прямувати на ______ колію
станції. Маршрут приймання готовий. ДСП ______ (підпис)”.
У письмовому дозволі на проїзд вхідного світлофора із
забороняючим показанням вказується: N станційної колії від
вхідного світлофора до маршрутного, а у письмовому дозволі на
проїзд маршрутного – N колії приймання.
Дозвіл завіряється штемпелем станції.
При забороняючому показанні одночасно обох сигналів –
вхідного і маршрутного світлофора приймання поїзда на станцію
здійснюється за двома письмовими дозволами. Письмові дозволи
вручаються машиністу біля вхідного і маршрутного світлофорів, або
обидва дозволи вручаються машиністу біля вхідного світлофору.
Для передачі машиністу поїзда, що прибуває, письмового
дозволу можуть залучатися чергові стрілочних постів, працівники
складацьких бригад, чергові і оператори постів централізації та
інші працівники у порядку, передбаченому у технічно-розпорядчому
акті станції.
14.4.7 Працівники, призначені для передачі машиністу
письмового дозволу, зустрічають поїзд біля вхідного (маршрутного)
світлофора, а по неправильній колії (при відсутності вхідного
світлофора на цій колії) – біля сигнального знака “Межа станції”,
показуючи у бік поїзда, що прибуває, вдень – розгорнутий червоний
прапор, а вночі – червоний вогонь ручного сигнального ліхтаря.
Після зупинки поїзда письмовий дозвіл вручається машиністу.
14.4.8 Приймання відбудовних, пожежних поїздів, допоміжних
локомотивів, локомотивів без вагонів, снігоочисників, спеціального
самохідного рухомого складу, а також господарчих поїздів (при
виконанні робіт з закриттям перегону) на вільні ділянки станційних
колій (крім зайнятих пасажирськими, людськими поїздами та поїздами
з небезпечними вантажами класу 1 (вибуховими матеріалами)
дозволяється у необхідних випадках тільки при забороняючому
показанні вхідного сигналу за дозволами, передбаченими у
п. 14.4.2, при цьому машиністи локомотивів (водії спеціального
самохідного рухомого складу) водночас з передачею дозволу про
приймання на станцію (у тому числі перед засвічуванням
запрошувального вогню на вхідному світлофорі) повинні бути
попереджені про місце, де необхідно зупинитися за формою:
“Наказ N ____ Дата _____ Час (год ________ хв ______).
Машиніст поїзда N __________. Я, черговий по станції _______.
Дозволяю Вам прямувати на вільну ділянку _______ колії при
забороняючому показанні вхідного світлофора до _______ (вказати
місце зупинки). Маршрут приймання готовий. ДСП ______ (прізвище)”.
У цьому випадку, прямуючи до станції при забороняючому
показанні вхідного світлофора, машиністи локомотивів (водії
спеціального самохідного рухомого складу) повинні зупинятися на
місці, вказаному у повідомленні, а надалі керуватися сигналами або
вказівками чергового по станції, оператора поста централізації,
чергового стрілочного поста або сигналіста.
14.4.9 Розроблюваний згідно з п. 16.6 Правил технічної
експлуатації залізниць України ( z0050-97 ) порядок приймання на
певні ділянки станційних колій підштовхуючих локомотивів,
локомотивів, що прямують у розміщене на станції депо, чи
локомотивів, що йдуть з депо, під состави поїздів, повинен
передбачати їх прямування від межі станції до визначеного місця –
маневрового світлофора або спеціального покажчика з написом
“Зупинка підштовхуючого локомотива”, “Зупинка локомотива, що
прямує під состав поїзда”, “Зупинка локомотива (моторвагонного
поїзда), що прямує у депо”, а також порядок подальшого руху цих
локомотивів по станційних коліях за формою:
“Наказ N ______ Дата _______ Час (год _____ хв ______).
Машиніст поїзда N _______ Я, черговий по станції _______
Дозволяю Вам прямувати на вільну ділянку ______ колії при
забороняючому показанні вхідного світлофора до ________ (вказати
місце зупинки). Маршрут приймання готовий. Далі будете слідувати
на колію N ________. ДСП ______ (прізвище)”.
Дозволом для в’їзду цих рухомих одиниць на станцію може бути:
дозволяюче показання спеціального маневрового світлофора,
встановленого на щоглі вхідного сигналу, або інший дозвіл для
приймання поїзда на станцію при забороняючому показанні вхідного
світлофора з числа передбачених у п. 14.4.2. Встановлений порядок
вказується у технічно-розпорядчому акті станції та оголошується
всім машиністам підштовхуючих локомотивів та машиністам
локомотивів (моторвагонних поїздів), що прибувають у депо.
За умов несправності радіозв’язку приймання локомотива на
вільну ділянку колії за запрошувальним сигналом забороняється.
Взірець бланку ДУ-59
УЗ Форма УЗ Форма ДУ-59
ДУ-59
Затверджена УЗ в 2005 р. Затверджена УЗ в 2005 р.
Корінець дозволу Дозвіл N_________
N______________
Станція (штемпель) Станція (штемпель)
Видано на поїзд N________ Машиністу поїзда
N ____ дозволяється
Колія приймання N _______ прямувати на ______ колію
станції.
Маршрут приймання готовий.
Черговий по станції _________ Черговий по станції
(підпис) _____________
(підпис) ______________ ________________
(прізвище) (прізвище)
Машиніст ______________
(підпис) ___________________
(прізвище)
(бланк білого кольору) (бланк білого кольору)
15. РОБОТА ПОЇЗНОГО ДИСПЕТЧЕРА
15.1 “Рухом поїздів на ділянці повинен керувати тільки один
працівник – поїзний диспетчер, який відповідає за виконання
графіка руху поїздів на ділянці, яку він обслуговує.
Накази поїзного диспетчера підлягають безумовному виконанню
працівниками, які безпосередньо пов’язані з рухом поїздів на цій
ділянці.
Забороняється давати оперативні накази з руху поїздів на
ділянці без відома поїзного диспетчера” (п. 16.1 Правил технічної
експлуатації залізниць України ( z0050-97 ).
Поїзний диспетчер зобов’язаний:
– максимально використовувати технічні засоби для
забезпечення заданих розмірів руху, прискорення просування
поїздів, скорочення часу обробки їх на станціях, більш ефективно
використовувати вагонний парк, локомотиви та пропускну
спроможність;
– контролювати роботу станцій і вживати заходів щодо
виконання завдань з формування та відправлення поїздів відповідно
до графіка руху і плану формування поїздів;
– контролювати правильність закріплення вагонів при
тимчасовому залишенні вантажних поїздів на проміжних станціях без
локомотива. Про кількість укладених гальмових башмаків поїзний
диспетчер робить відмітку в графіку виконаного руху поїздів;
– своєчасно давати вказівки з руху поїздів черговим по
станціях, а в разі необхідності і машиністам поїзних локомотивів;
– стежити за прямуванням поїздів на перегонах, своєчасним
прийманням, відправленням і пропусканням поїздів станціями,
особливо коли це відбувається при обслуговуванні локомотива одним
машиністом, порушенні нормальної роботи пристроїв СЦБ та зв’язку,
під час обгонів і схрещень пасажирських, вантажно-пасажирських,
людських, довгосоставних, великовагових, з небезпечними вантажами
класу 1 (вибуховими матеріалами) й негабаритними вантажами поїздів
з іншими поїздами, вживати заходів до виконання графіка руху,
забезпечення безпеки, недопущення порушень установленого часу
безперервної роботи локомотивних бригад;
На ділянках, обладнаних диспетчерською централізацією, а
також на малодіяльних ділянках, на станціях яких відмінені
чергування чергових по станціях, порядок руху поїздів, які
обслуговуються машиністами в одну особу, а також перелік таких
ділянок встановлюється начальником залізниці.
15.2 Поїзний диспетчер під час заступання на чергування
повинен ознайомитися з поїзним положенням, перевірити заступання
на чергування всіх чергових по станціях, повідомити їм точний час
для звірення годинників, ознайомитися з положенням на станціях,
діючими на ділянці попередженнями, залежно від обстановки дати
станціям необхідні вказівки про наступну роботу, в тому числі щодо
забезпечення безпеки руху.
На ділянках, обладнаних диспетчерською централізацією,
поїзний диспетчер під час заступання на чергування зобов’язаний
перевірити справність технічних засобів і через начальників
станцій або інших працівників, на яких покладено виконання
операцій з приймання і відправлення поїздів, ознайомитися з
положенням на станціях ділянки.
Межі диспетчерських ділянок встановлюються наказом начальника
залізниці.
15.3 На ділянках, не обладнаних пристроями для автоматичного
запису графіків виконаного руху (поїздографами), поїзний диспетчер
зобов’язаний одержувати зі станцій, розміщених на ділянці,
повідомлення про час прибуття, відправлення або проходження
кожного поїзда. Одержуючи такі повідомлення, звертати особливу
увагу на суворе дотримання станціями встановленої нумерації та
індексації поїздів, особливо з небезпечними вантажами класу 1
(вибуховими матеріалами) і негабаритними вантажами, великоваговими
і довгосоставними.
На ділянках з інтенсивним рухом, а також обладнаних
поїздографами, порядок передачі повідомлень встановлюється
начальником залізниці відповідно до п. 4.11.
15.4 Поїзний диспетчер веде графік виконаного руху, на якому
відмічає дані про рух поїздів, а також усі порушення нормальної
роботи на ділянці та їх причини.
На графіку виконаного руху або додатку до нього вказуються:
а) номери поїздів і поїзних локомотивів та одиниць
спеціального самохідного рухомого складу, прізвища машиністів та
час їх явки на роботу, маса та умовна довжина поїздів, поїзди, що
вимагають особливих умов пропускання, а також структурний
підрозділ, що є власником спеціального самохідного рухомого складу
(ПЧ, ЕЧ, ШЧ тощо). Номери поїздів, що доповнюються відповідними
буквами та індексами, відмічаються з цими буквами та індексами на
графіку виконаного руху;
б) час відправлення, прибуття і проходження поїздів по
станціях ділянок;
в) колія, по якій пропускався, приймався (відправлявся)
поїзд;
г) час збільшення (зменшення) перегінного часу ходу на
перегонах;
д) при порушенні нормальної дії пристроїв СЦБ – за яким
дозволом приймався (відправлявся) поїзд (реєстрований наказ,
колійна записка, дозвіл на бланку зеленого кольору, тощо);
ж) дані про використання локомотивів;
з) дані про поїзну і вантажну роботу станцій за встановлені
періоди доби;
к) відмітки про графікове відправлення і проходження
пасажирських, приміських і вантажних поїздів, при відхиленні від
графіка – служба (господарство), за якою віднесена затримка поїзда
та час запізнення;
л) зайняття приймально-відправних колій на проміжних станціях
окремими вагонами, господарчими поїздами або составами з вказівкою
кількості укладених гальмових башмаків або стаціонарних пристроїв
для закріплення вагонів при залишені рухомого складу на колії
більше, ніж 1 годину;
м) всі діючі попередження, в тому числі що вимагають зниження
швидкості, номера поїздів, з яких почато видачу попередження,
відмітка про видачу непередбачених попереджень;
н) дані про несправності пристроїв СЦБ, контактної мережі,
зв’язку, електропостачання, несправності колії; при усуненні
несправності – відмітка посади особи (керівника робіт) яка усунула
несправність;
о) закриття перегонів, колій та інших пристроїв, що
обслуговують рух, з вказанням номера телеграми-дозволу, посади і
прізвища керівника робіт і посадових осіб, відповідальних за
безпеку руху при виконанні робіт у “вікно”;
п) зняття напруги з контактної мережі на головних і
приймально-відправних коліях станцій ділянки та перегонів;
р) рух поїздів по неправильній колії.
На окремих ділянках для запису необхідних для поїзного
диспетчера даних, що стосуються руху поїздів і вантажної роботи,
можуть використовуватися прилади й апаратура автоматизованого
робочого місця, а також призначатися на допомогу диспетчерові
оператори або інші працівники дирекції залізничних перевезень.
15.5 Усі розпорядження з руху поїздів на ділянці поїзний
диспетчер передає черговим по станціях й іншим працівникам, які
пов’язані з рухом поїздів, наказами, що реєструються (записуються)
в необхідних випадках у журналі диспетчерських розпоряджень.
Усі переговори поїзного диспетчера по диспетчерських засобах
зв’язку та радіозв’язку мають фіксуватися системою документованої
реєстрації переговорів при виконанні поїзної і маневрової роботи.
15.6 Обов’язковій реєстрації в журналі диспетчерських
розпоряджень підлягають такі накази:
а) про відкриття і закриття перегонів або окремих колій
перегонів (у тому числі для руху рухомого складу на електротязі у
зв’язку із зняттям напруги);
б) про перехід з двоколійного руху на одноколійний і про
відновлення двоколійного руху;
в) про перехід з одних засобів сигналізації та зв’язку на
інші при русі поїздів;
г) про відправлення поїздів по неправильній колії і з
розмежуванням часом (у випадку і у порядку, передбаченому у
розділі 19);
д) про відправлення поїздів з небезпечними вантажами класу 1
(вибуховими матеріалами), негабаритними вантажами і підвищеної
довжини за формою:
“Наказ N ___ Дата _____ Час (год _____ хв _________). ДС станцій від ________ до _________. Поїзд N _______, що
відправляється зі станції _________ о ______ год _______ хв слідує
з небезпечним вантажем класу 1 ВМ (небезпечним вантажем класу 2,
негабаритним вантажем Н ________, підвищеної довжини
(довгосоставний) ________ умовних вагонів). Забезпечте безпечний
пропуск згідно з ТРА станцій. ДНЦ ___________ (прізвище)”.
Текст наказу може бути доповнений особливостями пропуску
поїзда по станціях та перегонах, що вказані в телеграмі на пропуск
цього поїзда. При прямуванні поїзда на декілька диспетчерських
ділянок, копія наказу адресується також ДНЦ сусідніх ділянок.
Порядок пропуску довгосоставних і великовагових поїздів
встановлюється наказом начальника залізниці;
ж) про приймання і відправлення пасажирських,
поштово-багажних, вантажно-пасажирських і людських поїздів на
колії та з колій, не передбачених для цих операцій
технічно-розпорядчим актом станції за формою:
“Наказ N ________ Дата ________ Час (год ________ хв ______).
ДС станції ___________. Дозволяю прийняти поїзд N _________
на ________ неспеціалізовану колію станції. Забезпечте безпечне
прямування поїзду. ДНЦ _______ (прізвище)”.
з) про призначення поїздів, не передбачених графіком, і
порядок їх прямування та про відміну поїздів. Накази про
пропускання по ділянці окремих локомотивів, спеціального
самохідного рухомого складу та господарчих поїздів можуть не
реєструватися;
к) про рух поїздів при несправності автоматичної локомотивної
сигналізації і поїзного радіозв’язку за формою:
“Наказ N _______ Дата ________ Час (год _______ хв ______).
ДС станцій від ________ до ________
Копія машиністу поїзда N _______, ДНЦ (сусідньої ділянки)
Поїзд N _______, прямує з несправною АЛС (поїзним
радіозв’язком). Забезпечте безпечний пропуск по станціях. ДНЦ
__________ (прізвище)”.
л) про введення в графік пасажирських поїздів, що
запізнюються за формою:
“Наказ N ________ Дата ___________ Час (год ______ хв ____). ДС станцій від __________ до _____________ Копія машиністу поїзда N __________, ДНЦ (сусідньої дільниці) Поїзд N _________, локомотив N _________ слідує ділянкою із
запізненням Вживіть заходів щодо скорочення запізнення поїзда,
забезпечте безперешкодний безпечний пропуск. ДНЦ __________
(прізвище)”.
м) у випадках, передбачених в пунктах 5.7.2, 5.7.10, 6.5.1,
6.5.2, 6.5.6, 11.14.2, 11.14.7, 11.14.8, 13.8. Для комісійної
перевірки можливості зміни напрямку руху за допомогою кнопок
(рукояток) допоміжного режиму до тексту наказу, передбаченого
п. 5.7.10, додається: “для комісійної перевірки”;
н) на ділянках, обладнаних ДЦ, накази про передачу станцій на
резервне (місцеве, сезонне) управління і повернення управління на
центральний пост ДЦ;
о) на приймання та здавання чергування поїзними диспетчерами;
п) про порядок видачі попереджень, які виникли не
передбачено;
р) про дозвіл на видачу попередження про короткочасну зупинку
поїзда на станції або перегоні для доставки працівників дистанції
колії, електропостачання, сигналізації та зв’язку на місце відмов
пристроїв та пошкоджень споруд і повернення назад згідно з
наданими заявками.
У журналі диспетчерських розпоряджень мають записуватися
також всі реєстровані накази, адресовані машиністам поїзних
локомотивів, а також всі накази поїзних диспетчерів сусідніх
ділянок, адресовані поїзному диспетчеру даної ділянки.
Реєстрація інших наказів, пов’язаних з рухом поїздів на
ділянці, проводиться за розсудом диспетчерів.
Для скорочення часу на запис диспетчерських наказів
диспетчерські накази за формами, передбаченими цією Інструкцією, з
дозволу начальника дирекції залізничних перевезень (начальника
залізниці) можуть реєструватися з використанням персональних
комп’ютерів з друкуванням текстів наказів, а також можуть
застосовуватися спеціальні штампи з нанесеними на них текстами
наказів, що найчастіше видаються.
У журналі диспетчерських розпоряджень реєструються також
приймання та здавання чергувань поїзним диспетчером.
Крім вищезазначеного, до журналу диспетчерських розпоряджень
повинні записуватися повідомлення (телефоном або через
радіозв’язок):
– від керівника робіт про закінчення всіх робіт на колії
перегону та можливості відкриття руху поїздів на перегоні;
– від ДСП, машиніста, посадових осіб про несправність і
відновлення дії засобів сигналізації та зв’язку, виявлення
“поштовху” колії;
– від машиніста поїзда, що зупинився на перегоні, про надання
допомоги в зв’язку з несправністю локомотива або сходу рухомого
складу;
– від посадової особи про виявлену несправність колії,
земляного полотна, штучних споруд та інших облаштувань, що
загрожують безпеці руху поїздів;
– від енергодиспетчера про усунення пошкоджень контактної
мережі, закінчення робіт на контактній мережі, про зняття (подачу)
напруги.
15.7 Реєстровані диспетчерські накази чергові по станціях або
оператори записують у журнал диспетчерських розпоряджень.
Записавши диспетчерський наказ, черговий по станції або
оператор дослівно повторює диспетчеру його зміст, називаючи своє
прізвище. Час перевірки наказу і прізвище особи, яка його
приймала, відмічаються в журналах поїзного диспетчера і станції.
Переконавшись у правильності сприйняття наказу, диспетчер
підтверджує його словом “Вірно. Виконуйте”. З цього моменту наказ
вступає в дію.
Якщо наказ поїзного диспетчера приймає і записує оператор, то
останній зобов’язаний негайно показати його черговому по станції
для ознайомлення і розпису про ознайомлення. Наказ, адресований
машиністу, передається останньому особисто поїзним диспетчером (за
наявності поїзного радіозв’язку) або через чергового по станції.
Диспетчер або черговий по станції повинен переконатися, що
переданий наказ машиніст зрозумів вірно. Прізвище машиніста і час
передачі наказу відмічаються відповідно в журналі поїзного
диспетчера або станції.
15.8 Коли диспетчерський наказ адресується декільком
станціям, передача тексту наказу для його перевірки здійснюється
одним з чергових по станції за вказівкою поїзного диспетчера, а
чергові решти станцій зобов’язані в цей час перевірити, чи
правильно записаний наказ.
15.9 Закриття одноколійного перегону, однієї або декількох
головних колій на одноколійному і багатоколійному перегонах або
станціях проводиться поїзним диспетчером на підставі:
а) розпорядження начальника дирекції залізничних перевезень
(начальника залізниці) у випадках проведення передбачених планом
ремонтно-колійних, будівельних або відновлювальних робіт, а також
ремонтних робіт на контактній мережі;
б) вимоги, отриманої від машиніста поїзда, що зупинився на
перегоні, або вимоги працівників дистанції колії, сигналізації та
зв’язку, електропостачання та ін. у разі непередбаченої
несправності на перегоні колії, споруд і пристроїв, що загрожує
безпеці руху поїздів.
Одержану вимогу поїзний диспетчер зобов’язаний записати у
журналі диспетчерських розпоряджень, вказавши час надходження та
особу, від якої вона надійшла.
Усі письмові вимоги, повідомлення, телеграми й телефонограми
мають зберігатися разом з журналом диспетчерських розпоряджень.
15.10 Наказ про закриття перегону (колії) поїзний диспетчер
дає згідно заявки керівника робіт станціям, які обмежують перегін,
і колійним постам, якщо вони є на перегоні, за однією із таких
(наприклад) форм:
“Наказ N _______ Дата ________ Час (год _____ хв _______).
Для проведення таких-то робіт ________ колія перегону
________ з _______ год ________ хв. закривається для руху, крім
господарчих поїздів, що відправляються на закритий перегін за
заявкою керівника робіт ________ (вказується посада та прізвище) ________ ДНЦ (прізвище)”.
“Наказ N _______ Дата ________ Час (год ____ хв ______) Для надання допомоги поїзду N __________, що зупинився на _______ км, ________ колія перегону ______ з ______ год ______ хв.
закривається для руху всіх поїздів, крім допоміжного локомотива,
що відправляється зі станції _______ для виведення поїзда, що
зупинився, на станцію ________”, або “для підштовхування поїзда,
що зупинився, і наступного повернення на станцію” ________ ДНЦ
(прізвище)”.
“Наказ N ________ Дата ________ Час (год ______ хв ______) Для проведення відбудовних робіт на _______ км ______ колія
перегону ________ з ______ год _________ хв. закривається для руху
всіх поїздів, крім відбудовних _________ ДНЦ (прізвище)”.
На двоколійних і багатоколійних перегонах, коли одна з колій
закрита, по колії, що залишилася для поїздів, які відправляються у
правильному напрямку, а при двосторонньому автоблокуванні – в обох
напрямках, зберігаються існуючі засоби сигналізації та зв’язку.
При необхідності відправлення поїздів по колії, що залишилася, у
неправильному напрямку (якщо немає двостороннього автоблокування)
існуючі засоби сигналізації та зв’язку по цій колії закриваються і
рух поїздів установлюється за телефонними засобами зв’язку і
передачею наказу за формою:
“Наказ N _____ Дата ______ Час _____ (год _____ хв _______).
В зв’язку з закриттям ___ колії з ______ год ______ хв.
по _________ колії перегону ______ дія автоблокування закривається
і встановлюється рух поїздів за телефонним зв’язком за правилами
одноколійного руху __________ ДНЦ (прізвище)”.
У залежності від поїзної обстановки наказ про встановлення на
колії, що залишилася, руху поїздів за телефонним зв’язком може
бути поєднаний з наказом про закриття колії.
Зазначені накази адресуються керівникам колійних або
відновлювальних робіт, та причетним машиністам локомотивів, що
затребували або надають допомогу.
15.11 Якщо одна із станцій, які обмежують перегін, що
закривається, знаходиться в розпорядженні поїзного диспетчера
сусідньої дирекції залізничних перевезень або залізниці, тоді
наказ про закриття узгоджується з цим поїзним диспетчером і
видається йому в копії.
15.12 Перед передаванням наказу про закриття перегону або
окремої колії поїзний диспетчер зобов’язаний викликати особисто
чергових по станціях, що обмежують перегін, попередити їх про
наступне закриття, перевірити присутність осіб, відповідальних за
забезпечення безпеки руху в період виконання робіт у “вікно”,
повідомити прізвище і посаду керівника робіт, намічений порядок
пропускання поїздів по колії, що залишилася, та інші необхідні
дані.
15.13 Відкриття перегону або колії проводиться поїзним
диспетчером після одержання повідомлення про усунення перешкод, що
виникли, закінчення робіт і звільнення перегону у порядку,
передбаченому у цій Інструкції.
Одержане повідомлення поїзний диспетчер зобов’язаний записати
в журнал диспетчерських розпоряджень, вказавши час його
надходження, посаду та прізвище особи, від якої воно одержане.
Письмове повідомлення або телефонограма про закінчення робіт і
можливість руху поїздів мають зберігатися разом із журналом
диспетчерських розпоряджень.
15.14 Наказ про відкриття перегону або колії поїзний
диспетчер дає станціям, що обмежують перегін, і колійним постам,
якщо такі є на перегоні, за формою:
“Наказ N _____ Дата ______ Час (год ______ хв _______).
Наказ N _______ від __________ числа відміняється. Рух
поїздів по _____ колії перегону _____ з _______ год _______ хв.
відновлюється за _________ (вказуються засоби сигналізації та
зв’язку) ___________ ДНЦ (прізвище)”.
15.15 Якщо на двоколійному перегоні, не обладнаному
пристроями для двостороннього руху за блокуванням по кожній колії
(у тому числі за показаннями локомотивного світлофора), поїзний
диспетчер у порядку регулювання відправляє поїзд по неправильній
колії, то після перевірки вільності цієї колії станціям, що
обмежують перегін, та колійним постам, якщо такі є на перегоні,
дається наказ за формою:
“Наказ N ________ Дата ______. Час (год _____ хв _____)
З ______ год _______ хв. рух __________ (парних або непарних)
поїздів по ______ колії перегону ________ припиняється. Поїзд
N _______ зі станції відправте по ________ неправильній колії за
телефонним зв’язком за правилами одноколійного руху. _______ ДНЦ
(прізвище)”.
Перед тим, як передати такий наказ про відправлення по
неправильній колії пасажирського поїзда, в журналі диспетчерських
розпоряджень має бути записаний наказ чергового по дирекції
залізничних перевезень (старшого дорожнього диспетчера служби
перевезень або дорожнього диспетчера відповідного регіону (району)
дорожнього центру управління служби перевезень за формою:
“Наказ N _______ Дата ________ Час (год ______ хв ____).
Поїзд N _______ зі станції ________ відправити по
неправильній колії ДНЦО (ДГП) ________ (підпис і прізвище)”.
У випадку пропускання по неправильній колії одного за другим
двох або більше поїздів текст наказу відповідно змінюється, при
цьому в разі наявності на перегоні колійних постів вони у випадку
необхідності можуть бути використанні для розмежування поїздів, що
попутно прямують по неправильній колії, що також вказується в
наказі поїзного диспетчера.
Одержавши наказ про пропускання поїзда по неправильній колії
чергові по станціях обмінюються під контролем диспетчера
телефонограмами за формами, передбаченими в п. 9.11.6.
Чергові колійних постів (за винятком постів примикання на
одноколійному перегоні з двоколійними вставками і передвузлових
постів) у переговорах про рух поїздів по неправильній колії участі
не беруть, але про відправлення поїзда вони повідомляються по
телефону, а час його проходження відмічають в журналі руху
поїздів.
При відправленні по неправильній колії одного за другим
декількох поїздів з розмежуванням колійними постами чергові цих
постів повідомляють на сусідні станції про проходження поїздів за
формою:
“Поїзд N ____ по неправильній колії пройшов о ___ год ___ хв.
ДСП поста”.
На двоколійних електрифікованих ділянках з одностороннім
колійним блокуванням, на яких застосовується одностороннє
огородження знімних рухомих одиниць, відправлення поїзда в порядку
регулювання по неправильній колії поїзний диспетчер зобов’язаний
попередньо узгодити з енергодиспетчером. Перелік таких ділянок
установлюється начальником залізниці.
Відправлення поїзда по неправильній колії на двоколійних
перегонах, обладнаних двостороннім блокуванням, а також
пристроями, що забезпечують рух поїздів по неправильній колії за
сигналами локомотивних світлофорів, здійснюється за усною
вказівкою поїзного диспетчера і після переключення блокування на
відповідний напрямок руху.
15.16 Перелік перегонів з наявністю переїздів, обладнаних
автоматичними пристроями тільки для поїздів, що прямують по
правильній колії, а також перегонів, де є уловлюючі тупики, із
зазначенням необхідних заходів щодо забезпечення безпеки руху при
відправленні на таких перегонах поїздів по неправильній колії,
встановлюється наказом начальника залізниці, при цьому в наказі
має бути передбачений порядок завчасного повідомлення чергових
переїздів про кожний відправлений поїзд. З наказом мають бути
ознайомлені машиністи поїзних локомотивів та інші причетні
працівники.
Машиністи поїздів, що відправляються в порядку регулювання по
неправильній колії, зобов’язані забезпечити проходження обладнаних
односторонніми автоматичними пристроями переїздів, які
обслуговуються черговим працівником, – зі швидкістю, не більшою
40 км/год, а тих, що не обслуговуються черговим працівником, – не
більшою 25 км/год.
Після проходження через переїзд ведучого локомотива машиніст
має право підвищити швидкість руху, до встановленої для даного
перегону.
15.17 Після одержання зі станції поїзної телефонограми
(повідомлення) про прибуття поїзда по неправильній колії поїзний
диспетчер відновлює на перегоні нормальний рух передачею наказу за
формою:
“Наказ N ______ Дата ______ Час (год _____ хв ________).
Наказ N ______ від ________ числа відміняється. Рух поїздів
по ______ колії перегону ______ з _____ год _____ хв. по _____
колії перегону ______ відновлюється за _______ (вказуються засоби
сигналізації та зв’язку. ДНЦ ______________ (прізвище)”.
15.18 У випадках необхідності відправлення зі станції поїзда
із зупинкою на перегоні, не передбаченою графіком руху (для
посадки і висадки людей, навантаження та вивантаження), з
наступним прибуттям на сусідню станцію або поверненням на станцію
відправлення поїзний диспетчер відповідно до поїзної обстановки
дає дозвіл станціям, що обмежують перегін, вказуючи час
відправлення поїзда і тривалість зайняття ним перегону.
Машиністам локомотивів, а також працівникам, які керують
посадкою і висадкою людей, навантаженням та вивантаженням
вантажів, при відправленні таких поїздів видаються відповідні
попередження. Після зупинки на перегоні машиністи цих поїздів
відновлюють рух за сигналами вказаних працівників.
Відправлення господарчих поїздів, спеціального самохідного
рухомого складу на закриті перегони (колії) здійснюється у
порядку, передбаченому у розділі 11.
15.19 Одержавши повідомлення про несправності засобів
сигналізації та зв’язку, колії чи електропостачання під час руху
поїздів на тому або іншому перегоні (колії), поїзний диспетчер
записує його в журнал диспетчерських розпоряджень і, перевіривши
через чергових по станціях вільність перегону (колії), дає наказ
про встановлення руху за телефонними засобами зв’язку за формою:
“Наказ N _____ Дата _______ Час (год ______ хв _______).
У зв’язку з несправністю автоблокування з _____ год ____ хв
по (парній або непарній) колії перегону (або на ________ перегоні)
дія автоблокування припиняється. Встановлюється рух поїздів за
телефонними засобами зв’язку за правилами ________ (двоколійного
або одноколійного) руху ________ ДНЦ (прізвище)”.
15.20 За наявності на перегонах колійних постів наказ
поїзного диспетчера про перехід з одного виду зв’язку на інший
передається також черговим постів, при цьому залежно від
обстановки перехід на інший вид зв’язку може проводитися на всьому
міжстанційному перегоні або окремо на кожному вільному
міжпостовому перегоні.
15.21 Після одержання повідомлення про відновлення дії
засобів сигналізації та зв’язку поїзний диспетчер записує його в
журнал диспетчерських розпоряджень і, перевіривши через чергових
по станціях вільність перегону (колії), дає станціям, що обмежують
перегін, наказ за формою:
“Наказ N ______ Дата ______ Час (год _______ хв _____).
У зв’язку з відновленням дії ________ з ____ год ______ хв на
перегоні ______ (по _______ колії перегону) відновлюється рух
поїздів за сигналами (вказуються засоби сигналізації та зв’язку).
______ ДНЦ (прізвище)”.
Із вказаного часу станції переходять на той засіб зв’язку,
який буде передбачений у наказі поїзного диспетчера.
На двоколійних перегонах, обладнаних автоблокуванням для руху
в одному напрямку, наказ про відновлення дії автоблокування може
бути переданий до звільнення перегону від поїздів, відправлених по
правильній колії.
15.22 Відкриття чи закриття роздільних пунктів або допоміжних
постів, що працюють не цілодобово, проводиться у порядку,
затвердженому начальником залізниці, і оформлюється наказом
поїзного диспетчера, який передається станціям, що обмежують
перегін, за формою:
“Наказ N _______ Дата ______ Час (год ______ хв ____)
“Дія поста ______ км з ______ год ______ хв. відкрита
(закрита) _______ ДНЦ (прізвище)”.
15.23 На ділянках з електричною тягою поїзний диспетчер
повинен працювати у взаємодії з енергодиспетчером і вживати
заходів щодо забезпечення нормальної роботи пристроїв
електропостачання.
При пошкодженні контактної мережі, відключенні тягових
підстанцій або зниженні їх потужності разом з енергодиспетчером
встановлювати найбільш раціональний порядок пропускання поїздів на
ділянках.
У період ожеледі та налипання мокрого снігу за заявками
енергодиспетчера надавати вікна для плавки в контактній мережі
ожеледиці струмом високої напруги.
15.24 При несправності поїзного диспетчерського зв’язку рух
поїздів проводиться без участі поїзного диспетчера. Зв’язок щодо
руху поїздів здійснюється безпосередньо між черговими по станціях.
При несправності поїзного диспетчерського зв’язку поїзний
диспетчер і чергові по станціях роблять відповідні записи в
журналі диспетчерських розпоряджень.
Про відновлення дії поїзного диспетчерського зв’язку поїзний
диспетчер повідомляє всі станції циркулярним наказом.
15.25 Порядок роботи поїзних диспетчерів на малодіяльних
ділянках, де штат працівників служби перевезень на станціях не
передбачений, встановлюється начальником залізниці.
16. МАНЕВРОВА РОБОТА НА СТАНЦІЯХ
16.1 Загальні положення
16.1.1 Маневрова робота має виконуватися відповідно до
технологічного процесу роботи станції за планом, що передбачає:
– своєчасне формування і відправлення поїздів;
– своєчасну подачу вагонів під вантажні операції та забирання
їх після закінчення вантажних операцій;
– найменші затрати часу на переробку вагонів;
– раціональне використання всіх маневрових засобів і
технічних пристроїв;
– безперебійне приймання поїздів на станцію;
– безпеку руху, безпеку працівників, пов’язаних з маневрами,
і схоронність рухомого складу.
16.1.2 На станціях, у залежності від колійного розвитку,
характеру і обсягу маневрової роботи, колії поділяються на
маневрові райони. Межі маневрових районів і характер роботи у
кожному з них установлюються у технічно-розпорядчому акті станції.
У кожному маневровому районі працює, як правило, один
маневровий локомотив. При необхідності роботи в окремих районах
двох і більше маневрових локомотивів, порядок їх роботи, що
забезпечує безпеку руху, вказується в технічно-розпорядчому акті
станції.
Локомотиви, що видаються на маневрову роботу, мають бути
справними, мати справно діючі радіостанції, встановлені сигнали та
інвентар.
16.1.3 Переведення нецентралізованих стрілок під час
маневрових переміщень проводиться черговими стрілочного поста за
розпорядженням особи, яка керує маневрами. Під час маневрових
переміщень на станціях з електричною централізацією переведення
стрілок здійснюється черговим по станції або оператором поста
централізації. У випадку передачі стрілок з центрального на
місцеве управління, а також під час виконання маневрів на
нецентралізованих стрілках, що не обслуговуються черговим
стрілочного поста, допускається переведення стрілок працівниками
складацьких або локомотивних бригад, черговими парків, черговими
по станціях, начальником станції, прийомоздавальниками вантажу та
багажу, працівниками локомотивного, вагонного депо та іншими
працівниками.
Перелік станцій, на яких переведення стрілок під час маневрів
дозволяється вказаними працівниками, номери стрілок і порядок їх
переведення встановлюються начальником дирекції залізничних
перевезень (начальником залізниці) та вказуються у
технічно-розпорядчому акті станції.
Перед переведенням централізованої стрілки працівник, що її
обслуговує, повинен переконатися (особисто або з доповіді іншого
працівника) в тому, що вона не зайнята рухомим складом, а також у
наявності проходів по суміжних коліях. При електричній
централізації вільність стрілочного переводу від рухомого складу
встановлюється за показаннями контрольних приладів на апараті
управління. При несправності або тимчасовому включенні цих
приладів або переведенні стрілок з маневрових колонок порядок
перевірки вільності стрілочного переводу від рухомого складу
встановлюється у технічно-розпорядчому акті станції.
Нецентралізовані стрілки (крім розміщених на сортувальних
коліях, коліях, де маневрова робота постійно здійснюється
серійними поштовхами, і стрілок, обладнаних шарнірно-колінчастими
замикачами), мають під час маневрів замикатися на закладки.
16.1.4 “Основним засобом передачі вказівок у маневровій
роботі має бути радіозв’язок, а в необхідних випадках – пристрої
двостороннього паркового зв’язку.
Подання сигналів у маневровій роботі дозволяється ручними
сигнальними приладами” (п. 15.14 Правил технічної експлуатації
залізниць України ( z0050-97 ).
Складач поїздів повинен мати справну радіостанцію, яку носить
з собою, та ручні сигнальні прилади: сигнальний свисток, жовтий
прапорець, а у темний час доби – сигнальний ліхтар. Пристрої
радіозв’язку і двостороннього паркового зв’язку, що є на станціях,
мають використовуватись для організації маневрової роботи та
забезпечення безпеки руху.
Вказівки та повідомлення, що передаються через радіозв’язок і
двосторонній парковий зв’язок, мають бути короткими та чіткими.
Той, хто дав вказівку, зобов’язаний переконатися, що вона
правильно сприйнята машиністом маневрового локомотива та іншими
працівниками (коротке повторення вказівки, передача у відповідь
відповідного звукового сигналу тощо).
Для найбільш типових вказівок і повідомлень про маневрову
роботу, що передаються через радіозв’язок і двосторонній парковий
зв’язок, у разі необхідності встановлюється примірний регламент
ведення переговорів, наведений у Додатку 14.
Конкретне призначення пристроїв радіозв’язку і двостороннього
паркового зв’язку та порядок користування ними у кожному
маневровому районі з визначенням працівників, яким надано право
користуватися цими пристроями, визначається в
технічно-розпорядчому акті станції.
Порядок експлуатації радіозв’язку і двостороннього паркового
зв’язку на станціях встановлюється Державною адміністрацією
залізничного транспорту України.
16.1.5 Черговий по станції повинен готувати маневрові
маршрути відповідно до плану маневрової роботи.
Маневровий маршрут без зміни напрямку руху готується, як
правило, на весь шлях прямування маневрового состава. У разі
неможливості приготування такого маршруту черговий по станції
зобов’язаний попередити машиніста (керівника маневрів) про те, на
яку колію або до якого світлофора приготовано частину маршруту.
Проїзд маневрового світлофора з забороняючим показанням або
погаслим вогнем при готовому маршруті дозволяється за вказівкою
чергового по станції (поста), що передається ним машиністові
маневрового локомотива особисто, через радіозв’язок, двосторонній
парковий зв’язок або через керівника маневрів.
16.1.6 Порядок і умови забезпечення безпеки руху при
перестановці составів з парку в парк по з’єднувальних коліях або
через витяжні колії, встановлюється у технічно-розпорядчому акті
станції, при цьому особлива увага має бути звернена на
забезпечення безпеки під час руху маневрових составів вагонами
вперед.
В окремих випадках у залежності від місцевих умов (при
послідовному розташуванні парків, обладнанні маневрових
локомотивів пристроями для відчеплення їх від вагона з кабіни
машиніста тощо) перестановка составів з парку в парк може
проводитися без супроводження працівниками складацької бригади.
16.1.7 Вагони з вантажами окремих категорій, що вимагають
особливої обережності у відповідності з Правилами перевезень
вантажів залізничним транспортом, а також Правил перевезень
небезпечних вантажів та небезпечних вантажів класу 1 (вибухові
матеріали) ( n0001697-96 ), під час проведення маневрів повинні
мати прикриття від паровоза, що працює на твердому паливі, із
вагонів з безпечними вантажами або порожніх вагонів.
Норми прикриття у поїздах і під час маневрів вказуються у
перевізних документах нанесенням спеціального штемпеля, де цифрами
позначається мінімальне число вагонів прикриття, наприклад,
3/0-0-3-1, де:
– перша цифра – число вагонів прикриття від ведучого
локомотива в поїздах (чисельник – від паровоза на твердому паливі,
знаменник – від електровоза, тепловоза чи паровоза на нафтовому
паливі);
– друга цифра – від підштовхуючого локомотива в поїздах;
– третя цифра – від вагонів з людьми в поїздах;
– четверта цифра – від паровоза на твердому паливі під час
маневрів;
– знак “0” (нуль) означає, що прикриття не потрібне.
16.1.8 Маневрові переміщення на ремонтних коліях вагонних і
локомотивних депо мають проводитися під наглядом і за особистими
вказівками відповідального працівника відповідної служби.
16.1.9 На коліях, де є вагони, з якими проводяться технічні
або вантажні операції, маневри поштовхами не допускаються.
За несприятливих погодних умов (сильний вітер, туман,
заметіль), а також на неосвітлених коліях маневрова робота має
проводитися з особливою пильністю, а в необхідних випадках – із
зниженою швидкістю.
16.1.10 Робота господарчих поїздів і спеціального самохідного
рухомого складу на коліях станції проводиться під керівництвом
відповідального працівника відповідної служби (колії, сигналізації
та зв’язку тощо) або виконуючого обов’язки складача поїздів.
Переміщення вказаних поїздів і машин з однієї колії на іншу
або в іншій район станції проводиться тільки з дозволу особи, яка
розпоряджається маневрами, або чергового по станції.
У необхідних випадках для керівництва переміщеннями таких
поїздів і колійних машин за вказівкою начальника станції можуть
призначатися відповідні працівники станції.
16.1.11 Роз’єднання і з’єднання гальмових рукавів на станціях
проводиться працівниками пунктів технічного обслуговування вагонів
або іншими працівниками, встановленими, в залежності від місцевих
умов, технологічним процесом або технічно-розпорядчим актом
станції.
При виконані маневрів роз’єднання або з’єднання гальмових
рукавів проводиться складацькими бригадами.
Роз’єднання і з’єднання гальмових рукавів при відчепленні від
состава і причепленні до состава поїзного локомотива проводить
локомотивна бригада, а при обслуговуванні локомотива одним
машиністом виконання цих операцій виконується оглядачем вагонів.
При причепленні пасажирських вагонів до транзитного
пасажирського поїзда з’єднання гальмових рукавів проводиться
оглядачем вагонів.
16.1.12 Пересувати окремі вагони вручну допускається у
виняткових випадках і тільки на горизонтальних коліях.
На головних, приймально-відправних і сортувальних коліях
станції пересування вагонів вручну забороняється.
Пересувати вагони вручну можна тільки під безпосереднім
керівництвом відповідальної особи, виділеної начальником
відповідного лінійного підрозділу, і в кількості не більше одного
навантаженого або двох порожніх вагонів.
У випадку пересування вагонів вручну не допускається:
– пересувати їх зі швидкістю більше 3 км/год, причому вагони
мають бути обов’язково зчеплені;
– викочувати їх за граничний стовпчик у напрямку головних і
приймально-відправних колій;
– починати пересування, не маючи гальмових башмаків;
– підкладати для гальмування під колеса шпали, каміння, ломи
та інші предмети.
Пересування вручну вагонів, зайнятих людьми та небезпечними
вантажами, забороняється.
Порядок пересування вагонів кабестанами, електрошпилями та
іншими механічними засобами у залежності від місцевих умов
установлюється спеціальними інструкціями, що затверджуються
начальником залізниці.
16.2 Керівництво маневровою роботою
16.2.1 “Маневри на станційних коліях мають здійснюватися за
розпорядженням тільки одного з працівників – чергового по станції,
маневрового диспетчера, чергового сортувальної гірки або парку, а
на ділянках, що обладнані диспетчерською централізацією, –
поїзного диспетчера. Розподіл обов’язків з розпорядження маневрами
визначається в технічно-розпорядчому акті станції” (п. 15.13
Правил технічної експлуатації залізниць України ( z0050-97 ).
Рухом локомотива, що виконує маневри, повинен керувати один
працівник – керівник маневрів – складач поїздів, відповідальний за
правильне їх виконання.
На сортувальних гірках рухом маневрових локомотивів може
керувати черговий гірки.
На проміжних станціях маневрова робота може проводитися під
керівництвом складача поїздів. Маневровими переміщеннями
локомотива (спеціального самохідного рухомого складу), що не
обслуговується складацькою бригадою, керує працівник, який має
право розпоряджатися проведенням маневрів у даному районі, або за
його вказівкою сигналіст (черговий стрілочного поста). До
керівництва маневровими переміщеннями за цих умов можуть
залучатися також начальники станції, їх заступники або інші
працівники у порядку, встановленому начальником залізниці.
16.2.2 Маневрова робота виконується складачем поїздів або
складацькою бригадою (складачем поїздів і його помічником). У
залежності від місцевих умов призначення для проведення маневрів
складацької бригади або одного складача встановлюється начальником
залізниці.
Розстановка працівників, зайнятих на маневровій роботі,
проводиться керівником маневрів.
Обслуговування одним машиністом маневрового локомотива може
проводитися з дозволу начальника залізниці у залежності від типу
локомотива та місцевих умов.
16.2.3 Складач поїздів повинен одержувати завдання на
маневрову роботу тільки від однієї особи, яка розпоряджається
маневрами.
Завдання на маневрову роботу має бути видане чітко та ясно і
доведене керівником маневрів до кожного причетного працівника.
Якщо у процесі проведення маневрів виникає необхідність
змінити намічений план роботи, то з характером цих змін мають бути
завчасно ознайомлені всі працівники, які беруть участь у маневрах.
16.2.4 Переміщення маневрового локомотива (з вагонами або без
вагонів) з одного маневрового району в інший, із одного парку в
інший, із однієї станційної колії на іншу допускається тільки з
дозволу чергового по станції (чергового гірки) або маневрового
диспетчера після попереднього узгодження з відповідним черговим
поста (парку), в район якого передбачається переміщення, або зі
складачем поїздів, який працює в цьому районі.
16.3 Обов’язки працівників при проведенні маневрів
16.3.1 “Керівник маневрів зобов’язаний:
– довести план маневрової роботи до локомотивної бригади;
– точно та своєчасно виконувати завдання щодо виконання
маневрової роботи;
– забезпечувати правильне розташування та узгодженість дій
усіх працівників, які беруть участь у виконанні маневрів, на
основі ознайомлення їх з планом та способами виконання майбутньої
маневрової роботи;
– формувати поїзди в точній відповідності з вимогами цих
Правил і відповідних інструкцій та вказівок Державної
адміністрації залізничного транспорту України;
– організувати маневрову роботу так, щоб були забезпеченні
безпека руху, особиста безпека працівників, які зайнятті на
маневрах, збереження рухомого складу та вантажу. Маневри з
вагонами, що зайняті людьми, негабаритними та небезпечними
вантажами класу 1 (вибуховими матеріалами), виконувати з особливою
обережністю” (з п. 15.23 Правил технічної експлуатації залізниць
України ( z0050-97 ).
При заступанні на чергування складач поїздів повинен
ознайомитися з наявністю та розташуванням рухомого складу на
коліях свого району, перевірити надійність його закріплення,
переконатися в наявності встановлених для району засобів
закріплення. Про результати перевірки доповісти черговому по
станції (черговому по парку, маневровому диспетчеру, черговому по
гірці).
16.3.2 Перед початком маневрової роботи керівник маневрів
зобов’язаний:
а) переконатися, що всі працівники, які беруть участь в
маневрах, у тому числі й локомотивна бригада у повному складі,
знаходяться на своїх місцях;
б) ознайомити машиніста і працівників станції, які беруть
участь у маневрах, з планом майбутніх маневрів і порядком його
виконання;
в) перевірити, чи немає перешкод для пересування вагонів
(гальмових башмаків під колесами тощо).
16.3.3 Завдання черговому стрілочного поста або оператору
поста централізації про готування маневрового маршруту на ту чи
іншу колію, керівник маневрів може передавати особисто, через
радіозв’язок, двосторонній парковий зв’язок, свистками локомотива,
ручним свистком або іншими засобами залежно від технічної
оснащеності станції у порядку, встановленому у
технічно-розпорядчому акті станції.
16.3.4 У процесі роботи керівник маневрів зобов’язаний:
а) чітко та своєчасно подавати сигнали і передавати вказівки,
що стосуються маневрових переміщень;
б) стежити за своєчасною і правильною підготовкою стрілок для
маневрових переміщень, своєчасною і правильною подачею сигналів
операторами постів централізації, черговими стрілочних постів і
машиністом локомотива;
в) знаходитися в такому місці, звідки забезпечується найкраща
видимість сигналів, состава який маневрує, та маршруту його
переміщення; у випадку відсутності радіозв’язку з машиністом
локомотива (через несправність або якщо локомотив не обладнаний
маневровим радіозв’язком) знаходитися в такому місці, звідки
забезпечується видимість машиністом або його помічником ручних
сигналів, що ним подаються;
г) під час руху по станційних коліях вагонами вперед
знаходитися, як правило, на першій за рухом спеціальній підніжці
(перехідній площадці, тамбурі), а в разі неможливості – йти по
міжколійю або узбіччю колії попереду вагонів, що осаджуються,
стежити за показаннями маневрових світлофорів, сигналами, що
подаються, положенням стрілок у маршруті, відсутністю перешкод і
людей на колії; в разі необхідності – вживати заходів до зупинки
маневрового состава. У необхідних випадках при відсутності
радіозв’язку залучати для передачі сигналів операторів постів
централізації, чергових стрілочних постів та інших працівників
станції;
д) під час проведення маневрів з великими составами на кривих
ділянках колії або в умовах поганої видимості (туман, заметіль,
снігопад, тощо) вживати додаткових заходів щодо забезпечення
безпеки: частіше передавати сигнали та вказівки через радіозв’язок
або двосторонній парковий зв’язок;
е) не допускати пропускання рухомого складу по розрізаній
стрілці до її огляду і ремонту;
ж) перед тим, як під’їхати до состава, переконатися у
відсутності сигналів огородження;
з) не допускати залишення вагонів без закріплення або із
закріпленням менше встановленої в технічно-розпорядчому акті
станції норми незалежно від передбачуваного часу стоянки цих
вагонів;
і) не допускати переміщень маневрових составів (з локомотивом
попереду чи вагонами уперед), не переконавшись в тому, що всі
вагони зчеплені між собою та з локомотивом;
к) під час маневрів поштовхами своєчасно вживати заходи, що
виключають можливість руху відчепів у зворотному напрямку або
виходу вагонів за граничний стовпчик у протилежному кінці колії;
л) якщо під час маневрів поштовхами або при насуванні
составів на гірку розчіплювальні важелі за умовами роботи
встановлюються у положення “на буфер”, то після відокремлення
відчепа від состава негайно встановлювати важелі в нормальне
положення;
м) при заїзді маневрового локомотива (одиночного або з
вагонами) на ту або іншу зайняту вагонами колію для відчеплення
або причеплення інших вагонів, а також при стисненні вагонів, що
стоять, для розчеплення не допускати виконання цих операцій, не
переконавшись у надійному закріпленні вагонів з протилежного від
маневрового локомотива боку;
н) якщо до групи вагонів, що стоїть на тій або іншій колії, в
тому числі й закріплених за встановленою нормою, додатково
причіплюються вагони, перевіряти, чи не порушилась в результаті
цього правильність встановлення раніше укладених башмаків, а також
чи достатньо цих башмаків на збільшену кількість вагонів;
о) перед пересуванням маневрового состава в місцях
навантаження та вивантаження вантажів переконатися у відсутності
перешкод для руху;
п) маневри з вагонами, навантаження й вивантаження яких
закінчені, проводити тільки після узгодження з працівником, який
розпоряджається вантажно-розвантажувальними операціями;
р) при виконанні маневрової роботи працівниками складацьких
бригад забороняється знаходитись на спеціальній підніжці вагона
біля високих платформ, в негабаритних, небезпечних місцях, перелік
яких встановлюється інструкцією з охорони праці.
16.3.5 Керівник маневрів повинен так організувати роботу, щоб
не допустити виходу рухомого складу за граничні стовпчики
(ізолюючі стики або світлофори) протилежного кінця колій.
Порядок узгодження дій керівника маневрів з працівниками
протилежного кінця парку (колій), що забезпечує виконання вказаної
вимоги, встановлюється в технічно-розпорядчому акті станції.
16.3.6 Черговий по станції, маневровий диспетчер або чергові
гірки при необхідності проведення маневрів з вагонами, зайнятими
людьми або завантаженими небезпечними вантажами класу 1
(вибуховими матеріалами), а також небезпечними вантажами інших
класів, що мають в перевізних документах штемпелі: “З гірки не
спускати” та “Спускати з гірки обережно”, зобов’язаний довести це
до відома складача поїздів, а останній – свого помічника та
машиніста маневрового локомотива.
16.3.7 Під час проведення маневрів у місцях роботи ремонтних
бригад (колійних, СЦБ), з пересіченням переїздів, біля
пасажирських платформ, на коліях вантажних складів, вантажних
районів, складів палива, вагонних і локомотивних депо, на
території заводів, майстерень тощо складацькі та локомотивні
бригади повинні виявляти особливу пильність, своєчасно подавати
звукові сигнали при наближенні состава до людей, які знаходяться
біля колії або на платформах, а також попереджати про рух состава
людей, які працюють на завантажені, розвантаженні, ремонті колії,
вагонів тощо.
16.3.8 Локомотивна бригада при виконанні маневрів
зобов’язана:
– точно та вчасно виконувати завдання на маневрову роботу;
– уважно стежити за сигналами, що подаються, точно та вчасно
виконувати сигнали та вказівки про переміщення;
– уважно стежити за людьми, які знаходяться на коліях,
положенням стрілок та розміщенням рухомого складу;
– забезпечувати безпеку виконання маневрів та збереження
рухомого складу;
– забезпечувати у маневровому составі надійне і правильне
з’єднання локомотива з першим вагоном.
“Забороняється машиністу локомотива, спеціального самохідного
рухомого складу, які виконують маневри, приводити в рух локомотив
або спеціальний самохідний рухомий склад без отримання вказівки
керівника маневрів особисто, через радіозв’язок, пристрої
двостороннього паркового зв’язку або сигналу, що подається ручними
сигнальними приладами. Крім вказівки або сигналу керівника
маневрів, до виїзду на стрілки централізованих маневрових
маршрутів машиніст повинен переконатися в наявності показання
маневрового світлофора, що дозволяє рух, а на нецентралізовані
стрілки – одержати від чергового стрілочного поста сигнал або
повідомлення (особисто, через радіозв’язок, пристрої
двостороннього паркового зв’язку) про готовність стрілок до
маневрових переміщень. За відсутності маневрових світлофорів перед
виїздом на централізовані стрілки машиніст повинен отримати
повідомлення про готовність стрілок для маневрових переміщень від
чергового по станції (особисто, через радіозв’язок, пристрої
двостороннього паркового зв’язку або передане через керівника
маневрів).
На станціях з електричною централізацією стрілок і сигналів у
випадках передачі стрілок з центрального на місцеве управління
виїзд на стрілки дозволяється за вказівкою або сигналом
працівника, на якого покладено переведення цих стрілок” (з
п. 15.15 Правил технічної експлуатації залізниць України
( z0050-97 ).
“Локомотивні бригади, які працюють зі збірними, вивізними та
передавальними поїздами, а також виділені для проведення
маневрової роботи, складацькі бригади повинні знати порядок
маневрової роботи на станції, що зазначений в
технічно-розпорядчому акті станції. Порядок ознайомлення
локомотивних та складацьких бригад з умовами маневрової роботи,
зазначеними у технічно-розпорядчому акті станції, визначається
начальником дирекції залізничних перевезень (начальником
залізниці)” (п. 15.25 Правил технічної експлуатації залізниць
України ( z0050-97 ).
Для ознайомлення з ТРА працівників локомотивних депо
начальнику служби локомотивного господарства надається копія ТРА
(позакласних і I класу – начальником станції, а станцій
II-V класу – начальником відділу перевезень дирекції).
Перевірка знань локомотивних бригад вимог
технічно-розпорядчих актів покладається на начальника депо. За
його підписом начальнику станції надається список машиністів, які
мають право на виконання маневрової роботи на станції. Оригінал
списку повинен знаходитись у начальника станції, а копія – у
чергового по станції.
Перевірка знань складачів поїздів, які працюють зі збірними,
вивізними і передатними поїздами, а також виділеними для
проведення маневрової роботи на станціях дільниці, вимог
технічно-розпорядчих актів покладається на відділи перевезень.
Перевірка знань здійснюється у комісіях, встановлених наказом
Міністерства транспорту та зв’язку України.
Перевірка знань помічників машиніста, які виконують обов’язки
складача поїздів за сумісництвом, вимог технічно-розпорядчих
актів, технологічних процесів роботи станцій, покладається на
начальника депо. Перевірка знань здійснюється у комісіях,
встановлених наказом Міністерства транспорту та зв’язку.
Машиністу локомотива, що виконує маневри, не дозволяється
приводити у рух локомотив для виїзду з колій, на яких залишаються
вагони, без отримання повідомлення від керівника маневрів про
закріплення вагонів, яке передається через радіозв’язок,
двосторонній парковий зв’язок, через іншого працівника, який
приймає участь в маневрах, або особисто з виконанням положень,
встановлених в п. 16.4.12.
Начальнику депо забороняється направляти на станцію для
виконання маневрової роботи локомотивні бригади, не ознайомлені з
ТРА.
Управління локомотивом під час маневрів здійснюється
машиністом. Машиніст може довіряти управління локомотивом
помічникові машиніста або дублерові лише під своїм контролем.
16.3.9 Під час руху вагонами вперед керівник маневрів повинен
подавати сигнал про початок руху з наступним виїздом на стрілки
лише переконавшись в тому, що маневровий світлофор знаходиться у
відкритому положенні або після одержання сигналу (повідомлення)
від чергового стрілочного поста, ДСП, оператора поста
централізації про готовність стрілок для маневрового переміщення.
16.3.10 Машиніст одиночного локомотива під час прямування по
станційних коліях керується сигналами або повідомленням чергових
по станціях, операторів постів централізації, чергових стрілочних
постів, що передаються безпосередньо машиністу локомотива, або
показаннями маневрових світлофорів.
Машиніст маневрового одиночного локомотива, крім того, перед
приведенням локомотива в рух повинен погодити дії з керівником
маневрів.
16.3.11 Сигнали, що подаються, а також вказівки, одержані
через радіозв’язок, або пристрої двостороннього паркового зв’язку
машиніст зобов’язаний підтверджувати свистком локомотива або
коротким повторенням переданої вказівки.
Якщо машиніст не впевнений у правильності сприйняття сигналу
чи вказівки або не знає плану маневрової роботи, він повинен
зупинитися і з’ясувати обстановку.
16.3.12 Забороняється давати сигнали та вказівки про
прямування локомотивів і маневрових составів по колії, з якої
відправляється пасажирський поїзд (услід за поїздом), до повного
звільнення ним цієї колії. Машиністам локомотивів, які стоять на
колії, зайнятій пасажирським поїздом, забороняється рухатися вслід
за пасажирським поїздом, що відправився, аж до одержання
повідомлення про повне звільнення колії.
16.3.13 Чергові стрілочних постів, оператори постів
централізації під час проведення маневрів зобов’язані:
а) правильно і своєчасно переводити стрілки за маршрутом,
вказаним керівником маневрів;
б) після переведення стрілки черговий стрілочного поста
повинен замкнути її на закладку (крім випадків, передбачених у
п. 16.1.3) і переконатися, що гостряк щільно прилягає до рамної
рейки;
в) перед подачею сигналу або передачею повідомлення про
переміщення маневрового состава перевіряти правильність положення
стрілок у маневровому маршруті;
г) чітко і своєчасно передавати машиністу та складачу поїздів
сигнал і повідомлення;
д) уважно стежити за переміщеннями маневрового состава,
вказівками і сигналами, що передаються, своєчасно виконувати
вимоги цих вказівок і сигналів.
16.4 Закріплення вагонів
16.4.1 “Рухомий склад на станційних коліях має розміщуватися
в межах, що позначені граничними стовпчиками.
Состави поїздів, що стоять на станційних коліях без
локомотива, локомотиви та моторвагонний рухомий склад у неробочому
стані, а також вагони і спеціальний самохідний рухомий склад мають
бути надійно закріплені від виходу гальмовими башмаками, ручними
гальмами або іншими засобами закріплення, що визначаються
Державною адміністрацією залізничного транспорту України.
У вагонів, що стоять на станції й не зайняті під вантажними
операціями, а також не знаходяться під очищенням, дезинфекцією та
в ремонті, двері мають бути замкнені” (п. 15.21 Правил технічної
експлуатації залізниць України ( z0050-97 ).
Закріплення вагонів на станційних коліях має проводитися
відповідно до норм і правил, наведених у додатку 2.
Порядок закріплення вагонів і составів залежно від місцевих
умов вказується в технічно-розпорядчому акті станції, де має бути
встановлено, як повинні закріплюватися на кожній колії вагони і
состави поїздів, хто повинен виконувати ці операції, а також
вилучати засоби закріплення з-під вагонів або відпускати ручні
гальма та кому доповідати про виконання вказаних операцій.
16.4.2 Состави поїздів, групи або окремі вагони, що
залишаються на станційних коліях, в усіх випадках мають
закріплюватися гальмовими башмаками до відчеплення локомотива за
нормами, передбаченими у технічно-розпорядчому акті станції. На
коліях з ухилами, що не перевищують 2,5 проміле, дозволяється під
час зміни локомотивів пасажирських поїздів використовувати для
закріплення состава автогальма поїзда протягом не більше
15 хвилин. У випадку неможливості зміни локомотивів протягом
вказаного часу состав має бути закріплений гальмовими башмаками за
встановленою нормою.
16.4.3 Машиністам локомотивів поїздів, що прибувають на
станцію, забороняється відчіплювати локомотив від состава, не
одержавши повідомлення про його закріплення. Таке повідомлення
передається машиністу у порядку, визначеному у
технічно-розпорядчому акті станції. Перед відчепленням локомотива
від поїзда машиніст в усіх випадках зобов’язаний загальмувати
состав автоматичними гальмами.
16.4.4 Вагони, що прибули на станцію для тривалої стоянки
(більше 24 год) (наприклад, у резерві, в очікуванні подачі на ВРЗ
тощо), мають бути поставлені на колії з ухилом, що не перевищує
2,5 проміле, ізольовані від маршрутів прямування поїздів.
Закріплення таких вагонів має виконуватися з накатом вагонних
коліс на гальмові башмаки. Правильність і надійність закріплення
повинні перевірятися начальником станції, його заступником або
черговим по станції.
16.4.5 При тимчасовому залишенні вантажних поїздів на
проміжних станціях без локомотива або з локомотивом, який
приведений у неробочий стан (залишений без локомотивної бригади),
їх закріплення здійснюється за нормами, передбаченими у
технічно-розпорядчому акті станції для відповідної колії з накатом
вагонних коліс на гальмові башмаки. Правильність і надійність
закріплення составів таких поїздів повинні перевірятися
начальником станції або його заступником, які за вказівкою
поїзного диспетчера завчасно викликаються на станцію і доповідають
йому про проведену перевірку правильності закріплення. При
неможливості виклику вказаних керівників правильність і надійність
закріплення перевіряється особисто черговим по станції, який
доповідає про це поїзному диспетчеру.
16.4.6 Не допускається залишення без локомотива составів
поїздів на проміжних станціях або окремих їх станційних коліях з
ухилом, що перевищує 2,5 проміле.
Перелік таких станцій і станційних колій встановлюється
наказом начальником залізниці.
На сортувальних, дільничних і вантажних станціях, де за
технологією роботи неможливо переробляти вагонопотоки без
відчеплення локомотиву, на коліях не обладнаних пристроями, що
попереджують вихід вагонів на маршрути приймання і відправлення
поїздів на прилеглий перегін, состави закріплюються за нормами,
розрахованими за формулою (2) Додатку 2.
На коліях, обладнаних запобіжними пристроями, закріплення
здійснюється за нормами додатку 2 в залежності від роду составів.
16.4.7 “Маневри на станційних коліях, розташованих на ухилах,
де створюється небезпека виходу рухомого складу на перегін,
виконується з постановкою локомотива з боку ухилу з ввімкненням і
випробуванням автогальм вагонів. За неможливості постановки
локомотива з боку ухилу маневри на таких коліях мають виконуватися
шляхом осаджування, автогальма вагонів мають бути включені та
випробувані.
Порядок виконання маневрів, який забезпечує безпеку руху на
станціях, що мають такі колії, встановлюється цією Інструкцією і
зазначається в технічно-розпорядчому акті станції” (п. 15.18
Правил технічної експлуатації залізниць України ( z0050-97 ).
Під час проведення маневрів на коліях, розташованих на
ухилах, в усіх випадках повинні дотримуватися запобіжних заходів
(постановка стрілок в ізолююче положення, укладення башмаків під
окремі відчепи тощо), що виключають можливість зіткнень
відчеплених вагонів з маневровим составом, а також виходу вагонів
на маршрути прямування поїздів або в інші маневрові райони.
Перелік районів і колій, розміщених на ухилах, де при
маневрах виникає небезпека виходу рухомого складу, а також
додаткові заходи щодо забезпечення безпеки руху, яких треба
дотримуватися у цих районах під час маневрів, зазначаються в
технічно-розпорядчих актах станцій.
16.4.8 У тих випадках, коли состав поїзда, що залишається на
проміжній станції без локомотива, розчіплюється і роз’єднується
для забезпечення проходу пасажирів, кожна частина цього состава
має закріплюватися гальмовими башмаками відповідно до тієї норми,
яка відповідає фактичному профілю того відрізка колії, де буде
стояти розчеплена частина состава.
16.4.9 У районах примикання під’їзних і з’єднувальних колій
для попередження самовільного виходу рухомого складу на станцію
або перегін чергові по станціях, складацькі бригади, чергові
стрілочних постів після заїзду (виїзду) на примикання зобов’язані
негайно встановлювати стрілки (у тому числі централізовані)
запобіжних тупиків і охоронні, скидаючі башмаки або стрілки у
нормальне положення.
16.4.10 Одержавши повідомлення про очікуваний сильний вітер
або в разі виникнення такого вітру, якщо повідомлення про це і не
було передане, працівники станцій, кожний на своєму посту,
зобов’язані перевірити надійність закріплення рухомого складу від
виходу та покласти додатково гальмові башмаки відповідно до п. 10
Додатку 2.
16.4.11 У разі виникнення небезпеки виходу рухомого складу на
перегін працівники станції зобов’язані негайно використати всі
наявні засоби, що знаходяться в їхньому розпорядженні, для його
зупинки. При виході рухомого складу на перегін черговий по станції
зобов’язаний, використовуючи всі засоби, що знаходяться в його
розпорядженні, повідомити про це машиністів поїздів, які
знаходяться на перегоні, поїзного диспетчера, чергових колійних
постів сусідньої станції, переїздів та інших працівників, щоб
затримати зустрічні поїзди і вжити заходи до зупинки рухомого
складу, що самовільно рухається.
16.4.12 Під час виконання операцій з закріплення рухомого
складу на станційних коліях необхідно дотримуватися таких основних
положень, що забезпечують взаємний контроль працівників:
а) під час закріплення составів поїздів:
– на головних і приймально-відправних коліях керівництво і
контроль за закріпленням виконує черговий по станції, а в окремих
маневрових районах – маневровий диспетчер;
– черговий по станції може дозволити відчеплення локомотива
тільки після того, як переконається у правильності закріплення
состава або з доповіді виконавця цієї операції, або особисто;
– машиністові поїзного локомотива забороняється відчіплювати
локомотив від состава без дозволу чергового по станції, переданого
через радіозв’язок, парковий зв’язок, через працівника станції, що
проводить закріплення, або особисто;
– вилучення гальмових башмаків з-під состава дозволяється
тільки за вказівкою чергового по станції, переданого виконавцю
цієї операції через радіозв’язок, парковий зв’язок, через іншого
працівника станції або особисто;
– черговий по станції може дати вказівку про вилучення
гальмових башмаків тільки після того, як переконається з доповіді
машиніста, через радіозв’язок або через працівника станції, у
фактичному причепленні локомотива до состава.
б) під час маневрової роботи:
– при проведенні маневрів відповідальність за закріплення
рухомого складу несе керівник маневрів, який зобов’язаний при
запиті про дозвіл на виїзд з колії (з даного маневрового району)
доповідати черговому по станції або маневровому диспетчерові про
закріплення рухомого складу;
– керівник маневрів в усіх випадках перед відчепленням
локомотива (одиночного або з вагонами) зобов’язаний повідомити
машиніста про закріплення вагонів, які залишаються на колії. Таке
ж повідомлення про закріплення вагонів, які залишаються на колії,
із указанням їх кількості, а також кількості гальмових башмаків і
з якого боку вони укладені у разі виконання маневрів на
приймально-відправних коліях, керівник маневрів зобов’язаний
передати черговому по станції, в окремих маневрових районах –
маневровому диспетчеру, у разі запиту дозволу на виїзд з колії, на
якій залишаються вагони (або інший рухомий склад), а машиніст
локомотива – продублювати повідомлення черговому по станції
(маневровому диспетчеру) через радіозв’язок;
– черговий по станції (маневровий диспетчер) переконується у
відповідності переданих машиністом і керівником маневрів
повідомлень нормам закріплення вагонів, установлених
технічно-розпорядчим актом станції для конкретної колії і дає
дозвіл на виїзд локомотива (маневрового состава) з колії (з даного
маневрового району);
– порядок і послідовність виконання операцій з закріплення
рухомого складу з указанням конкретних працівників, які виконують
і доповідають про їх виконання, надається у технічно-розпорядчому
акті станції, а порядок гальмування відчепів і закріплення
рухомого складу на сортувальних коліях надається у додатку до
ТРА – інструкції по роботі сортувальної гірки.
Регламент виконання операцій з закріплення рухомого складу на
станційних коліях наведений у Додатку 15.
16.5 Швидкості під час маневрів
16.5.1 Маневри проводяться зі швидкістю, не більшою, як:
60 км/год – під час прямування вільними коліями окремих
локомотивів і локомотивів з вагонами, що причеплені позаду, із
включеними і випробуваними автогальмами;
40 км/год – за умови руху локомотива з вагонами, що
причеплені позаду, а також при слідуванні одиночного спеціального
самохідного рухомого складу або з причепленими до нього позаду
вагонами по вільних коліях;
25 км/год – за умови руху вагонами вперед по вільних коліях,
а також відбудовних і пожежних поїздів;
15 км/год – за умови руху з вагонами, що зайняті людьми, а
також з негабаритними вантажами бокової та нижньої негабаритності
4-го, 5-го і 6-го ступенів і понаднегабаритними у зазначених
зонах;
5 км/год – за умови маневрів поштовхами, у разі прямування
одного відчепу вагонів до іншого в підгірковому парку;
3 км/год – за умови підходу локомотива або спеціального
самохідного рухомого складу (з вагонами або без них) до вагонів, а
також у разі підходу інших відчепів з вантажами окремих категорій.
Швидкість пересування рухомого складу по вагонних вагах
залежно від конструкції ваг визначається у технічно-розпорядчому
акті станції.
Рух маневрових составів і одиночних локомотивів зі швидкістю
60, 40, і 25 км/год може здійснюватися тільки у тих випадках, коли
машиніст попереджений про вільність колії. Якщо машиніст не
сповіщений про вільність колії, то він повинен прямувати з
особливою пильністю і швидкістю, яка забезпечила б своєчасну
зупинку в разі появи перешкоди для подальшого руху.
16.6 Маневри на сортувальних гірках і витяжних коліях
16.6.1 На станціях, що мають гіркові пристрої для сортування
вагонів, маневри мають проводитись відповідно до Інструкцій,
затверджених начальником дирекції залізничних перевезень
(начальником залізниці), в яких відображується також порядок
користування пристроями автоматизації процесу розформування
составів. Інструкції є додатком до ТРА.
В інструкціях по роботі сортувальних гірок мають
передбачатися також заходи, що виключають можливість виходу
вагонів з сортувальних колій у протилежну від сортувальної гірки
горловину (укладання огороджуючих гальмових башмаків, гальмування
відчепів у глибині парку, узгодженість дій між працівниками
сортувальної гірки та сортувального парку тощо).
16.6.2 Перед розпуском вагонів із сортувальної гірки черговий
гірки зобов’язаний:
а) перевірити ступінь вільності колій з боку гірки і
наявність проходів на них;
б) ознайомитися з планом майбутнього розпуску, послідовністю
розміщення відчепів, кількістю вагонів у кожному відчепі, ходовими
якостями відчепів, наявністю вагонів, що вимагають особливої
обережності при розпуску, довгобазних (що мають відстані між
центрами осей внутрішніх колісних пар більше 11,3 м) та іншими
необхідними даними;
в) встановленим на даній станції порядком забезпечити
ознайомлення з характером майбутнього розпуску інших працівників,
які беруть участь у сортуванні вагонів (операторів розпорядчого та
виконавчого постів, складача поїздів, регулювальника швидкості
руху вагонів та ін.);
г) увімкнути пристрої автоматизації сортувальної роботи;
д) перевірити спрацювання всіх гальмових пристроїв.
16.6.3 Черговий гірки, оператори розпорядчого і виконавчих
постів, складачі поїздів, регулювальники швидкості руху вагонів у
процесі розпуску повинні регулювати швидкість насування та ступінь
гальмування вагонів в залежності від заповнення сортувальних
колій, умов проходження відчепів у стрілочній зоні та на
підгіркових коліях, розмірів відчепів, чергування призначення
відчепів по коліях сортувального парку тощо.
У процесі розпуску черговий гірки, оператори розпорядчого та
виконавчих постів повинні стежити за рухом відчепів, перевіряти
правильність їх прямування по коліях сортувального парку,
контролювати роботу пристроїв автоматизації сортувальної роботи і
в залежності від обстановки, що склалася, в разі необхідності
коригувати їх роботу.
16.6.4 Усі працівники, які беруть участь у розпуску, під час
спускання з гірок таких відчепів, а також під час розпуску
будь-яких відчепів на колії, де знаходяться вагони з вантажами, що
вимагають особливої обережності, повинні бути уважними,
забезпечувати безпеку розпуску та схоронність рухомого складу.
Швидкість насування, а також силу гальмування на уповільнювачах
регулювати із врахуванням створення необхідних інтервалів між
відчепами та суворого дотримання встановлених швидкостей при
співударі цих вагонів з іншими вагонами.
У разі знаходження на сортувальних гірках вагонів з
небезпечними вантажами класу 1 (вибуховими матеріалами) та цистерн
зі зрідженими газами маневрові диспетчери і чергові сортувальних
гірок зобов’язані вести точний облік колій, на яких такі вагони
розташовані.
У процесі розпуску черговий по гірці (оператор розпорядчого
поста) або гірковий складач через двосторонній парковий зв’язок
або інші види зв’язку повинні інформувати операторів виконавчих
постів, регулювальників швидкості руху вагонів, чергових
стрілочних постів про відчепи, що вимагають особливої обережності,
завантаженими вибуховими матеріалами, вагонів з провідниками,
тваринами та інш.
Вагони з вибуховими матеріалами, а також транспорти, у
перевізних документах яких є штемпель “З гірки не спускати”,
цистерни зі зрідженими газами та порожні цистерни з-під зріджених
газів після постановки їх на сортувальні колії, мають бути негайно
огороджені з боку гірки або маневрової витяжки двома охоронними
гальмовими башмаками, які укладаються на обидві рейки через 25 м
один від одного таким чином, щоб загальна відстань від
огороджувальних вагонів з вибуховими матеріалами до гальмового
башмака, який розташований першим від сортувальних пристроїв, була
не менша 50 м.
Наступні відчепи, що направляються на ці колії, мають бути
зупинені до місця розташування охоронних гальмових башмаків з
накопиченням групи з безпечними вантажами не менше 10 вагонів.
Нормальний режим розпуску вагонів або їх спрямування під час
маневрів поштовхами на такі колії відновлюється тільки у тому
випадку, коли вагони з вибуховими матеріалами (або вагони
транспорту) прикриті цією групою вагонів, попередньо з’єднаною з
ними. Якщо відстань від огороджувальних вагонів з вибуховими
матеріалами або вагонів транспорту, в перевізних документах яких є
штемпель “не спускати з гірки” до кінця паркової гальмівної
позиції з боку гірки або витяжки менше ніж 50 м, то наступні
відчепи на ці колії направляються тільки осаджуванням.
Вагони з вибуховими матеріалами, які не мають у перевізних
документах штемпелю “З гірки не спускати”, можна розпускати з
сортувальних гірок і проводити з ними маневри поштовхами.
Швидкість співудару цих вагонів при зчепленні з іншими вагонами
повинна не перевищувати 5 км/год.
Порядок інформування працівників про наявність у составі, що
розпускається, і на коліях сортувального парку вагонів з вантажами
окремих категорій, зазначених у Правилах перевезень вантажів,
Правилах перевезень небезпечних вантажів, “Правилах перевозки
опасных грузов по железным дорогам” ( n0001697-96 ), які вимагають
особливої обережності, встановлюється місцевими Інструкціями.
16.6.5 “Забороняється виконувати маневри поштовхами і
розпускати з гірки:
– вагони, що зайняті людьми, крім вагонів з провідниками
(командами), які супроводжують вантажі;
– вагони з вантажами окремих категорій, зазначених у Правилах
перевезень вантажів, Правилах перевезень небезпечних вантажів і
“Правилах перевозок опасных грузов по железным дорогам”
( n0001697-96 );
– платформи та піввагони, що завантажені вантажами бокової та
нижньої негабаритності 4-го, 5-го та 6-го ступенів і вантажами з
верхньою негабаритністю 3-го ступеня і понаднегабаритними, а також
завантажені транспортери;
– локомотиви в недіючому стані, моторвагонний рухомий склад,
состави рефрижераторних поїздів, пасажирські вагони, крани на
залізничному ходу;
– вагони і спеціальний рухомий склад, що мають трафарет “З
гірки не спускати”;
– вагони з несправностями, що загрожують безпеці руху.
Зазначений рухомий склад може прямувати через сортувальну
гірку тільки з маневровим локомотивом” (з п. 15.19 Правил
технічної експлуатації залізниць України ( z0050-97 ).
Маневри з вагонами (транспортерами), завантаженими вантажами
бокової і нижньої негабаритності 4-го, 5-го, 6-го ступенів і
понаднегабаритними у зазначених зонах, виконуються зі швидкістю не
більше 15 км/год.
“Забороняється пропускати через сортувальні гірки:
завантажені та порожні транспортери, що мають 12 і більше осей;
завантажені транспортери зчіпного типу вантажопідйомністю 120 т
(код типу 3960 і 3961) за наявності в зчепі однієї чи двох
проміжних платформ, а також рухомий склад, що має трафарет “Через
гірку не пропускати” (п. 15.20 Правил технічної експлуатації
залізниць України ( z0050-97 ).
Швидкість розпуску вагонів на сортувальних гірках при різних
показаннях сигналів гіркових світлофорів, а також умови, що
забезпечують схоронність рухомого складу, безпеку руху,
визначаються начальником залізниці залежно від технічного
обладнання гірок та місцевих умов.
Швидкість підходу відчепу вагонів до другого відчепу в
підгірковому парку має бути не більшою 5 км/год, а для вантажів,
що вимагають особливої обережності відповідно до Правил перевезень
вантажів, а також правил перевезень небезпечних вантажів і
небезпечних вантажів класу 1 (ВМ) ( n0001697-96 ) – не більше
3 км/год.
Якщо в перевізних документах на вагони є штемпель “Не
спускати з гірки” або на вагонах і спеціальному рухомому складі є
трафарет “З гірки не спускати”, то маневри з ними проводяться
тільки осаджуванням або “зйомом” локомотивом зі сторони
підгіркового парку з дотриманням норм прикриття з особливою
обережністю, без поштовхів і різких зупинок. Швидкість з’єднання
таких вагонів і спеціального рухомого складу при їх зчепленні з
іншими вагонами або локомотивом не повинна перевищувати 3 км/год.
Пропускання їх через сортувальну гірку проводиться тільки з
локомотивом.
Під час розпуску із сортувальних гірок 12 і 5-вагонних
секцій, а також автономних вагонів з машинним охолодженням
співудар їх з вагонами, що стоять на коліях підгіркового парку, а
також наступних відчепів з ними не допускається. Розпуск вказаних
вагонів має проводитися при жовтому вогні гіркового світлофора.
16.6.6 Перед розпуском із гірки вагонів з провідниками
(командами), які супроводжують вантаж або тварин, а також перед
початком проведення маневрів поштовхами з такими вагонами
провідники і команди мають бути попереджені складачами поїздів про
наступні маневри.
16.6.7 Кожний регулювальник швидкості руху вагонів у процесі
розпуску зобов’язаний стежити за наявністю вагонів на тій чи іншій
сортувальній колії і при її заповненні завчасно повідомляти про це
старшого регулювальника, чергового гірки або гіркового складача.
Для забезпечення чіткої та безаварійної роботи регулювальники
швидкості руху вагонів зобов’язані:
а) до початку розпуску состава знаходитися на коліях, які
ними обслуговуються;
б) уважно стежити за повідомленнями і командами, що подаються
черговим гірки, за сигналами, що подаються складачем поїздів або
машиністом локомотива;
в) обачно гальмувати вагони, забезпечуючи найбільш повне
використання місткості колій і безпечний підхід відчепів до
вагонів, що стоять на коліях підгіркового парку. Під час розпуску
з гірки великих відчепів додаткові гальмові башмаки підкладаються
під колісні пари за допомогою башмаконакладача або спеціальної
вилки;
г) під час заїзду на колію локомотива для з’єднання вагонів
за вказівкою складача поїздів або чергового гірки вилучати з-під
вагонів гальмові башмаки;
д) допомагати регулювальникам швидкостей руху вагонів, які
обслуговують сусідні колії при інтенсивному прямуванні відчепів у
райони їх роботи.
16.6.8 Під час гальмування вагонів на станційних коліях
забороняється встановлювати гальмові башмаки:
а) безпосередньо перед рейковим стиком (1 м і менше) і на
рейковому стику (якщо він не зварений);
б) перед хрестовиною стрілочного переводу;
в) на рамну рейку стрілочного переводу, до якого прилягає
вістряк;
г) на зовнішню рейку кривої.
16.6.9 Забороняється користуватися гальмовими башмаками з:
– зігнутим полозом;
– тріщиною на полозі, упорній пластині або головці;
– відсутньою ручкою;
– послабленим кріпленням ручки з головкою або головки з
полозом;
справними з:
– відсутнім тавром на полозі;
– забрудненим, замасленим або заледенілим полозом;
– тавром на полозі іншого підприємства.
Гальмові башмаки, які використовуються на станціях для
закріплення рухомого складу, мають бути пофарбовані у чорний
колір, мати на горизонтальній поверхні та обох бортах полозу
чотири поперечні смуги, що наносяться масляною фарбою білого
кольору, встановлене тавро і зберігатися на спеціальних тумбочках
на міжколійї та стелажах, приміщенні ДСП або в інших працівників,
які згідно з ТРА станції несуть відповідальність за збереження
гальмових башмаків.
Гальмові башмаки, які використовуються для гальмування
вагонів на сортувальних гірках і витяжних коліях, фарбувати не
обов’язково.
16.6.10 Забороняється осаджування та з’єднання вагонів у
сортувальному парку (з боку гірки або протилежного боку колій
сортувального парку) без попереднього узгодження між черговим
гірки (складачем) і складачем поїздів або іншим працівником
протилежного кінця сортувального парку, у порядку, визначеному
технічно-розпорядчим актом станції.
Перед осаджуванням складач поїздів зобов’язаний переконатися
у відсутності гальмових башмаків під вагонами, в нормальному
положенні розчіпних важелів автозчепу вагонів і у відсутності
перешкод для руху.
16.6.11 Маневри на витяжних коліях проводяться, як правило,
поштовхами (серійними чи по одному).
Під час проведення маневрів серійними поштовхами у
технічно-розпорядчих актах станцій для районів, де цей метод є
основним при організації маневрової роботи мають бути вказані:
порядок гальмування відчепів, наявність і порядок застосування
технічних засобів (зв’язку, башмаконакладачів, башмакоскидачів
тощо) та інші умови забезпечення безпеки.
16.6.12 Регулювати розгін состава для поштовху складач
поїздів зобов’язаний із урахуванням ходових якостей та ваги
відчепу, вільності сортувальних колій і атмосферних умов так, щоб
оператори постів централізації, чергові стрілочних постів і
регулювальники швидкості руху вагонів мали достатньо часу для
переведення стрілок та укладання гальмових башмаків і щоб
швидкості співудару вагонів не перевищували встановлених.
16.6.13 У разі порушення нормального проведення маневрів
(нагін відчепом, що йде позаду, того, що йде попереду, зупинка
відчепу в стрілочній горловині тощо) оператори гіркових постів,
чергові стрілочних постів, регулювальники швидкості руху вагонів
та інші працівники, які беруть участь у маневрах, повинні негайно
довести до відома чергового сортувальної гірки, гіркового складача
поїздів, подати команду (сигнал) зупинки і вжити заходи щодо
затримання чергового відчепу, що рухається.
16.7 Маневри на головних і приймально-відправних коліях
16.7.1 “Маневри на головних коліях або з перетинанням їх, а
також з виходом за вихідні стрілки можуть допускатися у кожному
випадку тільки з дозволу чергового по станції за умови закритих
відповідних вхідних світлофорів, що відгороджують вхід на колії та
стрілки, на яких виконуються маневри” (з п. 15.17 Правил технічної
експлуатації залізниць України ( z0050-97 ).
У приймально-відправних парках станції маневри можуть
проводитися тільки на тих коліях (стрілках), які будуть вказані
черговим по станції під час видачі завдання складачеві поїздів на
маневрову роботу.
16.7.2 “Забороняється маневри з виходом состава за межі
станції на перегін на одноколійних і на неправильній колії на
двоколійних ділянках без наказу поїзного диспетчера і усної згоди
чергового по сусідній станції та без встановленого дозволу, що
видається машиністу. Маневри з виходом состава за межу станції
правильною колією на двоколійних ділянках дозволяється за згодою
поїзного диспетчера за усним дозволом чергового по станції” (з
п. 15.17 Правил технічної експлуатації залізниць України
( z0050-97 ).
Дозволом на виїзд маневрового состава за межу станції на
одноколійному перегоні є:
а) при автоматичному блокуванні – ключ-жезл, що видається
машиністу маневрового локомотива після відкриття відповідного
вихідного світлофора. Після першого виїзду маневрового состава за
межу станції по відкритому вихідному світлофору та ключу-жезлу
повторні виїзди на перегін за наявності у машиніста ключа-жезла
здійснюються без відкриття вихідного світлофора.
На станціях, обладнаних автоматичним блокуванням, де є
спеціальні маневрові світлофори, зв’язані з колійними
світлофорами, виїзд маневрового состава за межу станції
здійснюється за дозволяючим показанням цього маневрового
світлофора.
На станціях, де на щоглі вхідного світлофора в бік осі
станції є спеціальний маневровий світлофор, вихід маневрового
состава за межі станції виконується за його сигналом. (п. 15.17
ПТЕ ( z0050-97 ).
У разі відсутності ключа-жезла або спеціального маневрового
світлофора для маневрів з виїздом за межу станції машиністу
маневрового локомотива видають колійну записку;
б) при напівавтоматичному блокуванні – ключ-жезл даного
перегону, а у разі його відсутності – колійна записка;
в) при електрожезловій системі – жезл або ключ-жезл даного
перегону;
г) при телефонному зв’язку – колійна записка.
16.7.3 В усіх випадках виїзд маневрового состава за межу
станції на одноколійний перегін з видачею машиністу колійної
записки може здійснюватися тільки з дозволу поїзного диспетчера,
що передається водночас на обидві станції, що обмежують перегін,
без закриття основних засобів сигналізації та зв’язку під час руху
поїздів.
Після одержання такого дозволу чергові по станціях
обмінюються телефонограмами за формами:
“Чи можу проводити маневри з виїздом за межу станції”.
“Дозволяю проведення маневрів з виїздом за межу станції”.
Одержання останньої телефонограми є підставою для видачі
машиністу колійної записки на бланку, передбаченому в розділі 8, у
верхній частині якого залишається відмітка “маневри з виїздом за
межу станції”.
Обмін телефонограмами за вказаними формами здійснюється через
поїзний диспетчерський зв’язок під контролем поїзного диспетчера.
Забороняється робити запити і видавати дозвіл про виїзд
маневрового состава за межу станції при зайнятості перегону
зустрічним поїздом.
При одержанні згоди в момент проходження по перегону поїзда,
відправленого зі станції проведення маневрів, перегін вважається
зайнятим до одержання з сусідньої станції повідомлення про
прибуття поїзда і передачі на цю станцію повідомлення про
закінчення маневрів за формою:
“Маневри з виїздом маневрового состава за межу станції
закінчені”.
Усі переговори про виїзд маневрового состава за межу станції
оформлюються записами в журналі поїзних телефонограм.
16.59 При необхідності виїзду маневрового состава за межу
станції по неправильній колії двоколійного перегону, не
обладнаного двостороннім колійним блокуванням, дія блокування по
цій колії перегону встановленим порядком закривається. Після
закриття блокування виїзд маневрового состава за межу станції
здійснюється з видачею машиністу локомотива колійної записки, що
оформляється у порядку, передбаченому у п. 16.7.3, при цьому у
верхній частині бланка колійної записки залишаються відмітки “по
неправильній колії”, “маневри з виїздом за межу станції”.
При двосторонньому автоматичному блокуванні після
переключення блок-системи на відповідний напрямок руху виїзд
маневрового состава за межу станції по неправильній колії може
проводитися за правилами, передбаченими для одноколійних
перегонів.
16.7.4 Забороняється, як правило, займати
приймально-відправні колії окремими вагонами або групами вагонів.
Тимчасове заняття приймально-відправних колій рухомим складом під
час проведення маневрів може бути допущене тільки з дозволу
чергового по станції.
На проміжних станціях тимчасове заняття приймально-відправних
колій окремими вагонами або рухомим складом черговий по станції
може допустити тільки з дозволу поїзного диспетчера.
Забороняється займати уловлюючі тупики будь-яким рухомим
складом, а запобіжні тупики – пасажирськими та вантажними
вагонами, зайнятими людьми, вантажними вагонами з небезпечними
вантажами.
16.8 Маневрова робота у районах станцій, що не обслуговуються
черговими стрілочних постів
16.8.1 При необхідності заїзду маневрового локомотива на
колії вантажних районів, вугільних складів, вагонних або
локомотивних депо та ін. черговий по станції або складач поїздів
повинен попередньо узгодити з керівником робіт у даному районі
можливість подавання чи виведення вагонів.
Порядок узгодження встановлюється у технічно-розпорядчому
акті станції.
16.8.2 Складач поїздів перед заїздом маневрового состава на
колії районів, де стрілки не обслуговуються черговими стрілочних
постів, зобов’язаний особливо уважно перевірити положення колій і
стрілок та переконуватися у відсутності перешкод для руху.
Переведення стрілок у таких районах здійснюється складачем
поїздів або іншим працівником, вказаним у технічно-розпорядчому
акті станції.
16.8.3 Забороняється виїзд на станційні колії маневрових
локомотивів або составів з районів, що не обслуговуються черговими
стрілочних постів, без дозволу чергового по станції.
Порядок виїзду маневрових локомотивів з таких районів
установлюється в технічно-розпорядчому акті станції.
17. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ПОПЕРЕДЖЕНЬ
17.1 “Якщо у разі проходження поїздів необхідно забезпечити
особливу пильність локомотивних бригад і попередити їх про
виконання робіт, на поїзди видаються письмові попередження.
Попередження видаються:
при несправності колії, пристроїв контактної мережі,
переїзної сигналізації, штучних та інших споруд, а також при
виконанні ремонтних і будівельних робіт, що вимагають зменшення
швидкості або зупинки в дорозі;
на випадок введення в дію нових видів засобів сигналізації та
зв’язку, а також при включенні нових, переміщенні або відміні
існуючих світлофорів і через їх несправність, коли світлофор
неможливо привести в закрите положення;
якщо несправні колійні пристрої автоматичної локомотивної
сигналізації;
при відправленні поїзда з вантажами, що виходять за межі
габаритів навантаження, коли під час проходження цього поїзда
необхідно знижувати швидкість або дотримуватися особливих умов;
за умови роботи на двоколійному перегоні снігоочисника,
баластера, рейкоукладача, підйомного крана, щебенеочисної та інших
машин;
за умови введення в поїзд рухомого складу, який не може
рухатися зі швидкістю, що визначена для даної ділянки;
за умови роботи знімних рухомих одиниць, а також у разі
перевезення на колійних вагончиках важких вантажів;
в усіх інших випадках, коли вимагається зменшення швидкості
або зупинка поїзда в дорозі, а також коли необхідно попередити
локомотивні бригади про особливі умови проходження поїзда” (з
п. 16.31 Правил технічної експлуатації залізниць України
( z0050-97 ).
Усі попередження підрозділяються на три види:
а) діючі з моменту встановлення до відміни, коли відповідний
керівник за умовами проведення робіт не може визначити точного
терміну їх закінчення;
б) діючі протягом визначеного, встановленого керівником робіт
терміну, який вказується у заявці на видачу попередження;
в) ті, що встановлюються для окремих поїздів при необхідності
дотримання особливих умов їх пропускання (наявність у поїзді
вантажу або рухомого складу, який не може рухатись зі встановленою
швидкістю, у разі призначення не передбачених розкладом зупинок
тощо).
17.2 Заявки на видачу попереджень у зв’язку з наступним
проведенням передбачених робіт видаються:
а) шляховими майстрами, начальниками і електромеханіками
районів контактної мережі, електромеханіками дистанцій
сигналізації та зв’язку – на час проведення робіт, але не більш як
на 12 год.;
б) начальниками дистанції колії, сигналізації та зв’язку,
дистанції електропостачання – на строк до 5 діб;
в) начальниками відповідних служб – на строк до 10 діб.
Попередження на більш тривалі строки та не усунені в
установлені строки, зазначенні в п.п. “б”, “в” встановлюються
наказом начальника залізниці. При цьому в наказі про встановлення
попередження начальник залізниці може надати відповідним
працівникам право відміни попередження після виконання необхідних
робіт і відновлення нормальної швидкості.
Після виявлення під час перевірки колії колієвимірювальними і
дефектоскопними вагонами місць, що загрожують безпеці руху
поїздів, заявки на видачу попереджень можуть видаватися
начальниками цих вагонів або їх заступниками.
Шляхові майстри, начальники, старші електромеханіки
(електромеханіки) районів контактної мережі, електромеханіки
дистанцій сигналізації та зв’язку подають заявки про видачу
попереджень у таких випадках:
– при роботі знімних рухомих одиниць;
– під час перевезення на колійних вагончиках важких вантажів;
– коли на двоколійних і багатоколійних перегонах проводиться
вивантаження матеріалів на міжколійї або коли через колію, по якій
прямують поїзди, проводиться завантаження або вивантаження
вантажів з поїзда, що стоїть на сусідній колії;
– коли поїзди прямують по колії, яка є суміжною для колії, де
працює колійна техніка з можливим виходом робочих органів за межі
габариту.
Шляховими майстрами, крім того, подаються заявки на видачу
попереджень у зв’язку з наступним проведенням передбачених робіт,
керувати якими має право бригадир колії. Перелік таких робіт
установлюється Інструкцією з забезпечення безпеки руху поїздів при
виконанні колійних робіт.
При відправленні локомотивів в холодному стані або введення
до складу поїзда рухомого складу, який не може рухатись зі
швидкістю, визначеною для цієї ділянки, заявка на видачу
попередження видається керівником відповідного підприємства або
його заступником на підставі акту огляду технічного стану такого
рухомого складу. Заявка оформляється порядком, визначеним у
п. 17.4, 17.5.
17.3 Для виконання не