Відzelenskyi

 БЕР 16, 2022

Урок 1 ПТЕ група 12

Тема уроку :8.Локомотиивні світлофори.

Матеріал уроку ДИВИСЬ ТУТ

Домашнє завдання :переписати та вивчити конспект п 5.9 та готуватися до тестів.

Урок 2 ОГЗТ

Тем уроку:`19 Принцип дії автоматичних гальм.

Матеріал уроку ДИВИСЬ ТУТ

Домашнє завдання:Домашнє завдання:ознайомитися з гальмамим та переписати п 11.1-11.2 та готуватися до тестів на наступний заключний урок!

Урок 3 ПТЕ група 11

Тема уроку 8.Локомотивні світлофори.

Матеріал уроку ДИВИСЬ ТУТ

Домашнє завдання :переписати та вивчити конспект п 5.9

Урок 4 Група 11 ОГЗТ

Тема уроку 19.Принцип дії автоматичних гальм.

Матеріал уроку ДИВИСЬ ТУТ

Домашнє завдання:ознайомитися з гальмамим та переписати п 11.1-11.2 та готуватися до тестів на наступний заклюючний урок!

Урок 5 Група 21 ПТЕ

Тема уроку 4.Неісправності колісних пар.

Матеріал уроку ДИВИСЬ ТУТ.

Відео уроку ДИВИСЬ ТУТ

Домшнє завдання:на 5 му уроці здаємо тести по” Неісправності колісних пар”.

1.  З якою швидкiстю допускається прямування поїзда до найближчої станцiї при величинi повзуна понад 12мм у вагона i тендера, понад 4мм у локомотива i моторного вагона моторвагонного рухомого складу при умовi вивiшування або виключення можливостi обертання колiсної пари?

2.  З якою швидкiстю допускається прямування поїзда до найближчої станцiї при величинi повзуна понад 6мм до 12мм у вагона,понад 2мм до 4мм у локомотива i моторного вагона моторвагонного рухомого складу?

3.  З якою швидкiстю допускається прямування поїзда до найближчої станцiї при величинi повзуна вiд 2мм до 6мм у вагона, вiд 1мм до 2мм у локомотива i моторного вагона моторвагонного рухомого складу?

4.  З якою швидкiстю дозволяється довести до найближчого ПТО, де єзасоби для замiни колiсних пар, вагон (тендер), крiм моторного вагона моторвагонного рухомого складу або тендера з роликовими пiдшипниками, без вiдчеплення вiд вантажного поїзда при виявленнi на шляху прямуванняу вагона повзуна глибиною >1мм, але не > 2мм?

5.  З якою швидкiстю дозволяється довести до найближчого ПТО, де є засоби для замiни колiсних пар, вагон (тендер), крiм моторного вагона моторвагонного рухомого складу або тендера з роликовими пiдшипниками, без вiдчеплення вiд пасажирського поїзда при виявленні на шляху прямувння у вгона повзуна глибиною >1мм але не > 2мм.

6.  При якiй величинi повзуна (вибоїни) на поверхнi катання колес забороняється випускати в експлуатацiю i допускати до прямування в поїздах тендери локомотивiв i вагони з пiдшипниками ковзання?

7.  З яким повзуном (вибоїною) забороняється випускати локомотиви, моторвагонний рухомий склад, а також тендери паровозiв i вагони з роликовими буксовими пiдшипниками?

8.  При якому вертикальному пiдрiзi гребеня, що вимiрюється спецiальним шаблоном, забороняється випускати колiснi пари?

9.  При якiй товщинi гребеня колес, що вимiрюється на вiдстанi 18 мм вiд вершини гребеня при висотi гребеня 28 мм, забороняється випускати в експлуатацiю i допускати до прямування в поїздах рухомий склад при швидкостях руху до 120 км/г?

10.  При якiй товщинi гребеня колес, що вимiрюється на вiдстанi 20 мм вiд вершини гребеня при висотi гребеня 30 мм, забороняється випускати в експлуатацiю i допускати до прямування в поїздах локомотиви при швидкостях руху до 120 км/г

11.  З яким прокатом по колу катання у вагонiв рефрижераторного парку i вантажних вагонiв забороняється випускати в експлуатацiю i допускати до прямування в поїздах рухомий склад при швидкостях до 120км/г?

12.  З яким прокатом по колу катання у моторвагонного рухомого складу, пасажирських вагонiв в поїздах мiсцевого сполучення забороняється випускати в експлуатацiю i допускати до прямування в поїздах рухомий склад при швидкостях до 120 км/г

13.  З яким прокатом по колу катання у локомотивiв, моторвагонного рухомого складу, пасажирських вагонiв в поїздах дальнього сполучення забороняється випускати в експлуатацiю i допускати до прямування в поїздах рухомий склад при швидкостях до 120 км/г?

14.  При якiй товщинi гребеня колес, що вимiрюється на вiдстанi 18 мм вiд вершини гребеня при висотi гребеня 28 мм, забороняється випускати в експлуатацiю i допускати до прямування в поїздах рухомий склад при швидкостях руху понад 120 км/г до 140 км/г?

15.  При якiй товщинi гребеня колес, що вимiрюється на вiдстанi 20 мм вiд вершини гребеня при висотi гребеня 30 мм, забороняється випускати в експлуатацiю i допускати до прямування в поїздах локомотиви при швидкостях руху понад 120 км/г до 140 км/г?

16.  З яким прокатом по колу катання у локомотивiв, моторвагонного рухомого складу, пасажирських вагонiв забороняється випускати в експлуатацiю i допускати до прямування в поїздах рухомий склад при швидкостях понад 120 км/г до 140 км/г?

17.  Якi вiдхилення допускаються по вiдстанi мiж внутрiшнiми гранями колес у локомотивiв i вагонiв, що обертаються в поїздах iз швидкiстю до 120 км/г?

18.  Якi вiдхилення допускаються по вiдстанi мiж внутрiшнiми гранями колес у локомотивiв i вагонiв, що обертаються в поїздах iз швидкiстю понад 120 км/г до 140 км/г? 19.  Яку вiдстань мiж внутрiшнiми гранями колес повинна мати ненавантажена колiсна пара

Урок 6,7 Група 31 ПТЕ

Тема уроку 94,95: Маневрова робота на станції.

Відео уроку ДИВИСЬ ТУТ

Матеріал уроку ДИВИСЬ ТУТ

Домашнє завдання:Домашнє завдання:Переписати та вивчити конспект 16.1.8-16.1.12 ознайомитись з відео.та підготуватись до тестів по пройденим темам” Автоблокування”на наступний урок.

Від zelenskyi

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *